ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO REZIDENTY USA: Pokud jste rezidentem Spojených států amerických (USA), přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů v USA, které jsou k dispozici zde.

Zásady ochrany osobních údajů pro nerezidenty USA: Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů, které je k dispozici zde.  


Zásady ochrany osobních údajů

Datum, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány: 30. 06. 2023.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak správci údajů (jak je tento pojem definován dále) [dále „Správci údajů” nebo též „my” v různých pádech a „náš“ v různých tvarech] shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našeho newsletteru a Věrnostního programu (včetně přístupu k vašemu Věrnostnímu účtu v rámci Webových stránek a mobilních aplikací), (dále společně jako „Služby“).

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na Službách poskytovaných v nákupním centru, které navštěvujete, a na souvisejícím zpracování vašich osobních údajů se na vás mohou vztahovat dodatečné zvláštní zásady ochrany osobních údajů. O těchto zásadách budete v příslušných případech řádně informováni (například pokud jde o správu kamerových systémů, WiFi nebo zpětnou vazbu od zákazníků). 

V Zásadách ochrany osobních údajů naleznete následující informace:

1/ Kontaktní údaje Správců osobních údajů

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje

5/ Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

6/ Předáváme vaše osobní údaje mimo EHP a Velkou Británii?

7/ Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

8/ Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

9/ Správa Cookies a sledovacích technologií 

10/Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

 

Definice

-        Aplikace: mobilní aplikace nákupního centra a Aplikace « Westfield – App Shopping »

-        Věrnostní účet: Osobní účet, který si člen musí vytvořit v souladu s Podmínkami užívání, aby mohl využívat výhody Věrnostního programu.

-        Věrnostní karta: Fyzická nebo virtuální karta (k dispozici v rámci vašeho Věrnostního účtu na Aplikaci a/nebo na Webových stránkách), na níž je uvedeno vaše věrnostní identifikační číslo; bez Věrnostní karty není možné využívat naše nabídky nebo Služby..

-        Věrnostní program: Náš věrnostní program, který je k dispozici ve všech Nákupních centrech v Evropské unii (EU) (s výjimkou Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen v Německu) a všech Nákupních centrech ve Velké Británii (VB).

-        Preferované nákupní centrum: Nákupní centra dle vašeho výběru. Nákupní centrum můžete prostřednictvím svého Věrnostního účtu dle svého vlastního uvážení kdykoliv přidat nebo odstranit.

-        Nákupní centrum: Naše nákupní centra v EU, VB a USA. Kompletní seznam a související kontaktní údaje naleznete zde.

-        Webové stránky: Webové stránky na adrese www.westfield.com a všechny subdomény.

 

1/ Kontaktní údaje Správců osobních údajů

1.1 – Obecné zásady

 

Správci vašich osobních údajů, kteří jednají jako společní správci údajů a dále společně označováni jako „Správci údajů“ nebo „my“, jsou:

 

-        Unibail Management, akciová společnost se základním kapitálem ve výši 20.000.000,00 €, se sídlem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paříž, zapsaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 414 878 389

 

(dále „Skupinový správce údajů”); a

 

-        Místní entity odpovědné za nákupní centra skupiny Unibail-Rodamco-Westfield Vámi vybraná jako preferovaná a/nebo která vydává newslettery, k jejichž odběru jste se případně rozhodli přihlásit,

 

(dále „Místní správce údajů”, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny zde).

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete rozšířit své výhody Věrnostního programu na nové Preferované nákupní centrum a/nebo pokud se přihlásíte k odběru dalšího newsletteru a toto nové Preferované nákupní centrum nebo newsletter je provozován jinou organizací skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, stane se příslušná místní organizace Místním správcem údajů a bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, aby bylo možné vám poskytovat požadované Služby.

 

Pro přehlednost upozorňujeme, že dokud budete členem Věrnostního programu, bude vždy existovat Místní správce údajů, neboť je třeba zvolit alespoň jedno Preferované nákupní centrum. Při registraci do Věrnostního programu to bude Místní správce údajů v zemi vaší registrace a případně další Místní správce údajů vašeho Preferovaného nákupního centra.

 

Skupinového správce údajů a Místního správce údajů můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.6 níže.

1.2 - Role Správců údajů

Skupinový správce údajů uzavřel několik dohod o zpracování údajů a dohod o poskytování služeb s poskytovateli služeb, aby vám technicky umožnil registrovat se do Věrnostního programu, nebo si stáhnout a používat Webové stránky a mobilní Aplikaci.

