Dla osób z niepełnosprawnością

Galeria Wileńska zapewnia 25 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, oznaczonych na niebiesko. Miejsca te znajdują się tuż przy wejściach do centrum na wszystkich poziomach parkingu. Ponadto w recepcji Galerii Wileńskiej, znajdującej się na poziomie 0, istnieje możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego.