Oznámení o ochraně osobních údajů pro rezidenty USA : Pokud jste rezidentem Spojených států amerických (USA), přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů v USA, které je k dispozici zde.

Upozornění k ochraně osobních údajů pro nerezidenty USA : Viz Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na zde. 


Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum poslední revize tohoto oznámení o ochraně osobních údajů bylo 5. června 2024


Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak správci údajů (jak je definováno níže) [v tomto oznámení o ochraně osobních údajů označovaní jako správci údajů, my, nás nebo naše] shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našeho newsletteru a našeho věrnostního programu (včetně přístupu k vašemu věrnostnímu účtu v rámci webových stránek a aplikace), společně označovaných jako "služby".

Upozorňujeme, že v závislosti na službách poskytovaných v nákupním centru, které navštěvujete, a na souvisejícím zpracování vašich osobních údajů se na vás mohou navíc vztahovat zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů. Tyto zásady vám budou v příslušných případech řádně sděleny (například pokud jde o správu kamerových systémů, WiFi nebo zpětnou vazbu od zákazníků). 

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů najdete následující informace:

1/ Totožnost správců údajů

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje

5/ Jak chráníme vaše osobní údaje?

6/ Předáváme vaše osobní údaje mimo EHP a Spojené království?

7/ Vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

8/ Převod v případě změny vlastníka

9/ Správa souborů cookie a sledovacích technologií

10/Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Definice

-          Aplikace: mobilní aplikace nákupních center a aplikace "Westfield-APP shopping".

-          Věrnostní účet: osobní účet, který musí být vytvořen v souladu s podmínkami, aby bylo možné využívat věrnostní program.

-          Věrnostní karta: fyzická karta nebo virtuální karta (dostupná v rámci vašeho věrnostního účtu v Aplikaci a/nebo na Webových stránkách), na které je uvedeno vaše identifikační číslo a která je nutná pro využívání našich nabídek nebo služeb.

-          Společenství: skupina jednotlivců se společnými zájmy. Společnost URW definovala tato společenství v souvislosti s nabídkami nebo službami poskytovanými našimi nákupními centry a dává vám možnost vybrat si jedno z nich při vytváření vašeho účtu. Výběr komunity Vám umožní přijímat nebo sdílet obsah týkající se témat, která mohou být pro vybranou komunitu zajímavá. Nejste povinni si komunitu vybrat a můžete ji kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu.

-          Věrnostní program: Věrnostní program, který je k dispozici ve všech nákupních centrech nacházejících se v Evropské unii (EU) (kromě Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, ve Francii Palais Vest, Forum Steglitz, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, , Schönhauser Allee Arcaden, Wilma Shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Breuningerland Sindelfingen v Německu) a ve všech nákupních centrech ve Velké Británii (UK).

-          Preferované nákupní centrum (centra): nákupní centrum (centra) podle vašeho výběru. Kterékoli nákupní centrum můžete kdykoli přidat nebo odebrat prostřednictvím svého věrnostního účtu, a to podle vlastního uvážení.

-          Nákupní centra: Naše nákupní centra se nacházejí v EU, ve Velké Británii a v USA. Celý seznam a související kontaktní údaje najdete zde.

-          Webové stránky : webové stránky dostupné na adrese www.westfield.com a všechny subdomény.

 

1/ Totožnost správců údajů

1.1 - Obecné zásady

 

Správci vašich osobních údajů, kteří jednají jako společní správci údajů a dále společně označováni jako "správci údajů" nebo "my", jsou:

 

-          Unibail Management, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 20 000 000 EUR, se sídlem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, zapsaná v pařížském rejstříku pod číslem 414 878 389.

 

(dále jen "správce údajů skupiny"); a

 

-          Místní subjekt (subjekty) odpovědný (odpovědné) za vámi vybrané preferované nákupní centrum (centra) Unibail-Rodamco-Westfield a/nebo vydávající zpravodaje, které jste se rozhodli odebírat,

 

(dále jen "místní správce údajů", jak je zde uvedeno).

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete rozšířit výhody věrnostního programu na nové preferované nákupní centrum a/nebo pokud se přihlásíte k odběru dalšího zpravodaje, v rozsahu, v jakém je toto nové preferované nákupní centrum nebo zpravodaj provozován jiným subjektem (subjekty) skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, stane se příslušný místní subjekt (subjekty) místním správcem (správci) údajů a bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, aby vám poskytl požadované služby.

