PODMÍNKY

Webové stránky, aplikace a věrnostní program

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 15 11 2023

Tyto podmínky ("Podmínky", které zahrnují obecné podmínky a specifické podmínky) upravují používání našich webových stránek a/nebo aplikace a využívání našeho věrnostního programu a dalších specifických služeb (každá z nich je definována níže); společně označovaných jako "Služby", které poskytuje společnost Unibail-Rodamco-Westfield, jak je uvedeno v části "Definice" níže ("URW", "My", "Nás", "Naše").

Služby jsou nabízeny a zpřístupňovány pouze uživatelům starším 16 let (u některých služeb starším 18 let, viz část B, část C a část D). Pokud vám ještě nebylo 16 let, okamžitě Služby přestaňte používat. Používáním Služeb nebo pokusem o jejich používání potvrzujete, že je vám nejméně 16 let.

Když si vytvoříte účet prostřednictvím Webových stránek a/nebo Aplikace a vyberete si Preferované nákupní centrum (jak je definováno níže), budete moci využívat jak specifické služby dostupné v těchto nákupních centrech, jak je dále popsáno níže a na našich Webových stránkách, tak náš věrnostní program (není k dispozici ve všech nákupních centrech, viz zde).

Náš věrnostní program je bezplatný a jeho cílem je nabídnout bezproblémový zážitek, který držitelům jediného účtu umožní (i) využívat nabídky, služby, propagační akce a informace ve všech nákupních centrech URW a (ii) přístup k obsahu, nabídkám, událostem nebo výzvám přizpůsobeným komunitě (jak je definována níže), kterou jste si vybrali ,.

Zaškrtnutím vyhrazeného políčka nebo používáním našich webových stránek a/nebo aplikace bez registrace nebo přihlášení k účtu souhlasíte s tím, že budete právně vázáni těmito smluvními podmínkami. Pokud z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, okamžitě přestaňte Služby používat.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost URW může nabízet služby, na které se nevztahují tyto Podmínky, ale jejich vlastní podmínky, které vám budou v příslušných případech řádně poskytnuty (například dárkové karty, které můžeme nabízet, nebo soutěže, loterie či dárcovské platformy).

V těchto smluvních podmínkách najdete následující informace:

Obsah

ČÁST A - OBECNÉ PODMÍNKY. 1

ČÁST B - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V EU. 11

ČÁST C - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ 16

ČÁST D - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V USA. 23

 


 

ČÁST A - OBECNÉ PODMÍNKY

 

Obsah

1......... Definice. 2

2......... Registrace a účet 2

3......... Externí odkazy a obsah. 3

4......... Ochrana soukromí a osobních údajů. 4

5......... Duševní vlastnictví 4

6......... Vaše povinnosti 6

7......... Naše povinnosti 8

8......... Přenos. 8

9......... Oddělitelnost / celá smlouva. 8

10....... Aktualizace smluvních podmínek. 8

11....... Pozastavení / změna služeb. 9

12....... Rozhodné právo a soudní příslušnost 9

 

1.                   Definice

-        Aplikace: mobilní aplikace nákupních center a aplikace "Westfield - App Shopping".

-        Společenství: skupina jednotlivců se společnými zájmy. Společnost URW definovala tato společenství v souvislosti s nabídkami nebo službami poskytovanými našimi nákupními centry a dává vám možnost vybrat si jedno z nich při vytváření vašeho účtu. Výběr komunity vám umožní přijímat nebo sdílet obsah týkající se témat, která mohou být pro vybranou komunitu zajímavá. Nejste povinni si komunitu vybrat a můžete ji kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu.

-        Věrnostní program: Věrnostní program URW, který je k dispozici ve všech nákupních centrech v EU (kromě nákupních center Carrousel du Louvre ve Francii, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Německu) a ve všech nákupních centrech ve Velké Británii. Věrnostní program není k dispozici v nákupním centru nacházejícím se v USA.

-        Preferovaná nákupní centra: nákupní centrum (centra) podle vašeho výběru. Kterékoli nákupní centrum můžete kdykoli přidat nebo odebrat prostřednictvím svého účtu, a to podle vlastního uvážení.

-        Nákupní centra: Naše nákupní centra se nacházejí v EU, ve Velké Británii a v USA. Celý seznam a související kontaktní údaje najdete zde.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: znamená (i) Unibail Management, zjednodušenou akciovou společnost s kapitálem 20 000 000 EUR, se sídlem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paříž, Francie, zapsanou v pařížském rejstříku pod číslem 414 878 389, a/nebo (ii) místní subjekt(y) spravující Službu v závislosti na příslušné zemi, jak je zde uvedeno, podle kontextu.

-        Webové stránky: webové stránky dostupné na adrese www.westfield.com a všechny subdomény.

2.                   Registrace a účet

2.1 Vytvoření účtu

Chcete-li využívat věrnostní program a/nebo další specifické služby nabízené v závislosti na nákupních centrech, musíte se zaregistrovat a vytvořit si u nás účet a vybrat si preferované nákupní centrum (centra). Vytvoření účtu je dobrovolné.

Chcete-li se u Nás zaregistrovat a vytvořit si účet, musíte dokončit příslušný registrační proces a vytvořit si účet tím, že nám poskytnete požadované informace (včetně jména a příjmení, data narození, poštovního směrovacího čísla a e-mailu) a zvolíte si heslo; nebo

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat pravdivé, přesné a úplné informace a v případě potřeby je budete aktualizovat.

Nejste povinni nám poskytnout žádné nepovinné informace.

2.2 Správa účtu

Musíte zachovávat důvěrnost svých přihlašovacích údajů a zůstat zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu. Pokud zjistíte nebo máte podezření na neoprávněné použití svého účtu, měli byste nás neprodleně informovat na adrese abuse@urw.com.

Vytvoření účtu je omezeno na jednu osobu (stejné jméno, stejná e-mailová adresa). Berete na vědomí, že váš účet je osobní a vyhrazený pro vaše vlastní a neprofesionální použití. Váš účet nelze převést na jinou osobu.

Pro přístup ke svému účtu budete vyzváni k přihlášení pomocí e-mailu a zvoleného hesla.

2.3 Výběr preferovaného nákupního centra (center)

Po vytvoření účtu , budete vyzváni k výběru preferovaného nákupního centra (center). Můžete si vybrat podle svého uvážení jedno nebo více nákupních center, ale musíte si vybrat alespoň jedno preferované nákupní centrum. Berete na vědomí, že Nákupní centra se mohou nacházet v zemi vašeho bydliště nebo v jiné zemi či regionu a každé z nich nabízí své specifické služby za svých specifických podmínek.

Než si vyberete jedno nebo více preferovaných nákupních center a začnete využívat jejich služeb, přečtěte si prosím část B, kde jsou uvedeny specifické podmínky platné pro nákupní centra nacházející se v EU, část C, kde jsou uvedeny specifické podmínky platné pro nákupní centra nacházející se ve Spojeném království, a část D, kde jsou uvedeny specifické podmínky platné pro nákupní centra nacházející se v USA.

Své preference můžete kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu na Webových stránkách nebo v Aplikaci, a to přidáním nebo odebráním některého z Nákupních center.

Ve výchozím nastavení je vaším preferovaným nákupním centrem nákupní centrum, ve kterém jste se původně zaregistrovali do našich služeb, ale můžete jej nahradit jiným preferovaným nákupním centrem. Další preferovaná nákupní centra můžete kdykoli přidat, jak je uvedeno výše.

