Obyčejné předměty, neobyčejná bolest

Vstup: zdarma

Kdy: od 1. do 30. dubna

Kde: Centrum Černý Most, 1. patro u multikina .

Sledujte také doprovodné informace na našich sociálních sítích nebo webu www.verimeobetem.cz. 

_________________________________________

Výstava „Obyčejné předměty, neobyčejná bolest“ podněcuje změnu postoje společnosti vůči obětem sexuálního násilí

Nezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., pokračuje s výstavou „Obyčejné předměty, neobyčejná bolest“, která představuje příběhy sedmi obětí sexuálního násilí. Co prožily a jak razantně to ovlivnilo jejich život? Čeho všeho se kvůli prožitému traumatu musely vzdát? Jaké předměty každodenního použití jim neustále připomínají to, na co by nejraději už navždy zapomněly? Na tyto otázky najdou odpovědi návštěvnice a návštěvníci OC Černý most během dubna. Výstava je přístupná zdarma v prvním patře poblíž multikina.

Našim cílem je lidem, kteří sexuální násilí nezažili, pomoci představit si, jak nedozírné následky může toto trauma na oběti mít. S čím vším se musí potýkat a jak moc to jejich život ovlivňuje. Z naší přímé práce s oběťmi sexuálního násilí totiž víme, že se často setkávají s necitlivým nebo odmítavým přístupem ze strany rodiny, přátel i institucí. Tento přístup má kořeny ve společenských stereotypech, klamných představách a neznalosti dlouhodobých následků sexuálního násilí. Přiblížením toho, co oběti zažívají, se tak snažíme zvýšit porozumění veřejnosti a předcházet domněnkám, které často působí jako překážky bránící obětem ve sdílení svého traumatu a vyhledání pomoci“, popisuje kontext výstavy ředitelka proFem Jitka Poláková.

Cílem výstavy je odhalit hluboké, ale často přehlížené následky sexuálního násilí a podpořit potřebnou změnu společenského vnímání a postoje k obětem. Výstava se zaměřuje na všední předměty, které jsou každodenními připomínkami traumatických situací. Tyto předměty v sobě nesou nevyřčené a nesdělené příběhy obětí sexuálního násilí, a poukazují na vrstvy traumatu, které sahají daleko za samotný čin; strach promluvit, protože jim nikdo neuvěří, izolace a samota, které oběti zažívají, když toto břímě nesou samy. Sexuální násilí zároveň způsobuje hluboké, nevyčíslitelné ztráty – neuskutečněné sny, nenaplněné ambice, opuštěné koníčky, prosté radosti navždy spojené s bolestí. 

Výstava samotná je postavena na kontrastu obyčejných předmětů s popisem traumatické události, kterou obětem tyto předměty připomínají a ztrátou, kterou jim sexuální násilí způsobilo. Pár silonek tak ztělesňuje zničené profesní sny a životní jistoty ženy, jejíž prosperující kariéra byla náhle zastavena v důsledku otřesné události. Odhozené plavecké brýle symbolizují ztrátu potenciálu a nadšení mladého muže pro plavání, které po traumatické události nahradil strach a úzkost. Školní taška odráží sžíravý strach ženy o své dítě, který je v příkrém kontrastu s bezstarostným dětstvím, jež jí samotné bylo odepřeno. Předměty a příběhy za nimi jsou dále doplněny informacemi o sexuálním násilí, statistikami nebo tipy, jak pomoci osobě blízké, pokud si něčím podobným prošla.

Výstavou chceme přispět k vytvoření vnímavé a empatické společnosti, která věří, naslouchá a bez předsudků podporuje ty, kdo sexuální násilí zažili. Společnosti, ve které se oběti nemusí bát svěřit se či požádat o pomoc. To je totiž pro oběti velmi úlevné – nebýt na něco tak náročného samy,“ doplňuje koordinátorka výstavy a projektová koordinátorka v proFem, Kateřina Karlová.

Výstava je součástí komplexní kampaně proFem a je doplněna obsahy na Facebooku a Instagramu, webu verimeobetem.cz a třemi videospoty, které navazují na příběhy z výstavy. Výstava je součástí projektu Osvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí, který je financován z Fondů Norska 2014–2021. Za výtvarným ztvárněním výstavy stojí designérka Kateřina Brůhová (cieti.net).

Výstava proběhla v říjnu minulého roku v Liberci, v lednu v Hradci Královém, v březnu v Praze v OC Westfield Chodov a v dubnu je ke shlédnutí v OC Černý most.

 

O proFem, o.p.s.

proFem je nestátní nezisková organizace, která už 30 let pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí najít cestu zpět k plnohodnotnému životu bez strachu. Vedle poskytování přímé pomoci obětem pracuje také na tom, aby všichni, kteří přijdou s obětí do styku, jednali zkušeně a empaticky. K tomuto cíli se přibližují vzděláváním a proškolováním odborníků a odbornic. Díky vzdělávací činnost a lobby se práce proFem odráží i v nových zákonech, přístupu pomáhajících odborníků a potažmo v celém systému pomoci obětem násilí. proFem poskytuje své služby v Praze, Příbrami, Berouně a Benešově. V lednu tým proFem otevřel unikátní centrum PORT, prvního komplexního centra pro oběti sexuálního násilí v Česku.