Ve Westfield Chodov myslíme na všechno

Westfield Chodov je držitelem nejvyšší možné certifikace trvalé udržitelnosti staveb dle standardu BREEAM. Ve verzi „V6“ obdržel tzv. „Double Excellent“ hodnocení v kategorii Management budovy a Efektivita budovy.
100 % energie spotřebované v našem obchodním centru pochází z obnovitelných zdrojů.

Šetříme také pitnou vodou. Díky systému čištění a shromažďování spodní vody spotřebujeme ročně pitné vody o 13 200 m3 méně. To pro srovnání odpovídá roční spotřebě 101 čtyřčlenných českých domácností.

K ohřevu vody využíváme např. energii ze solárních panelů. K topení v některých prostorech využíváme rovněž tzv. odpadní teplo vzniklé při výrobě chladu. FVE chystáme v nejbližší době významně rozšířit a navýšit tak množství energie z vlastních obnovitelných zdrojů.

Všechny naše společné prostory jsou osvětleny pomocí úsporných LED svítidel včetně našich garáží. Za zavedení energeticky úsporných řešení při svícení centrum obdrželo certifikaci Evropské komise Green Light.

V roce 2021 se ve Westfield Chodov vytřídilo 324 tun papíru, 28 tun plastu, 8 tun skla a 126 tun bioodpadu, který pochází zejména z restaurací.

Od června 2019 stojí ve Westfield Chodov i oranžový kontejner na použitý textil. Za posledních 7 měsíců roku 2019 jste do něj k opětovnému použití nebo recyklaci odevzdali 2 939 kilogramů oblečení, látek a jiných doplňků.

Restaurace ve Westfield Chodov využívají porcelánové nádobí, jejichž mytí zajišťujeme pro nájemce centrálně. Snažíme se tím minimalizovat využívání jednorázových plastů a nadbytečných obalových materiálů.

V našem obchodním centru si můžete bezplatně dobít elektromobil. Na parkovišti pro vás máme 12 dobíjecích stání.

Naše výtahy mají regenerativní pohony a naše eskalátory pracují v úsporných režimech.

V roce 2012 jsme jako první nákupní centrum v ČR začali chovat včely medonosné, abychom upozornili na jejich význam pro ekosystém. Včelí med přímo z Westfield Chodov stáčíme z našich 15 úlů každé léto dodnes.

Celé centrum je přístupné občanům se sníženou pohyblivostí.

Nákupní prostředí ve Westfield Chodov zpříjemňuje několik desítek živých rostlin.

Až 52 % z vás přijíždí do Westfield Chodov městskou hromadnou dopravou nebo přijde pěšky, čímž pomáháte snižovat CO2 emise. Děkujeme vám!

Při zavádění a následném dodržování přísných hygienických, bezpečnostních a ekologických opatření spolupracujeme s respektovanou mezinárodní poradenskou společnostní Bureau Veritas. V reakci na koronavirovou epidemii projde Westfield Chodov v průběhu roku 2020 novým procesem certifikace, do kterého zasáhne také epidemiologický tým.