 

V zájmu přehlednosti upozorňujeme, že dokud jste součástí věrnostního programu, bude vždy existovat místní správce údajů, protože je třeba vybrat alespoň jedno preferované nákupní centrum. Po registraci do Věrnostního programu to bude Místní správce údajů ze země vaší registrace a případně další Místní správce údajů vašeho Preferovaného nákupního centra.

 

Správce údajů skupiny a místní správce údajů můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených  článku7.7 níže.

 1.2 - Role správců údajů

Správce údajů skupiny uzavřel několik smluv o zpracování údajů a smluv o poskytování služeb s poskytovateli služeb, aby vám poskytl technickou možnost zaregistrovat se do věrnostního programu nebo stáhnout a používat webové stránky a aplikaci.

Správce údajů skupiny bude rovněž zajišťovat přípravu některých sdělení koordinovaných na úrovni skupiny, která budou zasílána buď místními správci údajů, nebo správcem údajů skupiny. Správce údajů skupiny bude dále vyjednávat se třetími stranami speciální nabídky, které budou přístupné členům věrnostního programu.

Správce údajů skupiny bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem, případně v závislosti na vašich volbách:

-          Pokud se zaregistrujete do věrnostního programu:

o    Spravujte svou registraci do věrnostního programu;

o    analyzovat vaše využívání služeb v rámci nákupního centra (nákupních center), jak je podrobněji popsáno v  článku 3 níže, abychom vám mohli poskytovat nabídky a události, které by vás mohly zajímat;

o    zasílat vám sdělení o značce Westfield nebo o věrnostním programu.

-          Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, abychom vám mohli zasílat tento newsletter.

Místní správci údajů budou rovněž zpracovávat vaše osobní údaje, a to pouze v souladu s vaší volbou:

-          Pokud se zaregistrujete do věrnostního programu, za účelem zasílání sdělení, která vás budou informovat o konkrétních nabídkách a akcích vašeho preferovaného nákupního centra (center), a za účelem poskytování nabídek a služeb, které si vyžádáte (v závislosti na dostupnosti a dalších specifických podmínkách, které se mohou uplatnit).

-          Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, k zasílání tohoto newsletteru.

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

- přímo od vás a/nebo

- z vašeho používání Služeb:

                   a) Při použití věrnostní karty, včetně té virtuální, pokud ji během návštěvy naskenujete, shromažďujeme informace týkající se typu služby, pro kterou byla vaše věrnostní karta použita (například: akce, dárek k narozeninám), a tedy vaší přítomnosti v našem nákupním centru.

                   b) Když používáte naši aplikaci jako ověřený uživatel, shromažďujeme s vaším souhlasem informace o vaší zeměpisné poloze, abychom vám mohli poskytovat příslušné služby. Další podrobnosti naleznete v článku 3.

 

                   c) Když používáte webové stránky a souhlasíte s používáním jiných než podstatných souborů cookie, shromažďujeme soubory cookie, které jste přijali. Veškeré podrobnosti o souborech cookie najdete zde.

Další podrobnosti o tom, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, najdete v tabulce níže.

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

3.1 - V níže uvedené tabulce naleznete veškeré informace týkající se:

-          Proč zpracováváme vaše osobní údaje (účel)

-          Kterých osobních údajů se to týká (Dotčené osobní údaje)

-          Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (Právní základ)

-          Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme (doba uchovávání)

NEWSLETTER

Účel

Dotčené osobní údaje

Právní základ

Doba uchovávání

Poskytování našeho personalizovaného zpravodaje

Přímo od vás:

Povinné: e-mailová adresa, jméno.

Volitelně: Nepovinné: titul, příjmení, telefonní číslo, zájmy (například sport, nakupování atd.).

Nepřímo:

Skutečnost, že jste otevřeli nebo neotevřeli náš newsletter.

které nám poskytla třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Souhlas

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb.

 

 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Účel

Dotčené osobní údaje

Právní základ

Doba uchovávání

Správa vaší registrace do věrnostního programu

Přímo od vás:

Povinné: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, preferovaná nákupní centra.