2.4               Výběr Společenství

Při vytváření účtu budete mít možnost vybrat si svou komunitu. Pro vytvoření účtu nemusíte vybírat komunitu a svou komunitu můžete kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu.

Výběr komunity vám umožní přijímat a zobrazovat obsah související se zájmy sdílenými s ostatními členy komunity. Tento obsah, přizpůsobený pro vaši komunitu, se bude na webu nebo v aplikaci zobrazovat přednostně, ale budete mít také přístup k obsahu dostupnému pro ostatní komunity, ke kterým nepatříte, kliknutím přímo na příslušnou komunitu.

Pokud nevíte, kterou komunitu si vybrat, můžete při výběru komunity odpovědět na řadu otázek, jejichž výsledky vás nasměrují ke komunitě, která se vám zdá nejvhodnější.

2.5               Pro obyvatele USA: Podmínky pro zasílání SMS

Pokud se při vytváření účtu nebo jiným způsobem přihlásíte k odběru textových zpráv, vztahují se na vás také naše podmínky pro zasílání SMS. Tyto podmínky si prosím přečtěte zde.

3.                  Externí odkazy a obsah

Ze služeb nebo z komunikace, kterou obdržíte ze služeb, můžeme navrhovat hypertextové odkazy na webové stránky nebo internetové zdroje třetích stran. Žádné z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů nekontrolujeme.

Výslovně berete na vědomí, že v žádném případě neneseme odpovědnost za informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na webových stránkách nebo internetových zdrojích třetích stran, ani za jakékoli údajné nebo skutečné škody vyplývající z přístupu k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupným na webových stránkách nebo internetových zdrojích třetích stran.

4.                  Ochrana soukromí a osobních údajů

Pro vytvoření účtu vás požádáme o poskytnutí určitých osobních údajů.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde.

5.                   Duševní vlastnictví

5.1               Náš obsah

Webové stránky a Aplikace, včetně veškerého softwaru používaného v souvislosti se Službami, a veškerý jejich obsah (mimo jiné včetně textů, redakčního obsahu, databáze, designu stránek, obslužného softwaru, fotografií, obrázků, grafiky, videí, zvuků, map, log, ochranných známek, informací a jakýchkoli prvků všeho druhu, které tvoří Služby) (souhrnně "Obsah") jsou chráněny platnými právními předpisy o autorských právech, autorských právech, ochranných známkách, známkách služeb, patentech nebo jiných vlastnických právech a jsou v našem vlastnictví, pod naší kontrolou nebo na základě licence.

Udělujeme vám osobní, nevýhradní, celosvětovou, nepřenosnou, omezenou a odvolatelnou licenci ke vstupu do Služeb a jejich používání pouze pro osobní potřebu na jakémkoli počítači nebo mobilním zařízení, a to po dobu používání Služeb.

Není-li v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, nesmí být všechny Služby nebo Obsah ani jejich části kopírovány, zastupovány, reprodukovány, znovu používány, publikovány, zveřejňovány, veřejně vystavovány nebo předváděny, přenášeny, upravovány, překládány, používány k vytváření odvozených děl, prodávány, postoupeny, sublicencovány, zpětně analyzovány, zpětně sestavovány, zcela nebo částečně extrahovány nebo distribuovány na jakémkoli médiu, s výjimkou případů povolených příslušnými právními předpisy.

Nedodržení těchto ustanovení představuje protiprávní jednání a může mít za následek občanskoprávní a/nebo trestněprávní sankce. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti každému, kdo tato ustanovení nedodržuje.

5.2               Váš obsah

Prostřednictvím Služeb můžete vytvářet, zveřejňovat, nahrávat, vkládat, odesílat nebo zpřístupňovat informace, texty, redakční obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videa, zvuky, zprávy, loga, ochranné známky a jakékoli materiály všeho druhu, které při používání Služeb odesíláte, ukládáte nebo sdílíte (dále jen "Váš obsah").

Vlastnictví a veškerá další vlastnická práva k vašemu obsahu zůstávají zachována.

Vytvářením, zveřejňováním, nahráváním, vkládáním, odesíláním nebo zpřístupňováním vašeho obsahu prostřednictvím Služeb:

- souhlasíte s tím, že nám a našim přidruženým společnostem udělíte celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k používání, reprodukci, zastupování, veřejnému zobrazování, publikování, přizpůsobování, přeformátování, využívání a překládání vašeho obsahu na jakémkoli médiu a v souvislosti se službami v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Tato licence bude trvat až do uplynutí jednoho roku od uzavření vašeho účtu, ať už jsou důvody pro takové uzavření jakékoli.

- V případě, že váš obsah obsahuje obrázky nebo videa, která vás identifikují, opravňujete nás bezplatně tyto prvky, které vás identifikují, opravovat, kopírovat, reprodukovat, reprezentovat, zveřejňovat, distribuovat, upravovat, přizpůsobovat, měnit, transformovat a retušovat na našich webových stránkách a v naší aplikaci pro propagační a komerční účely.

Pokud souhlasíte s tím, abychom znovu zveřejnili váš obsah na naší "sociální zdi", platí vaše oprávnění pro celý svět a do konce období jednoho roku po uzavření vašeho účtu, přičemž je třeba upřesnit, že můžete kdykoli požádat o zrušení těchto publikací, a to písemně na následující adrese: content@urw.com.

5.3               Pro obyvatele USA: Oznámení a postup při podávání stížností na porušení autorských práv

Reagujeme na oznámení o autorských právech podaná podle zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 ("DMCA"). Pokud se domníváte, že Webové stránky nebo Aplikace obsahují prvky, které porušují vaše autorská práva k dílu, postupujte podle níže uvedeného postupu pro podání oznámení o údajném porušení autorských práv podle zákona DMCA.

POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K TOMU, ABYSTE NÁM OZNÁMILI, ŽE MOHLO DOJÍT K PORUŠENÍ VAŠICH AUTORSKÝCH PRÁV.

NEPOSÍLEJTE ŽÁDNÉ DOTAZY, KTERÉ NESOUVISEJÍ S PORUŠOVÁNÍM AUTORSKÝCH PRÁV (NAPŘ. ŽÁDOSTI O TECHNICKOU POMOC NEBO ZÁKAZNICKÝ SERVIS, HLÁŠENÍ NEBO ZNEUŽITÍ E-MAILU ATD.). NA NÍŽE UVEDENÝ KONTAKT. POKUD JE ZAŠLETE NA TENTO KONTAKT, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE PODLE FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ, POKUD VĚDOMĚ UVEDETE NEPRAVDIVÉ INFORMACE O TOM, ŽE ONLINE MATERIÁL PORUŠUJE AUTORSKÁ PRÁVA, MŮŽETE BÝT VYSTAVENI VYSOKÝM OBČANSKOPRÁVNÍM SANKCÍM. TY ZAHRNUJÍ PENĚŽNÍ ODŠKODNĚNÍ, SOUDNÍ VÝLOHY A POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ VZNIKNOU NÁM, KTERÉMUKOLI VLASTNÍKOVI AUTORSKÝCH PRÁV NEBO KTERÉMUKOLI NABYVATELI LICENCE VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV, KTERÝ JE POŠKOZEN V DŮSLEDKU TOHO, ŽE JSME SE SPOLEHLI NA VAŠE NEPRAVDIVÉ PROHLÁŠENÍ. MŮŽETE BÝT TAKÉ TRESTNĚ STÍHÁNI ZA KŘIVÉ SVĚDECTVÍ.

