We Care 

VÅRT ARBETE FÖR EN BÄTTRE PLATS

Nacka Forum vill vara med och göra skillnad på riktigt! Vårt initiativ We Care omfattar både små och stora projekt, vars gemensamma syfte är att bidra till en bättre värld. För miljön, samhället och den enskilda individen. Här kan du läsa mer om vårt engagemang och vad vi gör för att bidra till en positiv förändring.

We Care

FÖR EN GRÖNARE PLATS

Varje dag arbetar vi i Nacka Forum med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att minska förbrukningen av el, kyla och värme.

We Care

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Nacka Forum arbetar ständigt för att bidra där vi har möjlighet, vi samarbetar med ideella organisationer som BRIS, samtidigt som vi sponsrar lokal idrott.

Gröna initiativ
från våra butiker

Vi vill hjälpa dig att göra det lätt att handla rätt! Här har vi samlat några av de initiativ som bedrivs av butiker i Nacka Forum.

We Care
We Care