Skupinový správce údajů bude také zajišťovat přípravu určitých sdělení koordinovaných na úrovni skupiny, která budou zasílána Místními správci údajů nebo Skupinovým správcem údajů. Skupinový správce údajů bude dále vyjednávat s třetími osobami speciální nabídky, které budou přístupné členům Věrnostního programu.

 

Skupinový správce údajů bude v závislosti na vašem výběru zpracovávat vaše osobní údaje za níže uvedeným účelem:

-         Pokud se registrujete do Věrnostního programu, za účelem:

o   správy vaší registrace do Věrnostního programu;

o   analýzy vašeho chování v Nákupním centru, jak je podrobněji uvedeno dále v článku 3 níže, aby bylo možné vám poskytovat personalizované nabídky a účast na akcích, o které byste mohli mít zájem;

o   zasílání sdělení o značce Westfield nebo o Věrnostním programu.

-         Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, za účelem zasílání newsletteru.

Místní správce (správci) údajů bude (budou) v závislosti na vašem výběru dále zpracovávat vaše osobní údaje pouze:

-        Pokud se zaregistrujete do Věrnostního programu, za účelem zasílání sdělení, v nichž budete informováni o konkrétních nabídkách a akcích vašich Preferovaných nákupních center, a za účelem poskytování nabídek a služeb, které si vyžádáte (v závislosti na jejich dostupnosti a dalších případných konkrétních podmínkách).

-        Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, za účelem zasílání newsletteru.

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

- přímo od vás; a/nebo

- na základě vašeho používání našich služeb:

                a) Když používáte Věrnostní kartu (včetně virtuální karty) a je během vaší návštěvy naskenována, shromažďujeme informace související s typem Služby, pro kterou bylo vaše členství ve Věrnostním programu použito (například: akce, narozeninový dárek), a tedy i ohledně vaší přítomnosti v našem Nákupním centru.

                b) Když používáte naši Aplikaci jako přihlášený uživatel, shromažďujeme s vaším souhlasem informace o vaší geolokaci (tj. poloze), abychom vám mohli poskytnout příslušné Služby. Více informací naleznete v článku 3.

                c) Když používáte Webové stránky a souhlasíte s používáním cookies, shromažďujeme cookies, s jejichž používáním jste souhlasili. Veškeré informace o cookies naleznete zde.

Více informací o tom, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, naleznete v níže uvedené tabulce.

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

3.1 – V následující tabulce najdete veškeré informace týkající se:

-         Proč zpracováváme vaše osobní údaje (Účel)

-         O které osobní údaje se jedná (Příslušné osobní údaje)

-         Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (Právní základ)

-         Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje (Doba uchovávání údajů)

 

NEWSLETTER

Účel

Příslušné osobní údaje

Právní základ

Doba uchovávání údajů

Zasílání našeho personalizovaného newsletteru

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Povinné: e-mailová adresa, jméno.

Volitelné: titul, příjmení, telefonní číslo, zájmy (například: sport, nakupování atd.).

Nepřímo:

Skutečnost, že jste (ne)otevřeli náš newsletter

Údaje poskytnuté třetí osobou:

Neuplatní se

Souhlas

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb

 

 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Účel

Příslušné osobní údaje

Právní základ

Doba uchování údajů

Správa vaší registrace v rámci Věrnostního programu

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Povinné: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, PSČ, Preferovaná nákupní centra.

Volitelné: titul, telefonní číslo a u určitých Nákupních center informace o tom, jestli v příslušném Nákupním centru pracujete.

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Plnění smlouvy (např. podmínek užívání Věrnostního programu).

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb.

 

Správa nabídek a výhod Věrnostního programu

Bezplatný přístup ke Službám (za podmínek stanovených v Podmínkách užívání, přičemž dostupnost závisí na jednotlivých Nákupních centrech, jak je popsáno na jejich příslušných Webových stránkách, např. toalety, booballoo...).

 

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Číslo Věrnostní karty, čárový kód, jméno, příjmení, datum narození

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Plnění smlouvy (např. podmínek užívání Věrnostního programu)

 

 

Žádné úložiště dat pro využití nabídek a výhod.

