PODMIENKY A USTANOVENIA

Webové stránky, aplikácie a vernostný program

 

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 15 11 2023

Tieto podmienky ("Podmienky", ktoré zahŕňajú všeobecné podmienky a osobitné podmienky) upravujú používanie našej webovej lokality a/alebo aplikácie a používanie nášho vernostného programu a ďalších osobitných služieb (každá z nich je definovaná nižšie); spoločne označované ako "Služby", ktoré poskytuje spoločnosť Unibail-Rodamco-Westfield, ako je uvedené v časti "Definície" nižšie ("URW", "My", "Nás", "Naše").

Služby sú ponúkané a sprístupňované len používateľom starším ako 16 rokov (18 rokov v prípade niektorých služieb, pozri časť B, časť C a časť D). Ak ešte nemáte 16 rokov, okamžite prestaňte používať Služby. Používaním Služieb alebo pokusom o ich používanie potvrdzujete, že máte najmenej 16 rokov.

Keď si vytvoríte konto prostredníctvom webovej stránky a/alebo aplikácie a vyberiete si preferované nákupné centrum (ako je definované nižšie), budete môcť využívať špecifické služby dostupné v týchto nákupných centrách, ako je ďalej popísané nižšie a na našej webovej stránke, a náš vernostný program (nie je k dispozícii vo všetkých nákupných centrách, pozri tu).

Náš vernostný program je bezplatný a jeho cieľom je ponúknuť bezproblémový zážitok, ktorý umožní držiteľom jedného účtu (i) využívať ponuky, služby, propagačné akcie a informácie vo všetkých nákupných centrách URW a (ii) prístup k obsahu, ponukám, podujatiam alebo výzvam prispôsobeným komunite (ako je definovaná nižšie), ktorú ste si vybrali.

Zaškrtnutím vyhradeného políčka alebo používaním našej webovej lokality a/alebo aplikácie bez registrácie alebo prihlásenia sa do svojho konta vyjadrujete súhlas s tým, že budete právne viazaní týmito Podmienkami. Ak z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami, okamžite prestaňte používať Služby.

Upozorňujeme, že spoločnosť URW môže ponúkať služby, na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky, ale ich vlastné podmienky, ktoré vám budú v prípade potreby riadne poskytnuté (napríklad darčekové karty, ktoré môžeme ponúkať, alebo súťaže, lotérie alebo darcovská platforma).

V týchto podmienkach nájdete nasledujúce informácie:

Obsah

ČASŤ A - VŠEOBECNÉ PODMIENKY. 1

ČASŤ B - OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUPNÉ CENTRÁ V EÚ. 11

ČASŤ C - OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUPNÉ CENTRÁ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE. 16

ČASŤ D - OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUPNÉ CENTRÁ V USA. 23


 

ČASŤ A - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Obsah

1......... Definície. 2

2......... Registrácia a účet 2

3......... Externé odkazy a obsah. 3

4......... Ochrana súkromia a osobných údajov. 4

5......... Duševné vlastníctvo. 4

6......... Vaše povinnosti 6

7......... Naše povinnosti 8

8......... Prenos. 8

9......... Oddeliteľnosť / celá dohoda. 8

10....... Aktualizácie zmluvných podmienok. 8

11....... Pozastavenie / zmena služieb. 9

12....... Uplatniteľné právo a súdna právomoc. 9

 

1.                   Definície

-        Aplikácia: mobilná aplikácia nákupných centier a aplikácia "Westfield - App Shopping".

-        Komunita (komunity): skupina jednotlivcov so spoločnými záujmami. Spoločnosť URW definovala tieto spoločenstvá v súvislosti s ponukami alebo službami poskytovanými našimi nákupnými centrami a dáva vám možnosť vybrať si jedno z nich pri vytváraní vášho účtu. Výber komunity vám umožňuje prijímať alebo zdieľať obsah na témy, ktoré môžu byť pre vybranú komunitu zaujímavé. Nie ste povinní vybrať si komunitu a môžete ju kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho účtu.

-        Vernostný program: Vernostný program URW, ktorý je k dispozícii vo všetkých nákupných centrách v EÚ (okrem nákupných centier Carrousel du Louvre vo Francúzsku, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Nemecku) a vo všetkých nákupných centrách v Spojenom kráľovstve. Vernostný program nie je k dispozícii v nákupnom centre nachádzajúcom sa v USA.

-        Uprednostňované nákupné centrá: nákupné centrum (nákupné centrá) podľa vášho výberu. Ktorékoľvek nákupné centrum môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť prostredníctvom svojho účtu podľa vlastného uváženia.

-        Nákupné centrá: Naše nákupné centrá sa nachádzajú v EÚ, vo Veľkej Británii a v USA. Celý zoznam a príslušné kontaktné údaje nájdete tu.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: znamená (i) Unibail Management, zjednodušenú akciovú spoločnosť s kapitálom 20 000 000 EUR, so sídlom na 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paríž, Francúzsko, zapísanú v parížskom registri pod číslom 414 878 389, a/alebo (ii) miestny(-é) subjekt(-y) spravujúci(-é) Službu v závislosti od príslušnej krajiny, ako je tu uvedené, podľa kontextu.

-        Webová stránka: webová stránka dostupná na adrese www.westfield.com a všetky subdomény.

2.                   Registrácia a účet

2.1 Vytvorenie účtu

Ak chcete využívať výhody Vernostného programu a/alebo iných špecifických služieb ponúkaných v závislosti od nákupných centier, musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si u nás účet a vybrať si preferované nákupné centrum (centrá). Vytvorenie účtu je dobrovoľné.

Ak sa chcete zaregistrovať a vytvoriť si u Nás účet, musíte dokončiť príslušný registračný proces a vytvoriť si účet tak, že nám poskytnete požadované informácie (vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, poštového smerovacieho čísla a e-mailu) a zvolíte si heslo; alebo

 

Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných a úplných informácií, ako aj s ich prípadnou aktualizáciou.

Nie ste povinní poskytnúť nám akékoľvek požadované nepovinné informácie.

2.2 Správa účtu

Musíte zachovať dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a zostať zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci vášho konta. Ak zistíte alebo máte podozrenie na neoprávnené používanie vášho účtu, mali by ste nás o tom okamžite informovať na adrese abuse@urw.com.

Vytvorenie konta je obmedzené na jednu osobu (rovnaké meno, rovnaká e-mailová adresa). Beriete na vedomie, že vaše konto je osobné a vyhradené na vaše vlastné a neprofesionálne použitie. Vaše konto nemožno previesť na inú osobu.

Ak chcete získať prístup k svojmu kontu, budete požiadaní o prihlásenie pomocou e-mailu a zvoleného hesla.

2.3 Výber preferovaných nákupných centier

Po vytvorení účtu , budete požiadaní o výber preferovaného nákupného centra (centier). Môžete si vybrať podľa vlastného uváženia jedno alebo viacero nákupných centier, ale musíte si vybrať aspoň jedno preferované nákupné centrum. Beriete na vedomie, že Nákupné centrá sa môžu nachádzať v krajine vášho bydliska alebo v inej krajine či regióne a každé z nich ponúka svoje špecifické služby za svojich špecifických podmienok.

Pred výberom jedného alebo viacerých preferovaných nákupných centier a využívaním ich služieb si prečítajte časť B, kde sú uvedené osobitné podmienky platné pre nákupné centrá nachádzajúce sa v EÚ, časť C, kde sú uvedené osobitné podmienky platné pre nákupné centrá nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve, a časť D, kde sú uvedené osobitné podmienky platné pre nákupné centrá nachádzajúce sa v USA.

Svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho konta na webovej lokalite alebo v aplikácii pridaním alebo odstránením niektorého z nákupných centier.

Predvolene je vaše preferované nákupné centrum to nákupné centrum, v ktorom ste sa pôvodne zaregistrovali do našich služieb, ale môžete ho nahradiť iným preferovaným nákupným centrom. Ďalšie preferované nákupné centrum (centrá) môžete kedykoľvek pridať, ako je uvedené vyššie.

2.4               Výber Spoločenstva

Pri vytváraní konta budete mať možnosť vybrať si svoju komunitu. Pri vytváraní konta si nemusíte vybrať komunitu a svoju komunitu môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho konta.

