GALERIA WILEŃSKA OBIEKTEM BEZ BARIER

Czym jest obiekt bez barier? Jest to budynek dostępny dla wszystkich, także dla osób, które mają jakiekolwiek ograniczenia ruchowe. To miejsce, w którym dobrze będą czuć się zarówno osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, jak i rodziny z małymi dziećmi. W obiekcie bez barier stosuje się rozwiązania architektoniczne ułatwiające poruszanie się wszystkim odwiedzającym oraz tworzy się dla nich liczne udogodnienia.

Dla nas komfort, bezpieczeństwo i zadowolenie klientów są bardzo ważne, dlatego od lat wdrażamy rozwiązania, które wpływają pozytywnie na komfort i jakość wizyty w naszym centrum handlowym. Potwierdzeniem takiego podejścia jest otrzymanie w roku 2023, po raz drugi z rzędu, tytułu Obiekt bez barier, przyznawanego przez Fundację Integracja.

Certyfikat

Zapraszamy do zapoznania się z listą udogodnień i rozwiązań dostępnych dla naszych Klientów:

 • 25 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – szerokie miejsca oznaczone kolorem niebieskim oraz stosownym piktogramem znajdują się na każdym poziomie parkingu w pobliżu wejść do centrum handlowego.
 • 14 miejsc specjalnych przeznaczonych dla rodzin z dziećmi.
 • Pochylnie przed każdym z wejść do budynku, umożliwiające dostanie się do centrum bez konieczności korzystania ze schodów .
 • Szerokie automatyczne drzwi we wszystkich wejściach do centrum handlowego..
 • Ruchome schody, pochylnie oraz windy umożliwiające łatwe przemieszczanie się między kondygnacjami
 • Informacje głosowe w windach, informujące o numerze piętra, a także oznaczenie alfabetem Braille’a pięter na panelach w windach .
 • Pętla indukcyjna do osób słabosłyszących, a także tłumacz języka migowego dostępne w punkcie informacyjnym centrum handlowego (tłumacz dostępny również poprzez stronę https://tlumacz.migam.org/3DQSN940FmL2iYFJpeTT).
 • Obniżony fragment blatu w punkcie informacyjnym centrum handlowego, ułatwiający kontakt z pracownikiem recepcji dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, a także 2 pokoje malucha dla opiekunów w dziećmi. Przed wejściami do każdego z tych pomieszczeń, a także do toalet damskich i męskich znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dodatkowo w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami zapewniono system wzywania pomocy.
 • Po zgłoszeniu się do punktu informacyjnego bądź pracownika ochrony centrum, na życzenie klienta na czas zakupów wypożyczamy wózek dziecięcy, wózek inwalidzki, a także kulę inwalidzką.
 • Pracownicy serwisów współpracujących z centrum (ochrona, serwis sprzątający oraz serwis techniczny) zostali przeszkoleni w kwestiach pomocy osobom z niepełnosprawnościami. 
 •