Pokud je Věrnostní karta naskenována (nikdy pro použití toalet), jsme oprávněni uchovávat informace o datu vaší návštěvy a typu použitých služeb / nabídek po dobu 3 let od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb

Správa účasti na akcích organizovaných Nákupním centrem

Vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme zasílat sdělení, které vám umožní účast na dané akci (například: v případě nutnosti dokladu o registraci pro vstup na událost).

Údaje poskytnuté přímo vámi:

E-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, Preferované nákupní centrum.

 

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Oprávněný zájem správce údajů nabídnout členům Věrnostního programu možnost účastnit se akcí organizovaných Nákupním centrem a zajistit bezpečnost takovéto akce*

 

6 měsíců od konání akce

Poskytování služeb s cílem usnadnit vám přístup na parkoviště Nákupního centra

 

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Registrační značka, osobní údaje, které jste poskytli při vytvoření vašeho Věrnostního účtu.

Údaje poskytnuté v rámci používání Služby:

neuplatní se

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Plnění smlouvy (např. podmínek užívání Věrnostního programu).

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb.

Účast v soutěžích pořádaných pro členy Věrnostního programu

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Číslo Věrnostní karty, jméno, příjmení, datum narození, osobní údaje, které mohou být obsahem samotné soutěže (odpovědi na otázky)

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

 

Plnění smlouvy (tj. pravidel příslušné soutěže)

1 měsíc od předání ceny vítězi

Správa nekomerčních sdělení v souvislosti s Věrnostním programem

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Číslo Věrnostní karty, titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa

Telefonní číslo (volitelné), Preferované nákupní centrum

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Plnění smlouvy (např. podmínek užívání Věrnostního programu)

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb

Správa komerčních sdělení

E-mailem nebo SMS zprávou, pokud jste nám poskytli vaše telefonní číslo)  

Údaje poskytnuté přímo vámi:

e-mailová adresa

telefonní číslo (volitelné), Preferované nákupní centrum

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Souhlas

 

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb nebo odvolání souhlasu podle toho, co nastane dříve

Analýza vašich informací/

používání Služeb

Ø poskytnout vám personalizované nabídky; a

Ø lépe porozumět vašim očekáváním a potřebám a vyvinout nové funkce a Služby

Vezměte prosím na vědomí, že z tohoto pohledu kombinujeme osobní údaje uvedené v příslušném sloupci včetně údajů shromážděných každým ze Správců údajů.

Údaje získané přímo od vás : veškeré údaje, které nám případně poskytnete.

Údaje získané z vaší činnosti:

S vaším souhlasem chování na Webových stránkách (cookies)

Účast na akcích pořádaných Nákupním centrem

Vaše používání wifi: datum návštěvy Nákupního centra

Když je vaše Věrnostní karta skenována pro použití Služby nebo pro účast na akci v Nákupním centru

Oprávněný zájem správce údajů lépe porozumět zákazníkovi za účelem poskytování vhodných Služeb a/nebo nabídek*

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb

 Geolokace/
údaje o poloze
(pouze v rámci Nákupního centra – když používáte Aplikaci jako přihlášený uživatel)

Více podrobností naleznete v článku 3.3

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Údaje poskytnuté při užívání Služby: údaje o poloze uvnitř Nákupního centra

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

Souhlas (udělený prostřednictvím Aplikace)

 

Údaje o geolokaci (poloze) neuchováváme

 

Získání vaší zpětné vazby na naše Služby

Údaje poskytnuté přímo vámi:  odpovědi na dotazník s ohledem na zhodnocení námi poskytovaných.

Oprávněný zájem správce údajů lépe porozumět zákazníkovi a zlepšovat Služby a poskytovat vhodné Služby nebo nabídky*

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití Služeb

 

PLATNÉ PRO VŠECHNY ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Účel

Příslušné osobní údaje

Právní základ

Doba uchování údajů

Odpověď členům Věrnostního programu nebo odběratelům newsletterů v souvislosti s osobními údaji

Údaje poskytnuté přímo vámi:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo Věrnostní karty, případně kopie průkazu totožnosti

Údaje poskytnuté třetí osobou:

neuplatní se

 

Zákonná povinnost

 

Kalendářní rok od přijetí dotazu, plus 5 let.