Výber komunity vám umožní prijímať a zobrazovať obsah súvisiaci so záujmami, ktoré zdieľate s ostatnými členmi komunity. Tento obsah, prispôsobený pre vašu komunitu, sa bude prioritne zobrazovať na stránke alebo v aplikácii, ale budete mať prístup aj k obsahu dostupnému pre iné komunity, ku ktorým nepatríte, kliknutím priamo na príslušnú komunitu.

Ak neviete, ktorú komunitu si vybrať, môžete pri výbere komunity odpovedať na niekoľko otázok, ktorých výsledky vás nasmerujú na komunitu, ktorá sa vám zdá byť najvhodnejšia.

2.5               Pre obyvateľov USA: Podmienky používania SMS

Ak sa pri vytvorení účtu alebo inak rozhodnete dostávať textové správy, platia aj naše Podmienky zasielania SMS. Tieto podmienky si prečítajte tu.

3.                  Externé odkazy a obsah

Zo Služieb alebo z komunikácie, ktorú dostanete zo Služieb, môžeme navrhnúť hypertextové odkazy na webové stránky alebo internetové zdroje tretích strán. Žiadnu z týchto webových lokalít ani internetových zdrojov nekontrolujeme.

Výslovne beriete na vedomie, že v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek informácie, obsah, produkty, služby alebo materiály dostupné na webových stránkach alebo internetových zdrojoch tretích strán, ani za akékoľvek údajné alebo skutočné škody vyplývajúce z prístupu alebo používania takýchto informácií, obsahu, produktov, služieb alebo materiálov dostupných na webových stránkach alebo internetových zdrojoch tretích strán.

4.                  Ochrana súkromia a osobných údajov

Ak si chcete vytvoriť konto, požiadame vás o poskytnutie určitých osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii tu.

5.                   Duševné vlastníctvo

5.1               Náš obsah

Webová lokalita a aplikácia, ktoré zahŕňajú akýkoľvek softvér používaný v súvislosti so službami, a všetok ich obsah (okrem iného vrátane textov, redakčného obsahu, databázy, dizajnu stránok, obslužného softvéru, fotografií, obrázkov, grafiky, videí, zvukov, máp, log, ochranných známok, informácií a akýchkoľvek prvkov všetkého druhu, ktoré tvoria služby) (ďalej len "obsah") sú chránené platnými právnymi predpismi o autorských právach, autorských právach, ochranných známkach, servisných známkach, patentoch alebo iných vlastníckych právach a sú v našom vlastníctve, pod našou kontrolou alebo na základe licencie.

Udeľujeme vám osobnú, nevýhradnú, celosvetovú, neprenosnú, obmedzenú a odvolateľnú licenciu na vstup do Služieb a ich používanie len na osobné účely na akomkoľvek počítači alebo mobilnom zariadení, a to počas doby používania Služieb z vašej strany.

Ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak, všetky služby alebo obsah alebo ich časť sa nesmú kopírovať, zastupovať, reprodukovať, opätovne používať, publikovať, zverejňovať, verejne zobrazovať alebo predvádzať, prenášať, upravovať, prekladať, používať na vytváranie odvodených diel, predávať, postúpiť, sublicencovať, spätne analyzovať, spätne zostavovať, úplne alebo čiastočne extrahovať alebo distribuovať na akomkoľvek médiu, s výnimkou prípadov povolených príslušnými právnymi predpismi.

Nedodržanie týchto ustanovení predstavuje porušenie a môže mať za následok občianskoprávne a/alebo trestnoprávne sankcie. Vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky proti každému, kto tieto ustanovenia nedodržiava.

5.2               Váš obsah

Prostredníctvom Služieb môžete vytvárať, zverejňovať, nahrávať, vkladať, odosielať alebo sprístupňovať informácie, texty, redakčný obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videá, zvuky, správy, logá, ochranné známky a akékoľvek materiály akéhokoľvek druhu, ktoré odošlete, uložíte alebo zdieľate pri používaní Služieb (ďalej spoločne len "Váš obsah").

Vy si ponechávate vlastnícke a akékoľvek iné majetkové práva, ktoré máte k svojmu obsahu.

Avšak vytváraním, zverejňovaním, nahrávaním, vkladaním, odosielaním alebo sprístupňovaním vášho obsahu prostredníctvom Služieb:

- súhlasíte s tým, že nám a našim pridruženým spoločnostiam udelíte celosvetovú, bezplatnú, nevýhradnú, sublicencovateľnú a prevoditeľnú licenciu na používanie, reprodukciu, reprezentáciu, verejné zobrazovanie, publikovanie, adaptáciu, preformátovanie, využívanie a preklad vášho obsahu v akomkoľvek médiu a v súvislosti so službami v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Táto licencia bude trvať do uplynutia jedného roka od zrušenia vášho účtu, bez ohľadu na dôvody takéhoto zrušenia.

- V prípade, že váš obsah obsahuje obrázky alebo videá, ktoré vás identifikujú, oprávňujete nás bezplatne opravovať, kopírovať, reprodukovať, reprezentovať, zverejňovať, distribuovať, upravovať, prispôsobovať, meniť, transformovať a retušovať tieto prvky, ktoré vás identifikujú, na našej webovej lokalite a v našej aplikácii na propagačné a komerčné účely.

Keď súhlasíte s tým, aby sme opätovne uverejnili váš obsah na našej "sociálnej stene", vaše oprávnenie platí pre celý svet a do konca obdobia jedného roka od zrušenia vášho účtu, pričom je potrebné uviesť, že môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie týchto publikácií, a to písomne na nasledujúcej adrese: content@urw.com.

5.3               Pre obyvateľov USA: Oznámenie a postup pri podávaní nárokov na porušenie autorských práv

Reagujeme na oznámenia o autorských právach predložené podľa zákona o autorských právach v digitálnom tisícročí, 17 U.S.C. § 512 ("DMCA"). Ak sa domnievate, že webová lokalita alebo aplikácia obsahuje prvky, ktoré porušujú vaše autorské práva k dielu, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu na odoslanie oznámenia o údajnom porušení autorských práv podľa zákona DMCA.

POZNÁMKA: NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE SLÚŽIA VÝLUČNE NA TO, ABY STE NÁM OZNÁMILI, ŽE MOHLO DÔJSŤ K PORUŠENIU VAŠICH AUTORSKÝCH PRÁV.

NEPOSIELAJTE ŽIADNE OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S PORUŠENÍM AUTORSKÝCH PRÁV (NAPR. ŽIADOSTI O TECHNICKÚ POMOC ALEBO ZÁKAZNÍCKY SERVIS, HLÁSENIA ALEBO ZNEUŽITIE E-MAILU ATĎ.) NA NIŽŠIE UVEDENÝ KONTAKT. AK BUDÚ ZASLANÉ NA TENTO KONTAKT, NEDOSTANETE ODPOVEĎ. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE PODĽA FEDERÁLNEHO ZÁKONA, AK VEDOME UVEDIETE NEPRAVDIVÉ INFORMÁCIE O TOM, ŽE ONLINE MATERIÁL PORUŠUJE AUTORSKÉ PRÁVA, MÔŽETE BYŤ VYSTAVENÍ VYSOKÝM OBČIANSKOPRÁVNYM SANKCIÁM. TIE ZAHŔŇAJÚ PEŇAŽNÉ ODŠKODNENIE, SÚDNE TROVY A POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTUPOVANIE, KTORÉ VZNIKNÚ NÁM, KTORÉMUKOĽVEK VLASTNÍKOVI AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO KTORÉMUKOĽVEK DRŽITEĽOVI LICENCIE VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV, KTORÝ JE POŠKODENÝ V DÔSLEDKU TOHO, ŽE SME SA SPOĽAHLI NA VAŠE NEPRAVDIVÉ VYHLÁSENIE. MÔŽETE TIEŽ PODLIEHAŤ TRESTNÉMU STÍHANIU ZA KRIVÉ SVEDECTVO.

