Parkovanie pre zdravotne postihnutých

Nákupné centrum Aupark je prístupné všetkým našim návštevníkom. Na každej úrovni parkovísk nájdete vyhradené voľné parkovacie miesta pre zdravotne handikepovaných návštevníkov. Tieto miesta sa nachádzajú najbližšie k vchodom do nákupnej pasáže s cieľom uľahčiť parkovanie a vstup do Auparku.