Podle hlavy 17 zákoníku Spojených států amerických, oddílu 512(c)(2), by oznámení o údajném porušení autorských práv měla být zasílána POUZE našemu určenému zástupci. Písemné oznámení musí být zasláno následujícímu určenému zástupci:

Agent DMCA

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
Spojené státy americké
Telefon:

E-mail: dmca@urw.com

Další informace získáte v online adresáři Úřadu pro autorská práva na adrese www.dmca.copyright.gov/osp.

Podle hlavy 17 zákoníku Spojených států amerických, oddílu 512(c)(3)(A), musí být oznámení o údajném porušení práv písemným sdělením, které obsahuje následující údaje:

·       Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;

·       identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam takových děl na této stránce;

·       Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem protiprávní činnosti a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace dostatečné k tomu, abychom mohli materiál vyhledat;

·       Informace, které jsou dostatečné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které vás můžeme kontaktovat;

·       Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

·       Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

 

Na oznámení o údajném porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA.

 

Pokud se domníváte, že váš materiál byl v reakci na oznámení o autorských právech odstraněn omylem, můžete našemu určenému zástupci zaslat protioznámení s následujícími písemnými informacemi:

 

·       Fyzický nebo elektronický podpis;

 

·       Identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, kde se materiál nacházel před odstraněním nebo znemožněním přístupu k němu;

 

·       prohlášení pod trestem křivé přísahy, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán, a

 

·       Vaše jméno, adresa a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s příslušností federálního okresního soudu pro soudní obvod, ve kterém se adresa nachází, nebo pokud se vaše adresa nachází mimo USA, pro jakýkoli soudní obvod, ve kterém se společnost Wildfire může nacházet, a že přijmete doručení soudního řízení od osoby, která poskytla oznámení podle pododdílu (c)(1)(C), nebo od zástupce této osoby.

 

Na protioznámení budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA.

6.                   Vaše povinnosti

6.1               Obsah a chování uživatele

Funkce služeb vám umožňují sdílet váš obsah a informace prostřednictvím služeb, včetně sdílení informací na sociálních sítích. Za všech okolností však nesete a zůstáváte výhradně odpovědní za používání Služeb a za veškerý Váš obsah.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný svůj obsah ani služby k nezákonným nebo nevhodným účelům, mimo jiné včetně:

·       zveřejňování, poskytování, vkládání, nahrávání, odesílání nebo jiné zasílání Vašeho obsahu do Služeb, který je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, je nezákonný, vyhrožující, pronásledující, obtěžující, násilný, urážlivý, škodlivý pro ostatní, zneužívající, hanlivý, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, pornografický, narušující soukromí jiných osob, nenávistný, rasově, etnicky, diskriminační nebo jinak nevhodný nebo který podporuje nebo vybízí k nezákonné činnosti;

·       zveřejňování, poskytování, vkládání, nahrávání, odesílání nebo jiné zasílání vašeho obsahu do Služeb, který porušuje jakékoli zákony nebo předpisy nebo práva třetích stran, včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, práv duševního vlastnictví, práv na soukromí, práv na publicitu nebo jiných osobních nebo vlastnických práv;

·       zveřejňování, poskytování, vkládání, nahrávání, odesílání nebo jiné formy "spamu", marketingových materiálů, nevyžádané nebo neautorizované reklamy nebo jakékoli jiné formy nabízení prostřednictvím Služeb;

·       používání jakýchkoli virů, časovaných bomb, cancelbotů, malwaru, červů, škodlivých kódů, defektů, trojských koní, poškozených souborů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů určených k narušení, zničení, omezení nebo poškození normálního provozu Služeb, serverů nebo sítí připojených ke Službám;

·       jakýmkoli způsobem ubližovat dětem nebo se o to pokoušet;

·       vytváření falešné identity za účelem uvedení ostatních v omyl;

·       používání technologií, automatizovaných systémů, jako jsou "roboti", "pavouci" nebo "crawlery", nebo jiných prostředků ke shromažďování nebo přístupu k neautorizovanému obsahu nebo neveřejným prostorům;

·       použití jakýchkoli nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat;

·       pokusy o testování, zkoumání nebo skenování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sítě připojené ke Službám nebo o prolomení bezpečnostních nebo ověřovacích opatření;

·       inzerování nebo nabízení prodeje či nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb za jakýmkoli obchodním účelem.

Váš obsah umístěný ve Službách nesledujeme. Vyhrazujeme si však právo, nikoli však povinnost, Váš obsah kontrolovat a dle našeho uvážení odstranit nebo smazat jakýkoli Váš obsah, který není v souladu s těmito Podmínkami. Rovněž nesledujeme ani neomezujeme komunikaci mezi uživateli prostřednictvím Služeb.

Výslovně berete na vědomí, že při přístupu ke službám můžete obdržet nebo být vystaveni obsahu, zboží nebo službám, které můžete považovat za nevhodné, nepřesné, zavádějící, hanlivé, obscénní nebo jinak urážlivé. V rozsahu přípustném podle platných zákonů souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné kroky týkající se takového obsahu ve Službách. Pokud však zjistíte jakýkoli nezákonný obsah, upozorněte nás na to na adrese content@urw.com.

Nedodržení těchto podmínek může vést k varování a/nebo okamžitému pozastavení či uzavření účtu bez předchozího upozornění, aniž by tím byly dotčeny případné právní kroky. Žádné zpoždění nebo opomenutí z naší strany při uplatňování jakéhokoli práva podle těchto Podmínek nebude znamenat vzdání se tohoto nebo jiného práva.

6.2               Vaše odpovědnost

Za zachování důvěrnosti svých hesel a identifikátorů účtu nesete plnou odpovědnost. Neneseme odpovědnost za žádné následky vyplývající z použití vašeho účtu neoprávněnou třetí stranou. Jste také odpovědní za všechny činnosti, které se odehrávají pod vaším účtem. Doporučujeme vám, abyste si zvolili silné heslo a pravidelně ho měnili, abyste omezili rizika neoprávněného přístupu k vašemu účtu.

Za všech okolností jste a zůstáváte výhradně odpovědní za svůj obsah, který přenášíte do služeb, za své používání služeb a za všechny činnosti prováděné pod svým účtem. V důsledku toho jste odpovědní za řádné nastavení nebo přijetí všech vhodných opatření k udržení odpovídajícího zabezpečení, ochrany a zálohování Vašeho obsahu, včetně Vašich vlastních dat a/nebo softwaru uloženého v počítači a/nebo mobilním zařízení, proti jakýmkoli útokům.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k informacím, materiálům nebo datům přistupujete, stahujete je nebo je jinak získáváte prostřednictvím Služeb podle vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, které vzniknou v důsledku stažení takových informací, materiálů nebo dat.

Veškeré vybavení (včetně počítače, mobilního zařízení atd.) pro přístup ke službám a jejich používání musíte poskytnout v souladu s platnými zákony a předpisy, mimo jiné včetně zákonů o právech duševního vlastnictví.

7.                   Naše povinnosti

Námi poskytované služby mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme zajistit, aby byl obsah Služeb aktuální, přesný, úplný a aktuální, Služby poskytujeme "tak, jak jsou k dispozici", bez jakýchkoli záruk, závazků nebo jiných předpokládaných povinností (ať už vyplývají z čehokoli), které jsou vyloučeny. Výslovně souhlasíte s tím, že Služby používáte na vlastní riziko.

V plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy neneseme odpovědnost za (i) události vyšší moci nebo jiné události, které nemůžeme ovlivnit, (ii) škody, ztráty nebo jakékoli následky vyplývající z používání Služeb nebo jejich obsahu nebo za váš obsah, který můžete ve Službách zveřejnit, a (iii) za jakékoli nepřímé škody nebo ztráty, jakož i za jakékoli nehmotné škody, škody za ztrátu zisku, příjmů, používání nebo dat vyplývající z používání nebo provozu Služeb.

Výslovně berete na vědomí, že (i) Služby nejsou bezchybné a neobsahují viry, (ii) připojení ke Službám s sebou nese rizika spojená s jakýmkoli připojením a přenosem v sítích internetu a mobilních telefonů, zejména pokud jde o rychlost přenosu dat, dobu odezvy na informační dotaz nebo konzultaci a technický výkon, (iii) nemáme žádnou kontrolu nad sítěmi třetích stran nebo webovými stránkami, ke kterým můžete v průběhu používání Služeb přistupovat, (iv) neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu dat, neuložení, chybné nebo předčasné doručení jakýchkoli dat nebo materiálů prostřednictvím Služeb a (v) odmítáme veškeré záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně záruk prodejní/uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro daný účel nebo potřebu Obsahu a Služeb.

8.                   Přenos

Povolujete nám převést, postoupit nebo delegovat jakákoli naše práva a povinnosti podle těchto Podmínek na jakoukoli třetí stranu.

9.                   Oddělitelnost / celá dohoda

Pokud bude některá část těchto Podmínek shledána neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, budou tyto Podmínky považovány za oddělitelné a zbývající část zůstane v plné platnosti a účinnosti.

Tyto Smluvní podmínky spolu s dalšími podmínkami, na které tyto Smluvní podmínky odkazují a které jsou tímto začleněny formou odkazu, obsahují úplné ujednání a dohodu mezi vámi a námi a nahrazují veškerá předchozí nebo neslučitelná ujednání týkající se Služeb a vašeho používání Služeb. Tyto Podmínky nelze měnit ani ukončit ústně. Jakékoli ustanovení, které musí zůstat v platnosti, aby nám umožnilo vymáhat jeho význam, zůstává v platnosti i po ukončení platnosti těchto Podmínek.

10.               Aktualizace smluvních podmínek

Tyto podmínky můžeme čas od času upravit nebo aktualizovat. O všech změnách těchto Podmínek vás budeme informovat způsobem, který považujeme za nejvhodnější (e-mailem, oznámením, zveřejněním revidovaných Podmínek ve Službě). Nejnovější verzí platných smluvních podmínek je verze zveřejněná na webových stránkách Westfield.com. Pokud provedeme změny a pokud je v tomto ohledu podle platných právních předpisů vyžadován váš souhlas, požádáme vás o souhlas. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy znamená váš další přístup ke Službám nebo jejich používání váš souhlas s revidovanými nebo aktualizovanými Podmínkami.

11.               Pozastavení / změna služeb

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni kdykoli upravit/pozastavit některou ze služeb, aniž bychom měli nárok na jakoukoli kompenzaci nebo náhradu ve váš prospěch.

12.               Rozhodné právo a soudní příslušnost

12.1 S výjimkou rezidentů USA a Spojeného království (viz níže) se tyto smluvní podmínky řídí a vykládají v souladu s francouzským právem a souhlasíte s tím, že výlučnou jurisdikci budou mít francouzské soudy, v každém případě s výhradou závazných ustanovení vaší místní jurisdikce.

Žádné ustanovení těchto smluvních podmínek nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele spoléhat se na závazná ustanovení vaší místní jurisdikce.

12.2 Pro obyvatele Spojeného království.

Souhlasíte s tím, že tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu s anglickými zákony a veškeré spory budou rozhodovány pouze anglickými soudy.

12.3 Pro obyvatele USA.

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TUTO ČÁST POZORNĚ - MŮŽE MÍT VÝZNAMNÝ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. OBSAHUJE ROZHODČÍ DOLOŽKU A ZŘEKNUTÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A HROMADNÉ ŽALOBY.

Volba práva/výběr fóra

Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie, aniž by se zohledňovaly jakékoli kolizní normy. Souhlasíte s tím, že jakákoli právní nebo soudní žaloba vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související bude podána pouze u státních nebo federálních soudů nacházejících se v okrese Los Angeles v Kalifornii, a tímto souhlasíte a podřizujete se osobní příslušnosti těchto soudů pro účely vedení takové žaloby. Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete vznášet námitky proti takové příslušnosti nebo místu konání z důvodu nedostatku osobní příslušnosti, nepříslušnosti soudu nebo z jiných důvodů. Souhlasíte s tím, že v rozsahu, v jakém může být použitelný, se vzdáváte práva na použití zákona o jednotných počítačových transakcích a výslovně vylučujete jeho použitelnost.

Zřeknutí se soudního řízení před porotou

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE STRANY TÍMTO VZDÁVAJÍ SVÝCH ÚSTAVNÍCH A ZÁKONNÝCH PRÁV NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A NAMÍSTO TOHO SE ROZHODUJÍ, ŽE SPOR BUDE ŘEŠIT SOUDCE, A TO V JAKÉMKOLI ŘÍZENÍ ZAHÁJENÉM ZA ÚČELEM VYMÁHÁNÍ JAKÉHOKOLI PRÁVA NEBO POVINNOSTI STRAN PODLE TĚCHTO PODMÍNEK, VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO S OHLEDEM NA PŘEDMĚT TĚCHTO PODMÍNEK.

Žádné hromadné žaloby

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE VZNÁŠET NÁROKY VŮČI DRUHÉMU POUZE JAKO JEDNOTLIVEC, NIKOLIV JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLIV ÚDAJNÉM SKUPINOVÉM, ZASTUPITELSKÉM NEBO SOUKROMÉM ŘÍZENÍ.

Rozhodčí řízení a vzdání se hromadné žaloby

Používáním služeb souhlasíte s tím, že toto ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby (dále jen "rozhodčí smlouva") upravuje veškeré spory, které vznikly, ovlivňují nebo se týkají vašeho vztahu s námi, webových stránek a/nebo aplikace a všech webových stránek, softwaru, produktů nebo služeb, které jsme vám poskytli, poskytneme nebo nabídneme k poskytnutí, a které jsou ohroženy, podány, podány nebo zahájeny (dále jen "nároky"). Veškeré Nároky budou podle volby vás nebo nás řešeny závaznou arbitráží vedenou Americkou arbitrážní asociací (dále jen "AAA") v souladu s jejími platnými pravidly a postupy pro spotřebitelské spory (dále jen "Pravidla"), ať už se jedná o smluvní, deliktní, zákonné nebo jiné nároky. Pravidla lze bezplatně získat na internetových stránkách AAA na adrese www.adr.org. Buď vy, nebo my se můžeme rozhodnout řešit určitou Pohledávku prostřednictvím rozhodčího řízení, a to i v případě, že jeden z nás již zahájil soudní spor týkající se této Pohledávky, a to tak, že: (a) písemnou žádostí o rozhodčí řízení u druhé strany, (b) zahájením rozhodčího řízení proti druhé straně nebo (c) podáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení u soudu. V DŮSLEDKU TOHO, POKUD SE VY NEBO MY ROZHODNEME ŘEŠIT URČITÝ NÁROK PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ, VZDÁTE SE PRÁVA OBRÁTIT SE NA SOUD, ABYSTE UPLATNILI NEBO BRÁNILI SVÁ PRÁVA (S VÝJIMKOU NÁROKŮ VZNESENÝCH INDIVIDUÁLNĚ V RÁMCI SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI PRO DROBNÉ NÁROKY, DOKUD NÁROK ZŮSTÁVÁ V SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI PRO DROBNÉ NÁROKY). Tato rozhodčí smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s federálním zákonem o rozhodčím řízení v nejširším možném rozsahu, bez ohledu na jakékoli státní právo, které by tomu odporovalo, a to bez ohledu na původ nebo povahu sporných nároků. Tato rozhodčí smlouva se nevztahuje na nároky, které byly zahájeny u soudu pro drobné nároky nebo mu byly postoupeny.