Volitelné: Titul, telefonní číslo,  datum narození, PSČ a v případě některých nákupních center informace o tom, že pracujete v příslušném nákupním centru, zájmy a komunity.

které nám poskytla třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

plnění smlouvy (tj. podmínek věrnostního programu).

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb.

 

Správa nabídek a výhod věrnostního programu

Volný přístup ke službám (v souladu s obchodními podmínkami, dostupnost závisí na každém nákupním centru, jak je popsáno na jeho příslušných webových stránkách, např. toalety, booballoo...).

 

Přímo od vás:

Číslo věrnostní karty, čárový kód, jméno, příjmení, datum narození a komunity.

které nám poskytla třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Plnění smlouvy (tj. podmínek věrnostního programu).

 

 

Žádné skladování pro využití nabídek a výhod.

Pokud je věrnostní karta naskenována (nikdy ne pro použití toalet), můžeme si uchovat datum vaší návštěvy a typ využité služby/nabídky po dobu 3 let od posledního digitálního kontaktu nebo využití služeb.

Řízení účasti na akcích pořádaných nákupním centrem

Vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme zasílat sdělení, která vám umožní účast na události (například: pokud událost vyžaduje pro vstup na ni doklad o registraci).

 

Přímo od vás:

E-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, preferované nákupní centrum (centra).

 

Poskytuje nám je třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Oprávněný zájem správců údajů na správě akcí pro členy věrnostního programu a zajištění bezpečnosti akce*.

 

6 měsíců po události.

Poskytování našich služeb, jejichž cílem je usnadnit vám přístup na parkoviště nákupního centra.

 

Přímo od vás:

SPZ, osobní údaje poskytnuté při vytváření věrnostního účtu.

Poskytováno prostřednictvím služby: NEUPLATŇUJE SE

Poskytuje nám je třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

plnění smlouvy (tj. podmínek věrnostního programu).

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb.

Účast v soutěžích a výzvách organizovaných pro členy věrnostního programu.

Přímo od vás:

Číslo věrnostní karty, jméno, příjmení, datum narození, osobní údaje, které mohou být obsaženy v samotné soutěži (odpovědi na otázky).

Poskytuje nám je třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

 

Plnění smlouvy (tj. pravidel příslušné soutěže).

1 měsíc po doručení cen výherci (výhercům).

Řízení nekomerční komunikace v souvislosti s věrnostním programem.

 

Přímo od vás:

Číslo věrnostní karty, titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa a komunity

Telefonní číslo (nepovinné), Preferované nákupní centrum (centra)

Poskytuje nám je třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Plnění smlouvy (tj. podmínek věrnostního programu).

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb.

Řízení obchodní komunikace

e-mailem a/nebo sms zprávou, pokud jste nám poskytli své číslo mobilního telefonu.

Přímo od vás:

e-mailová adresa

telefonní číslo (nepovinné), preferované nákupní centrum (centra)

Poskytuje nám je třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Souhlas

 

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve.

Analýza vašich informací/využívání služeb

Ø poskytovat vám personalizované nabídky a

Ø abychom lépe porozuměli vašim očekáváním a potřebám a mohli vyvíjet nové funkce a služby.

Vezměte prosím na vědomí, že z tohoto pohledu budeme kombinovat osobní údaje uvedené v příslušném sloupci, včetně údajů shromážděných jednotlivými správci údajů.

Získané přímo od vás: všechny informace, které můžete poskytnout.

Získané z vaší činnosti:

S vaším souhlasem, chování na Webových stránkách (cookies).

Účast na akcích pořádaných nákupním centrem

Vaše používání wifi: datum návštěvy nákupního centra

Vaše používání sbírky věrnostních bodů

Když je vaše věrnostní karta naskenována při využívání služby nebo účasti na akci v nákupním centru.

Oprávněný zájem správců údajů lépe porozumět zákazníkovi za účelem poskytování vhodných služeb a/nebo nabídek*.

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb.

 Geolokace (pouze v rámci nákupního centra - pokud aplikaci používáte jako ověřený uživatel).

Podrobnosti viz článek 3.3

Přímo od vás: NEUPLATŇUJE SE.

Poskytnuté při použití Služby: údaje o poloze v Nákupním centru.

které nám poskytla třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Souhlas (udělený prostřednictvím aplikace)

 

Vaše zeměpisná poloha se u nás neukládá.