V súlade s hlavou 17, United States Code, oddiel 512(c)(2) by sa oznámenia o údajnom porušení autorských práv mali zasielať POUZE nášmu určenému zástupcovi. Písomné oznámenie sa musí zaslať nasledujúcemu určenému zástupcovi:

Agent DMCA

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
Spojené štáty americké
Telefón:

E-mail: dmca@urw.com

Ďalšie informácie môžete získať z online adresára úradu pre autorské práva na adrese www.dmca.copyright.gov/osp.

Podľa hlavy 17 zákona Spojených štátov amerických, oddielu 512(c)(3)(A), oznámenie o údajnom porušení musí byť písomným oznámením, ktoré obsahuje nasledujúce informácie:

·       Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výlučného práva, ktoré je údajne porušené;

·       Identifikácia diela chráneného autorským právom, ktoré bolo údajne porušené, alebo ak sa jedno oznámenie vzťahuje na viacero diel chránených autorským právom na jednej internetovej stránke, reprezentatívny zoznam takýchto diel na tejto stránke;

·       Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo je predmetom činnosti porušujúcej autorské práva, a ktorý má byť odstránený alebo prístup k nemu má byť zakázaný, a informácie, ktoré nám primerane umožnia tento materiál nájsť;

·       Informácie, ktoré sú dostatočné na to, aby sme vás mohli kontaktovať, ako napríklad adresa, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, adresa elektronickej pošty, na ktorú vás môžeme kontaktovať;

·       Vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažujete, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

·       Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné, a pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že ste oprávnení konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

 

Na oznámenia o údajnom porušení autorských práv budeme reagovať v súlade so zákonom DMCA.

 

Ak sa domnievate, že váš materiál bol odstránený omylom v reakcii na oznámenie o autorských právach, môžete nášmu určenému zástupcovi zaslať protioznámenie s nasledujúcimi písomnými informáciami:

 

·       Fyzický alebo elektronický podpis;

 

·       Identifikácia materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zakázaný prístup, a miesto, na ktorom sa materiál nachádzal pred jeho odstránením alebo zakázaním prístupu k nemu;

 

·       vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že ste v dobrej viere presvedčení, že materiál bol odstránený alebo zakázaný v dôsledku omylu alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý sa má odstrániť alebo zakázať, a

 

·       Vaše meno, adresa a telefónne číslo a vyhlásenie, že súhlasíte s jurisdikciou federálneho okresného súdu pre súdny obvod, v ktorom sa adresa nachádza, alebo ak sa vaša adresa nachádza mimo USA, pre akýkoľvek súdny obvod, v ktorom sa môže nachádzať spoločnosť Wildfire, a že prijmete doručenie súdneho konania od osoby, ktorá poskytla oznámenie podľa pododdielu (c)(1)(C), alebo od zástupcu tejto osoby.

 

Na protioznámenia budeme reagovať v súlade so zákonom DMCA.

6.                   Vaše povinnosti

6.1               Obsah a správanie používateľa

Funkcie služieb vám umožňujú zdieľať váš obsah a informácie prostredníctvom služieb vrátane zdieľania informácií na sociálnych sieťach. Za používanie Služieb a za všetok Váš Obsah však nesiete a zostávate za každých okolností výhradne zodpovední.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadny svoj obsah ani služby na nezákonné alebo nevhodné účely, okrem iného vrátane:

·       zverejňovanie, poskytovanie, vkladanie, nahrávanie, odosielanie alebo iné odosielanie akéhokoľvek vášho obsahu do Služieb, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi, nezákonný, vyhrážajúci, prenasledujúci, obťažujúci, násilný, urážlivý, škodlivý pre iných, poškodzujúci, hanlivý, obscénny, ohovárajúci, urážlivý, pornografický, zasahujúci do súkromia iných, nenávistný, rasovo, etnicky, diskriminačný alebo inak nevhodný, alebo ktorý podporuje alebo nabáda k nezákonnej činnosti;

·       zverejňovanie, poskytovanie, zadávanie, nahrávanie, odosielanie alebo iné odosielanie akéhokoľvek vášho obsahu do Služieb, ktorý porušuje akékoľvek zákony alebo predpisy alebo práva tretích strán vrátane akýchkoľvek autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov, práv duševného vlastníctva, práv na súkromie, práv na publicitu alebo iných osobných alebo vlastníckych práv;

·       odosielanie, poskytovanie, vkladanie, nahrávanie, predkladanie alebo iné zasielanie "spamu", marketingových materiálov, nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy alebo akejkoľvek inej formy získavania informácií prostredníctvom Služieb;

·       používanie akýchkoľvek vírusov, časovaných bômb, cancelbotov, škodlivého softvéru, červov, škodlivého kódu, chýb, trójskych koní, poškodených súborov alebo akéhokoľvek iného počítačového kódu, súborov alebo programov určených na narušenie, zničenie, obmedzenie alebo zhoršenie normálnej prevádzky Služieb, serverov alebo sietí pripojených k Službám;

·       akýmkoľvek spôsobom ubližovať deťom alebo sa o to pokúšať;

·       vytváranie falošnej identity s cieľom uviesť iných do omylu;

·       používanie technológií, automatizovaných systémov, ako sú "roboty", "pavúky" alebo "crawlery", alebo iných prostriedkov na zhromažďovanie alebo prístup k neautorizovanému obsahu alebo neverejným priestorom;

·       používanie akýchkoľvek nástrojov na dolovanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zber a extrakciu údajov;

·       pokúšať sa testovať, skúmať alebo skenovať zraniteľnosť akéhokoľvek systému alebo siete pripojenej k Službám alebo porušovať bezpečnostné alebo overovacie opatrenia;

·       inzerovanie alebo ponúkanie predaja alebo kúpy akéhokoľvek tovaru alebo služieb na akýkoľvek obchodný účel.

Váš obsah umiestnený v Službách nemonitorujeme. Vyhradzujeme si však právo, ale nie povinnosť, skontrolovať Váš obsah a podľa vlastného uváženia odstrániť alebo vymazať akýkoľvek Váš obsah, ktorý nie je v súlade s týmito Podmienkami. Taktiež nemonitorujeme ani neobmedzujeme komunikáciu medzi používateľmi prostredníctvom Služieb.

Výslovne beriete na vedomie, že pri prístupe k službám môžete prijímať alebo byť vystavení obsahu, tovaru alebo službám, ktoré môžete považovať za nevhodné, nepresné, zavádzajúce, hanlivé, obscénne alebo inak urážlivé. V rozsahu prípustnom podľa platných zákonov súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne kroky týkajúce sa takéhoto obsahu v Službách. Ak však zistíte akýkoľvek nezákonný obsah, oznámte nám to na adrese content@urw.com.

Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok varovanie a/alebo okamžité pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu bez predchádzajúceho upozornenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne kroky, ktoré by mohli byť podniknuté. Žiadne oneskorenie alebo opomenutie z našej strany pri uplatňovaní akýchkoľvek práv podľa týchto Podmienok nebude znamenať vzdanie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva.

6.2               Vaša zodpovednosť

Za zachovanie dôvernosti svojich hesiel a identifikátorov účtu ste plne zodpovední vy. Nezodpovedáme za žiadne dôsledky vyplývajúce z používania vášho účtu neoprávnenou treťou stranou. Ste tiež zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci vášho účtu. Odporúčame vám, aby ste si zvolili silné heslo a pravidelne ho menili, aby ste obmedzili riziko neoprávneného prístupu k vášmu účtu.

Ste a zostávate za každých okolností výhradne zodpovední za svoj obsah, ktorý prenášate do Služieb, za svoje používanie Služieb a za všetky činnosti vykonávané v rámci svojho účtu. V dôsledku toho ste zodpovední za riadne nastavenie alebo prijatie všetkých vhodných opatrení na zachovanie primeranej bezpečnosti, ochrany a zálohovania Vášho obsahu vrátane Vašich vlastných údajov a/alebo softvéru uloženého vo Vašom počítači a/alebo mobilnom zariadení proti akýmkoľvek útokom.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že k informáciám, materiálom alebo údajom pristupujete, sťahujete ich alebo ich inak získavate prostredníctvom Služieb podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ktoré vzniknú v dôsledku sťahovania takýchto informácií, materiálov alebo údajov.

Všetky zariadenia (vrátane počítača, mobilného zariadenia atď.) na prístup k službám a ich používanie musíte poskytnúť v súlade s platnými zákonmi a predpismi, okrem iného vrátane zákonov o právach duševného vlastníctva.