V případě žádosti o průkaz totožnosti, dojde k jejich vymazání ihned po kontrole vaší identity

 

Vznik, výkon nebo obhajoba právních nároků

 

Příslušné osobní údaje v souvislosti s nárokem nebo soudním řízením

Oprávněný zájem správce údajů na zajištění vzniku, výkonu nebo obhajoby nároku nebo žaloby*

 

 

Zákonná lhůta v závislosti na typu žaloby / soudního řízení

 

* Pokud si přejete získat další informace o našich oprávněných zájmech, kontaktujte nás s žádostí zaslanou prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.6.

 

3.2 Geolokace/údaje o vaší poloze v Nákupních centrech

Obecné zásady

Na základě vašeho souhlasu uděleného v Aplikaci můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se vaší polohy v našem Nákupním centru, když jste přihlášeni do naší Aplikace, a to za účelem poskytování služeb souvisejících s polohou.

Ke geolokaci dojde pouze v případě, že jste v nastavení stažené Aplikace na svém mobilním zařízení aktivovali doplňkové Služby/specifickou funkci. Tyto doplňkové Služby můžete v nastavení kdykoli deaktivovat.

Vezměte prosím na vědomí, že po udělení souhlasu bude váš souhlas platit vždy pro všechna další připojení v naší Aplikaci a pro všechny další návštěvy v našem Nákupním centru v průběhu 12 měsíců od prvního připojení, pokud svůj souhlas neodvoláte.

 

Jak spravovat předvolby geolokace v mobilním zařízení

Abyste mohli být lokalizováni v Nákupním centru, je třeba, abyste na svém mobilním zařízení aktivovali funkci Bluetooth.

Pokud se chcete pouze podívat na mapu, aktivace funkce Bluetooth není nutná.

Vezměte prosím na vědomí, že mimo naše Nákupní centrum vás lokalizovat nebudeme. Možnost lokalizace je prováděna pouze pomocí elektronických majáků Bluetooth, které jsou nainstalovány ve společných prostorách Nákupního centra.

Geolokaci svého mobilního zařízení můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení mobilního telefonu.

 

 

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje?

V závislosti na vaší volbě má každý Správce údajů přístup k vašim osobním údajům (viz článek 1 výše).

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet s následujícími subjekty:

·        s našimi zpracovateli jednajícími naším jménem a v souladu s našimi pokyny, jak je uvedeno zde;

·        jakýmkoliv příslušným orgánem nebo právnickou osobou na základě zákonné nebo regulační žádosti, soudního rozhodnutí, předvolání nebo v rámci soudního řízení, pokud je to nezbytné pro dodržení platných právních předpisů.

·        jakýmkoliv nabyvatelem, pokud jsou osobní údaje předávány v rámci prodeje nebo jiného převodu části nebo celého našeho jmění jinému subjektu;

·        našimi pojišťovnami, právními zástupci, jinými poradci a soudy v rámci vymáhání pohledávek a/nebo obrany našeho postavení.

5/ Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

Bezpečnost všech osobních údajů, které zpracováváme, bereme velmi vážně a zavazujeme se vaše osobní údaje chránit. Proto jsme zavedli vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a podle toho jsme vybrali naše poskytovatele.

Se všemi našimi poskytovateli služeb, kteří se kvalifikovali jako zpracovatelé, jsme uzavřeli konkrétní smlouvu o zpracování údajů a zkontrolovali jejich obecná technická a organizační opatření. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jako zpracovatelé údajů pouze v souladu s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů, pouze naším jménem a podle našich pokynů. Nemůžeme mít pod kontrolou veškerá rizika spojená s používáním internetu, bezpečnost údajů proto závisí také na ostražitosti každého z nás a na správném používání těchto technologií, proto vás vyzýváme, abyste při používání internetových služeb zachovali vysokou ostražitost vůči možným inherentním rizikům.

6/ Kdy zpracováváme vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor a Velkou Británii?

 

6.1 Předávání údajů Místnímu správci údajů

Podle toho, jaké využíváte Služby, zejména pokud se přihlásíte k odběru newsletteru Nákupního centra, které se nachází v USA a/nebo pokud si vyberete Preferované nákupní centrum, které se nachází v USA, mohou být vaše osobní údaje předány za podmínek vysvětlených v článku 1 Místním správcům údajů v USA, tedy v zemi, jejíž právní předpisy nebyly uznány Evropskou komisí nebo ministrem zahraničí Velké Británie jako předpisy poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

V tomto ohledu jsme mezi našimi společnostmi zavedli příslušné standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí (ve znění dodatku vydaného britským komisařem pro informace, je-li to relevantní), abychom zajistili bezpečnost předávání těchto údajů.

