VILLKOR

Webbplats, app och lojalitetsprogram 

Senast uppdaterad: 5 juni 2024

Dessa villkor (”villkoren” som omfattar de allmänna villkoren och de särskilda villkoren) reglerar användningen av vår webbplats och/eller app och användningen av vårt lojalitetsprogram och andra specifika tjänster (var och en enligt definitionen nedan); gemensamt kallade ”tjänster” som tillhandahålls av Unibail-Rodamco-Westfield enligt beskrivningen i ”Definitioner” nedan (”URW”, ”vi”, ”oss”, ”vår”).

Tjänsterna erbjuds och görs endast tillgängliga för användare som är 16 år eller äldre (18 år med avseende på vissa tjänster, se del Bdel C och del D). Om du ännu inte har fyllt 16 år ska du omedelbart sluta att använda tjänsterna. Genom att använda tjänsterna eller försöka att använda tjänsterna intygar du att du är minst 16 år gammal.

När du skapar ett konto via webbplatsen och/eller appen och väljer ditt/dina föredragna köpcentrum (enligt definitionen nedan) kommer du att kunna dra nytta av både de specifika tjänster som finns tillgängliga i dessa köpcentrum, vilka beskrivs närmare nedan samt på vår webbplats, och vårt lojalitetsprogram (inte tillgängligt i alla köpcentrum, läs här).

Vårt lojalitetsprogram är gratis och syftar till att erbjuda en sömlös upplevelse så att innehavaren med hjälp av ett enda konto kan (i) dra nytta av erbjudanden, tjänster, kampanjer och information i alla URW-köpcentrum och få (ii) tillgång till innehåll, erbjudanden, evenemang eller utmaningar anpassade efter den intressegrupp (enligt definitionen nedan) som du har valt.

Genom att klicka i den aktuella kryssrutan eller genom att använda vår webbplats och/eller app utan att registrera dig eller logga in på ditt konto, samtycker du i tillämpliga fall till att vara juridiskt bunden av dessa villkor. Om du av någon anledning inte godkänner samtliga av dessa villkor, ska du omedelbart sluta att använda tjänsterna.

Observera att URW kan komma att erbjuda tjänster som inte omfattas av dessa villkor utan av särskilda villkor knutna till dessa och som kommer att tillhandahållas dig när så är relevant (t.ex. våra presentkort, tävlingar, utlottningar eller donationsplattform).

I dessa villkor ges följande information:

Innehåll

DEL A – ALLMÄNNA VILLKOR

DEL B – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖPCENTRUM INOM EU

DEL C – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖPCENTRUM I STORBRITANNIEN

DEL D – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖPCENTRUM I USA

 

DEL A – ALLMÄNNA VILLKOR

 

Innehåll

1.         Definitioner

2.         Registrering och konto

3.         Externa länkar och innehåll

4.         Sekretess och skydd av personuppgifter

5.         Immateriell egendom

6.         Ditt ansvar

7.         Vårt ansvar

8.         Överlåtelse

9.         Avskiljbarhet / avtalets fullständighet

10.       Uppdatering av villkor

11.       Avstängning / ändring av tjänsterna

12.       Tillämplig lag och jurisdiktion


1.     Definitioner

-        App: köpcentrumens app och ”Westfield- App Shopping” appen

-    Intressegrupp(er): en grupp individer med gemensamma intressen. URW har skapat dessa intressegrupper utifrån de erbjudanden eller tjänster som tillhandahålls av våra köpcentrum och du har möjlighet att välja en intressegrupp när du skapar ditt konto. Genom att välja en intressegrupp får du möjligheten att ta emot eller dela innehåll om ämnen som kan vara av intresse för den valda intressegruppen. Du måste inte välja en intressegrupp och du kan ändra intressegrupp när som helst via ditt konto.

-        Lojalitetsprogram: URW:s lojalitetsprogram som är tillgängligt i alla köpcentrum inom EU (förutom köpcentrumen Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, i Frankrike, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen i Tyskland) och i alla köpcentrum i Storbritannien. Lojalitetsprogrammet är inte tillgängligt i köpcentrumet i USA.

-        Föredragna köpcentrum: det eller de köpcentrum du väljer. Du kan lägga till eller ta bort ett köpcentrum när som helst via ditt konto, helt efter egna önskemål.

-        Köpcentrum: Våra köpcentrum finns i EU, Storbritannien och USA. Du hittar hela listan och tillhörande kontaktuppgifter här.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: avser (i) Unibail Management, förenklat aktiebolag med ett kapital på 20 000 000 euro med säte på 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, Frankrike, registrerat i handelsregistret i Paris under nummer 414 878 389 och/eller (ii) den eller de lokala enheter som hanterar tjänsten beroende på det aktuella land som anges här, alltefter omständigheterna.

-        Webbplats: webbplatsen tillgänglig på adressen www.westfield.com och alla underdomäner.

 

2.     Registrering och konto

2.1         Att skapa ett konto

För att dra nytta av lojalitetsprogrammet och/eller andra specifika tjänster som erbjuds beroende på köpcentrum måste du registrera dig och skapa ett konto hos oss och välja ditt/dina föredragna köpcentrum. Det är frivilligt att skapa ett konto.

För att registrera dig och skapa ett konto hos oss måste du slutföra den aktuella registreringsprocessen och skapa ett konto genom att förse oss med den begärda informationen (inklusive för- och efternamn och e-post) och välja ett lösenord.

Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information samt att uppdatera sådan information vid behov. Du är inte skyldig att förse oss med eventuell valfri information som efterfrågas.

 

2.2         Hantering av kontot

Du ansvarar själv för att skydda dina inloggningsuppgifter och du ansvarar för alla aktiviteter som sker på ditt konto.  Om du blir medveten om eller misstänker obehörig användning av ditt konto ska du omedelbart meddela oss på abuse@urw.com.

Skapandet av ett konto är begränsat till ett per person (samma namn, samma e-postadress). Du bekräftar att ditt konto är personligt och används för ditt eget, icke-professionella bruk. Ditt konto kan inte överlåtas till en annan person.

För att komma åt ditt konto uppmanas du att logga in med din e-postadress och ditt valda lösenord.

 

2.3     Val av föredragna köpcentrum

När du skapar ditt konto uppmanas du att välja ditt eller dina föredragna köpcentrum. Du kan helt efter eget önskemål välja ett eller flera köpcentrum, men du måste välja minst ett föredraget köpcentrum. Du är införstådd med att dessa köpcentrum kan vara belägna i ditt hemland eller i ett annat land eller en annan region och vart och ett av dem erbjuder sina specifika tjänster enligt sina specifika villkor.

Innan du väljer ett eller flera föredragna köpcentrum och drar nytta av deras tjänster, läs del B för särskilda villkor som gäller för köpcentrum inom EU, del C för särskilda villkor som gäller för köpcentrum i Storbritannien och del D för särskilda villkor som gäller för köpcentrum i USA.

Du kan när som helst ändra dina inställningar via ditt konto på webbplatsen eller i appen genom att lägga till eller ta bort något av köpcentrumen.

Som standard gäller att det köpcentrum som ursprungligen registrerades för våra tjänster kommer att förbli ditt föredragna köpcentrum, men du kan ändra det till ett annat föredraget köpcentrum. Du kan också när som helst lägga till andra föredragna köpcentrum, enligt beskrivningen ovan.

 

2.4        Val av intressegrupp

När du skapar ditt konto har du möjlighet att välja en intressegrupp. Du behöver inte välja någon intressegrupp för att kunna skapa ett konto och du kan ändra din eventuella intressegrupp när du vill via ditt konto.

När du väljer en intressegrupp kan du ta emot och se innehåll som är kopplat till de intressen som delas med andra medlemmar i intressegruppen. Det här innehållet, anpassat enligt din intressegrupp, kommer att visas prioriterat på webbplatsen eller appen. Du kan även komma åt innehåll som är tillgängligt för andra intressegrupper genom att klicka direkt på den aktuella intressegruppen.

Om du inte vet vilken intressegrupp du ska välja, kan du svara på ett antal frågor för att bli guidad mot den intressegrupp som verkar passa dig bäst.

2.5     För boende i USA: SMS-villkor

Om du väljer att ta emot textmeddelanden när du skapar ett konto, eller på något annat sätt, gäller även våra SMS-villkor. Läs igenom dessa villkor här.

 

3.     Externa länkar och innehåll

Vi kan komma att förmedla hypertextlänkar via tjänsterna, eller via den kommunikation du får från tjänsterna, till tredje parts webbplatser eller internetkällor. Vi kontrollerar inte någon av dessa webbplatser eller internetkällor.

Du godkänner uttryckligen att vi inte i något fall är ansvariga för information, innehåll, produkter, tjänster eller material som finns tillgängligt på tredje parts webbplatser eller internetkällor och inte heller för påstådda eller faktiska skador till följd av åtkomst eller användning av sådan information, innehåll, produkter, tjänster eller material som finns tillgängligt på tredje parts webbplatser eller internetkällor.

4.     Sekretess och skydd av personuppgifter

För att kunna skapa ett konto hos oss kommer vi att efterfråga vissa personuppgifter. Du kan läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter i vår integritetspolicy som återfinns här.

5.     Immateriell egendom

5.1.          Vårt innehåll

Webbplatsen och appen, som omfattar all programvara som används i samband med tjänsterna, och allt tillhörande innehåll (inklusive, men inte begränsat till, texter, redaktionellt innehåll, databaser, layout, operativsystem, foton, bilder, grafik, videor, ljud, kartor, logotyper, varumärken, information och alla element av alla slag som ingår i tjänsterna) (gemensamt kallat ”innehållet”) skyddas av gällande upphovsrättslig lagstiftning, varumärken, varumärken för tjänster, patent eller andra äganderättigheter vilka ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till oss.

Vi ger dig en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att delta i och använda tjänsterna endast för personligt bruk på vilken dator eller mobil enhet som helst under den tid du använder tjänsterna.

Om inte annat anges i dessa villkor får hela eller delar av tjänsterna eller innehållet inte kopieras, representeras, reproduceras, återanvändas, återpubliceras, publiceras, visas eller uppföras offentligt, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, tilldelas, underlicensieras, bakåtkompileras, konstrueras omvänt, helt eller delvis extraheras eller distribueras i något medium förutom vad som kan tillåtas enligt tillämplig lag.

Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser utgör en överträdelse och kan leda till civilrättsliga och/eller straffrättsliga påföljder. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla som inte följer dessa bestämmelser.

5.2.          Ditt innehåll

Via tjänsterna får du skapa, publicera, ladda upp, mata in, skicka in eller tillgängliggöra information, texter, redaktionellt innehåll, foton, bilder, grafik, videor, ljud, meddelanden, logotyper, varumärken och allt material av alla slag som du skickar in, lagrar eller delar när du använder tjänsterna (gemensamt kallat ”ditt innehåll”).

Du behåller äganderätten och eventuella andra äganderätter till ditt innehåll. Genom att skapa, publicera, ladda upp, mata in, skicka in eller tillgängliggöra ditt innehåll via tjänsterna samtycker du dock till att ge oss och våra närstående bolag en internationell, kostnadsfri, icke-exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, representera, offentligt visa, publicera, bearbeta, omformatera, dra nytta av och översätta ditt innehåll i vilket medium som helst och i samband med tjänsterna i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning. Licensen gäller till utgången av en ettårsperiod som följer efter att ditt konto har avslutats, oavsett skälet till att kontot har avslutats.

I händelse av att ditt innehåll innefattar bilder eller videor som identifierar dig, godkänner du kostnadsfritt att vi ordnar, kopierar, reproducerar, representerar, publicerar, distribuerar, redigerar, anpassar, modifierar, omvandlar och retuscherar dessa element som identifierar dig på vår webbplats och vår app för reklam- och kommersiella ändamål.