7.                   Naše povinnosti

Služby, ktoré poskytujeme, slúžia len na informačné účely. Napriek tomu, že vynakladáme všetko primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že obsah Služieb je aktuálny, presný, úplný a aktuálny, Služby poskytujeme v stave, v akom sú k dispozícii, bez akýchkoľvek záruk, záväzkov alebo iných implicitných povinností (bez ohľadu na ich vznik), ktoré sú vylúčené. Výslovne súhlasíte s tým, že Služby používate na vlastné riziko.

V plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za (i) udalosti vyššej moci alebo akékoľvek iné udalosti, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly, (ii) škody, straty alebo akékoľvek následky vyplývajúce z akéhokoľvek používania Služieb alebo ich obsahu alebo za váš obsah, ktorý môžete zverejniť v Službách, a (iii) za akékoľvek nepriame škody alebo straty, ako aj za akékoľvek nehmotné škody, škody za stratu zisku, príjmov, používania alebo údajov vyplývajúce z používania alebo prevádzky Služieb.

Výslovne beriete na vedomie, že (i) Služby nie sú bezchybné ani bezvírusové, (ii) pripojenie k Službám so sebou prináša riziká spojené s akýmkoľvek pripojením a prenosom na internete a v sieťach mobilných telefónov, najmä pokiaľ ide o rýchlosť prenosu údajov, čas odozvy na informačný dotaz alebo konzultáciu a technický výkon, (iii) nemáme žiadnu kontrolu nad sieťami alebo webovými stránkami tretích strán, ku ktorým môžete pristupovať v priebehu používania Služieb, (iv) nenesieme zodpovednosť za stratu údajov, neuloženie, nesprávne alebo predčasné doručenie akýchkoľvek údajov alebo materiálov prostredníctvom Služieb a (v) odmietame všetky záruky, či už výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnej/uspokojivej kvality alebo vhodnosti pre daný účel alebo potrebu obsahu a Služieb.

8.                   Prenos

Povoľujete nám previesť, postúpiť alebo delegovať akékoľvek naše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok na akúkoľvek tretiu stranu.

9.                   Oddeliteľnosť / celá dohoda

Ak sa niektorá časť týchto Podmienok považuje za neplatnú, neúčinnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľnú, tieto Podmienky sa považujú za oddeliteľné a zvyšná časť zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

Tieto Podmienky spolu s akýmikoľvek ďalšími podmienkami, na ktoré sa v týchto Podmienkach odkazuje, a ktoré sú týmto začlenené formou odkazu, obsahujú úplné dojednanie a dohodu medzi vami a nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo nesúladné dojednania týkajúce sa Služieb a vášho používania Služieb. Tieto Podmienky nie je možné zmeniť ani ukončiť ústne. Akékoľvek ustanovenie, ktoré musí zostať v platnosti, aby sme mohli uplatniť jeho význam, zostáva v platnosti aj po ukončení platnosti týchto Podmienok.

10.               Aktualizácie zmluvných podmienok

Tieto Podmienky používania môžeme z času na čas revidovať alebo aktualizovať. O všetkých zmenách týchto Podmienok vás budeme informovať spôsobom, ktorý považujeme za najvhodnejší (e-mailom, oznámením, zverejnením revidovaných Podmienok v Službe). Najnovšia verzia platných Podmienok je verzia uverejnená na webovej lokalite Westfield.com. Ak vykonáme zmeny a ak je v tejto súvislosti podľa platných právnych predpisov potrebný váš súhlas, požiadame vás o tento súhlas. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi váš ďalší prístup alebo používanie Služieb predstavuje váš súhlas s revidovanými alebo aktualizovanými Podmienkami.

11.               Pozastavenie/zmeny služieb

Upozorňujeme, že sme oprávnení kedykoľvek upraviť/pozastaviť poskytovanie ktorejkoľvek zo Služieb bez nároku na kompenzáciu alebo náhradu vo váš prospech.

12.               Rozhodné právo a súdna právomoc

12.1 S výnimkou obyvateľov USA a Spojeného kráľovstva (pozri nižšie) sa tieto Podmienky riadia a vykladajú v súlade s francúzskym právom a súhlasíte s tým, že výlučnú právomoc budú mať francúzske súdy, v každom prípade s výhradou záväzných ustanovení vašej miestnej jurisdikcie.

Nič v týchto podmienkach nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa spoliehať sa na záväzné ustanovenia vašej miestnej jurisdikcie.

12.2 Pre obyvateľov Spojeného kráľovstva.

Súhlasíte s tým, že tieto zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a všetky spory budú rozhodovať len anglické súdy.

12.3 Pre obyvateľov USA.

 

POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO ČASŤ - MÔŽE MAŤ VÝZNAMNÝ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA. OBSAHUJE ROZHODCOVSKÚ DOLOŽKU A ZRIEKNUTIE SA POROTNÉHO SÚDU A HROMADNEJ ŽALOBY.

Voľba práva/výber fóra

Tieto zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi štátu Kalifornia bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy. Súhlasíte s tým, že akákoľvek právna alebo spravodlivá žaloba vyplývajúca z týchto podmienok alebo s nimi súvisiaca sa bude podávať len na štátnych alebo federálnych súdoch nachádzajúcich sa v okrese Los Angeles, Kalifornia, a týmto súhlasíte a podriaďujete sa osobnej jurisdikcii týchto súdov na účely vedenia súdnych sporov. Výslovne súhlasíte s tým, že nebudete namietať proti takejto jurisdikcii alebo súdnej príslušnosti z dôvodu nedostatku osobnej príslušnosti, forum non conveniens alebo z iných dôvodov. V rozsahu, v akom to môže byť uplatniteľné, súhlasíte s tým, že sa odhlasujete a výslovne vylučujete akúkoľvek uplatniteľnosť zákona o jednotných počítačových informačných transakciách.

Vzdanie sa porotného súdu

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA STRANY TÝMTO VZDÁVAJÚ SVOJICH ÚSTAVNÝCH A ZÁKONNÝCH PRÁV NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU A NAMIESTO TOHO SI ZVOLIA, ABY SPOR RIEŠIL SUDCA.

Žiadne skupinové žaloby

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA VY A MY DOHODNEME, ŽE KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE VZNIESŤ NÁROKY VOČI DRUHÉMU LEN VO SVOJOM ALEBO NAŠOM INDIVIDUÁLNOM POSTAVENÍ, A NIE AKO ŽALOBCA ALEBO ČLEN SKUPINY V AKOMKOĽVEK ÚDAJNOM SKUPINOVOM, ZASTUPITEĽSKOM ALEBO SÚKROMNOM KONANÍ.

Arbitráž a vzdanie sa hromadnej žaloby

Používaním služieb súhlasíte s tým, že toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní a vzdaní sa hromadnej žaloby (ďalej len "rozhodcovská zmluva") upravuje všetky spory vyplývajúce z vášho vzťahu s nami, s webovým sídlom a/alebo aplikáciou a so všetkými webovými stránkami, softvérom, produktmi alebo službami, ktoré sme vám poskytli, poskytneme alebo ponúkneme, ktoré sú ohrozené, podané, podané alebo iniciované (ďalej len "nároky"). Akékoľvek Nároky sa podľa voľby vás alebo nás riešia záväznou arbitrážou, ktorú spravuje Americká arbitrážna asociácia (ďalej len "AAA") v súlade s jej platnými pravidlami a postupmi pre spotrebiteľské spory (ďalej len "Pravidlá"), bez ohľadu na to, či sa takéto Nároky týkajú zmluvy, deliktu, zákona alebo iného dôvodu. Pravidlá možno bezplatne získať na webovej stránke AAA na adrese www.adr.org. Buď vy, alebo my sa môžeme rozhodnúť riešiť konkrétnu Pohľadávku prostredníctvom rozhodcovského konania, a to aj v prípade, že jeden z nás už začal súdny spor týkajúci sa danej Pohľadávky, a to tak, že (a) písomnou žiadosťou o rozhodcovské konanie adresovanou druhej strane, (b) začatím rozhodcovského konania proti druhej strane alebo (c) podaním návrhu na začatie rozhodcovského konania na súde. V DÔSLEDKU TOHO, AK SA VY ALEBO MY ROZHODNEME RIEŠIŤ KONKRÉTNY NÁROK PROSTREDNÍCTVOM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, VZDÁTE SA PRÁVA OBRÁTIŤ SA NA SÚD S CIEĽOM UPLATNIŤ ALEBO BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA (S VÝNIMKOU NÁROKOV UPLATNENÝCH INDIVIDUÁLNE V RÁMCI PRÁVOMOCI SÚDU PRE DROBNÉ POHĽADÁVKY, POKIAĽ NÁROK ZOSTANE V PRÁVOMOCI SÚDU PRE DROBNÉ POHĽADÁVKY). Táto rozhodcovská zmluva sa bude vykladať a presadzovať v súlade s federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní v maximálnom možnom rozsahu bez ohľadu na akékoľvek štátne právo, ktoré by bolo v rozpore s týmto zákonom, a to bez ohľadu na pôvod alebo povahu predmetných nárokov. Táto rozhodcovská zmluva sa nevzťahuje na nároky, ktoré boli iniciované alebo postúpené na súd pre drobné pohľadávky.