6.2 Předávání údajů našim poskytovatelům služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají poskytovat vám Služby a zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem. Povinnosti v oblasti zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, kterými jsou tito externí poskytovatelé služeb vázáni, budou vždy ve stejném rozsahu, jako povinnosti vyplývající z těchto Zásad ochrany soukromí a platných právních předpisů.

Upozorňujeme, že někteří naši externí poskytovatelé služeb, kteří mohou zpracovávat vaše osobní údaje, se nacházejí mimo EHP a Velkou Británii, tj. v zemích, jejichž právní předpisy nebyly uznány Evropskou komisí nebo ministrem zahraničí Velké Británie jako předpisy poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Proto jsme s těmito poskytovateli zavedli příslušná ochranná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou při přístupu k nim a jejich zpracování z těchto zemí požívat odpovídající úrovně ochrany, tj. uzavřeli jsme příslušné standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí (případně ve znění dodatku vydaného britským komisařem pro informace), případně se naši poskytovatelé spoléhají na závazná podniková pravidla schválená příslušným orgánem.  

6.3 Obecné informace o předávání údajů

Potřebujete-li další informace o mezinárodním předávání údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.6 níže.

Informace o standardním smluvních doložkách naleznete zde.

Informace o závazných podnikových pravidlech naleznete zde.

7/ Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

7.1 V souladu s příslušnými právními předpisy máte ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů v závislosti na konkrétních okolnostech následující práva:

  • Právo na přístup k vašim osobním údajům: Máte právo požádat o potvrzení, že zpracováváme vaše osobní údaje, a v takovém případě obdržet jejich kopii;
  • Právo na opravu vašich osobních údajů: Pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, máte právo požadovat opravu svých osobních údajů;
  • Právo na výmaz vašich osobních údajů: Máte právo požádat o vymazání některých nebo všech svých osobních údajů;
  • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že nás můžete požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů, dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a vy vznesete námitku proti tomuto použití, zpracování vašich údajů pro tyto účely zastavíme;
  • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě, a je-li to relevantní, pak budeme osobní údaje zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně za účelem ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z jiného omezeného důvodu, který nám ukládají platné právní předpis;
  • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, v interoperabilním formátu nebo, pokud je to vhodné a technicky proveditelné, můžete také požádat o předání těchto údajů přímo jinému správci údajů;
  • Pouze pro francouzské občany: Máte právo dát pokyny ohledně dalšího zpracování vašich osobních údajů po vaší smrti.

7.2 Odvolání vašeho souhlasu: Pokud je právním základem zpracování váš souhlas, jak je podrobně uvedeno v tabulce uvedené v článku 3.1 výše (v sloupci „Právní základ“), můžete udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž byste museli uvádět jakýkoli důvod.

Pokud tak učiníte, zastavíme jakékoli další zpracování založené na tomto souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování na základě dříve uděleného souhlasu.

7.3 Odhlášení odběru marketingové komunikace

Pokud si nepřejete nadále dostávat marketingová sdělení, můžete nás požádat, abychom vám je přestali zasílat, a to následujícím způsobem:

> zašlete nám e-mail prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.6 níže; nebo

> změňte přímo nastavení ve svém Věrnostním účtu, pokud jej máte vytvořený, nebo

> klikněte na odkaz pro odhlášení z odběru, který je k dispozici ve všech našich sděleních.

7.4 Správa vašich Preferovaných nákupních center

Svůj seznam Preferovaných nákupních center můžete kdykoli spravovat prostřednictvím svého Věrnostního účtu.

Sdělení zasílaná vašimi Preferovanými nákupními centry se budou řídit vašimi preferencemi v nastavení komunikace (zda chcete dostávat pouze informace o Věrnostním programu, obchodní sdělení nebo žádná sdělení).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud některé Nákupní centrum odstraníte ze svého seznamu Preferovaných nákupních center, přestanete od něj dostávat sdělení bez ohledu na to, jaká jsou vaše preference v nastavení komunikace.

7.5 Zrušení vašeho Věrnostního účtu

Pokud si přejete svůj Věrnostní účet zrušit, můžete:

               > jej smazat přímo v nastavení svého Věrnostního účtu; nebo,

> nám zaslat e-mail prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.6 níže.

