PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Webových stránek, Aplikace a Věrnostního programu

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 30. 06. 2023

Tyto podmínky („Podmínky užívání“, které zahrnují obecné i zvláštní podmínky) upravují užívání našich Webových stránek a/nebo Aplikace a užívání našeho Věrnostního programu a dalších konkrétních služeb (každá z nich je definována níže); společně označovaných jako „Služby“, které poskytuje společnost Unibail-Rodamco-Westfield, jak je uvedeno v části „Definice” níže („URW”, „my“ ve všech tvarech, „náš“ ve všech tvarech).

Služby jsou nabízeny a k dispozici pouze uživatelům starším 16 let (18 let v případě některých Služeb, viz část B, část C a část D). Pokud vám ještě nebylo 16 let, žádáme vás, abyste Služby přestali neprodleně používat. Použitím Služeb nebo pokusem o jejich použití potvrzujete, že je vám nejméně 16 let.

Když si prostřednictvím Webových stránek a/nebo Aplikace vytvoříte účet a vyberete si Preferované nákupní centrum (jak je definováno níže), budete moci využívat jak konkrétní Služby dostupné v těchto Nákupních centrech, jak je dále popsáno níže a na našich Webových stránkách, tak náš Věrnostní program (není k dispozici ve všech Nákupních centrech, viz zde).

Náš Věrnostní program je bezplatný a jeho cílem je nabídnout komplexní zážitek, který umožní držitelům jednoho účtu využívat nabídky, propagační akce a informace ve všech Nákupních centrech URW, jak je dále popsáno níže, i na našich Webových stránkách.

Zaškrtnutím určeného políčka nebo používáním našich Webových stránek a/nebo Aplikace bez registrace nebo přihlášení k účtu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami užívání. Pokud z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte se všemi ustanoveními Podmínek užívání, žádáme vás, abyste Služby přestali neprodleně používat.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost URW může nabízet Služby, na které se nevztahují tyto Podmínky užívání, ale jejich vlastní podmínky, které vám budou v příslušných případech řádně poskytnuty (například námi případně nabízené dárkové karty nebo námi případně navrhované soutěže a loterie se řídí zvláštními podmínkami).

V těchto Podmínkách užívání naleznete následující informace:

Obsah

ČÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY. 2

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V EU.. 12

ČÁST C – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA VE VB. 20

ČÁST D – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V USA. 24

 ČÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY

 

Obsah

 

1.            Definice. 2

2.            Registrace a účet 4

3.            Externí odkazy a obsah. 4

4.            Soukromí a ochrana osobních údajů. 4

5.            Duševní vlastnictví 4

6.            Vaše povinnosti 6

7.            Naše povinnosti 8

8.            Převod. 9

9.            Salvátorská klauzule / jediná smlouva. 9

10.         Aktualizace podmínek užívání 9

11.         Pozastavení / změna služeb. 9

12.         Rozhodné právo a soudní příslušnost 9


1.     DEFINICE

-        Aplikace: Mobilní Aplikace nákupních center a Aplikace „Westfield – App Shopping Westfield”

-        Věrnostní program: Věrnostní program URW, který je k dispozici ve všech Nákupních centrech v EU (kromě nákupních center Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Německu) a ve všech Nákupních centrech ve Velké Británii. Věrnostní program není k dispozici v Nákupních centrech v USA.

-        Preferované nákupní centrum: Nákupní centrum (centra) podle vašeho výběru. Nákupní centrum můžete prostřednictvím svého účtu dle svého vlastního uvážení kdykoliv přidat nebo odebrat.

-        Nákupní centrum: Naše nákupní centra se nacházejí v EU, VB a USA. Kompletní seznam a související kontaktní údaje naleznete zde.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: jr (i) Unibail Management, akciová společnost se základním kapitálem ve výši 20.000.000,00 EUR, se sídlem na adrese 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paříž, Francie, zapsaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 414 878 389, a/nebo (ii) místní subjekt spravující Službu v příslušné zemi, jak je uvedeno zde, podle kontextu.

-        Webové stránky: Webové stránky na adrese www.westfield.com a všechny subdomény.

2.     REGISTRACE A ÚČET

2.1  Vytvoření účtu

Chcete-li využívat Věrnostní program a/nebo další konkrétní Služby nabízené v konkrétních Nákupních centrech, musíte se u nás zaregistrovat a vytvořit si účet, a dále si vybrat alespoň jedno Preferované nákupní centrum. Vytvoření účtu je dobrovolné.

Chcete-li se u nás zaregistrovat a vytvořit si účet, musíte provést příslušný registrační proces, kdy vám budou nabídnuty následující možnosti: 

·        vytvořit účet si můžete tím, že nám poskytnete požadované informace (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresu a e-mail) a zvolíte si heslo; nebo

 

·        účet si můžete vytvořit pomocí vašeho účtu na Facebook nebo Google.

Zavazujete se poskytovat pravdivé, přesné a úplné informace a tyto informace průběžně aktualizovat.

Nejste povinni nám poskytnout žádné požadované nepovinné informace.

2.2  Správa účtu

Jste povinni zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích, přičemž zůstáváte odpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu. Pokud zjistíte nebo máte podezření na neoprávněné použití svého účtu, měli byste nás neprodleně informovat na adrese abuse@urw.com.

Vytvoření účtu je omezeno na jednu osobu (stejné jméno, stejná e-mailová adresa). Berete na vědomí, že váš účet je osobní a určený pro vaše vlastní a neprofesionální použití. Váš účet nelze převést na jinou osobu.

Pokud jste se rozhodli připojit pomocí svého účtu na Facebooku nebo Google, budete pro přístup ke svému účtu vyzváni k přihlášení pomocí hesla pro Facebook nebo Google. Ve všech ostatních případech budete vyzváni k přihlášení pomocí e-mailu a zvoleného hesla.

2.3  Výběr Preferovaného nákupního centra

Po vytvoření účtu budete vyzváni k výběru Preferovaného nákupního centra. Můžete si vybrat jedno nebo několik Nákupních center podle vlastního uvážení, vždy však alespoň jedno Preferované nákupní centrum. Berete na vědomí, že Nákupní centra se mohou nacházet v zemi vašeho bydliště nebo v jiné zemi či regionu a každé z nich nabízí své vlastní konkrétní Služby za svých vlastních zvláštních podmínek.