Nároky rieši jediný rozhodca. Rozhodca sa vyberie v súlade s pravidlami. V prípade rozporu medzi pravidlami a touto rozhodcovskou dohodou platí táto rozhodcovská dohoda. Ak spoločnosť AAA nie je k dispozícii na riešenie Nárokov a ak sa vy a my nedohodneme na náhradnom rozhodcovskom správcovi, potom si môžete vybrať rozhodcovského správcu na riešenie Nárokov.

Rozhodcovské konanie . Rozhodcovské konanie sa uskutoční v okruhu 50 míľ od vášho bydliska v čase začatia rozhodcovského konania. V rozhodcovskom konaní možno uplatniť všetky nároky a obhajoby, ktoré možno uplatniť na súde, a rozhodca môže udeliť rovnaké opravné prostriedky, aké môže udeliť súd. Rozhodnutie rozhodcu môže byť zapísané ako rozsudok na súde. S výnimkou prípadov stanovených zákonom nepodlieha rozhodnutie rozhodcu preskúmaniu súdom a nemožno sa proti nemu odvolať. Poplatky rozhodcu uhradíme v súlade s pravidlami. Vy budete zodpovední za svoje vlastné trovy právneho zastúpenia, pokiaľ vám ich rozhodca neprizná. Žiadne ustanovenie tejto rozhodcovskej zmluvy nebráni žiadnemu z nás, aby sme sa obrátili na príslušný súd so žiadosťou o mimoriadne predbežné opatrenie, ako je napríklad dočasný súdny príkaz, dočasný ochranný príkaz, príkaz na zablokovanie alebo iné predbežné opatrenia. Ak ste nájomcom, podnájomníkom alebo držiteľom licencie v jednom z našich nákupných centier, táto rozhodcovská zmluva sa nevzťahuje na žiadne konanie o nezákonnom zadržaní alebo akékoľvek iné konanie o vysťahovaní.

Akékoľvek rozhodnutie o tom, či je táto rozhodcovská zmluva platná alebo vykonateľná čiastočne alebo v celom rozsahu, vykoná výlučne rozhodca, a to bez obmedzenia akýchkoľvek otázok týkajúcich sa toho, či nárok podlieha rozhodcovskému konaniu; za predpokladu, že o vykonateľnosti nižšie uvedeného vzdania sa skupinovej žaloby rozhodne súd, ktorý sa vzťahuje na nárok.

Zrieknutie sa skupinovej žaloby. AKÉKOĽVEK ROZHODCOVSKÉ KONANIE O NÁROKU BUDE INDIVIDUÁLNE. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SA VZDÁVATE PRÁVA ZÚČASTNIŤ SA AKO ZÁSTUPCA SKUPINY ALEBO ČLEN SKUPINY NA HROMADNEJ ŽALOBE.

Právo na odhlásenie. Máte právo odhlásiť sa z tejto rozhodcovskej zmluvy. Ak sa chcete odhlásiť, musíte nám svoj zámer oznámiť do 60 dní odo dňa, keď vám bola táto rozhodcovská zmluva poskytnutá. Vaše odmietnutie nebude účinné a bude sa mať za to, že ste súhlasili a súhlasíte s rozhodcovskou zmluvou, pokiaľ vaše oznámenie o úmysle odmietnuť nebude doručené písomne na adresu Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067 Attn: Legal v tejto 60-dňovej lehote. Vaše oznámenie o úmysle odstúpiť môže mať formu vami podpísaného listu alebo vami zaslaného e-mailu, v ktorom je uvedené "Rozhodujem sa odstúpiť od rozhodcovskej zmluvy" alebo akékoľvek slová v tomto zmysle.

PRE VÄČŠIE PODROBNOSTI alebo v prípade otázok nám môžete zavolať alebo navštíviť pobočku. Ak máte otázky týkajúce sa postupov AAA, mali by ste sa pozrieť na webové stránky AAA www.adr.org alebo zavolať na telefónne číslo AAA (800) 778-7879.

 

 


 

ČASŤ B - OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUPNÉ CENTRÁ V EÚ

Tieto osobitné podmienky sa vzťahujú na konkrétne služby, ktoré ponúkajú nákupné centrá nachádzajúce sa v EÚ (ako je uvedené nižšie), a platia ako doplnok k vyššie uvedeným všeobecným podmienkam (pričom všeobecné podmienky sa považujú za ich súčasť). Darcovská platforma GEEV je prístupná len vo Francúzsku. Pokiaľ existuje rozpor medzi Všeobecnými podmienkami a príslušnými Osobitnými podmienkami, majú prednosť príslušné Osobitné podmienky.

Obsah

1......... Definície. 12

2......... Vernostný program.. 12

 

1.       Definície

Okrem definícií uvedených vo Všeobecných podmienkach sa na účely tejto osobitnej časti B uplatňujú tieto definície:

Vernostná karta: fyzická karta alebo virtuálna karta (dostupná v rámci vášho účtu v aplikácii a/alebo na webovej stránke), na ktorej je uvedené vaše identifikačné číslo a ktorá je potrebná na využívanie ponúk alebo služieb ponúkaných v rámci vernostného programu.

2.       Vernostný program

2.1 Dostupnosť

Služby súvisiace s vernostným programom sa ponúkajú a sprístupňujú len používateľom starším ako šestnásť (16) rokov.

Ak ešte nemáte 16 rokov, okamžite prestaňte používať vernostný program. Používaním Vernostného programu alebo pokusom o jeho používanie potvrdzujete, že ste dosiahli vek 16 rokov.

Vernostný program je podľa týchto osobitných podmienok dostupný vo všetkých nákupných centrách nachádzajúcich sa v EÚ, okrem nákupných centier Carrousel du Louvre v Paríži, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Nemecku.

Služby ponúkané v rámci Vernostného programu sú opísané na stránkach Webového sídla a/alebo Aplikácie, ktoré sú na tento účel k dispozícii, ale nemusia byť nevyhnutne dostupné prostredníctvom týchto dvoch distribučných kanálov (napríklad účasť na "výzvach" je možná len prostredníctvom Aplikácie).2.2 Vytvorenie účtu

Ak sa chcete zapojiť do vernostného programu, musíte si vytvoriť účet v súlade s článkom 2 vyššie. Vytvorenie účtu automaticky spustí vytvorenie Vernostnej karty u nás.

Účet si môžete vytvoriť aj pomocou odkazov na Vernostnú kartu, ktorú sme vám už vydali (t. j. zadaním kódu uvedeného pod čiarovým kódom Vernostnej karty alebo naskenovaním čiarového kódu) a potvrdením svojich údajov (vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy, pohlavia, telefónneho čísla a e-mailu).

Po vytvorení účtu bude účet automaticky prepojený a priradený k vernostnej karte, ktorú sme vám mohli vydať pred vytvorením účtu.

Od14. marca 2023 sú to len virtuálne karty.

Fyzické vernostné karty vydané pred týmto dátumom už nebudú platné a aby ste mohli naďalej využívať výhody vernostného programu, budete si musieť vytvoriť konto prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie. V tomto ohľade môžete na vytvorenie takéhoto účtu použiť odkazy na svoju Vernostnú kartu prostredníctvom procesu opísaného vyššie v tomto článku 2.2.