 

Získat od vás zpětnou vazbu o našich službách

Přímo od vás: odpovědi na dotazník týkající se hodnocení námi poskytovaných služeb.

Oprávněný zájem Správců údajů lépe porozumět zákazníkovi, zlepšit Služby a poskytovat vhodné Služby a/nebo nabídky*.

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo použití služeb.

 

SOCIÁLNÍ STĚNA

 

Specifický účel

 

Dotčené osobní údaje

Právní základ

 

Doba uchovávání

Správa sdílení vašeho obsahu na našich stránkách nebo v aplikaci

Přímo od vás:

Fotografie, videa

 

které nám poskytla třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

Souhlas

1 rok od získání souhlasu

WEB PUSH

Specifický účel

 

Dotčené osobní údaje

Právní základ

 

Doba uchovávání

Odeslat webový push

Přímo od vás:

Jméno , příjmení, e-mailová adresa, datum narození

 

které nám poskytla třetí strana:

IP adresa

Souhlas

12 měsíců nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve.

 

SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Specifický účel

Dotčené osobní údaje

Právní základ

Doba uchovávání

Odpovídat na žádosti členů věrnostního programu nebo odběratelů newsletteru týkající se osobních údajů.

Přímo od vás:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo věrnostní karty, případně kopie průkazu totožnosti.

které nám poskytla třetí strana:

NEUPLATŇUJE SE

 

Právní povinnost

 

Kalendářní rok přijetí plus 5 let

Pokud bude váš průkaz totožnosti vyžádán, bude vymazán ihned po kontrole vaší totožnosti.

Vznik, uplatňování nebo obhajoba právních nároků

 

Relevantní osobní údaje související s nárokem nebo soudním sporem.

Oprávněný zájem správců údajů na zajištění vzniku, výkonu nebo obhajoby nároku nebo soudního sporu*.

 

 

Zákonná lhůta v závislosti na typu nároku/správního sporu

 

* Pokud si přejete získat další podrobnosti o našich oprávněných zájmech, kontaktujte nás prosím zasláním žádosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 7.7

3.2 Specifické podmínky - dárcovská platforma

Věrnostní program vám umožňuje využívat dárcovskou platformu GEEV. Tato platforma je přístupná pouze ve Francii a umožňuje provádět nebo přijímat dary pouze ve Francii. Pokud chcete tuto platformu využívat, zašleme společnosti GEEV vaše celé jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, aby vám společnost GEEV mohla vytvořit účet GEEV Premium+. V takovém případě se na vás budou vztahovat podmínky používání služby GEEV a vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti GEEV, které budou k dispozici na jejích internetových stránkách. V tomto ohledu bude společnost GEEV vystupovat jako nezávislý správce údajů pro příslušné zpracování vašich osobních údajů.

3.3 Geolokace v našich nákupních centrech

Obecný princip

Na základě vašeho souhlasu uděleného v aplikaci můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se vaší polohy v našem nákupním centru, když jste v naší aplikaci ověřeni, a to za účelem poskytování služeb souvisejících s polohou.

Geolokace se uskuteční pouze v případě, že jste v nastavení stažené aplikace na svém mobilním zařízení aktivovali doplňkové služby/specifickou funkci. Tyto doplňkové služby můžete v nastavení kdykoli deaktivovat.

Vezměte prosím na vědomí, že po udělení souhlasu bude tento souhlas platit okamžitě pro všechna další připojení v naší aplikaci a pro všechny další návštěvy v našem nákupním centru během 12 měsíců od prvního připojení, pokud svůj souhlas neodvoláte.

Chcete-li se zúčastnit některých výzev, můžete být požádáni, abyste ve svém mobilním zařízení aktivovali geolokaci. V takovém případě bude tento požadavek spojen s konkrétní povahou výzvy, které se účastníte (například pro počítání počtu kroků v našich centrech). V každém případě nebude aktivace geolokace automatická a bude vyžadovat váš konkrétní souhlas.

Jak spravovat předvolby zeměpisné polohy v mobilním zařízení

Abyste se mohli nacházet v nákupním centru, musíte na svém mobilním zařízení aktivovat funkci Bluetooth.