När du accepterar att vi återpublicerar ditt innehåll på vår "sociala vägg", är ditt godkännande giltigt i hela världen och tills ett år efter att ditt konto stängts. Dock har du möjlighet att när som helst begära att dessa publikationer återkallas genom att skriva till följande adress:  content@urw.com.

 

5.3.          För boende i USA: Meddelande och förfarande för anmälan om upphovsrättsintrång

Vi svarar på upphovsrättsanmälningar som skickas in enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 (”DMCA”). Om du anser att webbplatsen eller appen innehåller delar som gör upphovsrättsintrång beträffande ditt verk, följ nedanstående process för att skicka in en anmälan om upphovsrättsintrång enligt DMCA.

OBSERVERA: FÖLJANDE INFORMATION SKA ENDAST SKICKAS IN FÖR ATT MEDDELA OSS ATT DITT UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE MATERIAL KAN HA KRÄNKTS.

SKICKA INTE IN FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELATERADE TILL UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG (T.EX. FÖRFRÅGNINGAR OM TEKNISK HJÄLP ELLER KUNDSERVICE, RAPPORTER ELLER MISSBRUK AV E-POST M.M.) TILL KONTAKTEN NEDAN. DU KOMMER INTE ATT FÅ NÅGOT SVAR OM DET SKICKAS TILL DEN KONTAKTEN. VI UPPLYSER DIG OM ATT DU ENLIGT FEDERAL LAG, OM DU MEDVETET FELAKTIGT ANMÄLER ETT INTRÅNG I ONLINEMATERIALET, KAN BLI FÖREMÅL FÖR STRÄNGA CIVILRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER. DETTA INKLUDERAR EKONOMISKA SKADESTÅND OCH ATT ERSÄTTA OSS FÖR DOMSTOLSKOSTNADER OCH ADVOKATKOSTNADER SOM VI, EVENTUELL UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE ELLER EVENTUELL UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARES LICENSTAGARE ÅDRAR OSS TILL FÖLJD AV ATT VI FÖRLITAR OSS PÅ DIN FELAKTIGA FRAMSTÄLLNING. DU KAN OCKSÅ ÅTALAS FÖR MENED.

I enlighet med kapitel 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska anmälan om påstått upphovsrättsintrång ENDAST skickas till vårt utsedda ombud. Skriftlig anmälan ska lämnas till följande utsedda ombud:

DMCA Agent

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
United States of America
Telefon:

E-post: dmca@urw.com

Du kan hitta mer information i Förenta staternas Copyright Office onlinekatalog på www.dmca.copyright.gov/osp.

Enligt kapitel 17, United States Code, avsnitt 512(c)(3)(A) ska en anmälan om påstådd överträdelse utgöras av ett skriftligt meddelande och innehålla följande:

·        En fysisk eller elektronisk signatur av person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts;

·        Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha kränkts, eller flera upphovsrättsskyddade verk på en och samma webbplats som omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;

·        Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller åtkomst till det som ska inaktiveras samt information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet;

·        Information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig såsom en adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där du kan kontaktas;

·        Ett uttalande om att du i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet avser inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

·        Ett uttalande som intygar att informationen i anmälan är korrekt och att du är behörig att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Vi kommer att svara på anmälningar om påstått upphovsrättsintrång i enlighet med DMCA.

Om du tror att ditt material har tagits bort av misstag till följd av en upphovsrättsanmälan kan du skicka en motanmälan till vårt utsedda ombud med följande skriftliga information:

·        En fysisk eller elektronisk signatur; 

·        Identifiering av det material som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller åtkomsten till det inaktiverades; 

·        Ett uttalande som intygar att du i god tro bedömer att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller felidentifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras; och 

·        Ditt namn, adress och telefonnummer och ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för den federala distriktsdomstolen för det rättsdistrikt där adressen är belägen eller, om din adress finns utanför USA, för alla rättsdistrikt där Wildfire återfinns och att du kommer att godkänna delgivning av processen från den person som lämnade anmälan enligt underavsnitt (c)(1)(C) eller ett ombud för sådan person.

Vi kommer att svara på motanmälningar i enlighet med DMCA.

6.     Ditt ansvar

6.1.          Användares innehåll och uppförande

Med tjänsternas funktioner kan du dela ditt innehåll och din information via tjänsterna, inklusive att dela information på sociala medier. Du är och förblir dock under alla omständigheter ensamt ansvarig för användningen av tjänsterna och för allt ditt innehåll.

Du samtycker till att inte använda något av ditt innehåll eller tjänsterna för olagliga eller olämpliga ändamål inklusive, men inte begränsat till:

·         att publicera, tillhandahålla, mata in, ladda upp, skicka in eller på något annat sätt förmedla något av ditt innehåll till tjänsterna som strider mot allmän ordning och moraliska principer, är olagligt, hotande, förföljande, trakasserande, våldsamt, kränkande, skadligt för andra, vilseledande, nedsättande, obscent, ärekränkande, förolämpande, pornografiskt, inkräktande på andras integritet, hatiskt, rasistiskt eller etniskt diskriminerande eller på annat sätt anstötligt eller som främjar eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter;

 

·         att publicera, tillhandahålla, mata in, ladda upp, skicka in eller på annat sätt förmedla något av ditt innehåll till tjänsterna som bryter mot lagar eller förordningar eller tredje parts rättigheter inklusive eventuell upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, patent, immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter eller annan personlig rätt eller äganderätt;

 

·         att publicera, tillhandahålla, mata in, ladda upp, skicka in eller på annat sätt förmedla ”spam”, marknadsföringsmaterial, oönskad eller obehörig reklam eller någon annan form av uppmaning via tjänsterna;

 

·         att använda virus, tidsinställda bomber, cancelbottar, skadlig programvara, maskar, skadlig kod, defekter, trojanska hästar, skadade filer eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att störa, förstöra, begränsa eller försämra den normala driften av tjänsterna, servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna;

 

·         att skada eller att försöka skada barn på något sätt;

 

·         skapa falsk identitet i syfte att vilseleda andra;

 

·         att använda teknik, automatiserade system såsom ”bottar”, ”spindlar” eller ”sökrobotar” eller andra medel för att samla in eller få tillgång till obehörigt innehåll eller icke-offentliga platser;

 

·         att använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg;

 

·         att försöka testa, undersöka eller skanna sårbarheten hos något system eller nätverk som är anslutet till tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder;

 

·         att göra reklam för eller att erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för något affärsändamål.