2.3 Správa vášho účtu

Vaša vernostná karta vám umožňuje využívať služby poskytované vo všetkých príslušných nákupných centrách.

Beriete na vedomie, že Vernostný program a Vernostná karta sú osobné a vyhradené pre jednotlivcov na ich vlastné a neprofesionálne použitie. Nie je možné ich prenášať a Vernostná karta nie je v žiadnom prípade platobnou kartou.

2.4   Riadenie vašej komunity

Výberom komunity môžete prijímať a zdieľať obsah súvisiaci s vašimi záujmami.

Prispôsobený obsah pre vašu komunitu sa na stránke alebo v aplikácii zobrazí ako prvý, ale kliknutím na príslušnú komunitu budete mať prístup aj k obsahu, ktorý je k dispozícii pre iné komunity, ku ktorým nepatríte. Svoju komunitu môžete kedykoľvek upraviť prostredníctvom svojho konta.

 

2.5   Špecifické podmienky

2.5.1- Platforma pre darcovstvo

Vernostný program vám umožňuje využívať darcovskú platformu GEEV. Táto platforma je prístupná len vo Francúzsku a umožňuje uskutočňovať alebo prijímať dary len vo Francúzsku. Ak chcete túto platformu používať, pošleme spoločnosti GEEV vaše celé meno, e-mailovú adresu a poštovú adresu, aby vám spoločnosť GEEV mohla vytvoriť účet GEEV Premium+. V tomto prípade sa na vás budú vzťahovať podmienky používania spoločnosti GEEV a vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti GEEV, ktoré budú k dispozícii na jej webovej lokalite. V tomto ohľade bude spoločnosť GEEV pri príslušnom spracovaní vašich osobných údajov vystupovať ako nezávislý správca údajov.

2.5.2 Výzva počítadla krokov

Pre členov vernostného programu sa organizujú výzvy na počítanie krokov.

Podrobnosti o aktuálnych výzvach (t. j. ktoré nákupné centrum je oprávnené, kedy sa výzva koná, či je odmena....) nájdete v aplikácii.

Ako fungujú výzvy :

Vďaka natívnej aplikácii v smartfóne môžete počítať počet krokov, ktoré ste počas dňa urobili. Výzvy zahŕňajú vykonanie najväčšieho počtu krokov v priebehu výzvy. Na konci výzvy nákupné centrum odmení člena, ktorý urobil najviac krokov.

Ako sa zúčastniť :

Musíte :

- mať smartfón natívne vybavený aplikáciou na počítanie krokov;

- byť členom vernostného programu a identifikovať sa v aplikácii;

- vyberte nákupné centrum, v ktorom sa chcete zapojiť do výzvy. Nákupné centrum, ktoré si vyberiete, musí byť na vašom zozname preferenčných centier. Ak tomu tak nie je, účasťou na výzve v tomto nákupnom centre sa toto centrum automaticky pridá do zoznamu vašich preferenčných centier. Rôzne Nákupné centrá môžu v rovnakom čase vyhlásiť niekoľko výziev, ale je možné zúčastniť sa len jednej z nich.

- kliknite na "Walk to become a champion" a aktivujte pôvodnú aplikáciu pre zdravie a aktivitu v telefóne;

Po aktivácii :

- všetky kroky, ktoré počas dňa urobíte, sa započítajú do výzvy počítadla krokov;

- Ak ste boli počas dňa v nákupnom centre zistení/identifikovaní (napríklad pri využívaní niektorej zo služieb ponúkaných nákupným centrom), váš denný počet krokov sa automaticky zdvojnásobí.

 

Na konci každého dňa musíte do aplikácie zaznamenať počet krokov, ktoré ste urobili, aby sa tieto kroky mohli započítať do výzvy počítadla krokov, inak sa vykonané kroky nezapočítajú.

 

Na konci výzvy bude výherca informovaný e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri vytvorení svojho účtu, a svoju cenu si bude musieť vyzdvihnúť na recepcii nákupného centra, v ktorom sa zúčastnil na výzve. Víťazom sa stane člen s najvyšším počtom krokov. V prípade rovnosti krokov medzi viacerými členmi sa víťazom stane ten, ktorý bol počas výzvy v nákupnom centre zistený/identifikovaný najviac krát. V prípade rovnosti hlasov sa víťazom stane osoba, ktorá sa ako prvá zaregistrovala na účasť vo výzve. Ak aj tak dôjde k rovnosti, víťazom sa stane osoba, ktorá sa ako prvá zaregistrovala do vernostného programu.

ČASŤ C - OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUPNÉ CENTRÁ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

Tieto osobitné podmienky sa vzťahujú na konkrétne služby, ktoré ponúkajú nákupné centrá nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve (ako je uvedené nižšie), a platia ako doplnok k vyššie uvedeným všeobecným podmienkam (pričom všeobecné podmienky sa považujú za ich súčasť). V rozsahu, v akom existuje rozpor medzi Všeobecnými podmienkami a príslušnými Osobitnými podmienkami; príslušné Osobitné podmienky majú prednosť.

Obsah

1......... Všeobecne. 14

2. ........ Vernostný program.................................................................................................................................14

2......... Podmienky vstupu do nákupných centier v Spojenom kráľovstve. 15

3......... Služby interaktívnych máp. 16

4......... Parkovacie služby Westfield Smart 16

 

1.            Všeobecné

Autorizácia karty. Pri vytváraní účtu môže byť potrebné pridať platobnú kartu, aby ste mohli využívať niektoré služby.

Na overenie vašej platobnej karty pri jej pridávaní na účet alebo pri aktualizácii údajov o platobnej karte môžeme na vašu kartu vystaviť "autorizačný príkaz" na malú sumu. Táto suma sa v skutočnosti nikdy nestrhne z vášho účtu, ale môže sa vám zobraziť "čakajúci" poplatok za autorizovanú sumu. Na výpise z účtu alebo karty sa vám môže napríklad zobraziť dočasná autorizácia poplatku vo výške 1 GBP alebo menej. Je nezávislý od akejkoľvek platobnej transakcie, ktorú vykonáte pomocou Služieb - t. j. nie je viazaný na platbu za inteligentné parkovanie alebo inú službu. Ak je banka, ktorá vydala vašu platobnú kartu, v inej krajine, uvidíte čakajúci poplatok na podobnú sumu vo vašej regionálnej mene.

Autorizačné zablokovanie okamžite zrušíme, ale môže trvať niekoľko pracovných dní, kým banka vydávajúca platobnú kartu uvoľní zablokovanie vášho účtu; skutočný čas závisí od pravidiel vašej banky.

Autorizačné podržanie vydávame ako spôsob ochrany pred podvodmi, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku neautorizovaného použitia karty, a na zabezpečenie toho, aby sa uložená platobná karta mohla použiť na platbu za funkcie, ktoré si vyžadujú platbu. Ak chcete potvrdiť konkrétnu položku na výpise, obráťte sa priamo na svoju banku.

2.            Vernostný program

2.1 Dostupnosť

Služby súvisiace s vernostným programom sa ponúkajú a sprístupňujú len používateľom starším ako šestnásť (16) rokov.

Ak ešte nemáte 16 rokov, okamžite prestaňte používať vernostný program. Používaním Vernostného programu alebo pokusom o jeho používanie potvrdzujete, že ste dosiahli vek 16 rokov.

Vernostný program je podľa týchto osobitných podmienok dostupný vo všetkých nákupných centrách nachádzajúcich sa v EÚ, okrem nákupných centier Carrousel du Louvre v Paríži, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Nemecku.

Služby ponúkané v rámci Vernostného programu sú opísané na stránkach Webovej stránky a/alebo Aplikácie, ktoré sú na tento účel k dispozícii, ale nemusia byť nevyhnutne dostupné prostredníctvom týchto dvoch distribučných kanálov (napríklad účasť na "výzvach" je možná len prostredníctvom Aplikácie).

2.2 Vytvorenie účtu

Ak sa chcete zapojiť do vernostného programu, musíte si vytvoriť účet v súlade s článkom 2 vyššie. Vytvorenie účtu automaticky spustí vytvorenie Vernostnej karty u nás.