Pokud chcete pouze zkontrolovat mapu, není aktivace funkce Bluetooth nutná.

Vezměte prosím na vědomí, že mimo naše nákupní centrum vás nenajdeme. Možnost lokalizace se provádí pouze pomocí majáků Bluetooth, které jsou nainstalovány ve společných prostorách nákupního centra.

Geolokaci svého mobilního zařízení můžete kdykoli zakázat v nastavení mobilního telefonu.

 

 

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje?

V souladu s vaší volbou má každý správce údajů přístup k vašim osobním údajům (viz článek 1 výše).

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

·         naši zpracovatelé jednající naším jménem a na základě našich pokynů, jak je uvedeno zde;

·         jakémukoli příslušnému orgánu nebo právnické osobě, aby odpověděla na právní nebo regulační požadavky, soudní příkazy, předvolání nebo právní proces, pokud je to nezbytné pro dodržení platných zákonů;

·         jakémukoli nabyvateli, pokud jsou osobní údaje převedeny v rámci prodeje nebo jiného převodu celého našeho majetku nebo jeho části na jinou společnost;

·         s našimi pojistiteli, právníky, dalšími poradci a soudy při vymáhání nároků a/nebo obhajobě naší pozice.

·         partneři, kteří na našich stránkách a/nebo v naší aplikaci zveřejňují služby, k jejichž odběru jste se přihlásili. Tyto služby se řídí podmínkami používání daných partnerů a vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů (to platí zejména pro dárcovskou platformu GEEV).

5/ Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost všech osobních údajů, které zpracováváme, bereme velmi vážně a zavazujeme se vaše osobní údaje chránit. Proto jsme zavedli vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a podle toho jsme vybrali i naše poskytovatele.

S každým z našich poskytovatelů služeb, který je kvalifikován jako zpracovatel, jsme uzavřeli konkrétní smlouvy o zpracování údajů a zkontrolovali jejich obecná technická a organizační opatření. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jako zpracovatelé údajů pouze v souladu s ustanovením tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, pouze naším jménem a podle našich pokynů. Nemůžeme kontrolovat všechna rizika spojená s používáním internetu a bezpečnost údajů závisí také na ostražitosti každého z nás a na správném používání těchto technologií, proto vás vyzýváme, abyste při používání internetových služeb zachovali vysokou ostražitost vůči možným inherentním rizikům.

6/ Kdy předáváme vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor a Spojené království?

 

6.1 Předání místnímu správci údajů

V závislosti na tom, jak využíváte Služby, zejména pokud se přihlásíte k odběru newsletteru nákupního centra nacházejícího se v USA a/nebo pokud si vyberete preferované nákupní centrum nacházející se v USA, mohou být vaše osobní údaje předány za podmínek vysvětlených v článku 1 místnímu správci údajů v USA, tedy v zemi, jejíž právní předpisy nebyly Evropskou komisí nebo ministrem zahraničí Spojeného království uznány jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

V tomto ohledu jsme mezi našimi společnostmi zavedli příslušné standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí (ve znění dodatku vydaného britským komisařem pro informace, pokud je to relevantní), abychom zajistili takové předání.

6.2 Předání našim poskytovatelům služeb

Využíváme služeb třetích stran, které nám pomáhají poskytovat služby a zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem. Tito poskytovatelé služeb třetích stran vždy podléhají bezpečnostním a důvěrným povinnostem v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že někteří naši poskytovatelé služeb třetích stran, kteří mohou zpracovávat vaše osobní údaje, se nacházejí mimo EHP a Spojené království v zemích, jejichž právní předpisy nebyly uznány Evropskou komisí nebo ministrem zahraničí Spojeného království jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Proto jsme s těmito poskytovateli zavedli příslušná ochranná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou při přístupu k nim a jejich zpracování z těchto zemí požívat odpovídající úrovně ochrany, tj. uzavřeli jsme příslušné standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí (ve znění dodatku vydaného britským komisařem pro informace, pokud je to relevantní), případně se naši poskytovatelé spoléhají na závazná podniková pravidla schválená příslušným orgánem. 

6.3 Obecné informace o přenosu dat

Pokud potřebujete další informace o mezinárodním předávání údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.7 níže.

 Informace o standardních smluvních doložkách naleznete zde.