Nároky řeší jediný rozhodce. Rozhodce je vybrán v souladu s pravidly. V případě rozporu mezi pravidly a touto rozhodčí smlouvou je rozhodující tato rozhodčí smlouva. Pokud AAA není k dispozici pro řešení Nároků a pokud se vy a my nedohodneme na náhradním rozhodčím správci, pak si můžete vybrat rozhodčího správce pro řešení Nároků.

Rozhodčí řízení . Rozhodčí řízení se bude konat v okruhu 50 mil od vašeho bydliště v době zahájení rozhodčího řízení. V rozhodčím řízení lze uplatnit veškeré nároky a obhajoby, které lze uplatnit u soudu, a rozhodce může přiznat stejné opravné prostředky, jaké může přiznat soud. Rozhodčí nález rozhodce může být zapsán jako rozsudek soudu. S výjimkou případů stanovených zákonem nepodléhá nález rozhodce soudnímu přezkumu a nelze se proti němu odvolat. Odměnu rozhodce uhradíme podle pravidel. Odměny za právní zastoupení si hradíte sami, pokud vám je rozhodce nepřizná. Nic z toho, co je obsaženo v této rozhodčí smlouvě, nebrání kterémukoli z nás požádat příslušný soud o mimořádné předběžné opatření, jako je například dočasný soudní příkaz, dočasný ochranný příkaz, obstavení majetku nebo jiné předběžné opatření. Jste-li nájemcem, nájemcem nebo držitelem licence v některém z našich nákupních center, tato rozhodčí smlouva se nevztahuje na žaloby na nezákonné zadržení nebo jiné zkrácené řízení o vystěhování.

Jakékoli rozhodnutí o tom, zda je tato rozhodčí smlouva platná nebo vymahatelná zčásti nebo vcelku, bude učiněno výhradně rozhodcem, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli otázek týkajících se toho, zda nárok podléhá rozhodčímu řízení; za předpokladu, že vymahatelnost níže uvedeného zřeknutí se hromadné žaloby bude určena soudem souvisejícím s nárokem.

Zřeknutí se hromadné žaloby. JAKÉKOLI ROZHODČÍ ŘÍZENÍ O NÁROCÍCH BUDE PROBÍHAT INDIVIDUÁLNĚ. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA ÚČAST V HROMADNÉ ŽALOBĚ JAKO ZÁSTUPCE SKUPINY NEBO ČLEN SKUPINY.

Právo na odhlášení. Máte právo se z této rozhodčí smlouvy odhlásit. Chcete-li se odhlásit, musíte nám svůj záměr oznámit do 60 dnů poté, co vám byla tato rozhodčí smlouva poskytnuta. Vaše odmítnutí nebude účinné a bude se mít za to, že jste s rozhodčí smlouvou souhlasili a souhlasíte s ní, pokud vaše oznámení o záměru odmítnout rozhodčí smlouvu nebude v této 60denní lhůtě doručeno písemně na adresu Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067 Attn: Legal. Vaše oznámení o úmyslu odstoupit může mít podobu vámi podepsaného dopisu nebo vámi zaslaného e-mailu, v němž bude uvedeno "Rozhoduji se odstoupit od rozhodčí smlouvy" nebo jakákoli slova v tomto smyslu.

PRO VÍCE PODROBNOSTÍ nebo v případě dotazů nám můžete zavolat nebo navštívit pobočku. Pokud máte dotazy k postupům AAA, podívejte se na webové stránky AAA www.adr.org NEBO zavolejte na telefonní číslo AAA (800) 778-7879.

 

 


 

ČÁST B - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V EU

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na konkrétní Služby nabízené Nákupními centry se sídlem v EU (jak je uvedeno níže) a platí vedle výše uvedených Všeobecných podmínek (přičemž Všeobecné podmínky se považují za jejich součást). Darovací platforma GEEV je přístupná pouze ve Francii. Pokud existuje rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a příslušnými Zvláštními podmínkami, mají přednost příslušné Zvláštní podmínky.

Obsah

1......... Definice. 12

2......... Věrnostní program.. 12

 

1.       Definice

Kromě definic uvedených ve Všeobecných podmínkách se pro účely této zvláštní části B použijí následující definice:

Věrnostní karta: fyzická karta nebo virtuální karta (dostupná v rámci vašeho účtu v aplikaci a/nebo na webových stránkách), na které je uvedeno vaše identifikační číslo a která je nutná k využívání nabídek nebo služeb nabízených v rámci věrnostního programu.

2.       Věrnostní program

2.1 Dostupnost

Služby spojené s věrnostním programem jsou nabízeny a zpřístupňovány pouze uživatelům starším šestnácti (16) let.

Pokud vám ještě nebylo 16 let, okamžitě přestaňte věrnostní program používat. Používáním Věrnostního programu nebo pokusem o jeho používání potvrzujete, že jste dosáhli věku 16 let.

Věrnostní program je za těchto specifických podmínek dostupný ve všech nákupních centrech v EU, s výjimkou nákupních center Carrousel du Louvre v Paříži, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Německu.

Služby nabízené v rámci Věrnostního programu jsou popsány na stránkách Webu a/nebo Aplikace, které jsou k tomuto účelu k dispozici, ale nemusí být nutně dostupné prostřednictvím těchto dvou distribučních kanálů (například účast ve "výzvách" lze uskutečnit pouze prostřednictvím Aplikace).2.2 Vytvoření účtu

Abyste se mohli zapojit do věrnostního programu, musíte si vytvořit účet v souladu s článkem 2 výše. Vytvoření účtu automaticky vyvolá vytvoření věrnostní karty u nás.

Účet si můžete vytvořit také pomocí odkazů na věrnostní kartu, kterou jsme vám již vydali (tj. zadáním kódu uvedeného pod čárovým kódem věrnostní karty nebo naskenováním čárového kódu) a potvrzením svých údajů (včetně jména a příjmení, data narození, adresy, pohlaví, telefonního čísla a e-mailu).

Po vytvoření účtu bude účet automaticky propojen a přiřazen k věrnostní kartě, kterou jsme vám mohli vydat před vytvořením účtu.

Od14. března 2023 jsou to pouze virtuální karty.

Fyzické věrnostní karty vydané před tímto datem již nebudou platné a abyste mohli nadále využívat výhod věrnostního programu, budete si muset vytvořit účet prostřednictvím webových stránek nebo aplikace. V tomto ohledu můžete k vytvoření takového účtu použít odkazy na svou Věrnostní kartu prostřednictvím postupu popsaného výše v tomto článku 2.2.