Účet si môžete vytvoriť aj pomocou odkazov na Vernostnú kartu, ktorú sme vám už vydali (t. j. zadaním kódu uvedeného pod čiarovým kódom Vernostnej karty alebo naskenovaním čiarového kódu) a potvrdením svojich údajov (vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy, pohlavia, telefónneho čísla a e-mailu).

Po vytvorení účtu bude účet automaticky prepojený a priradený k vernostnej karte, ktorú sme vám mohli vydať pred vytvorením účtu.

2.3 Správa vášho účtu

Vaša Vernostná karta vám umožňuje využívať služby Vernostného programu a špecifické služby ponúkané vo všetkých príslušných nákupných centrách.

Beriete na vedomie, že Vernostný program a Vernostná karta sú osobné a vyhradené pre jednotlivcov na ich vlastné a neprofesionálne použitie. Nie je možné ich prenášať a Vernostná karta nie je v žiadnom prípade platobnou kartou.

2.4 Riadenie vašej komunity

Výberom komunity môžete prijímať a zdieľať obsah súvisiaci s vašimi záujmami.

Prispôsobený obsah pre vašu komunitu sa na stránke alebo v aplikácii zobrazí ako prvý, ale kliknutím na príslušnú komunitu budete mať prístup aj k obsahu, ktorý je k dispozícii pre iné komunity, ku ktorým nepatríte. Svoju komunitu môžete kedykoľvek upraviť prostredníctvom svojho konta.

2.5. Výzva počítadla krokov

Pre členov vernostného programu sa organizujú výzvy na počítanie krokov.

Podrobnosti o aktuálnych výzvach (t. j. ktoré nákupné centrum je oprávnené, kedy sa výzva koná, či je odmena....) nájdete v aplikácii.

Ako fungujú výzvy :

Vďaka natívnej aplikácii v smartfóne môžete počítať počet krokov, ktoré ste počas dňa urobili. Výzvy zahŕňajú vykonanie najväčšieho počtu krokov v priebehu výzvy. Na konci výzvy nákupné centrum odmení člena, ktorý urobil najviac krokov.

Ako sa zúčastniť :

Musíte :

- mať smartfón natívne vybavený aplikáciou na počítanie krokov;

- byť členom vernostného programu a identifikovať sa v aplikácii;

- vyberte nákupné centrum, v ktorom sa chcete zapojiť do výzvy. Nákupné centrum, ktoré si vyberiete, musí byť na vašom zozname preferenčných centier. Ak to tak nie je, účasťou na výzve v tomto nákupnom centre sa toto centrum automaticky pridá do zoznamu vašich preferenčných centier. Rôzne nákupné centrá môžu v rovnakom čase vyhlásiť niekoľko výziev, ale zúčastniť sa môžete len jednej z nich.

- kliknite na "Walk to become a champion" a aktivujte pôvodnú aplikáciu pre zdravie a aktivitu v telefóne;

Po aktivácii :

- všetky kroky, ktoré počas dňa urobíte, sa započítajú do výzvy počítadla krokov;

- Ak ste boli počas dňa v nákupnom centre zistení/identifikovaní (napríklad pri využívaní niektorej zo služieb ponúkaných nákupným centrom), váš denný počet krokov sa automaticky zdvojnásobí.

 

Na konci každého dňa musíte do aplikácie zaznamenať počet krokov, ktoré ste urobili, aby sa tieto kroky mohli započítať do výzvy počítadla krokov, inak sa vykonané kroky nezapočítajú.

Na konci výzvy bude výherca informovaný e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri vytvorení svojho účtu, a svoju cenu si bude musieť vyzdvihnúť na recepcii nákupného centra, v ktorom sa zúčastnil na výzve. Víťazom sa stane člen s najvyšším počtom krokov. V prípade rovnosti krokov medzi viacerými členmi sa víťazom stane ten, kto bol počas výzvy v nákupnom centre zistený/identifikovaný najviac krát. V prípade rovnosti hlasov sa víťazom stane osoba, ktorá sa ako prvá zaregistrovala na účasť vo výzve. Ak aj tak dôjde k rovnosti, víťazom sa stane osoba, ktorá sa ako prvá zaregistrovala do vernostného programu.

3.            Podmienky vstupu do nákupných centier v Spojenom kráľovstve

24-hodinová uniformovaná a civilne oblečená bezpečnostná služba pôsobí v areáloch Westfield London a Westfield Stratford City

 V areáloch Westfield London a Westfield Stratford City pôsobí polícia v uniformách aj v civile.

 Fajčenie v centre nie je povolené

 V centre sú povolené len vodiace psy

Na stránke  sa zaznamenávajú zábery z priemyselnej televízie pre vašu bezpečnosť a ochranu. Tento systém riadi spoločnosť Westfield Europe Limited. Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje na účely bezpečnosti a ochrany, o vašich právach a o tom, ako nás môžete kontaktovať, nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

 Fotografovanie bez povolenia nie je povolené.

 Bicykle, skateboardy, kolobežky a iné dopravné prostriedky na voľný čas nie sú v centre povolené.

 

4.            Služby interaktívnych máp

Prostredníctvom webovej lokality ponúkame služby na vyhľadávanie zaujímavých miest a pomoc pri orientácii v nákupných centrách Spojeného kráľovstva ("služby interaktívnych máp").

Snažíme sa vám prostredníctvom služieb interaktívnych máp poskytovať čo najaktuálnejšie informácie, ale nemôžeme zaručiť ich presnosť.

5.            Parkovacie služby Westfield Smart

Nasledujúce osobitné podmienky (ďalej len "podmienky Smart Parking") sa vzťahujú na vaše používanie služieb inteligentného parkovania (ďalej len "služby Smart Parking") v príslušných nákupných centrách v Spojenom kráľovstve.

Ponúkame službu Smart Parking v hoteloch Westfield London a Westfield Stratford City ("Smart Parking"). Podrobnosti o dostupnosti služby Smart Parking v nákupnom centre v Spojenom kráľovstve, ktoré navštevujete, nájdete na webovej stránke.

Registrácia

Pred používaním určitých funkcií služieb Smart Parking si musíte prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie vytvoriť konto. Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach vyššie. Ak chcete používať služby Smart Parking Services, musíte tiež vyplniť online registračný formulár prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie. Ak chcete používať služby Smart Parking Services, musíte mať 18 rokov alebo viac a byť držiteľom platného vodičského preukazu v Spojenom kráľovstve. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek registráciu služby Smart Parking podľa nášho uváženia. Akékoľvek nedodržanie týchto Podmienok služby Smart Parking automaticky spôsobí, že vaša registrácia bude neplatná.

Počas parkovania s využitím služieb Smart Parking nie je možné využiť žiadnu inú ponuku.

Používanie inteligentného parkovania s automatickým rozpoznávaním evidenčných čísel ("ANPR")

Každý používateľ parkovacieho systému Smart Parking, ktorý vchádza na parkovisko Westfield London alebo Westfield Stratford pomocou rozpoznania evidenčného čísla, musí parkovisko opustiť rovnakým spôsobom. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku nemožnosti využiť akúkoľvek ponuku parkovania.

Vstup a využívanie služieb inteligentného parkovania v lokalitách Westfield London a Westfield Stratford

Váš vstup a používanie parkoviska Smart Parking Services Westfield London a parkoviska Westfield Stratford naďalej podlieha Podmienkam používania parkoviska Westfield London, ktoré sa nachádzajú tu, a Podmienkam používania parkoviska Westfield Stratford City, ktoré sa nachádzajú tu a sú vyvesené v kanceláriách parkovísk Westfield London a Westfield Stratford City.

Ceny

Služba Smart Parking Services oprávňuje registrovaného používateľa parkovať na parkovisku Westfield London alebo Westfield Stratford za obmedzené tarify. Tarify sú uvedené tu:

- Westfield London: https://uk.westfield.com/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://uk.westfield.com/stratfordcity/parking-how-it-works

Všetky zmeny v tarifách Smart Parking vám budú oznámené prostredníctvom e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu. Uistite sa, že údaje o vašom účte sú vždy presné, aby ste mohli dostávať takéto oznámenia.

