Trvalá udržitelnost

V Centru Černý Most nám záleží na životním prostředí a k zachování jeho čistoty přistupujeme nanejvýš zodpovědně. Svůj důraz na trvalou udržitelnost jsme uplatňovali již v průběhu stavby nové budovy centra – využity při ní byly jen takové materiály, které mají po celou dobu své existence co nejmenší vliv na životní prostředí.

Recyklace odpadu

Jsme přesvědčeni, že třídění odpadu má smysl. V roce 2020 se nám podařilo recyklovat 81 % veškerého odpadu z provozu centra. Chceme také, abyste i vy měli možnost třídit odpad snadno během nákupů v Centru Černý Most, a proto v pasáži nákupního centra naleznete desítky košů na tříděný odpad. Ve vstupním lobby v -1 podlaží zelené zóně u obchodní jednotky Decathlon navíc naleznete Eco point. Zde se vaše děti mohou dozvědět, jak správně třídit odpady, a recyklovat zde například staré baterie nebo použité mobilní telefony.

Věděli jste, že?
V Centru Černý Most můžete recyklovat plechovky od nápojů? Can crusher “Plechovky ty žeru”, neboli lisovač plechovek, je umístěný ve Food Courtu naproti restauraci UGO. Jen v loňském roce jsme i díky němu zrecyklovali 2,5 tuny kovu. 

Osvětlení

Naším závazkem jsou maximální úspory elektrické energie v rámci provozu Centra Černý Most. Při osvětlování interiérů proto v nejvyšší možné míře využíváme přirozeného venkovního světla a úsporných LED světelných zdrojů s dlouhodobou životností. Energii šetříme a využíváme efektivně i v nočních hodinách a cíleně redukujeme míru produkce světelného znečištění – mezi 23. a 7. hodinou snižujeme intenzitu venkovního osvětlení centra na minimum. Osvětlení společných prostor a parkovišť je řízeno systémem automatického útlumu v závislosti na intenzitě denního světla, typu prostoru a pohybu osob nebo vozidel v příslušných zónách objektu pomocí soumrakových a pohybových senzorů.

Věděli jste, že?
Od roku 2018 Centrum Černý Most získává 100 % využívané elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 

Vytápění a klimatizace

Chceme, abyste se při nakupování v Centru Černý Most cítili příjemně, a proto zde za pomoci vytápění a klimatizace vytváříme optimální teplotní podmínky. Myslíme při tom ale ekologicky a využíváme technologie, které životní prostředí zatěžují minimálně. K topení využíváme tepelná čerpadla na odpadní teplo a rotační i deskové rekuperační jednotky.
K chlazení budovy slouží především voda, není proto třeba používat vyšší množství chemických prostředků. Obvodová konstrukce centra (stěny, střecha, okna, dveře) má dokonce o 20 % lepší vlastnosti k prostupu tepla, než je dáno normami. 
Pro potřebu chlazení objektu využíváme 4 měsíce v roce technologii volného chlazení, tzv. „free cooling“. Tato energie je získávána ze systému venkovních suchých chladičů a deskových výměníků. Objekt je také vybaven tepelným čerpadlem, které využívá a distribuuje odpadní teplo ze strojního chlazení do dveřních clon a zajišťuje tak výborné teplotní podmínky a úsporu nákladů na energie. Voda použitá na skrápění suchých chladičů v letních měsících je svedena do nádrží na dešťovou vodu a po přečištění je použita systémem „šedých vod“ ke splachování toalet.
Pro předehřev teplé užitkové vody pro zákaznické i personální toalety používáme solární systém s akumulačními zásobníky.

Věděli jste, že?
Při větrání budovy pracujeme s přirozenou ventilací za pomoci makroklimatických podmínek, což nám umožňují vhodně rozmístěné pneumaticky ovládané světlíky s větrnými a dešťovými senzory. Zároveň se systém otevíracích světlíků využívá pro noční vychlazování objektu a akumulaci chladu v budově v nočních hodinách během teplého letního období. Světlíky jsou vybaveny dešťovými a větrnými senzory, které je v případě nepříznivého počasí automaticky uzavřou.

 

Hospodaření s vodou

Uvědomujeme si, že voda je vzácná, a při hospodaření s ní jsme proto náležitě opatrní. Při splachování toalet využíváme z 60 % tzv. „šedých vod“ (vody již jednou použité v umyvadlech a sprchách) a vody dešťové. Zároveň mají umyvadlové baterie a nádrže na toaletách průtok vody redukovaný tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání.

Věděli jste, že?
V celém Centru Černý Most funguje systém kontroly rozsáhlejších úniků vody, který je v případě potřeby dokáže sám zastavit.

Podpora elektromobility

Většina odborníků z automobilového průmyslu spatřuje budoucnost v elektromobilitě. Také na českých silnicích přibývá aut poháněných elektrickou energií a Centrum Černý Most se snaží řidičům těchto vozů připravit co nejlepší podmínky. Bylo jedním z prvních center, která nabídla dobíjecí stanice pro elektromobily, elektroskútry nebo elektrokola. V současné době je na parkovišti našeho centra k dispozici 10 dobíjecích stanic.

Věděli jste, že?
V roce 2019 bylo prostřednictvím našich stanic provedeno 1793 dobíjení.

Nevíte, co se svým nepotřebným oblečením?
Je vám líto ho jen tak vyhodit?
Máte pravdu, do popelnice nepatří!

Všichni to moc dobře známe. Úklid šatní skříně čas od času potká každého z nás. Co ale provést s oblečením, které se nám již nehodí nebo nelíbí? Nám už sice neposlouží, ale radost může i tak dělat dál. Pro lidi bez domova či matky s dětmi, jež se ocitly v tíživé životní situaci, je cenný každý kousek oblečení.
Jak pomoci? Je to snadné!
Vaše nepotřebné oblečení nepatří do odpadkového koše. Prodlužte mu život tím, že ho odložíte do speciálních kontejnerů na textil. Dva takové kontejnery společnosti Potex najdete i na střešním parkovišti Centra Černý Most. Jsou vám k dispozici 24 hodin denně a jejich použití je komfortní, bezpečné a ještě vás zahřeje dobrý pocit u srdce. Potex spolupracuje s organizacemi Linka bezpečí, Naděje, Klokánek a Pomocné tlapky. Do sběrných kontejnerů můžete odložit naprosto cokoliv od oblečení přes boty, až po různé doplňky či hračky. Ostatní textil, který již nelze prakticky využít, odchází k recyklaci.

Věděli jste, že?
I díky nám se společnosti Potex v roce 2020 v Centru Černý Most vysbíralo 4538 kg textilu. Děkujeme.

Podpora biodiverzity

Centrum Černý Most si nechalo zpracovat rozsáhlou studii biodiverzity, stejně tak plán podpory lokálně specifické a původní fauny a flóry. Součástí tohoto programu je například šetrná péče o zeleň. Staráme se jednak o pravidelné kompostování biologického odpadu. Podílejí se tím rovněž na přirozeném hnojení. Za zmínku stojí také zřízení budky, která slouží jako domov pro netopýry.

Věděli jste, že?
V zázemí Centra se nyní nachází 10 včelstev, o která s láskou pečuje náš zkušený včelař. Centrum Černý Most tak může produkovat vlastní med. Včelí kolonie pochází z Rakouska a vybírána byla tak, aby měla skvělé doprovodné vlastnosti jako je mírnost, pracovitost a nerojivost. Díky nim zvládnou medonosky opylovat množství květeny v okolí 3 až 5 kilometrů.