2.3 Správa vašeho účtu

Vaše věrnostní karta vám umožní využívat služby nabízené ve všech příslušných nákupních centrech.

Berete na vědomí, že věrnostní program a věrnostní karta jsou osobní a vyhrazené pro jednotlivce pro jejich vlastní a neprofesionální použití. Nelze je přenášet a Věrnostní karta není v žádném případě platební kartou.

2.4   Správa vaší komunity

Výběrem komunity můžete přijímat a sdílet obsah související s vašimi zájmy.

Přizpůsobený obsah pro vaši komunitu se na webu nebo v aplikaci zobrazí jako první, ale kliknutím na příslušnou komunitu budete mít přístup i k obsahu ostatních komunit, ke kterým nepatříte. Svou komunitu můžete kdykoli upravit prostřednictvím svého účtu.

2.5   Specifické podmínky

2.5.1- Platforma pro dárcovství

Věrnostní program umožňuje využívat dárcovskou platformu GEEV. Tato platforma je přístupná pouze ve Francii a umožňuje provádět nebo přijímat dary pouze ve Francii. Pokud chcete tuto platformu využívat, zašleme společnosti GEEV vaše celé jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, aby vám společnost GEEV mohla vytvořit účet GEEV Premium+. V takovém případě se na vás budou vztahovat podmínky používání služby GEEV a vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti GEEV, které budou k dispozici na jejích internetových stránkách. V tomto ohledu bude společnost GEEV vystupovat jako nezávislý správce údajů pro příslušné zpracování vašich osobních údajů.

2.5.2 Výzva počítadla kroků

Pro členy věrnostního programu jsou organizovány výzvy Step counter.

Podrobnosti o aktuálních výzvách (tj. které nákupní centrum je způsobilé, kdy se výzva koná, zda je vypsána odměna....) naleznete v aplikaci.

Jak výzvy fungují :

Díky nativní aplikaci v chytrém telefonu můžete počítat počet kroků, které jste během dne udělali. Výzvy spočívají v tom, že v průběhu výzvy ujdete co největší počet kroků. Na konci výzvy nákupní centrum odmění člena, který udělal nejvíce kroků.

Jak se zúčastnit :

Musíte :

- mít chytrý telefon nativně vybavený aplikací pro počítání kroků;

- být členem věrnostního programu a identifikovat se v aplikaci;

- vyberte nákupní centrum, ve kterém se chcete výzvy zúčastnit. Nákupní centrum, které si vyberete, musí být na vašem seznamu preferenčních center. Pokud tomu tak není, účastí ve výzvě v tomto nákupním centru bude toto centrum automaticky přidáno na seznam vašich preferenčních center. Různá Nákupní centra mohou současně vyhlásit několik výzev, ale je možné se zúčastnit pouze jedné z nich.

- klikněte na "Walk to become a champion" a aktivujte nativní aplikaci pro zdraví a aktivitu v telefonu;

Po aktivaci :

- všechny kroky, které během dne ujdete, se započítávají do výzvy počítadla kroků;

- Pokud jste byli během dne v nákupním centru zjištěni/identifikováni (například při využívání některé ze služeb nabízených nákupním centrem), váš denní počet kroků se automaticky zdvojnásobí.

 

Na konci každého dne musíte do aplikace zaznamenat počet kroků, které jste udělali, aby se tyto kroky mohly započítat do výzvy počítadla kroků, jinak se vám ušlé kroky nezapočítají.

 

Na konci výzvy bude výherce informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při vytvoření svého účtu, a bude si muset vyzvednout cenu na recepci nákupního centra, kde se výzvy zúčastnil. Vítězem se stane člen s nejvyšším počtem kroků. V případě rovnosti kroků mezi více členy se vítězem stane ten, který byl v nákupním centru během výzvy zjištěn/identifikován nejvícekrát. V případě rovnosti hlasů se vítězem stane ten, kdo se jako první zaregistroval k účasti na výzvě. Pokud i přesto dojde ke shodě, vítězem se stane osoba, která se jako první zaregistrovala do věrnostního programu.

ČÁST C - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na konkrétní Služby nabízené Nákupními centry nacházejícími se ve Spojeném království (jak je uvedeno níže) a platí navíc k výše uvedeným Všeobecným podmínkám (a Všeobecné podmínky se považují za jejich součást). Pokud existuje rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a příslušnými Zvláštními podmínkami, mají přednost příslušné Zvláštní podmínky.

Obsah

1......... Obecně. 14

2. ........ Věrnostní program.................................................................................................................................14

2......... Podmínky vstupu do nákupních center ve Spojeném království 15

3......... Služby interaktivních map. 16

4......... Chytré parkovací služby Westfield. 16

 

1.            Obecné

Autorizace karty. Při vytváření účtu může být nutné přidat platební kartu, abyste mohli využívat některé služby.

Za účelem ověření vaší platební karty při jejím přidání k účtu nebo při aktualizaci údajů o platební kartě můžeme vaší kartě vystavit "autorizační příkaz" na malou částku. Tato částka není nikdy skutečně stržena z vašeho účtu, ale může se zobrazit "čekající" poplatek za autorizovanou částku. Na výpisu z účtu nebo karty se může například zobrazit dočasná autorizace poplatku ve výši 1 GBP nebo méně. Je nezávislý na jakékoli platební transakci, kterou provedete pomocí služeb - tj. není vázán na platbu za chytré parkování nebo jinou službu. Pokud je vaše banka vydávající platební kartu v jiné zemi, uvidíte čekající poplatek na podobnou částku ve vaší regionální měně.

Autorizační blokaci okamžitě zrušíme, ale může trvat několik pracovních dní, než banka, která vydala platební kartu, blokaci na vašem účtu uvolní; konkrétní doba závisí na zásadách vaší banky.

Autorizační bloky vydáváme jako ochranu proti podvodům, které mohou vzniknout v důsledku neautorizovaného použití karty, a jako záruku, že uloženou platební kartu lze použít k úhradě funkcí vyžadujících platbu. Pokud chcete potvrdit konkrétní položku na výpisu, obraťte se prosím přímo na svou banku.

2.            Věrnostní program

2.1 Dostupnost

Služby spojené s věrnostním programem jsou nabízeny a zpřístupňovány pouze uživatelům starším šestnácti (16) let.

Pokud vám ještě nebylo 16 let, okamžitě přestaňte věrnostní program používat. Používáním Věrnostního programu nebo pokusem o jeho používání potvrzujete, že jste dosáhli věku 16 let.

Věrnostní program je za těchto specifických podmínek dostupný ve všech nákupních centrech v EU, s výjimkou nákupních center Carrousel du Louvre v Paříži, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Německu.

Služby nabízené v rámci věrnostního programu jsou popsány na stránkách webových stránek a/nebo v aplikaci, které jsou k tomuto účelu určeny, ale nemusí být nutně dostupné prostřednictvím těchto dvou distribučních kanálů (například účast ve "výzvách" lze uskutečnit pouze prostřednictvím aplikace).

2.2 Vytvoření účtu

Abyste se mohli zapojit do věrnostního programu, musíte si vytvořit účet v souladu s článkem 2 výše. Vytvoření účtu automaticky vyvolá vytvoření věrnostní karty u Nás.