Vi övervakar inte ditt innehåll som läggs in på tjänsterna. Vi förbehåller oss dock rätten, men tar inte på oss skyldigheten, att granska ditt innehåll och att efter eget gottfinnande ta bort eller radera allt innehåll som inte uppfyller dessa villkor. Vi övervakar eller begränsar inte heller kommunikationen mellan användare via tjänsterna.

Du godkänner uttryckligen att om du får tillgång till tjänsterna kan du komma att ta emot eller se innehåll, varor eller tjänster som du kan anse vara olämpliga, felaktiga, vilseledande, ärekränkande, obscena eller på något annat sätt stötande. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning samtycker du till att vi inte är ansvariga för någon sådan handling med avseende på sådant innehåll i relation till tjänsterna. Men om du skulle identifiera någon form av olagligt innehåll, vill vi att du meddelar oss på content@urw.com.

Bristande efterlevnad av dessa villkor kan leda till en varning och/eller omedelbar uppsägning eller avstängning, utan förvarning, av ditt konto utan att det påverkar eventuella rättsliga åtgärder som kan vidtas. En eventuell fördröjning eller underlåtenhet från vår sida att utöva en rättighet enligt dessa villkor är inte en avsägelse från den eller någon annan rättighet.

6.2.          Din ansvarsskyldighet

Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring dina lösenord och kontoidentifierare. Vi ansvarar inte för några konsekvenser till följd av att ditt konto används av en obehörig tredje part. Du är också ansvarig för all aktivitet som sker genom ditt konto. Vi uppmanar dig att välja ett starkt lösenord och regelbundet ändra ditt lösenord för att begränsa riskerna för obehörig åtkomst till ditt konto.

Du är och förblir under alla omständigheter ensamt ansvarig för ditt innehåll som du förmedlar till tjänsterna, din användning av tjänsterna samt alla aktiviteter som utförs genom ditt konto. Du är därmed också ansvarig för att utföra lämplig konfigurering eller att vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätthålla tillräcklig säkerhet, skydd och säkerhetskopiering av ditt innehåll inklusive dina egna data och/eller programvara som lagras på din dator och/eller mobila enheter för att skydda mot eventuella attacker.

Du förstår och samtycker till att du får åtkomst till, laddar ner eller på annat sätt erhåller information, material eller data med hjälp av tjänsterna efter eget gottfinnande och risk och du är ensamt ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som är ett resultat från nedladdningen av sådan information, material eller data.

Du ska själv tillhandahålla all utrustning (inklusive dator och mobil enhet m.m.) för att få tillgång till och använda tjänsterna i enlighet med gällande lagar och förordningar inklusive, men inte begränsat till, lagar om immateriella rättigheter.

7.     Vårt ansvar

De tjänster som tillhandahålls av oss är endast i informationssyfte. Även om alla rimliga ansträngningar görs för att säkerställa att innehållet i tjänsterna är aktuellt, korrekt, fullständigt och uppdaterat tillhandahålls tjänsterna av oss ”i mån av tillgänglighet” utan några garantier, åtaganden eller andra underförstådda skyldigheter (oavsett hur de uppstår). Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsterna sker på egen risk.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag är vi inte ansvariga för (i) force majeure eller någon annan händelse utanför vår rimliga kontroll, (ii) skada, förlust eller några andra konsekvenser som uppstår till följd av användning av tjänsterna eller deras innehåll eller för ditt innehåll som du kan komma att förmedla på tjänsterna och (iii) för indirekta skador eller förluster samt eventuella immateriella skador, skador för utebliven vinst, intäkter, användning eller data till följd av användning eller drift av tjänsterna.

Du godkänner uttryckligen att (i) tjänsterna inte är felfria eller fria från virus, (ii) anslutningen till tjänsterna innebär de risker som är förknippade med anslutning och överföring via internet och mobiltelefonnät och i synnerhet beträffande dataöverföringshastighet, informationsfråga eller svarstid för konsultation och teknisk prestanda, (iii) vi inte har någon kontroll över tredje parts nätverk eller webbplatser som du kan komma åt i samband med din användning av tjänsterna, (iv) vi inte är ansvariga för förlust av data, underlåtenhet att lagra, felleverans eller oläglig leverans av data eller material via tjänsterna och (v) vi frånsäger oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier för säljbar/tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ändamål samt behov av innehållet eller tjänsterna.

8.     Överlåtelse

Du godkänner att vi kan överlåta, tilldela eller delegera någon av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon tredje part.

9.     Avskiljbarhet / avtalets fullständighet

Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller av någon annan anledning ej verkställbar ska denna del av villkoren anses vara avskiljbar och den återstående delen ska förbli i full kraft och verkan.

Dessa villkor, tillsammans med eventuella ytterligare villkor som det hänvisas till i dessa villkor och som därmed införlivas genom hänvisning, innehåller hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare eller inkonsekventa överenskommelser som rör tjänsterna och din användning av tjänsterna. Dessa villkor kan inte ändras eller sägas upp muntligen. Varje bestämmelse som fortsatt måste bestå för att vi ska kunna tillämpa dess innebörd ska fortsätta att äga giltighet även efter uppsägningen av dessa villkor.

10.  Uppdatering av villkor

Vi kan emellanåt komma att ändra eller uppdatera dessa villkor. Du kommer att informeras om eventuella ändringar av dessa villkor på det sätt som vi anser vara det mest lämpliga (e-post, meddelande eller publicering av de reviderade villkoren genom tjänsten). Den senaste versionen av de tillämpliga villkoren är den som publiceras på webbplatsen Westfield.com. Om vi gör ändringar och om ditt samtycke krävs i det avseendet enligt gällande lagstiftning, kommer vi att efterfråga ditt samtycke. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning innebär din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsterna ett godkännande av de ändrade eller uppdaterade villkoren.