Než si vyberete jedno nebo více Preferovaných nákupních center a začnete využívat jejich Služby, přečtěte si prosím část B, kde jsou uvedeny specifické podmínky platné pro Nákupní centra v EU, část C, kde jsou uvedeny specifické podmínky platné pro Nákupní centra ve VB, a část D, kde jsou uvedeny specifické podmínky platné pro Nákupní centra v USA.

Svou volbu můžete kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu na Webových stránkách nebo v Aplikaci, a to přidáním nebo odebráním některého z Nákupních center.

U účtů vytvořených před 14. 3. 2023 zůstane vaším Preferovaným nákupním centrem Nákupní centrum, v němž jste se původně zaregistrovali pro odebírání našich služeb, ale můžete jej nahradit jiným Preferovaným nákupním centrem. Další Preferovaná nákupní centra můžete kdykoli přidat, jak je uvedeno výše.

2.4  Pro rezidenty USA: Podmínky zasílání SMS zpráv

Pokud se při vytváření účtu nebo jiným způsobem přihlásíte k odběru SMS zpráv, vztahují se na vás také naše podmínky zasílání SMS zpráv. Znění těchto podmínek je k dispozici zde.

3.     EXTERNÍ ODKAZY A OBSAH

V rámci služeb nebo sdělení, které obdržíte v souvislosti s našimi Službami, můžeme navrhovat hypertextové odkazy na webové stránky nebo internetové zdroje třetích osob. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kontrolou.

Výslovně souhlasíte s tím, že v žádném případě neneseme odpovědnost za informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na webových stránkách nebo internetových zdrojích třetích osob, ani za jakékoli údajné nebo skutečné škody vzniklé v souvislosti s přístupem k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupným na webových stránkách nebo internetových zdrojích třetích osob nebo v souvislosti s jejich používáním.

4.     SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vytvoření účtu vás požádáme o poskytnutí určitých osobních údajů.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

5.     DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

5.1  Náš obsah

Webové stránky a Aplikace, včetně veškerého softwaru používaného v souvislosti se Službami, a veškerý jejich obsah (zejména, nikoliv však výlučně texty, redakční obsah, databáze, design stránek, operační software, fotografie, obrázky, grafika, videozáznamy, zvuky, mapy, loga, ochranné známky, informace a jakékoli prvky všeho druhu, které tvoří Služby) (souhrnně dále „Obsah“) jsou chráněny platnými právními předpisy o autorských právech, ochranných známkách, servisních značkách, patentech nebo jiných vlastnických právech, jsou námi vlastněny a spravovány, máme k nim příslušná práva (licence) či můžeme taková práva (licence) k nim udělovat.

Tímto vám udělujeme osobní, nevýhradní, celosvětové, nepřevoditelné, omezené a odvolatelné právo k přístupu ke Službám a k jejich užívání, a to pouze k osobním účelům na jakémkoli počítačovém nebo mobilním zařízení po dobu, kdy budete užívat Služby.

Pokud není v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak, není povoleno žádnou část služeb nebo Obsahu kopírovat, rozmnožovat, zobrazovat, reprodukovat, znovu používat, zveřejňovat, vyvěšovat, veřejně vystavovat nebo provozovat, převádět, upravovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl, prodávat, postupovat, sublicenovat, zpětně analyzovat („reverse engineering”), zpětně sestavovat, zcela nebo částečně vyčleňovat nebo šířit v jakémkoli médiu, s výjimkou způsobů, které povolují příslušné právní předpisy.

Neplnění těchto povinností představuje případ porušení a může vést k sankcím podle občanského a/nebo trestního práva. My nebo naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme právo zahájit právní kroky proti kterékoliv osobě, která jedná v rozporu s těmito ustanoveními.

5.2  Váš obsah

V rámci služeb můžete vytvářet, zasílat, nahrávat do vzdáleného systému, vkládat, poskytovat nebo zpřístupňovat informace, texty, redakční obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videozáznamy, zvuky, zprávy, loga, ochranné známky a jakékoli materiály všech druhů, které posíláte, ukládáte nebo sdílíte při používání služeb (společně dále „Váš obsah”).

Zůstává vám vlastnické a jakékoli jiné majetkové právo k Vašemu obsahu. Vytvářením, zasíláním, nahráváním do vzdáleného systému, vkládáním, rozšiřováním nebo zpřístupňováním Vašeho obsahu v rámci služeb souhlasíte s tím, že nám a našim propojeným osobám udělujete celosvětové, bezplatné, nevýhradní a převoditelné právo, včetně práva udělovat sublicence, k používání, rozšiřování, rozmnožování, reprodukování, zobrazování, veřejnému vystavování, zveřejňování, upravování, převádění do jiného datového formátu, využívání a překládání Vašeho obsahu v jakémkoli médiu a ve spojení se Službami v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Toto právo zanikne uplynutím jednoho roku po zrušení vašeho účtu bez ohledu na důvody, pro které je váš účet zrušen.

5.3  Pro rezidenty USA: Oznámení a postup při podávání stížností na porušení autorských práv

Reagujeme na oznámení o porušení autorských práv podaná podle zákona o autorských právech digitálního obsahu s názvem v angličtině Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 („DMCA“). Pokud se domníváte, že Webové stránky nebo Aplikace obsahují prvky, které porušují vaše autorská práva k dílu, postupujte podle níže uvedeného pokynů pro podání oznámení o údajném porušení autorských práv podle zákona DMCA.

POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ VAŠICH AUTORSKÝCH PRÁV.

NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE NEPOSÍLEJTE ŽÁDNÉ DOTAZY, KTERÉ NESOUVISEJÍ S PORUŠOVÁNÍM AUTORSKÝCH PRÁV (NAPŘ. ŽÁDOSTI O TECHNICKOU POMOC NEBO ZÁKAZNICKÝ SERVIS, HLÁŠENÍ NEBO ZNEUŽITÍ E-MAILU ATD.). POKUD TYTO DOTAZY NA UVEDENÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŠLETE, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE POKUD PODLE FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ VĚDOMĚ UVEDETE NEPRAVDIVÉ INFORMACE O TOM, ŽE ONLINE MATERIÁL PORUŠUJE AUTORSKÁ PRÁVA, MŮŽETE BÝT VYSTAVENI VYSOKÝM OBČANSKOPRÁVNÍM SANKCÍM. TY ZAHRNUJÍ PENĚŽNÍ ODŠKODNĚNÍ, SOUDNÍ VÝLOHY A NÁKLADY PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, KTERÉ VZNIKNOU NÁM, KTERÉMUKOLI VLASTNÍKOVI AUTORSKÝCH PRÁV NEBO KTERÉMUKOLI NABYVATELI LICENCE VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV, JEMUŽ VZNIKLA ÚJMA V DŮSLEDKU TOHO, ŽE JSME VYCHÁZELI Z VAŠEHO NEPRAVDIVÉHO TVRZENÍ. DÁLE MŮŽETE BÝT TRESTNĚ STÍHÁNI ZA KŘIVÉ SVĚDECTVÍ.