7.6 Uplatňování vašich práv

Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv a/nebo získat všechny příslušné informace, kontaktujte:

> svého Místního správce údajů: kontaktní údaje jednotlivých Místních správců údajů jsou uvedeny zde; nebo

> Skupinového správce údajů (včetně jeho pověřence pro ochranu osobních údajů) na adrese: data.protection@urw.com nebo poštou na adrese at 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, France.

Pro zajištění účinného uplatnění vašich práv prosím vezměte na vědomí, že na kterýkoli z výše uvedených kontaktních údajů můžete zasílat své dotazy a požadavky týkající se zpracování prováděného kterýmkoli ze Správců údajů (Místní správci údajů a Skupinový správce údajů).

Ve své žádosti se snažte jasně uvést: (i) jakých osobních údajů se týká a (ii) která svá práva chcete uplatnit.

Některá svá práva můžete uplatnit také přímo prostřednictvím svého Věrnostního účtu.

Abychom zamezili porušení práv třetích osob, vyhrazujeme si právo v případě důvodných pochybností přistoupit k předchozímu ověření vaší totožnosti, zejména

-         položit vám identifikační otázku, jako je například vaše číslo Věrnostní karty nebo datum narození;

-         požádat vás o průkaz totožnosti, pokud po prvním výše popsaném kroku přetrvávají důvodné pochybnosti.

Na vaši žádost odpovíme do 1 měsíce od jejího přijetí. Bude-li to nutné, může být tato lhůta prodloužena o další 2 měsíce s ohledem na složitost a počet vašich žádostí. V každém případě vás budeme informovat do 1 měsíce po přijetí vaší žádosti, pokud se rozhodneme lhůtu pro odpověď prodloužit, spolu s důvody pro takové prodloužení.

7.7 Stížnosti

Domníváte-li se, že způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, je v rozporu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

 

8/ Předávání údajů v případě změny vlastnictví

 

Pokud bude skupina Unibail-Rodamco-Westfield účastníkem fúze sloučením, fúze splynutím, zrušení nebo prodeje celého Nákupního centra nebo jeho části nebo jeho provozní či řídící společnosti nebo vlastníka, kde jste zaregistrováni jako člen Věrnostního programu nebo pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, vyhrazujeme si právo předat vaše osobní údaje. Pokud taková změna vyžaduje oznámení nebo souhlas podle platných právních předpisů, budete o ní informováni nebo vám bude dána možnost souhlasit.

 

 

9/ SPRÁVA COOKIES A SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

 

Když navštívíte naše webové stránky nebo naši aplikaci (v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů označované jako „webové stránky“), můžeme my nebo naši partneři používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování informací o vašem používání služby.

Co jsou soubory cookie a technologie sledování?

V závislosti na tom, jak přistupujete k použitým technologiím sledování služby, se liší.

Na webových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie (jako je Pixel, web beacons…). Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho prohlížeče při návštěvě webové stránky. Soubory cookie se široce používají k tomu, aby webové stránky fungovaly, k rozpoznání vašeho zařízení a zapamatování informací o vaší návštěvě (např. preferovaný jazyk, velikost písma, další preference a informace o vaší aktivitě). Pixely (také známé jako web beacons) jsou kód vložený do služby, která odesílá informace o prohlížeči nebo zařízení na server. Pixely poskytují podobné funkce jako soubory cookie, ale nejsou vždy založeny na prohlížeči. Když přistupujete ke službě, která obsahuje pixel, pixel může nám nebo třetí straně umožnit vkládat nebo číst soubory cookie ve vašem prohlížeči nebo shromažďovat další informace o vašem prohlížeči nebo zařízení.

V aplikaci se spoléháme na technologie nezávislé na Vašem prohlížeči jako jsou sady pro vývoj softwaru (SDK). SDK jsou části kódu vydané třetími stranami, které poskytují určité funkce. Technologie aplikací se používají pro účely podobné souborům cookie a pixelům a mohou nám nebo třetí straně umožnit shromažďovat informace z vašeho prohlížeče nebo zařízení.

(Tyto sledovací technologie budou v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů společně označovány jako „Cookie a Technologie“ nebo „Cookies“)

Jak používáme cookies?

Do vašeho zařízení můžeme umístit různé typy Cookies pro následující účely:

         Nezbytně nutné.