Účet si můžete vytvořit také pomocí odkazů na věrnostní kartu, kterou jsme vám již vydali (tj. zadáním kódu uvedeného pod čárovým kódem věrnostní karty nebo naskenováním čárového kódu) a potvrzením svých údajů (včetně jména a příjmení, data narození, adresy, pohlaví, telefonního čísla a e-mailu).

Po vytvoření účtu bude účet automaticky propojen a přiřazen k věrnostní kartě, kterou jsme vám mohli vydat před vytvořením účtu.

2.3 Správa vašeho účtu

Vaše věrnostní karta vám umožňuje využívat služeb věrnostního programu a specifických služeb nabízených ve všech příslušných nákupních centrech.

Berete na vědomí, že věrnostní program a věrnostní karta jsou osobní a vyhrazené pro jednotlivce pro jejich vlastní a neprofesionální použití. Nelze je přenášet a Věrnostní karta není v žádném případě platební kartou.

2.4 Řízení vaší komunity

Výběrem komunity můžete přijímat a sdílet obsah související s vašimi zájmy.

Přizpůsobený obsah pro vaši komunitu se na webu nebo v aplikaci zobrazí jako první, ale kliknutím na příslušnou komunitu budete mít přístup i k obsahu ostatních komunit, ke kterým nepatříte. Svou komunitu můžete kdykoli upravit prostřednictvím svého účtu.

2.5. Výzva počítadla kroků

Pro členy věrnostního programu jsou organizovány výzvy Step counter.

Podrobnosti o aktuálních výzvách (tj. které nákupní centrum je způsobilé, kdy se výzva koná, zda je vypsána odměna....) naleznete v aplikaci.

Jak výzvy fungují :

Díky nativní aplikaci v chytrém telefonu můžete počítat počet kroků, které jste během dne udělali. Výzvy spočívají v tom, že v průběhu výzvy ujdete co největší počet kroků. Na konci výzvy nákupní centrum odmění člena, který udělal nejvíce kroků.

Jak se zúčastnit :

Musíte :

- mít chytrý telefon nativně vybavený aplikací pro počítání kroků;

- být členem věrnostního programu a identifikovat se v aplikaci;

- vyberte nákupní centrum, ve kterém se chcete výzvy zúčastnit. Nákupní centrum, které si vyberete, musí být na vašem seznamu preferenčních center. Pokud tomu tak není, účastí ve výzvě v tomto nákupním centru bude toto centrum automaticky přidáno na seznam vašich preferenčních center. Různá Nákupní centra mohou současně vyhlásit několik výzev, ale je možné se zúčastnit pouze jedné z nich.

- klikněte na "Walk to become a champion" a aktivujte nativní aplikaci pro zdraví a aktivitu v telefonu;

Po aktivaci :

- všechny kroky, které během dne ujdete, se započítávají do výzvy počítadla kroků;

- Pokud jste byli během dne v nákupním centru zjištěni/identifikováni (například při využívání některé ze služeb nabízených nákupním centrem), váš denní počet kroků se automaticky zdvojnásobí.

 

Na konci každého dne musíte do aplikace zaznamenat počet kroků, které jste udělali, aby se tyto kroky mohly započítat do výzvy počítadla kroků, jinak se vám ušlé kroky nezapočítají.

Na konci výzvy bude výherce informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při vytvoření svého účtu, a bude si muset vyzvednout cenu na recepci nákupního centra, kde se výzvy zúčastnil. Vítězem se stane člen s nejvyšším počtem kroků. V případě rovnosti kroků mezi více členy se vítězem stane ten, který byl v nákupním centru během výzvy zjištěn/identifikován nejvícekrát. V případě rovnosti hlasů se vítězem stane ten, kdo se jako první zaregistroval k účasti na výzvě. Pokud i přesto dojde ke shodě, vítězem se stane osoba, která se jako první zaregistrovala do věrnostního programu.

3.            Podmínky vstupu do nákupních center ve Spojeném království

Ve Westfieldu Londýn a Westfieldu Stratford City působí 24 hodin denně uniformovaná i civilně oděná ochranka.

 Policisté v uniformách i v civilu působí v areálech Westfield London a Westfield Stratford City.

 Kouření ve středisku není povoleno

 Ve středisku je povolen vstup pouze vodicím psům.

 Pro vaši bezpečnost jsou zaznamenávány záběry z kamerového systému. Tento systém je řízen společností Westfield Europe Limited. Další informace o tom, jak používáme vaše údaje pro účely bezpečnosti a zabezpečení, o vašich právech a o tom, jak nás můžete kontaktovat, najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

 Fotografování není bez povolení povoleno.

 Jízdní kola, skateboardy, koloběžky a další dopravní prostředky pro volný čas nejsou v centru povoleny.

 

4.            Služby interaktivních map

Prostřednictvím Webových stránek nabízíme služby, které vám pomohou vyhledat zajímavá místa a najít cestu po nákupních centrech ve Spojeném království ("služby interaktivních map").

Snažíme se vám prostřednictvím služeb interaktivních map poskytovat co nejaktuálnější informace, ale nemůžeme zaručit jejich přesnost.

5.            Chytré parkovací služby Westfield

Následující specifické podmínky ("podmínky Smart Parking") se vztahují na vaše využívání služeb inteligentního parkování ("služby Smart Parking") v příslušných nákupních centrech ve Spojeném království.

Nabízíme chytré parkování v areálech Westfield London a Westfield Stratford City ("chytré parkování"). Podrobnosti o dostupnosti služby Smart Parking v nákupním centru ve Velké Británii, které navštěvujete, najdete na webových stránkách.

Registrace

Před použitím některých funkcí služeb Smart Parking je nutné vytvořit si účet prostřednictvím webových stránek nebo aplikace. Další informace naleznete ve výše uvedených Všeobecných podmínkách. Chcete-li využívat služby Smart Parking Services, musíte rovněž vyplnit online registrační formulář prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace. Abyste mohli využívat služby Smart Parking Services, musíte být starší 18 let a vlastnit platný řidičský průkaz ve Spojeném království. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli registraci služby Smart Parking podle našeho uvážení. Jakékoli nedodržení těchto Podmínek služby Smart Parking automaticky způsobí, že vaše registrace bude neplatná.

Při parkování s využitím služby Smart Parking není možné využít žádnou jinou nabídku.

Používání chytrého parkování s automatickým rozpoznáváním registračních značek ("ANPR")

Každý uživatel parkovacího systému Smart Parking, který vjede na parkoviště Westfield London nebo Westfield Stratford pomocí rozpoznávání registračních značek, musí stejným způsobem vyjet. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vám může vzniknout v důsledku nemožnosti využít jakoukoli nabídku parkování.

Vjezd a využívání služeb Smart Parking ve Westfieldu Londýn a Westfieldu Stratford

Váš vjezd na parkoviště Westfield London a parkoviště Westfield Stratford a jeho používání se nadále řídí Podmínkami parkování na parkovišti Westfield London, které jsou uvedeny zde, a Podmínkami parkování na parkovišti Westfield Stratford City, které jsou uvedeny zde a jsou vyvěšeny v kancelářích parkovišť Westfield London a Westfield Stratford City.

Ceny

Služba Smart Parking Services opravňuje registrovaného uživatele k parkování na parkovišti Westfield London nebo Westfield Stratford za omezené sazby. Tarify jsou uvedeny zde:

- Westfield London: https://uk.westfield.com/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://uk.westfield.com/stratfordcity/parking-how-it-works

Jakákoli změna tarifů Smart Parking vám bude oznámena prostřednictvím e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu. Ujistěte se, že údaje o vašem účtu jsou vždy správné, abyste mohli taková sdělení dostávat.