Podle části 17 zákoníku Spojených států amerických (United States Code), § 512(c) odst. 2, by oznámení o podezření na porušení autorských práv měla být zasílána POUZE našemu určenému zástupci. Písemné oznámení musí být zasláno následujícímu určenému zástupci:

DMCA Agent

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
Spojené státy americké
Telefon:

E-mail: dmca@urw.com

Další informace získáte v online adresáři Úřadu pro autorská práva na adrese  www.dmca.copyright.gov/osp.

 

Podle části 17 Spojených států amerických (United States Code), § 512(c) odst. 3 písm. (A), oznámení o podezření na porušení práv musí být ve formě písemného podání, které obsahuje následující informace:

·        fyzický nebo elektronický podpis osoby zmocněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které bylo údajně porušeno;

·        identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;

·        identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, abychom mohli tento materiál vyhledat;

·        informace dostatečné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, například adresu, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, adresu elektronické pošty, na které vás můžeme kontaktovat;

·        prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, na který upozorňujete, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

·        prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a že je činíte pod trestem křivé přísahy, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

 

Na oznámení o podezření na porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA.

 

Pokud se domníváte, že váš materiál byl v reakci na oznámení o podezření na porušení autorských práv odstraněn omylem, můžete našemu určenému zástupci zaslat písemné protioznámení, které musí obsahovat následující informace:

 

·        fyzický nebo elektronický podpis;

 

·        identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, kde se materiál nacházel předtím, než byl odstraněn nebo než byl k němu znemožněn přístup;

 

·        prohlášení učiněné pod trestem křivé přísahy, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo znepřístupněn omylem nebo v důsledku nesprávné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo znepřístupněn, a

 

·        vaše jméno, adresa a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte se soudní pravomocí federálního okresního soudu pro soudní obvod, v němž se nachází adresa, nebo pokud se vaše adresa nachází mimo USA, pro jakýkoli soudní obvod, v němž se může být požár, a že přijmete doručení o zahájení soudního řízení od osoby, která poskytla oznámení podle pododdílu (c)(1)(C), nebo od zástupce této osoby.

 

Na protioznámení o podezření na porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA.

6.     VAŠE POVINNOSTI

6.1  Uživatelský obsah a chování uživatele

Funkce služeb vám umožňují sdílet Váš obsah a informace prostřednictvím služeb, zejména sdílení informací na sociálních sítích. Jste a za všech okolností zůstanete jedinou osobou, která nese odpovědnost za užívání služeb a za všechen Váš obsah.

Zavazujete se, že nebudete Váš obsah nebo Služby ani jejich část používat k žádným nezákonným nebo nevhodným účelům, zejména, nikoli však výlučně:

·        ke zveřejňování, poskytování, vkládání, nahrávání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do služeb v rozporu s veřejným pořádkem a morálkou, způsobem, který lze považovat za nezákonný, výhružný, pronásledující (stalking), obtěžující, násilný, zneužívající, škodlivý pro ostatní, mučivý, hanlivý, obscénní, nactiutrhačný, urážlivý, pornografický, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky, diskriminačně nebo jinak nepřijatelný, nebo který podporuje či podněcuje nezákonnou činnost;

·        ke zveřejňování, poskytování, vkládání, nahrávání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do služeb, pokud tento Váš obsah porušuje jakékoli zákony nebo předpisy nebo práva třetích osob, zejména jakákoli autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, patenty, práva duševního vlastnictví, práva na soukromí, práva na ochranu osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv;

·        ke zveřejňování, poskytování, vkládání, nahrávání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání nevyžádané pošty („spamu”), marketingových materiálů, nevyžádané nebo nepovolené reklamy nebo k žádání ostatních uživatelů prostřednictvím služeb o peníze nebo pomoc v jakékoli formě;

·        k používání jakýchkoli virů, časovaných bomb („time bomb”), cancelbotů, malwaru, červů, škodlivých kódů, vad, trojských koní, poškozených souborů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů vytvořených k tomu, aby narušovaly, ničily, omezovaly nebo zhoršovaly běžné provozování služeb, serverů nebo sítí propojených se Službami;

·        k působení újmy dětem nebo pokusům o způsobení újmy dětem jakýmkoli způsobem;

·        k vytváření falešné identity za účelem oklamání ostatních;

·        k používání technologie, automatizovaných systémů, například „botů”, „spiderů” nebo „crawlerů” nebo jiných prostředků ke shromažďování nebo přístupu k obsahu, k němuž nemáte přístupová práva, nebo k veřejně nepřístupným částem služeb;

·        k vytěžování dat, využívání robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a vytěžování dat;

·        k pokusům o testování, zkoumání nebo zjišťování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sítě spojené se Službami nebo k porušování bezpečnostních či ověřovacích prvků;

·        k inzerování, nabízení prodeje nebo koupi jakéhokoli zboží nebo jakékoli Služby k jakémukoli obchodnímu účelu.

Nesledujeme Váš obsah umístěný ve Službách. Vyhrazujeme si právo, aniž bychom ho však přijímali jako povinnost,  kontrolovat Váš obsah a na základě našeho výlučného rozhodnutí odstranit nebo vymazat jakýkoli Váš obsah nebo jeho část, který je v rozporu s těmito Podmínkám užívání. Rovněž nesledujemeani neomezujeme komunikaci mezi uživateli prostřednictvím služeb.

Výslovně berete na vědomí, že při přístupu ke Službám nebo v rámci užívání Služeb můžete obdržet obsah, zboží nebo služby, které můžete považovat za nevhodné, nepřesné, zavádějící, hanlivé, neslušné nebo jinak urážlivé, nebo se s nimi setkat. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost ohledně jakéhokoli takového obsahu ve Službách. Jestliže však zjistíte jakýkoli nezákonný obsah, informujte nás na kontaktní e-mailové adrese content@urw.com.