11.  Avstängning / ändring av tjänsterna

Observera att vi har rätt att ändra/avbryta någon av tjänsterna när som helst utan att du har rätt till någon ersättning eller kompensation.

12.  Tillämplig lag och jurisdiktion

12.1      Med undantag för amerikanska och brittiska invånare (se nedan) ska dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med fransk lag och du samtycker till att franska domstolar kommer att ha exklusiv jurisdiktion, under alla omständigheter med förbehåll för eventuella obligatoriska bestämmelser i din lokala jurisdiktion.

Ingenting i dessa villkor påverkar din rätt som konsument att hänvisa till tvingande bestämmelser i din lokala jurisdiktion.

12.2       För boende i Storbritannien.

Du samtycker till att dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag och eventuella tvister kommer endast att avgöras av engelska domstolar.

12.3       För boende i USA.

LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT – DET KAN HA EN STOR INVERKAN PÅ DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER. AVSNITTET INNEHÅLLER EN SKILJEDOMSKLAUSUL OCH AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG OCH GRUPPTALAN.

Val av lag / val av forum

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan att ge verkan åt några lagvalsprinciper. Du samtycker till att för mål eller ärenden som uppstår ur eller är relaterade till dessa villkor ska talan endast väckas i de statliga eller federala domstolarna i Los Angeles County, Kalifornien, och du samtycker härmed till och underkastar dig sådana domstolars personliga jurisdiktion i handläggandet av tvisten. Du samtycker specifikt till att inte invända mot sådan jurisdiktion eller plats på grund av bristande personlig jurisdiktion, att anföra forum non conveniens eller på annat sätt. I den mån det är tillämpligt samtycker du till undantagande av, och utesluter uttryckligen all tillämplighet av, Uniform Computer Information Transactions Act.

Avstående från juryrättegång

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, I NÅGON TALAN ELLER NÅGOT FÖRFARANDE SOM INLETTS FÖR ATT GENOMDRIVA PARTERNAS RÄTTIGHETER ELLER SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA VILLKOR, I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER MED AVSEENDE PÅ DE FRÅGOR DETTA BERÖR, AVSTÅR PARTERNA HÄRMED FRÅN SINA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTADGADE RÄTTIGHETER TILL JURYRÄTTEGÅNG OCH VÄLJER ISTÄLLET ATT TVISTEN SKA LÖSAS AV EN DOMARE.

Ingen grupptalan

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR DU OCH VI ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN ENDAST KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA I DIN ELLER VÅR INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE I EN GRUPPTALAN ELLER I TALAN SOM VÄCKS PÅ GRUND AV OFFENTLIGT INTRESSE.

Skiljeförfarande och avstående från grupptalan

Genom att använda tjänsterna samtycker du till att denna bestämmelse om skiljedom och avstående från grupptalan (”skiljedomsavtal”) reglerar alla tvister som uppstår på grund av, påverkar eller är kopplat till din relation med oss, webbplatsen och/eller appen och alla webbplatser, programvara, produkter eller tjänster som vi har tillhandahållit, kommer att tillhandahålla eller har erbjudit oss att tillhandahålla och som hotas, görs, anmäls eller inleds (nedan kallat ”anspråk”). Eventuella anspråk ska, enligt ditt eller vårt val, lösas genom ett bindande skiljeförfarande förvaltat av American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med dess tillämpliga regler och förfaranden för konsumenttvister (”regler”), oavsett om sådana anspråk uppkommer ur kontrakt, skadeståndsgrundande händelse, lag eller på annat sätt. Reglerna kan erhållas gratis på AAA:s webbplats på adressen www.adr.org. Antingen kan du eller vi välja att lösa ett visst anspråk genom skiljeförfarande, även om en av oss redan har inlett en rättstvist i domstol relaterad till anspråket, genom att: (a) skriftligen begära skiljeförfarande mot den andra parten, (b) inleda ett skiljeförfarande mot den andra parten eller (c) lämna in en ansökan om att ålägga skiljedom i domstol. SOM ETT RESULTAT, OM ANTINGEN DU ELLER VI VÄLJER ATT LÖSA ETT VISST ANSPRÅK GENOM SKILJEDOM, KOMMER DU ATT GE UPP DIN RÄTT ATT GÅ TILL DOMSTOL FÖR ATT HÄVDA ELLER FÖRSVARA DINA RÄTTIGHETER (MED UNDANTAG FÖR ANSPRÅK SOM VÄCKS INDIVIDUELLT I DOMSTOLAR FÖR SMÅ MÅL, SÅ LÄNGE ANSPRÅKET FÖRBLIR INOM SMÅMÅLSFÖRFARANDET). Detta skiljedomsavtal ska tolkas och verkställas i enlighet med Federal Arbitration Act i största möjliga utsträckning, utan hinder av eventuell nationell lagstiftning med motsatt innehåll, oavsett ursprunget eller karaktären hos anspråken i fråga. Detta skiljedomsavtal ska inte tillämpas på anspråk som har inletts i eller överförs till småmålsförfarande.

Anspråken ska lösas av en enda skiljeman. Skiljemannen ska väljas i enlighet med reglerna. I händelse av en konflikt mellan reglerna och detta skiljedomsavtal gäller detta skiljedomsavtal. Om AAA inte finns tillgängligt för att lösa anspråken, och om du och vi inte kommer överens om ett ersättande skiljedomsinstitut, kan du välja skiljedomsinstitut för att lösa anspråken.

Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska genomföras inom 8 mil från din bostad vid den tidpunkt då skiljeförfarandet inleds. Eventuella anspråk och försvar som kan hävdas i domstol kan hävdas i skiljeförfarandet och skiljemannen kan tilldöma samma rättsmedel som en domstol. Skiljemannens avgörande kan skrivas in som en dom i domstol. Med undantag för vad som föreskrivs i lag är skiljemannens avgörande inte föremål för domstolsprövning och kan inte överklagas. Vi kommer att betala skiljemannens avgifter enligt vad som anges i reglerna. Du ansvarar själv för dina advokatkostnader, såvida inte skiljemannen tilldömer att de betalas av annan part. Ingenting i detta skiljedomsavtal ska hindra någon av oss från att vända oss till någon domstol med behörig jurisdiktion angående interimistiska åtgärder såsom ett tillfälligt besöksförbud, en tillfällig skyddsorder, kvarstad eller andra rättsmedel före dom. Om du är hyresgäst, leasingtagare eller licenstagare på något av våra köpcentrum ska detta skiljedomsavtal inte tillämpas på någon talan gällande avhysning eller någon annan summarisk vräkningsprocess.

Alla beslut som rör detta skiljedomsavtals giltighet eller verkställbarhet helt eller delvis kommer att tas av skiljedomaren, inklusive och utan begränsning till eventuella frågor som rör huruvida ett anspråk är föremål för skiljeförfarande; förutsatt att verkställbarheten av avståendet från grupptalan som anges nedan ska avgöras av domstolen i samband med anspråket.

Avstående från grupptalan. VARJE SKILJEDOMSFÖRFARANDE BETRÄFFANDE ETT ANSPRÅK SKER PÅ INDIVIDUELL GRUND. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT VARA KÄRANDE I EN GRUPPTALAN ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN.

Rätten att avböja. Du har rätt att avböja detta skiljedomsavtal. För att avböja måste du meddela oss om din avsikt att göra detta inom 60 dagar efter att detta skiljedomsavtal tillhandahölls dig. Ditt avböjande har ingen verkan och du anses ha samtyckt till och godkänt skiljedomsavtalet om inte ditt skriftliga meddelande om avsikten att avböja tas emot på Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067 Att: Legal inom en sådan tidsperiod på 60 dagar. Ditt meddelande om avsikt att avböja kan vara ett brev som är undertecknat av dig eller ett e-postmeddelande skickat av dig som lyder ”Jag väljer att avböja skiljedomsavtalet” eller någon annan ordalydelse med samma innebörd.

FÖR MER INFORMATION eller om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss per telefon eller besöka en filial. Om du har frågor om AAA:s förfaranden kan du besöka AAA:s webbplats, www.adr.org ELLER ringa till AAA på (800) 778-7879.

 

DEL B – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖPCENTRUM INOM EU

Dessa särskilda villkor avser specifika tjänster som erbjuds av köpcentrum inom EU (enligt nedan) och är tillämpliga utöver de allmänna villkoren som anges ovan (och de allmänna villkoren ska anses vara införlivade häri). Donationsplattformen GEEV finns endast tillgänglig i Frankrike. Om det föreligger en konflikt mellan de allmänna villkoren och de aktuella särskilda villkoren, har de aktuella särskilda villkoren företräde.

Innehåll

1.         Definitioner

2.         Lojalitetsprogram

 

1.     Definitioner

Utöver de definitioner som anges i de allmänna villkoren gäller följande definitioner i denna särskilda del B:

Lojalitetskort: fysiskt kort eller elektroniskt kort (tillgängligt i ditt konto i appen och/eller på webbplatsen) som visar ditt identifieringsnummer och som krävs för att dra nytta av erbjudanden eller tjänster som erbjuds inom ramen för lojalitetsprogrammet.

Lojalitetspoängssamling: ett alternativ i lojalitetsprogrammet som gör att du, i vissa köpcentrum vilka anges här, kan samla poäng när du gör köp och ta del av återbetalningar och personliga erbjudanden. Om du har valt flera föredragna köpcentrum där du kan samla poäng, och även om dessa finns i samma land, kan poängen inte slås samman.

2.     Lojalitetsprogram

2.1     Tillgänglighet

TJÄNSTERNA RELATERADE TILL LOJALITETSPROGRAMMET ERBJUDS OCH GÖRS TILLGÄNGLIGA ENDAST FÖR ANVÄNDARE SOM ÄR SEXTON (16) ÅR ELLER ÄLDRE.

Om du ännu inte har fyllt 16 år ska du omedelbart sluta att använda lojalitetsprogrammet. Genom att använda lojalitetsprogrammet eller försöka att använda lojalitetsprogrammet intygar du att du är minst 16 år gammal.

Lojalitetsprogrammet som omfattas av dessa särskilda villkor finns tillgängligt i alla köpcentrum inom EU, förutom köpcentrumen Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, i Paris, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen i Tyskland.

De tjänster som erbjuds som en del av lojalitetsprogrammet beskrivs på webbplatssidorna och/eller i appen som tillhandahålls för detta ändamål, men tjänsterna kanske inte nödvändigtvis är tillgängliga i dessa två kanaler (deltagande i ”utmaningarna” kan exempelvis endast göras via appen).

 

2.2     Att skapa ett konto

För att gå med i lojalitetsprogrammet måste du skapa ett konto i enlighet med avsnitt 2 ovan. När du skapar ett konto hos oss skapas automatiskt ett lojalitetskort.

Du kan också skapa ett konto genom att använda de referenser som är knutna till det lojalitetskort som vi redan har utfärdat till dig (d.v.s. ange den kod som finns under streckkoden på lojalitetskortet eller skanna streckkoden) och bekräfta dina uppgifter (inklusive för- och efternamn och e-post).

När kontot har skapats kopplas det automatiskt till det lojalitetskort som vi kan ha utfärdat till dig innan kontot skapades.

Sedan 14 mars 2023 utfärdas lojalitetskort endast som elektroniska kort.

Fysiska lojalitetskort som utfärdats före detta datum kommer inte längre att vara giltiga och du måste skapa ett konto via webbplatsen eller appen för att kunna fortsätta att dra nytta av lojalitetsprogrammet. Du kan använda referenserna på ditt lojalitetskort för att skapa ett sådant konto genom den process som beskrivs ovan i detta avsnitt (2.2).

 

2.3     Hantering av ditt konto

Med ditt lojalitetskort kan du dra nytta av tjänster som erbjuds i alla relevanta köpcentrum.