Tyto Cookies a Technologie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené vykonané úkony – požadavky na poskytnutí služeb, jako je nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto cookies a technologie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé části webu pak nebudou fungovat.

         Výkonnostní.

Tyto Cookies a Technologie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně oblíbené a jak se návštěvníci na webových stránkách pohybují.

         Funkční.

Tyto Cookies a Technologie umožňují webovým stránkám poskytovat lepší funkce a přizpůsobení vašim potřebám. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé - třetí strany, jejichž služby jsme přidali na naše webové stránky. Pokud tyto Cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.

         Reklamní cookies.

Tyto Cookies a Technologie mohou být na našich stránkách nastaveny našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Pokud tyto Cookies a Technologie nepovolíte, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama.

         Cookies týkající se "sociálních médií".

Tyto Cookies a Technologie jsou nastaveny řadou služeb sociálních médií, které jsme na webové stránky přidali. Jsou schopny sledovat váš prohlížeč na jiných stránkách a vytvářet profil vašich zájmů. To může ovlivnit obsah a zprávy, které se vám zobrazují na jiných navštívených webových stránkách. Pokud tyto Cookies nepovolíte, je možné, že tyto služby nebudete moci používat nebo je neuvidíte.

Vaše volby týkající se Cookies a Technologií?

Používáním našich stránek můžete souhlasit s používáním výše uvedených souborů Cookies. Vaše volby jsou uchovávány po dobu maximálně 6 (šesti) měsíců. Máte několik možností, jak spravovat své volby týkající se cookies:

Náš nástroj pro správu Cookies a Technologií

Modul pro správu Cookies a Technologií, který je k dispozici na našich webových stránkách, vám umožňuje kontrolovat, jak my a naši partneři používáme Cookies. Kliknutím na příslušné tlačítko v modulu pro správu cookies se můžete kdykoli rozhodnout, zda je chcete přijmout, odmítnout nebo nastavit, s výjimkou Cookies nezbytně nutných pro používání webových stránek, které nelze deaktivovat.

Podle kalifornských zákonů mají obyvatelé Kalifornie právo odmítnout "prodej" nebo "sdílení" svých osobních údajů třetím stranám. "Prodej" je široce definován tak, že zahrnuje zveřejnění za něco hodnotného, a "sdílení" je široce definováno tak, že zahrnuje zveřejnění za účelem křížové behaviorální reklamy. Své právo na odhlášení můžete uplatnit zapnutím příslušného přepínače.

Možnosti, které vám nabízí software prohlížeče

Většina prohlížečů navíc umožňuje spravovat preference cookies na webe změnou nastavení prohlížeče.

Prohlížeč můžete nastavit na tak, aby:

- automaticky odmítal nebo přijímal všechny cookies

- automaticky odmítal nebo přijímal cookies první strany a/nebo cookies třetích stran.

- abyste před uložením cookies obdrželi upozornění a mohli se rozhodnout, zda je chcete přijmout.

Nápověda prohlížeče by vám měla poradit, jak to udělat.

Můžete také použít níže uvedené odkazy, které obsahují pokyny pro správu nastavení cookies v běžně používaných prohlížečích na webu:

         Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

         Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies )

         Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+a+vypnutí+souborů cookie)

         Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac)

Pokud navíc nechcete, aby se v prohlížeči používat službu Google Analytics, můžete:

         nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics, který je k dispozici ke stažení na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

         použít nastavení reklamy

         použít nastavení mobilní reklamy

         odhlásit se prostřednictvím systému pro odhlášení spotřebitelů iniciativy Network Advertising, který je dostupný na tomto odkazu: http://optout.networkadvertising.org/#!/.

Kromě toho můžete využít další online službu, která vám umožní spravovat reklamní soubory cookie umístěné ve vašem počítači nebo mobilním telefonu: http://www.youronlinechoices.com/.  


10/Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme v průběhu času upravit nebo aktualizovat. Jakákoli změna Zásad ochrany osobních údajů nabyde účinnosti po jejich zveřejnění online.

 

Pokud taková změna vyžaduje podle platných právních předpisů vaše oznámení nebo souhlas s jakýmkoli zpracováním předpokládaným v aktualizované verzi Zásad ochrany osobních údajů, budete informováni nebo budete mít možnost vyjádřit souhlas s tím, zda můžeme vaše osobní údaje používat jiným způsobem.