Nedodržení těchto Podmínek užívání může vést k varování a/nebo okamžitému pozastavení či zrušení účtu bez předchozího upozornění, aniž by tím byly dotčeny případné následné právní kroky. Opomeneme-li uplatnit jakékoliv právo podle těchto Podmínek, nebo uplatníme-li jej později, neznamená to, že se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva vzdáváme.

6.2  Vaše odpovědnost

Nesete plnou odpovědnost za zachování mlčenlivosti o vašich heslech a identifikačních údajích k vašemu účtu. Neodpovídáme za jakékoli následky vyplývající z užívání vašeho účtu jakoukoli neoprávněnou osobou. Odpovídáte také za všechny aktivity, k nimž pod vaším účtem dojde. Doporučujeme vám, abyste si zvolili silné heslo a pravidelně jej měnili a tím omezili rizika neoprávněného přístupu k vašemu účtu.

Jste a za všech okolností zůstanete jedinou osobou odpovídající za Váš obsah, který vložíte do služeb, za vaše používání služeb a za všechny aktivity, k nimž pod vaším účtem dojde. Odpovídáte proto za řádnou konfiguraci nebo přijetí všech vhodných opatření k zajištění dostatečné bezpečnosti, ochrany a zálohování Vašeho obsahu, včetně vašich vlastních dat a/nebo softwaru uloženého ve vašem počítači a/nebo mobilním zařízení proti všem útokům

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci Služeb přistupujete k informacím, materiálům nebo datům, nebo tyto informace, materiály a data v rámci služeb dostáváte na základě vašeho vlastního uvážení a na vaši zodpovědnost, proto výhradně odpovídáte za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat následkem stažení takových informací, materiálů nebo dat.

Musíte si obstarat veškeré zařízení nebo vybavení (zejména počítač, mobilní telefon atd.) nezbytné pro přístup ke Službám a užívání Služeb v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními, zejména, nikoli však výlučně, se zákony o ochraně duševního vlastnictví.

7.     NAŠE POVINNOSTI

Služby, které poskytujeme, jsou určeny pouze k informačním účelům. I když vynakládáme veškeré přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili, že obsah Služeb bude v danou dobu přesný, úplný a aktuální, Služby se poskytují ve stavu „jak jsou” a bez jakýchkoli záruk, závazků nebo jiných mlčky předpokládaných povinností (bez ohledu na jejich vznik), které jsou tímto výslovně vyloučeny. Výslovně souhlasíte s tím, že Služby používáte výhradně na vlastní odpovědnost.

V plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy neodpovídáme (i) události vyšší moci nebo jiné události, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, (ii) za škodu, ztrátu, újmu nebo jakékoli následky vyplývající z jakéhokoli používání Služeb nebo jejich obsahu nebo za váš obsah, který případně vložíte do Služeb, a (iii) za jakékoli nepřímou škodu, ztrátu nebo újmu, ani za jakoukoli nehmotnou škodu, ušlý zisk, ušlé příjmy, škody způsobené ztrátou možnosti užívání dat nebo ztrátou dat kvůli užívání nebo provozování Služeb.

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že (i) Služby nejsou bez vad nebo bez virů, (ii) připojení ke Službám obsahuje inherentní rizika spojená s jakýmkoli připojením a přenosem na internetu
a v telekomunikačních sítích, zvláště s ohledem na rychlost datového přenosu, informační dotazy nebo dobu reakce na dotaz a na technický výkon, (iii) nijak neovládáme sítě a Webové stránky třetích osob, ke kterým můžete získat přístup během používání Služeb, (iv) neodpovídáme za žádnou ztrátu dat, neuložení, doručení na nesprávnou adresu/místo nebo pozdní doručení jakýchkoli dat nebo materiálů prostřednictvím Služeb, a (v) neposkytujeme žádné výslovné či implicitní záruky, zejména záruky za prodejnost / dostatečnou jakost nebo vhodnost pro účel nebo potřebu obsahu a Služeb.

8.     PŘEVOD

Povolujete nám převést, postoupit nebo delegovat jakákoli naše práva a povinnosti podle těchto Podmínek užívání na jakoukoli třetí osobu.

9.     SALVÁTORSKÁ KLAUZULE / JEDINÁ SMLOUVA

Pokud bude některá část těchto Podmínek užívání shledána neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, budou tyto Podmínky užívání považovány za oddělitelné a zbývající část zůstane v plné platnosti a účinnosti.

Tyto Podmínky užívání spolu s dalšími podmínkami, na které tyto Podmínky užívání odkazují a které jsou tímto začleněny formou odkazu, obsahují úplné ujednání a dohodu mezi vámi a námi a nahrazují veškerá předchozí nebo neslučitelná ujednání týkající se Služeb a vašeho používání Služeb. Tyto Podmínky užívání nelze měnit ani ukončit ústně. Jakékoli ustanovení, které musí zůstat v platnosti, aby nám umožnilo vymáhat jeho význam, zůstává v platnosti i po ukončení platnosti těchto Podmínek užívání. 

10.  AKTUALIZACE PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Podmínky užívání můžeme případně upravit nebo aktualizovat. O všech změnách Podmínek užívání vás budeme informovat způsobem, který považujeme za nejvhodnější (e-mailem, oznámením, zveřejněním revidovaných Podmínek užívání ve službě). Nejnovější verzí platných Podmínek užívání je verze zveřejněná na Webových stránkách Westfield.com. Pokud provedeme změny a v platných právních předpisech je stanoveno, že se změnami musíte souhlasit, požádáme vás o souhlas. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy znamená váš další přístup ke Službám nebo jejich další používání váš souhlas s revidovanými nebo aktualizovanými Podmínkami užívání.

11.  POZASTAVENÍ / ZMĚNA SLUŽEB

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni kdykoli změnit/pozastavit některou ze Služeb, aniž byste měli nárok na jakoukoli náhradu škody nebo jinou kompenzaci.

12.  ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

12.1       S výjimkou rezidentů USA a VB (viz níže) se tyto Podmínky užívání řídí a vykládají v souladu s francouzským právem, přičemž souhlasíte s tím, že je dána výlučná příslušnost francouzských soudů, v každém případě s výhradou závazných ustanovení o vaší místní soudní příslušnosti.  

Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele domáhat se závazných ustanovení platných ve vaší zemi.

12.2       Pro rezidenty VB.

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky užívání se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem a o veškerých sporech budou rozhodovat pouze anglické soudy.