Při každém vjezdu a výjezdu registrovaného vozidla z parkoviště se z registrované platební karty odečte tarif. Platby se zobrazí jako zpracované společností Commerz Real Investmentgesellschaft mbH - Westfield nebo Westfield Stratford City Car Park, v závislosti na navštíveném centru. V případě, že je parkovné na vaši stávající platební kartu odmítnuto, souhlasíte s tím, že nám umožníte uhradit dlužné parkovné na vaši novou platební kartu zaregistrovanou pro použití v rámci služby Smart Parking Service. Vyhrazujeme si právo pozastavit vám možnost využívat služby Smart Parking, dokud nebude takový dlužný poplatek uhrazen na vaši novou platební kartu.

Chytré parkování neplatí v kombinaci s jinou nabídkou.

Pokud vjedete na parkoviště s vozidlem registrovaným pro službu Smart Parking, bude vám při výjezdu účtován příslušný poplatek za službu Smart Parking.

 


 

ČÁST D - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V USA

 

Tyto zvláštní podmínky platné pro Služby nabízené nákupními centry v USA doplňují výše uvedené Všeobecné podmínky. Pokud existuje rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a specifickými podmínkami této části D, mají přednost tyto specifické podmínky této části D.

Obsah

CHYTRÉ PARKOVÁNÍ 25

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK (ALPR) 26

 

CHYTRÉ PARKOVÁNÍ

Následující doplňkové podmínky ("doplňkové podmínky služby Smart Parking") se vztahují na vaše využívání služeb chytrého parkování nabízených nákupními centry v USA ("Smart Parking"). Přístupem a používáním služby Smart Parking jste vázáni Všeobecnými podmínkami a těmito Dodatečnými podmínkami služby Smart Parking.

Registrace do služby Chytré parkování

Chytré parkování je doplňková služba pro registrované uživatele. Pokud jste již registrovaným uživatelem, musíte si službu Smart Parking přidat ke svému stávajícímu účtu. Pokud jste ve službách noví, musíte si nejprve vytvořit nový účet jako registrovaný uživatel. K založení účtu registrovaného uživatele budete muset poskytnout informace, jako je vaše jméno, e-mail a heslo. Pro dokončení registrace služby Smart Parking poskytnete údaje o kreditní nebo debetní kartě, fakturační poštovní směrovací číslo a alespoň jednu registrační značku.

Abyste mohli využívat službu Smart Parking, musíte být starší 18 let a mít platný řidičský průkaz ve Spojených státech. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli registraci do služby Smart Parking podle vlastního uvážení. Jakékoli nedodržení těchto dodatečných podmínek služby Smart Parking automaticky způsobí, že vaše registrace bude neplatná.

Používání chytrého parkování

Oznámení o transakcích, například potvrzení o nákupu a vrácení peněz, budete dostávat e-mailem. Můžete se dobrovolně přihlásit k odběru transakčních mobilních push oznámení tím, že výslovně zvolíte příjem oznámení o parkování.

Registrovaný uživatel služby Smart Parking, který vjíždí na naše parkoviště pomocí rozpoznávání registračních značek, musí stejným způsobem vyjet.

Při parkování pomocí služby Smart Parking není možné uplatnit žádnou jinou nabídku. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vám může vzniknout v důsledku nemožnosti uplatnit jakoukoli nabídku parkování.

Poplatky

Sazby za parkování Smart Parking se mohou u jednotlivých objektů, kde je parkování Smart Parking k dispozici, lišit, aktuální sazby budou zveřejněny na našich webových stránkách. Při každém vjezdu a výjezdu registrovaného vozidla z parkovacího zařízení budou poplatky strženy z registrovaného způsobu platby. V případě, že je poplatek za parkování na váš aktuální registrovaný způsob platby odmítnut, protože společnost, která vám vydala náhradní způsob platby, nás zmocňujete k tomu, abychom účtovali poplatek na náhradní způsob platby, který bude sloužit jako váš nový registrovaný způsob platby. V případě, že je parkovné k vaší stávající registrované platební metodě odmítnuto nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemůžeme vaši stávající registrovanou platební metodu účtovat, souhlasíte s tím, že nám zaplatíte buď registrací nové platební metody, nebo prostřednictvím takové alternativní platební metody, která je pro nás v daném okamžiku přijatelná. Kromě toho si vyhrazujeme právo pozastavit vám možnost používat službu Smart Parking, dokud nebude takový dlužný zůstatek uhrazen na váš nový způsob platby.

Platby za používání parkoviště Smart Parking ve Westfield Century City bude zpracovávat licencovaný provozovatel parkoviště, společnost ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Slevy při ověřování platnosti

Registrovaní uživatelé mohou využívat validované slevy Smart Parking, které jsou k dispozici u zúčastněných prodejců, naskenováním validovaného čárového kódu nebo QR kódu u zúčastněných prodejců pomocí aplikace. Pokud splňujete podmínky nabídky, naskenovaná validace sníží parkovné účtované při výjezdu z parkoviště.

Odmítnutí záruk a odpovědnosti

PŘEČTĚTE SI PROSÍM OBECNÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI A PODROBNOSTI O ŘEŠENÍ SPORŮ. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBSAHUJÍ ROZHODČÍ DOLOŽKU A ZŘEKNUTÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A HROMADNÉ ŽALOBY.

NAVÍC NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE BUDE K DISPOZICI PARKOVIŠTĚ V POŽADOVANÉM ČASE A/NEBO NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ.

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ROVNĚŽ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MY ANI NAŠI SMLUVNÍ PROVOZOVATELÉ PARKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA KRÁDEŽE, VANDALISMUS, ZÁSAHY VYŠŠÍ MOCI, POVĚTRNOSTNÍ VLIVY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍ STRANOU NA VAŠEM VOZIDLE BĚHEM PARKOVÁNÍ, POKUSU O ZAPARKOVÁNÍ NEBO POKUSU O VÝJEZD Z PARKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, A TÍMTO TYTO STRANY OSVOBOZUJETE OD ODPOVĚDNOSTI A VZDÁVÁTE SE JÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI TAKOVÉ POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ VÁS, VAŠEHO VOZIDLA A VAŠEHO SPOLUJEZDCE NEBO SPOLUJEZDCŮ, KE KTERÉMU MŮŽE DOJÍT NEBO DOJDE PŘI VJEZDU, PARKOVÁNÍ, ZAPARKOVÁNÍ NEBO VÝJEZDU Z PARKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, JSOU VÝHRADNĚ VŮČI TŘETÍ STRANĚ.

Ukončení

Společnost Westfield může službu Smart Parking kdykoli z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit.

Máte otázky? Obavy?

Zde nás prosím kontaktujte a položte nám jakékoli dotazy týkající se doplňkových podmínek pro službu Smart Parking nebo vaší registrace do služby Smart Parking.

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK (ALPR)

V některých našich nákupních centrech v USA používáme technologii automatického rozpoznávání registračních značek ("ALPR"). Podrobné informace naleznete v níže uvedených zásadách používání a ochrany osobních údajů jednotlivých zařízení ALPR:

·       Westfield Century City ALRP Zásady používání a ochrany osobních údajů

·       Zásady používání a ochrany osobních údajů společnosti Westfield UTC ALRP

·       Westfield Valley Fair ALRP Zásady používání a ochrany osobních údajů