Pri každom vjazde a výjazde registrovaného vozidla z parkoviska sa z registrovanej platobnej karty stiahne tarifa. Platby sa zobrazia ako spracované spoločnosťou Commerz Real Investmentgesellschaft mbH - Westfield alebo Westfield Stratford City Car Park, v závislosti od navštíveného centra. V prípade, že je parkovné na vašu aktuálnu platobnú kartu zamietnuté, súhlasíte s tým, aby sme vám umožnili uhradiť neuhradené parkovné na vašu novú platobnú kartu registrovanú na používanie v službe Smart Parking. Vyhradzujeme si právo pozastaviť vám možnosť využívať služby Smart Parking, kým nebude takýto dlžný poplatok vyrovnaný na vašej novej platobnej karte.

Inteligentné parkovanie neplatí v kombinácii so žiadnou inou ponukou

Ak na parkovisko vchádzate s vozidlom registrovaným pre službu Smart Parking, pri výjazde vám bude účtovaný príslušný poplatok za službu Smart Parking.

 


 

ČASŤ D - OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUPNÉ CENTRÁ V USA

 

Tieto osobitné podmienky vzťahujúce sa na služby poskytované nákupnými centrami nachádzajúcimi sa v USA platia ako doplnok k vyššie uvedeným všeobecným podmienkam. V rozsahu, v akom existuje rozpor medzi Všeobecnými podmienkami a osobitnými podmienkami tejto časti D, majú prednosť tieto osobitné podmienky tejto časti D.

Obsah

INTELIGENTNÉ PARKOVANIE. 25

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVANIE EVIDENČNÝCH ČÍSEL (ALPR) 26

 

INTELIGENTNÉ PARKOVANIE

Nasledujúce dodatočné podmienky (ďalej len "dodatočné podmienky služby Smart Parking") sa vzťahujú na vaše používanie služieb inteligentného parkovania, ktoré ponúkajú nákupné centrá nachádzajúce sa v USA (ďalej len "Smart Parking"). Prístupom k službe Smart Parking a jej používaním sa zaväzujete dodržiavať Všeobecné podmienky a tieto Dodatkové podmienky služby Smart Parking.

Registrácia pre inteligentné parkovanie

Inteligentné parkovanie je doplnková služba pre registrovaných používateľov. Ak ste už registrovaným používateľom, musíte si službu Smart Parking pridať do svojho existujúceho účtu. Ak ste novým používateľom služieb, musíte si najprv vytvoriť nové konto ako registrovaný používateľ. Na vytvorenie účtu registrovaného používateľa budete musieť poskytnúť informácie, ako je vaše meno, e-mail, heslo. Na dokončenie registrácie služby Smart Parking poskytnete informácie o kreditnej alebo debetnej karte, fakturačné poštové smerovacie číslo a aspoň jedno evidenčné číslo vozidla.

Ak chcete používať službu Smart Parking, musíte mať 18 rokov alebo viac a platný vodičský preukaz v Spojených štátoch. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek registráciu v službe Smart Parking podľa vlastného uváženia. Akékoľvek nedodržanie týchto dodatočných podmienok služby Smart Parking automaticky spôsobí, že vaša registrácia bude neplatná.

Používanie inteligentného parkovania

Oznámenia o transakciách, napríklad potvrdenia o nákupe a vrátení peňazí, budete dostávať e-mailom. Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť pre transakčné mobilné push oznámenia tým, že si výslovne vyberiete možnosť dostávať oznámenia o parkovaní.

Registrovaný používateľ služby Smart Parking, ktorý vchádza na naše parkoviská pomocou rozpoznávania evidenčných čísel, musí rovnakým spôsobom aj vychádzať.

Pri parkovaní s využitím služby Smart Parking nie je možné využiť žiadnu inú ponuku parkovania. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku nemožnosti využiť akúkoľvek ponuku parkovania.

Poplatky

Sadzby za parkovanie Smart Parking sa môžu líšiť pre každý objekt, v ktorom je parkovisko Smart Parking k dispozícii, aktuálne sadzby budú zverejnené na našej webovej lokalite. Pri každom vjazde a výjazde registrovaného vozidla z parkovacieho zariadenia sa poplatky zaúčtujú na registrovaný spôsob platby. V prípade, že poplatok za parkovanie na váš aktuálny registrovaný spôsob platby bude zamietnutý, pretože vaša spoločnosť vydala náhradný spôsob platby, oprávňujete nás účtovať poplatok na náhradný spôsob platby, ktorý bude slúžiť ako váš nový registrovaný spôsob platby. V prípade, že parkovné na váš aktuálny registrovaný spôsob platby bude zamietnuté alebo z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť účtovať váš aktuálny registrovaný spôsob platby, súhlasíte s tým, že nám zaplatíte buď registráciou nového spôsobu platby, alebo takým alternatívnym spôsobom platby, ktorý je pre nás v danom čase prijateľný. Okrem toho si vyhradzujeme právo pozastaviť vašu možnosť používať službu Smart Parking, kým nebude na váš nový spôsob platby uhradená akákoľvek dlžná suma.

Platby za používanie parkovacieho systému Smart Parking vo Westfield Century City bude spracovávať licencovaný prevádzkovateľ parkoviska, spoločnosť ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Zľavy pri overovaní

Registrovaní používatelia môžu využívať overené zľavy Smart Parking, ktoré sú k dispozícii u zúčastnených predajcov, naskenovaním overovacieho čiarového kódu alebo QR kódu u zúčastnených predajcov pomocou aplikácie. Ak máte nárok na ponuku, naskenovaná validácia zníži poplatok za parkovanie účtovaný pri výjazde z parkovacieho zariadenia.

Odmietnutie záruk a zodpovednosti

PREČÍTAJTE SI VŠEOBECNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ODMIETNUTIA ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI A PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA RIEŠENIA SPOROV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBSAHUJÚ ROZHODCOVSKÚ DOLOŽKU A ZRIEKNUTIE SA POROTNÉHO SÚDU A HROMADNEJ ŽALOBY.

OKREM TOHO NEZARUČUJEME, ŽE PARKOVISKO BUDE K DISPOZÍCII VTEDY A/ALEBO TAM, KDE SI ŽELÁTE.

V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MY A NAŠI ZMLUVNÍ PREVÁDZKOVATELIA PARKOVACÍCH ZARIADENÍ NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA KRÁDEŽE, VANDALIZMUS, ŽIVELNÉ POHROMY, POVETERNOSTNÉ VPLYVY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ TREŤOU STRANOU NA VAŠOM VOZIDLE POČAS PARKOVANIA, POKUSU O ZAPARKOVANIE ALEBO POKUSU O VÝJAZD Z PARKOVACIEHO ZARIADENIA, A TÝMTO ICH ZBAVUJETE ZODPOVEDNOSTI A VZDÁVATE SA JEJ. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VŠETKY NÁROKY NA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK TAKÉTO POŠKODENIE ALEBO ZRANENIE VÁS, VÁŠHO VOZIDLA A VÁŠHO SPOLUJAZDCA ALEBO SPOLUJAZDCOV, KU KTORÉMU MÔŽE DÔJSŤ ALEBO DÔJDE POČAS VÁŠHO VJAZDU, PARKOVANIA, ZAPARKOVANIA ALEBO VÝJAZDU Z PARKOVACIEHO ZARIADENIA, SÚ VÝLUČNE VOČI TRETEJ STRANE.

Ukončenie

Spoločnosť Westfield môže službu Smart Parking kedykoľvek upraviť alebo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu.

Máte otázky? Obavy?

Tu nás kontaktujte a položte nám akékoľvek otázky týkajúce sa dodatočných podmienok služby Smart Parking alebo vašej registrácie služby Smart Parking.

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVANIE EVIDENČNÝCH ČÍSEL (ALPR)

V niektorých našich nákupných centrách v USA používame technológiu automatického rozpoznávania evidenčných čísel ("ALPR"). Podrobné informácie nájdete v jednotlivých zásadách používania ALPR a ochrany osobných údajov uvedených nižšie:

·       Westfield Century City ALRP Zásady používania a ochrany osobných údajov

·       Zásady používania a ochrany osobných údajov spoločnosti Westfield UTC ALRP

·       Westfield Valley Fair ALRP Zásady používania a ochrany osobných údajov