12.3       Pro rezidenty USA.

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TUTO ČÁST POZORNĚ – MŮŽE MÍT VÝZNAMNÝ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.  OBSAHUJE ROZHODČÍ DOLOŽKU A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A NA HROMADNOU ŽALOBU

Volba práva/soudní příslušnosti

Tyto Podmínky užívání se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie, aniž by byly zohledněny jakékoli zásady kolizního práva. Souhlasíte s tím, že jakákoli žaloba podle právních předpisů nebo práva ekvity podaná na základě těchto Podmínek užívání nebo s nimi související bude podána pouze u státních nebo federálních soudů nacházejících se v okrese Los Angeles v Kalifornii, a tímto souhlasíte a podřizujete se osobní příslušnosti těchto soudů pro účely projednání takové žaloby. Výslovně se zavazujete nevznášet námitky proti takové příslušnosti nebo místu konání z důvodu nedostatku osobní příslušnosti, nepříslušnosti soudu nebo z jiných důvodů. Souhlasíte s tím, že v případném povoleném rozsahu se vzdáváte práva na použití zákona o jednotných počítačových transakcích a výslovně vylučujete jeho použitelnost.

Vzdání se práva na soudní řízení před porotou

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VZDÁVAJÍ SVÝCH ÚSTAVNÍCH A ZÁKONNÝCH PRÁV NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A NAMÍSTO TOHO SOUHLASÍ S TÍM, ŽE O SPORU V JAKÉMKOLI ŘÍZENÍ ZAHÁJENÉM ZA ÚČELEM VYMÁHÁNÍ JAKÉHOKOLI PRÁVA NEBO POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PODLE TĚCHTO PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ, VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S PŘEDMĚTEM TĚCHTO PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ ROZHODNE SOUDCE.

Vzdání se práva na hromadnou žalobu

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VY I MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE VZNÁŠET NÁROKY VŮČI DRUHÉMU POUZE JAKO JEDNOTLIVEC, NIKOLIV JAKO ŽALOBCE NEBO ÚČASTNÍK HROMADNÉ ŽALOBY V JAKÉMKOLIV ŘÍZENÍ O HROMADNÉ ŽALOBĚ, ZÁSTUPNÉ ŽALOBĚ NEBO ŽALOBĚ PODANÉ GENERÁLNÍM PROKURÁTOREM.

Rozhodčí řízení a vzdání se práva na hromadnou žalobu

Používáním Služeb souhlasíte s tím, že tímto ustanovením o rozhodčím řízení a vzdání se práva na hromadnou žalobu (dále jen „rozhodčí doložka“) se řídí veškeré spory, které vznikly, ovlivňují nebo se týkají vašeho vztahu s námi, Webových stránek a/nebo Aplikace a všech Webových stránek, softwaru, produktů nebo Služeb, které jsme vám poskytli, poskytneme nebo nabídneme k poskytnutí, které hrozí, vznikly, byly podány nebo předloženy u soudu (dále jen „nároky“). Veškeré nároky budou dle vašeho nebo našeho rozhodnutí řešeny závazným rozhodčím řízením vedeném Americkou arbitrážní asociací (angl. American Arbitration Assocation, dále jen „AAA“) v souladu s jejím platným rozhodčím řádem pro spotřebitelské spory (dále jen „Rozhodčí řád“) bez ohledu na to, jestli se jedná o smluvní, deliktní, zákonné nebo jiné nároky. Rozhodčí řád je bezplatně k dispozici na internetových stránkách AAA na adrese www.adr.org. Vy i my se můžeme rozhodnout řešit určitý nárok prostřednictvím rozhodčího řízení, a to i v případě, že jeden z nás již zahájil soudní spor týkající se tohoto nároku, a to tak, že: (a) předá druhé smluvní straně písemnou žádost o rozhodčí řízení, (b) zahájí rozhodčí řízení proti druhé smluvní straně nebo (c) podá návrh na zahájení rozhodčího řízení u soudu.  PROTO, POKUD SE VY NEBO MY ROZHODNEME ŘEŠIT URČITÝ NÁROK PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ, VZDÁVÁTE SE PRÁVA UPLATNIT NEBO BRÁNIT SVÁ PRÁVA PŘED SOUDEM (S VÝJIMKOU NÁROKŮ VZNESENÝCH INDIVIDUÁLNĚ V RÁMCI ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH, POKUD NÁROK NADÁLE ZŮSTÁVÁ DROBNÝM NÁROKEM).  Tato Rozhodčí doložka bude vykládána a vymáhána v souladu s federálním zákonem o rozhodčím řízení v nejširším možném rozsahu, bez ohledu na jakékoli státní právo, které by s ním bylo v rozporu, a to bez ohledu na původ nebo povahu sporných nároků.  Tato rozhodčí doložka se nevztahuje na nároky, které byly podány u soudu pro drobné nároky nebo mu byly postoupeny. 

O nárocích rozhoduje jediný rozhodce. Rozhodce je vybrán v souladu s Rozhodčím řádem. V případě rozporu mezi Rozhodčím řádem a touto rozhodčí doložkou je rozhodná tato rozhodčí doložka. Pokud AAA není k dispozici pro řešení nároků a pokud se vy a my nedohodneme na náhradním rozhodčím správci, pak jste oprávněn vybrat rozhodčího správce pro řešení nároků.

Rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude probíhat v okruhu 50 mil od vašeho bydliště v době zahájení rozhodčího řízení. V rozhodčím řízení lze uplatnit veškeré nároky a obhajoby, které lze uplatnit u soudu, a rozhodce může přiznat stejná nápravná opatření, jaká může přiznat soud.  Rozhodčí nález rozhodce může být zapsán jako rozsudek soudu.  S výjimkou případů stanovených zákonem nepodléhá nález rozhodce soudnímu přezkumu a nelze se proti němu odvolat. Odměnu rozhodce uhradíme v souladu s Rozhodčím řádem. Náklady právního zastoupení si hradíte sami, pokud vám rozhodce nepřizná náhradu nákladů právního zastoupení. Žádné ustanovení této rozhodčí doložky nebrání komukoli z nás požádat příslušný soud o mimořádné předběžné opatření, jako je například dočasný soudní příkaz, dočasný ochranný příkaz, obstavení majetku nebo jiné předběžné opatření. Jste-li nájemcem nebo držitelem licence v některém z našich nákupních center, tato rozhodčí doložka se nevztahuje na žaloby na nezákonné zadržení nebo jiné zkrácené řízení o vystěhování.