Du bekräftar att lojalitetsprogrammet och lojalitetskortet är personliga och ska endast användas av individer för eget och icke-professionellt bruk. De kan inte överlåtas och lojalitetskortet är inte på något sätt ett betalkort.

 

 

 

2.4     Hantera din intressegrupp

Genom att välja en intressegrupp kan du ta emot och dela innehåll relaterat till dina intressen.

Anpassat innehåll för din intressegrupp är det som visas först på webbplatsen eller appen men du kan också få tillgång till innehåll som är tillgängligt för andra intressegrupper, som du inte tillhör, genom att klicka på den aktuella intressegruppen. Du kan när som helst ändra din intressegrupp via ditt konto.

2.5     Särskilda villkor

2.5.1 Donationsplattform

Genom lojalitetsprogrammet kan du använda donationsplattformen GEEV. Den här plattformen är endast tillgänglig i Frankrike och innebär att människor kan lämna eller ta emot donationer i Frankrike. Om du vill använda plattformen kommer vi att lämna ut ditt fullständiga namn, adress och e-postadress till GEEV så att de kan skapa kontot GEEV Premium+ åt dig. Om detta görs omfattas du av GEEV:s användarvillkor och dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GEEV:s integritetspolicy, vilken finns tillgänglig på deras webbplats. I det här avseendet agerar GEEV som en oberoende personuppgiftsansvarig för all relevant behandling av dina personuppgifter.

2.5.2 Stegräknarutmaningar

Stegräknarutmaningar organiseras för medlemmar i lojalitetsprogrammet.

För att ta del av tävlingsreglerna och för närmare detaljer om de aktuella utmaningarna (dvs. vilket köpcentrum som är aktuellt, när utmaningen äger rum, om det finns en belöning osv.), vänligen se Appen.

 

DEL C – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖPCENTRUM I STORBRITANNIEN

Dessa särskilda villkor avser specifika tjänster som erbjuds av köpcentrum i Storbritannien (enligt nedan) och är tillämpliga utöver de allmänna villkoren som anges ovan (och de allmänna villkoren ska anses vara införlivade häri). Om det föreligger en konflikt mellan de allmänna villkoren och de aktuella särskilda villkoren, har de aktuella särskilda villkoren företräde.

Innehåll

1.                 Allmänt

2.                 Lojalitetsprogram

3.                 Villkor för inträde till brittiska köpcentrum

4.                 Interaktiva karttjänster

5.                 Westfields Smart Park-tjänster

 

1.     Allmänt

Auktorisering av kort. När du skapar ett konto kan du behöva lägga till ett betalkort för att få ut det mesta av vissa av tjänsterna.

För att verifiera ditt betalkort när du lägger till det på ditt konto eller när du uppdaterar betalkortsuppgifterna kan vi utfärda en ”auktoriseringsdebitering” motsvarande ett litet belopp på ditt kort. Detta belopp debiteras aldrig ditt konto, men du kan se en ”kommande” betalning för det auktoriserade beloppet. Du kan till exempel se en tillfällig debitering på 1 pund eller mindre på ditt kontoutdrag. Detta är oberoende av alla betalningstransaktioner som du gör med hjälp av tjänsterna – d.v.s. det är inte knutet till en Smart Park-betalning eller någon annan tjänst. Om din bank som utfärdar ditt betalkort finns i ett annat land ser du en kommande debitering för ett liknande belopp i din lokala valuta.

Vi ogiltigförklarar omedelbart auktoriseringsdebiteringen, men det kan ta några arbetsdagar för din betalkortsutgivande bank att ta bort debiteringen på ditt konto och den faktiska tidsperioden beror på din banks rutiner.

Vi utfärdar auktoriseringsdebiteringar som ett skydd mot bedrägerier till följd av obehörig kortanvändning och för att säkerställa att ditt sparade betalkort kan användas till de funktioner som kräver betalning. Om du vill bekräfta en specifik post på ditt kontoutdrag, kontakta din bank direkt.

2.     Lojalitetsprogram

2.1     Tillgänglighet

de tjänster som erbjuds inom lojalitetsprogrammet görs endast tillgängliga för användare som är sexton (16) år eller äldre.

Om du ännu inte har fyllt 16 år ska du omedelbart sluta att använda lojalitetsprogrammet. Genom att använda lojalitetsprogrammet eller försöka att använda lojalitetsprogrammet intygar du att du är minst 16 år gammal.

Lojalitetsprogrammet som omfattas av dessa särskilda villkor finns tillgängligt i alla köpcentrum inom EU, förutom köpcentrumen Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, i Paris, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen och Breuningerland Sindelfingen i Tysland.  

De tjänster som erbjuds som en del av lojalitetsprogrammet beskrivs på webbplatssidorna och/eller i appen som tillhandahålls för detta ändamål, men kanske inte nödvändigtvis är tillgängliga i dessa två kanaler (deltagande i ”utmaningarna” kan exempelvis endast göras via appen).

 

2.2     Skapa ett konto

För att gå med i lojalitetsprogrammet måste du skapa ett konto i enlighet med avsnitt 2 ovan. När du skapar ett konto hos oss skapas automatiskt ett lojalitetskort.

Du kan också skapa ett konto genom att använda de referenser som är knutna till det lojalitetskort som vi redan har utfärdat till dig (d.v.s. ange den kod som finns under streckkoden på lojalitetskortet eller skanna streckkoden) och bekräfta dina uppgifter (inklusive för- och efternamn och e-post).

När kontot har skapats kopplas det automatiskt till det lojalitetskort som vi kan ha utfärdat till dig innan kontot skapades.

2.3     Hantera ditt konto

Med ditt lojalitetskort kan du dra nytta av de tjänster som erbjuds inom lojalitetsprogrammet och de särskilda tjänster som erbjuds i alla berörda köpcentrum.

Du bekräftar att lojalitetsprogrammet och lojalitetskortet är personliga och ska endast användas av individer för eget och icke-professionellt bruk. De kan inte överlåtas och lojalitetskortet är inte på något sätt ett betalkort.

