PARKERINGSGARAGETS NÄSTA ETAPP

15 april inleder vi nästa etapp i parkeringsprojektet, och den etappen pågår till och med september. Under den etappen kommer jobb ske på plan 1 och vi kommer stänga av större delar av parkeringen inklusive entréer mot Forumvägen.

Infart och utfart via Koralvägen kommer vara öppet som vanligt och vi kommer hänvisa till fler parkeringsplatser på plan 0 samt -1. Arbetsområdet kommer vara inhägnat och vi kommer sätta upp skyltar med hänvisningar till övriga plan. Vi kommer även ha parkeringsvärdar inledande för att guida våra kunder.

 

Hur påverkar det mig som besökare?

  • Framförallt påverkar det besökare som kommer från Värmdö-hållet, ICA Maxi samt besökare till Hemköp eller de verksamheter som finns i direkt anslutning till Forumvägen som använder parkeringsplan 1 i störst utsträckning
  • Fram till juni påverkar renoveringen alla parkeringsplatser på plan 1 i garaget. Därför hänvisar vi till parkeringsplatserna på plan 0 och -1, dessa plan nås via rampen. Det gäller samtliga som kör in via entré Koralvägen
  • Besökare till Hemköp hänvisas till plan 0 via centrumet, de som har beställt varor online åker till plan 1 för upphämtning. Parkeringsplatserna är tydligt uppmärkta 
  • Besökare till verksamheter på Forumvägen, och kontorshusen hänvisas till plan 0. Det kommer finnas skyltning med hänvisningar hur man parkerar närmast dessa verksamheter
  • Det går bra att parkera på plan 2 under den här perioden
  • Dekra och Ecoshine kommer vara tillgängliga