Jakékoli rozhodnutí o tom, zda je tato rozhodčí doložka platná nebo vymahatelná zcela nebo zčásti, bude učiněno výhradně rozhodcem, zejména, nikoliv však výlučně rozhodnutí o jakýchkoli otázkách týkajících se toho, zda nárok podléhá rozhodčímu řízení; za předpokladu, že vymahatelnost níže uvedeného vzdání se práva na hromadnou žalobu bude v souvislosti s nárokem určena soudem.

Vzdání se práva na hromadnou žalobu. JAKÉKOLI ROZHODČÍ ŘÍZENÍ O NÁROKU BUDE VEDENO INDIVIDUÁLNĚ.  BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁVÁTE PRÁVA BÝT ÚČASTNÍKEM HROMADNÉ ŽALOBY JAKO ZÁSTUPCE NEBO ČLEN ÚČASTNÍKŮ SKUPINOVÉ ŽALOBY.   

Právo odmítnout rozhodčí doložku. Máte právo odmítnout tuto rozhodčí doložku. Chcete-li ji odmítnout, musíte nám svůj záměr oznámit do 60 dnů od okamžiku, kdy vám byla tato rozhodčí doložka předána. Vaše odmítnutí nebude účinné a bude se mít za to, že jste s rozhodčí doložkou souhlasili a jste jí vázáni, pokud vaše oznámení o záměru odmítnout rozhodčí doložku nebude v této 60denní lhůtě doručeno písemně na adresu Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067, k rukám právního oddělení.  Vaše oznámení o úmyslu odmítnout rozhodčí doložku může mít podobu vámi podepsaného dopisu nebo vámi zaslaného e-mailu, ve kterém je uvedeno „Odmítám rozhodčí doložku“ nebo jakákoli slova v tomto smyslu.   

PRO VÍCE INFORMACÍ nebo v případě dotazů nám můžete zavolat nebo navštívit pobočku.  Pokud máte dotazy ohledně postupů AAA, podívejte se na Webové stránky AAA www.adr.org NEBO volejte na telefonní číslo AAA (800) 778-7879.

 

 ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V EU

Tyto zvláštní podmínky (se vztahují na konkrétní Služby nabízené Nákupními centry v EU (jak je uvedeno níže) a platí navíc k výše uvedeným Obecným podmínkám  (přičemž Obecné podmínky se považují za součást zvláštních podmínek). V případě rozporu mezi Obecnými podmínkami a příslušnými zvláštními podmínkami, jsou rozhodné příslušné zvláštní podmínky.

Obsah

1.            DEFINICE. 13

2.            VĚRNOSTNÍ PROGRAM.. 14

 

1.     DEFINICE

Kromě definic uvedených v Obecných podmínkách se pro účely této části B zvláštních podmínek použijí tyto definice:

Věrnostní karta: fyzická karta nebo virtuální karta (dostupná v rámci vašeho účtu v Aplikaci a/nebo na Webových stránkách), na které je uvedeno vaše identifikační číslo Věrnostního programu a která je nutná pro využití nabídek nebo služeb nabízených v rámci Věrnostního programu.

2.     VĚRNOSTNÍ PROGRAM

2.1  Dostupnost

Služby související s Věrnostním programem jsou nabízeny a k dispozici pouze uživatelům starším šestnácti (16) let.

Pokud vám ještě není 16 let, žádáme vás, abyste Věrnostní program neprodleně přestali používat. Použitím Věrnostního programu nebo pokusem o jeho použití, potvrzujete, že je vám nejméně 16 let.

Věrnostní program je za těchto zvláštních podmínek dostupný ve všech Nákupních centrech v EU, s výjimkou Nákupních center  Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Německu.

2.2  Vytvoření účtu

K členství ve Věrnostním programu je zapotřebí vytvořit účet v souladu s článkem 2 výše. Po vytvoření účtu vám bude automaticky vytvořena Věrnostní karta.

Účet si můžete vytvořit také k Věrnostní kartě, kterou jsme vám již vydali (tj. zadáním kódu uvedeného pod čárovým kódem Věrnostní karty nebo naskenováním čárového kódu) a potvrzením svých údajů (včetně jména a příjmení, data narození, adresy, pohlaví, telefonního čísla a e-mailu).

Po vytvoření bude účet automaticky propojen a přiřazen k Věrnostní kartě, kterou jsme vám případně vydali před vytvořením účtu.

Nové Věrnostní karty vydané od 14. 03. 2023 jsou pouze virtuální karty.

Fyzické Věrnostní karty vydané před tímto datem již nebudou platné. Abyste mohli nadále využívat výhod Věrnostního programu, budete si muset vytvořit účet prostřednictvím Webových stránek nebo Aplikace. K vytvoření takového účtu můžete použít údaje své Věrnostní karty, jak je popsáno výše v tomto článku 2.2.

2.3  Správa vašeho účtu

Vaše Věrnostní karta vám umožní využívat služby nabízené ve všech příslušných Nákupních centrech. 

Berete na vědomí, že Věrnostní program a Věrnostní karta jsou osobní a vyhrazené pro jednotlivce pro jejich vlastní a neprofesionální použití. Věrnostní program a Věrnostní karta jsou nepřenosné. Věrnostní karta není v žádném případě platební kartou.

ČÁST C – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA VE VB

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na konkrétní Služby nabízené Nákupními centry ve Velké Británii (VB) (jak je uvedeno níže) a platí navíc ke shora uvedeným Obecným podmínkám (přičemž Obecné podmínky se považují za součást zvláštních podmínek). V případě rozporu mezi Obecnými podmínkami a příslušnými zvláštními podmínkami, jsou rozhodné příslušné zvláštní podmínky.

Obsah

1.            Obecná ustanovení 18

2.            Podmínky vstupu do Nákupních center ve Velké Británii 18

3.            Služby interaktivních map. 19

4.            Smart Parking v Nákupních centrech Westfield 20

 

1.     OBECNÁ USTANOVENÍ

Autorizace karty. Při vytváření účtu může být nutné přidat platební kartu, abyste mohli využívat některé Služby.