Informace o závazných podnikových pravidlech naleznete zde.

7/ Vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

7.1 Podle platných zákonů máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů různá práva v závislosti na příslušné situaci:

  • Právo na přístup k vašim osobním údajům: Máte právo požádat o potvrzení, že zpracováváme vaše osobní údaje, a v takovém případě obdržet jejich kopii;
  • Právo na opravu vašich osobních údajů: Pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, máte právo požadovat opravu svých osobních údajů;
  • Právo na výmaz vašich osobních údajů: Máte právo požádat o vymazání některých nebo všech svých osobních údajů;
  • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že nás můžete požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů, dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a vy vznesete námitku proti tomuto použití, zpracování vašich údajů pro tyto účely zastavíme;
  • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě, a je-li to relevantní, pak budeme osobní údaje zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně za účelem ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z jiného omezeného důvodu, který nám ukládají platné právní předpisy;
  • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, v interoperabilním formátu nebo, pokud je to vhodné a technicky proveditelné, můžete také požádat o předání těchto údajů přímo jinému správci údajů;
  • Pouze pro francouzské občany: Máte právo dát pokyny ohledně dalšího zpracování vašich osobních údajů po vaší smrti.

7.2 Odvolání souhlasu (souhlasů) Pokud je právním základem zpracování váš souhlas, jak je podrobně uvedeno v tabulce zobrazené v článku 3.1 výše (sloupec "Právní základ"), můžete kdykoli odvolat udělený souhlas (souhlasy), aniž byste museli uvádět jakýkoli důvod.

Pokud tak učiníte, zastavíme jakékoli další zpracování založené na tomto souhlasu. Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

7.3 Odhlášení odběru marketingových sdělení

Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení, můžete nás požádat, abychom je přestali zasílat, a to následujícím způsobem:

> zaslat e-mail prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 7.7 níže; nebo

> přímo změnit nastavení věrnostního účtu, pokud existuje, nebo

> klikněte na odkaz pro odhlášení z odběru, který je k dispozici ve všech našich sděleních.

7.4 Správa preferovaného nákupního centra (center)

Svůj seznam preferovaných nákupních center můžete kdykoli spravovat prostřednictvím svého věrnostního účtu.

Sdělení zasílaná vaším(i) preferovaným(i) nákupním(i) centrem(y) se budou řídit vašimi preferencemi nastavení komunikace (zda chcete dostávat pouze informace o věrnostním programu, obchodní sdělení nebo žádná sdělení).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud odstraníte nákupní centrum ze seznamu preferovaných nákupních center:

- přestanete od něj dostávat komunikaci bez ohledu na nastavení komunikačních preferencí;

-budete automaticky odhlášeni z výzev nabízených v příslušném nákupním centru.

7.5 Řízení Společenství

Při vytváření účtu budete mít možnost vybrat si svou komunitu. Pro vytvoření účtu nemusíte vybírat komunitu a svou komunitu můžete kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu.

Výběr komunity vám umožní přijímat a zobrazovat obsah související se zájmy sdílenými s ostatními členy komunity. Tento obsah, přizpůsobený pro vaši komunitu, se bude na webu nebo v aplikaci zobrazovat přednostně, ale budete mít také přístup k obsahu dostupnému pro ostatní komunity, ke kterým nepatříte, kliknutím přímo na příslušnou komunitu.

Pokud nevíte, kterou komunitu si vybrat, můžete při výběru komunity odpovědět na řadu otázek, jejichž výsledky vás nasměrují ke komunitě, která se vám zdá nejvhodnější.

7.6 Odstranění vašeho věrnostního účtu

Pokud chcete svůj věrnostní účet odstranit, můžete:

                > smazat přímo v nastavení svého věrnostního účtu nebo,

> zašlete e-mail prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 7.7 níže.

Pokud jste se přihlásili k odběru služeb nabízených naší dárcovskou platformou GEEV, vymazání vašeho věrnostního účtu automaticky povede k vymazání vašeho účtu GEEV. Pokud chcete nadále využívat služby nabízené platformou GEEV, budete si muset vytvořit nový účet prostřednictvím webových stránek poskytovatele služeb.

7.7 Uplatnění vašich práv

Pokud chcete uplatnit svá práva, MyRights

 a/nebo získat všechny příslušné informace, obraťte se na:

> vaši místní správci údajů: zde jsou uvedeny kontaktní údaje každého místního správce údajů; nebo

> správce údajů skupiny (včetně jeho pověřence pro ochranu osobních údajů) na následující adrese: data.protection@urw.com nebo poštou na adrese 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, Francie.

Abyste mohli účinně uplatnit svá práva, upozorňujeme vás, že své dotazy a požadavky týkající se zpracování prováděného kterýmkoli ze správců údajů (místní správci údajů a správce údajů skupiny) můžete zaslat na kterýkoli z výše uvedených kontaktních údajů.

Ve své žádosti se snažte jasně uvést: (i) jakých osobních údajů se týká a (ii) která svá práva chcete uplatnit.

Některá svá práva můžete uplatnit také přímo prostřednictvím svého věrnostního účtu.

Abychom se vyhnuli porušení práv třetích stran, vyhrazujeme si právo v případě důvodných pochybností přistoupit k předchozímu ověření vaší totožnosti a požádat vás o to:

-          identifikační otázky, jako je například číslo vaší věrnostní karty nebo datum narození;

-          doklad totožnosti, pokud po prvním výše popsaném kroku přetrvávají důvodné pochybnosti.

Na vaši žádost odpovíme do 1 měsíce od jejího obdržení. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet vašich žádostí. V každém případě vás budeme informovat do 1 měsíce od obdržení vaší žádosti, pokud se rozhodneme lhůtu pro odpověď prodloužit, spolu s důvody tohoto prodloužení.

7.8 Stížnosti

Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, porušuje platné zákony o ochraně osobních údajů.

 

8/ Převod v případě změny vlastníka

 

Pokud se skupina Unibail-Rodamco-Westfield podílí na fúzi, akvizici, zrušení nebo prodeji celého nákupního centra nebo jeho části nebo jeho provozní či řídící společnosti nebo vlastníka, pokud jste zaregistrováni jako člen věrnostního programu nebo pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, vyhrazujeme si právo předat vaše osobní údaje. Pokud taková změna vyžaduje oznámení nebo souhlas podle platných právních předpisů, budete o ní informováni nebo vám bude dána možnost souhlasit.

 

 

9/ SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE A SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Když navštívíte naše webové stránky nebo aplikaci (v tomto oznámení o ochraně osobních údajů označované jako "stránky"), můžeme my nebo naši partneři používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování informací o vašem používání služby.

Co jsou to soubory cookie a sledovací technologie?

V závislosti na způsobu přístupu ke službě se použité technologie sledování liší.

Na webových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie (například Pixel, webové majáky...). Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho prohlížeče při návštěvě webové stránky. Soubory cookie se široce používají k zajištění fungování webových stránek, k rozpoznání vašeho zařízení a k zapamatování informací o vaší návštěvě (např. preferovaný jazyk, velikost písma, další preference a informace o vaší aktivitě). Pixely (známé také jako webové majáky) jsou kód vložený do služby, který odesílá informace o prohlížeči nebo zařízení na server. Pixely poskytují podobnou funkci jako soubory cookie, ale ne vždy jsou založeny na prohlížeči. Když přistupujete ke službě, která obsahuje pixel, může nám nebo třetí straně umožnit, abychom do vašeho prohlížeče umístili nebo přečetli soubory cookie nebo shromáždili jiné informace o vašem prohlížeči nebo zařízení.

V aplikaci se spoléháme na technologie, které nejsou založeny na prohlížeči, jako jsou sady pro vývoj softwaru (SDK). SDK jsou části kódu vydané třetími stranami, které poskytují určité funkce.  Technologie aplikace se používají k podobným účelům jako soubory cookie a pixely a mohou nám nebo třetí straně umožnit shromažďovat informace z vašeho prohlížeče nebo zařízení.

(V tomto oznámení o ochraně osobních údajů budou technologie sledování společně označovány jako "soubory cookie a technologie" nebo "soubory cookie").

Naše používání souborů cookie?

Můžeme umístit různé typy souborů cookie pro následující účely:

·         Bezpodmínečně nutné.

Tyto soubory cookie a technologie jsou nezbytné pro fungování stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, které se rovnají žádosti o služby, jako je nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie a technologie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé části Stránek pak nebudou fungovat.