2.4     Hantera din intressegrupp

Genom att välja en intressegrupp kan du ta emot och dela innehåll som är relaterat till dina intressen. Anpassat innehåll för din intressegrupp kommer att visas prioriterat på webbplatsen eller appen, men du kan även komma åt innehåll för intressegrupper som du inte tillhör genom att klicka på den aktuella intressegruppen. Du kan närsomhelst ändra din intressegrupp via ditt konto.

2. 5    Stegräknarutmaningar

Stegräknarutmaningar organiseras för medlemmar i lojalitetsprogrammet.

För att ta del av tävlingsreglerna och för närmare detaljer om de aktuella utmaningarna (dvs. vilket köpcentrum som är aktuellt, när utmaningen äger rum, om det finns en belöning osv.), vänligen se Appen.


 

3.      Villkor för inträde till brittiska köpcentrum

-        Uniformerade och civilklädda vakter finns dygnet runt på Westfield London och Westfield Stratford City

-        Uniformerad och civilklädd polis finns på Westfield London och Westfield Stratford City

-        Rökning är inte tillåtet i köpcentrumen

-        Endast ledarhundar är tillåtna i köpcentrumen

-        Övervakningsbilder spelas in för din säkerhet och trygghet. Detta system styrs och kontrolleras av Westfield Europe Limited. Mer information om hur vi använder dina uppgifter för säkerhetsändamål, dina rättigheter och hur du kan kontakta oss hittar du i vår integritetspolicy. 

-        Fotografering är inte tillåtet utan tillstånd.

-        Cyklar, skateboards, elsparkcyklar och andra fordon är inte tillåtna i köpcentrumen.

4.     Interaktiva karttjänster

Via webbplatsen erbjuder vi tjänster för att hitta platser som kan intressera dig och för att hjälpa dig att hitta rätt i de brittiska köpcentrumen (”interaktiva karttjänster”).

Vi gör vårt bästa för att ge dig den senaste informationen via de interaktiva karttjänsterna men vi kan inte alltid garantera korrektheten hos de interaktiva karttjänsterna.

5.     Westfields Smart Park-tjänster

Följande särskilda villkor (”Smart Park-villkor”) gäller för din användning av de smarta parkeringstjänsterna ("Smart Park-tjänsterna”) i de relevanta köpcentrumen i Storbritannien.

Vi erbjuder Smart Park på Westfield London och Westfield Stratford City (”Smart Park”).  Läs på webbplatsen för mer information om tillgängligheten av Smart Park vid det brittiska köpcentrumet du besöker.

Registrering

Du måste skapa ett konto via webbplatsen eller appen innan du använder vissa funktioner i Smart Park-tjänsterna.  Se de allmänna villkoren ovan för mer information. Du måste också fylla i registreringsformuläret online via webbplatsen eller appen för att kunna använda Smart Park-tjänsterna. För att använda Smart Park-tjänsterna måste du vara 18 år eller äldre och ha ett körkort som är giltigt i Storbritannien. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka Smart Park-registreringar. Din registrering blir automatiskt ogiltig om du inte följer dessa Smart Park-villkor.

Det är inte möjligt att lösa in något annat parkeringserbjudande när du parkerar med Smart Park-tjänsterna.

Använda Smart Park med automatisk nummerplåtsigenkänning (”ANPR”)

Alla Smart Park-användare som kör in på Westfield London- eller Westfield Stratford-parkeringen med hjälp av nummerplåtsigenkänning måste köra ut med hjälp av samma metod.  Vi tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av att du inte har löst in ett parkeringserbjudande.

Inträde till och användning av Smart Park-tjänster på Westfield London och Westfield Stratford

Ditt inträde till och användning av Smart Park-tjänster på Westfield London och Westfield Stratfords parkering omfattas av Westfield London Car Parks villkor som återfinns här och Westfield Stratford City Car Parks villkor som återfinns här och även visas på Westfield London och Westfield Stratford Citys parkeringskontor.

Priser

Smart Park-tjänsterna ger den registrerade användaren rätt att parkera på Westfield London eller Westfield Stratfords parkering med avgiftsbegränsning. Avgifterna listas här:

- Westfield London: https://uk.westfield.com/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://uk.westfield.com/stratfordcity/parking-how-it-works

Alla ändringar i Smart Park-avgifterna kommer att meddelas dig via den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Se till att hålla dina kontouppgifter uppdaterade för att kunna ta del av sådan kommunikation.

Varje gång det registrerade fordonet kör in eller ut från parkeringen debiteras avgiften på det registrerade betalkortet. Betalningarna kommer att visas som behandlade av Commerz Real Investmentgesellschaft mbH – Westfield eller Westfield Stratford City Car Park, beroende på vilket köpcentrum du besökte. Om en parkeringsavgift till ditt nuvarande betalkort avvisas samtycker du till att låta oss reglera din utestående parkeringsavgift till ditt nya betalkort som är registrerat för användning med Smart Park-tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att upphäva din möjlighet att använda Smart Park-tjänsterna fram till dess att ett sådant utestående belopp har betalats med ditt nya betalkort.

Smart Park gäller inte i samband med något annat erbjudande

Om du kör in på parkeringen i ett fordon som är registrerat för Smart Park kommer du att debiteras aktuell Smart Park-avgift när du kör ut igen.

 

DEL D – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖPCENTRUM I USA

Dessa särskilda villkor som gäller för tjänster som erbjuds av köpcentrum i USA är tillämpliga utöver de allmänna villkoren som anges ovan. Om det föreligger en konflikt mellan de allmänna villkoren och de särskilda villkoren i denna del D, har dessa särskilda villkor i del D företräde.

AUTOMATISK IGENKÄNNING AV REGISTRERINGSSKYLTAR (ALPR)

Vi använder teknik för automatiserad igenkänning av registreringsskyltar (”ALPR”) vid vissa av våra köpcentrum i USA. Läs igenom var och en av ALPR:s användnings- och integritetspolicyer nedan för mer information:

·        Westfield Century City ALRP Användnings- och integritetspolicy

·        Westfield UTC ALRP Användnings- och integritetspolicy

·        Westfield Valley Fair ALRP Användnings- och integritetspolicy