Toalety

Dla Państwa komfortu toalety są zlokalizowane na następujących poziomach Centrum: -1, +1 oraz +2.