Za účelem ověření vaší platební karty při jejím přidání k účtu nebo při aktualizaci údajů o platební kartě můžeme vaší kartě vystavit „autorizační příkaz“ na malou částku. Tato částka není nikdy skutečně stržena z vašeho účtu, ale může se zobrazit „nezaúčtovaný“ poplatek za autorizovanou částku. Na výpisu z účtu nebo karty se může například zobrazit dočasná autorizace poplatku ve výši 1,00 GBP nebo méně. Nezávisí na jakékoli platební transakci, kterou provedete pomocí služeb - tj. není vázán na platbu za chytré parkování nebo jinou Službu. Pokud je vaše banka vydávající platební kartu v jiné zemi, uvidíte nezaúčtovaný poplatek na podobnou částku ve vaší místní měně.

Autorizační blokaci okamžitě zrušíme, ale může trvat několik pracovních dní než banka, která vydala platební kartu, blokaci na vašem účtu uvolní; konkrétní doba závisí na pravidlech vaší banky.

Tuto autorizaci používáme jako ochranu před podvody, které mohou vzniknout v důsledku neautorizovaného použití karty, a k zajištění možnosti použít vaši uloženou platební kartu k úhradě funkcí vyžadujících platbu. Pokud chcete potvrdit konkrétní položku na výpisu, obraťte se prosím přímo na svou banku.

2.     PODMÍNKY VSTUPU DO NÁKUPNÍCH CENTER ve velké británii

-        V Nákupním centru Westfield London a ve Westfield Stratford City funguje nepřetržitě uniformovaná a civilně oděná ostraha.

-        V Nákupním centru Westfield London a ve Westfield Stratford City působí uniformovaná a civilně oděná policie.

-        Uvnitř Nákupního centra je zakázáno kouřit.

-        Do Nákupního centra je povolen vstup pouze vodicím psům.

-        Pro vaši bezpečnost jsou pořizovány záznamy z kamerového systému. Tento systém je řízen společností Westfield Europe Limited. Další informace o tom, jak používáme vaše údaje pro účely bezpečnosti a zabezpečení, o vašich právech a o tom, jak nás můžete kontaktovat, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

-        Pořizovat fotografie je možné pouze s povolením.

-        Jízdní kola, skateboardy, koloběžky a další dopravní prostředky pro volný čas nejsou uvnitř Nákupního centra povoleny.

 

3.     SLUŽBY INTERAKTIVNÍCH MAP

Prostřednictvím Webových stránek nabízíme služby, které vám pomohou najít zajímavá místa a najít cestu po nákupních centrech ve VB (dále jen „Služby interaktivních map“).

Prostřednictvím Služeb interaktivních map se snažíme poskytovat co nejaktuálnější informace, ale nemůžeme zaručit přesnost Služeb interaktivních map.

4.     SMART PARKING V NÁKUPNÍCH CENTRECH WESTFIELD

Na služby chytrého parkování („Služby Smart Parking“) v příslušných Nákupních centrech ve Velké Británii se vztahují následující zvláštní podmínky („Podmínky Smart Parking“). 

V Nákupních centrech Westfield London a ve Westfield Stratford City nabízíme službu chytrého parkování („Smart Parking“).  Podrobnosti o dostupnosti služby Smart Parking v Nákupním centru ve Velké Británii, které navštěvujete, naleznete na Webových stránkách.

Registrace

Před použitím některých funkcí Smart Parking je nutné vytvořit si účet prostřednictvím Webových stránek nebo Aplikace.  Další informace naleznete ve shora uvedených Obecných podmínkách. Chcete-li využívat Služby Smart Parking, musíte rovněž vyplnit online registrační formulář na Webových stránkách nebo v Aplikaci. Abyste mohli využívat Služby Smart Parking, musíte být starší 18 let a být držitelem řidičského průkazu platného ve Velké Británii. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli registraci Služby Smart Parking podle našeho uvážení. Jakékoli nedodržení těchto Podmínek Smart Parking automaticky zneplatní vaši registraci.

Během parkování s využitím Služby Smart Parking není možné využít žádnou jinou nabídku parkování.

Používání Služby Smart Parking s automatickým rozpoznáváním registrační značky (angl. automatic number plate recognition, dále „ANPR“)

Každý uživatel Služby Smart Parking, který vjede na parkoviště Nákupního centra Westfield London a ve Westfield Stratford s využitím ANPR, musí stejným způsobem i z parkoviště vyjet. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která vám může vzniknout v důsledku nemožnosti využít jakoukoli nabídku parkování.

Vjezd a využívání Služby Smart Parking v Nákupním centrum Westfield London a ve Westfield Stratford

Váš vjezd a používání parkovací Služby Smart Parking na parkovišti Nákupního centra Westfield London a ve Westfield Stratford se i nadále řídí Podmínkami parkování na parkovišti Nákupního centra Westfield v Londýně, které jsou uvedeny zde , a Podmínkami parkování na parkovišti Nákupního centra Westfield ve Stratfrodu, které jsou uvedeny zde a jsou vyvěšeny v kancelářích parkovišť Nákupního centra Westfield London a Westfield Stratford City.

Sazby

Služba Smart Parking opravňuje registrovaného uživatele k parkování na parkovišti Nákupního centra Westfield London nebo Westfield Stratford za omezené sazby. Sazby jsou uvedeny zde:

- Westfield London: https://www.westfield.com/united-kingdom/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://www.westfield.com/united-kingdom/stratfordcity/parking-how-it-works

Jakákoli změna cen Služby Smart Parking vám bude oznámena na e-mailovou adresu k vašemu účtu. Ujistěte se, že údaje o vašem účtu jsou vždy správné, abyste mohli taková sdělení dostávat.

Při každém vjezdu a výjezdu registrovaného vozidla z parkoviště bude částka odepsána z registrované platební karty. Platby se zobrazí jako platby zpracované společností Commerz Real Investmentgesellschaft mbH - Westfield nebo Westfield Stratford City Car Park, v závislosti na navštíveném Nákupním centru. V případě, že je parkovné na vaši stávající platební kartu odmítnuto, souhlasíte s tím, že nám umožníte uhradit dlužné parkovné z vaší nové platební karty zaregistrované pro použití v rámci Služby Smart Parking. Vyhrazujeme si právo pozastavit vám možnost využívat Služby Smart Parking, dokud nebude dlužný zůstatek uhrazen na vaší nové platební kartě.

Služba Smart Parking není platná v kombinaci s žádnou jinou nabídkou

Pokud vjedete na parkoviště s vozidlem registrovaným pro Službu Smart Parking, bude vám při výjezdu účtován příslušný poplatek za Službu Smart Parking.