·         Výkonnost.

Tyto soubory cookie a technologie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a nejméně oblíbené, a zjistit, jak se návštěvníci po Stránkách pohybují.

·         Funkční.

Tyto soubory cookie a technologie umožňují Stránkám poskytovat lepší funkce a personalizaci. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.

·         Cílení souborů cookie.

Tyto soubory cookie a technologie mohou být prostřednictvím stránek nastaveny našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Pokud tyto soubory cookie a technologie nepovolíte, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama.

·         " Sociální média " cookies.

Tyto soubory cookie a technologie jsou nastaveny řadou služeb sociálních médií, které jsme na stránky přidali. Jsou schopny sledovat váš prohlížeč na jiných stránkách a vytvářet profil vašich zájmů. To může mít vliv na obsah a zprávy, které se vám zobrazují na jiných navštívených webových stránkách. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, je možné, že tyto služby nebudete moci používat nebo zobrazovat.

Vaše volby týkající se souborů cookie a technologií?

Používáním stránek můžete souhlasit s používáním výše uvedených souborů cookie. Vaše volby jsou uchovávány po dobu maximálně 6 (šesti) měsíců. Máte několik možností, jak spravovat své volby týkající se souborů Cookies:

Náš nástroj pro správu souborů cookie a technologií

Modul pro správu souborů cookie a technologií, který je k dispozici na Stránkách, vám umožňuje kontrolovat používání souborů cookie námi a našimi partnery.  Kliknutím na příslušné tlačítko v modulu pro správu souborů cookie se můžete kdykoli rozhodnout, zda je přijmete, odmítnete nebo nastavíte všechny podle svých možností, s výjimkou souborů cookie nezbytně nutných pro používání webových stránek, které nelze deaktivovat.

Podle kalifornských zákonů mají obyvatelé Kalifornie právo odmítnout "prodej" nebo "sdílení" svých osobních údajů třetím stranám. "Prodej" je široce definován tak, aby zahrnoval zpřístupnění za nějakou hodnotu, a "sdílení" je široce definováno tak, aby zahrnovalo zpřístupnění za účelem křížové behaviorální reklamy. Kliknutím na tlačítko "Odmítnout vše" odmítnete prodej nebo sdílení svých osobních údajů prostřednictvím sledovacích technologií na webových stránkách.

Možnosti, které vám nabízí software prohlížeče

Většina prohlížečů navíc umožňuje spravovat preference souborů cookie na webových stránkách změnou nastavení prohlížeče.

Prohlížeč můžete nastavit na:

- Automatické odmítnutí nebo přijetí všech souborů cookie

- Odmítnout nebo přijmout soubory cookie první strany a/nebo soubory cookie třetích stran.

- Před uložením souborů cookie obdržíte upozornění, abyste se mohli rozhodnout, zda je chcete přijmout.

Nápověda prohlížeče by vám měla poradit, jak to udělat.

Můžete také použít níže uvedené odkazy, které obsahují pokyny pro správu nastavení souborů cookie v běžně používaných prohlížečích na webových stránkách:

·         Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

·         Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)

·         Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

·         Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac )

Pokud navíc nechcete, aby se ve vašem prohlížeči používala služba : - Google Analytics, můžete:

·         Nainstalujte si doplněk prohlížeče Google Analytics, který je k dispozici ke stažení na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

·         Použijte nastavení reklamy

·         Použijte nastavení mobilní reklamy

·         Odhlášení prostřednictvím systému pro odhlášení spotřebitelů iniciativy Network Advertising, který je dostupný na tomto odkazu: http://optout.networkadvertising.org/#!/.

Kromě toho můžete využít další online službu, která vám umožní spravovat reklamní soubory cookie umístěné ve vašem počítači nebo mobilním telefonu: http://www.youronlinechoices.com/.

10/ Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času revidovat nebo aktualizovat. Jakákoli změna tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost po zveřejnění online.

 

Pokud taková změna vyžaduje podle platných právních předpisů vaše oznámení nebo souhlas s jakýmkoli zpracováním uvedeným v aktualizované verzi oznámení o ochraně osobních údajů, budete informováni nebo dostanete možnost vyjádřit souhlas s tím, zda můžeme vaše osobní údaje používat jiným způsobem.