🛈 Naše podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů se změní 14. března 2023. Kliknutím sem si je můžete přečíst:
Podmínky používání (od 14. března 2023)
Zásady ochrany osobních údajů (od 14. března 2023)

 

* Správce údajů: Unibail Management SAS (Francie) a společnost CENTRUM CHODOV, a.s.

Účel zpracovávání: Správa věrnostního programu, která zahrnuje správu personalizovaných nabídek a komunikaci se členy věrnostního programu (včetně obchodních sdělení v případě poskytnutí souhlasu), jak je dále podrobně uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Práva a další informace: Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat úpravu, výmaz nebo přenos svých osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování a/nebo nesouhlasit se zpracováváním (včetně profilování), stejně jako práva kdykoliv svůj souhlas odvolat; přičemž takové odvolání nebude mít žádný vliv na platnost zpracování, které bylo provedeno dříve s vaším souhlasem. Dále jsem si vědom/a, že mám právo podat stížnost u příslušného dohledového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Další informace o správě osobních údajů a vašich právech jako subjektů údajů naleznete zde.