ČÁST D – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUPNÍ CENTRA V USA

 

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na služby nabízené Nákupními centry v USA a platí navíc ke shora uvedeným Obecným podmínkám. V případě rozporu mezi Obecnými podmínkami a příslušnými zvláštními podmínkami uvedenými v části D, jsou rozhodné zvláštní podmínky části D.

Obsah

SMART PARKING. 25

AUTOMATED LICENSE PLATE RECOGNITION (ALPR) 27

 

1.     SMART PARKING

Následující dodatečné podmínky („Doplňkové podmínky služby Smart Parking“) se vztahují na vaše využívání služby chytrého parkování nabízené v nákupních centrech v USA („Smart Parking“). Pokud je vám služba Smart Parking zpřístupněna a používáte ji, jste vázáni Obecnými podmínkami a těmito Doplňkovými podmínkami služby Smart Parking. 

Registrace ke službě Smart Parking

Služba Smart Parking je doplňková služba pro registrované uživatele. Pokud jste již registrovaným uživatelem, musíte si službu Smart Parking přidat ke svému stávajícímu účtu. Pokud služby využíváte poprvé, musíte si nejprve vytvořit nový účet jako registrovaný uživatel. K založení účtu registrovaného uživatele budete muset poskytnout informace, jako je vaše jméno, e-mail a heslo. Pro dokončení registrace služby Smart Parking poskytnete údaje o kreditní nebo debetní kartě, fakturační poštovní směrovací číslo a alespoň jednu registrační značku vozidla.  

Chcete-li používat službu Smart Parking, musíte být starší 18 let a být držitelem řidičského průkazu platného ve Spojených státech. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli registraci služby Smart Parking podle vlastního uvážení. Jakékoli nedodržení těchto dodatečných podmínek služby Smart Parking automaticky zneplatní vaši registraci.

Používání služby Smart Parking

Oznámení o transakcích, například účtenky a potvrzení o vrácení peněz, obdržíte e-mailem. Můžete se dobrovolně přihlásit k odběru transakčních oznámení z mobilního telefonu tím, že výslovně zvolíte příjem oznámení o parkování.

Registrovaný uživatel služby Smart Parking, který vjíždí na naše parkoviště pomocí rozpoznávání registračních značek, musí stejným způsobem z parkoviště i vyjet. 

Při parkování pomocí služby Smart Parking není možné uplatnit žádnou jinou nabídku parkování. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vám může vzniknout v důsledku nemožnosti uplatnit jakoukoli nabídku parkování.

Poplatky

Sazby za parkování Smart Parking se mohou u jednotlivých objektů, kde je parkování Smart Parking k dispozici, lišit, aktuální sazby budou zveřejněny na našich Webových stránkách. Při každém vjezdu a výjezdu registrovaného vozidla z parkovacího zařízení budou poplatky strženy registrovaným platebním způsobem. V případě, že je poplatek za parkování u vašeho aktuálně registrovaného způsobu platby odmítnut, protože vám byl vydán nový Platební prostředek, zmocňujete nás k tomu, abychom poplatek odepsali z nového Platebního prostředku, který bude sloužit jako váš nový registrovaný způsob platby. V případě, že je parkovné k vašemu stávajícímu registrovanému způsobu platby odmítnuto nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemůžeme váš stávající registrovaný způsob platby použít, souhlasíte s tím, že nám zaplatíte buď registrací nového způsobu platby, nebo prostřednictvím takové alternativní platební metody, která je pro nás v daném okamžiku přijatelná. Kromě toho si vyhrazujeme právo pozastavit vám možnost používat službu Smart Parking, dokud nebude dlužný zůstatek uhrazen vaším novým způsobem platby.

Platby za používání služby Smart Parking ve Westfield Century City zpracovává pověřený provozovatel parkoviště, společnost ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Validační slevy

Registrovaní uživatelé mohou využívat slevy Smart Parking, které mohou uplatnit u zúčastněných prodejců, a to naskenováním validačního čárového kódu nebo QR kódu u zúčastněných prodejců pomocí Aplikace. Pokud splňujete podmínky nabídky, naskenovaná validace sníží parkovné účtované při výjezdu z parkoviště.

Odmítnutí záruk a odpovědnosti

PŘEČTĚTE SI PROSÍM OBECNÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI A INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ.  OBECNÉ PODMÍNKY OBSAHUJÍ ROZHODČÍ DOLOŽKU A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA HROMADNOU ŽALOBU.

DÁLE NEČINÍME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU, ŽE PARKOVIŠTĚ BUDE VŽDY K DISPOZICI, KDY A/NEBO KDE BUDETE CHTÍT.

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ROVNĚŽ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MY ANI NAŠI SMLUVNÍ PROVOZOVATELÉ PARKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA KRÁDEŽE, VANDALISMUS, ZÁSAHY VYŠŠÍ MOCI, POVĚTRNOSTNÍ VLIVY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍ OSOBOU NA VAŠEM VOZIDLE BĚHEM PARKOVÁNÍ, POKUSU O PARKOVÁNÍ NEBO POKUSU O VÝJEZD Z PARKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, A VY TÍMTO TYTO SMLUVNÍ STRANY OSVOBOZUJETE OD ODPOVĚDNOSTI A VZDÁVÁTE SE JÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI TAKOVÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO VOZIDLA NEBO ZRANĚNÍ VÁS, VAŠEHO SPOLUJEZDCE NEBO SPOLUJEZDCŮ, K NIMŽ MŮŽE DOJÍT NEBO DOJDE BĚHEM ČI PO VJEZDU, PARKOVÁNÍ, VÝJEZDU Z PARKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BUDOU UPLATNĚNY VÝLUČNĚ VŮČI TÉTO TŘETÍ OSOBĚ.

Ukončení služby

Společnost Westfield může službu Smart Parking kdykoli z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit.

Dotazy? Stížnosti? 

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se dodatečných podmínek Smart Parking nebo vaší registrace Smart Parking nás kontaktujte zde

2.     AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK

V některých našich Nákupních centrech v USA používáme technologii automatického rozpoznávání registračních značek (anglicky „automated license plate recognition“, dále jen „ALPR“). Podrobné informace naleznete v níže uvedených podmínkách používání ALRP a Zásadách ochrany osobních údajů:

·        Podmínky užívání ALRP a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Westfield Century City

·        Podmínky užívání ALRP a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Westfield UTC

·        Podmínky užívání ALRP a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Westfield Valley Fair