Prístup pre osoby so zdravotným postihnutím

Výťahy poskytujú bezbariérový prístup k všetkým úrovniam obchodného centra.