TÄVLING AVSLUTAD – VINN TVÅ TÄBY C PRESENTKORT TILL ETT VÄRDE AV 500 KR ST FÖR DIG OCH EN VÄN.

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med
insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter
avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://www.tabycentrum.se/privacypolicy. Vinnaren kan komma att
tillkännages på Täby Centrums hemsida och app, Facebook och/eller Instagram.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en
bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och
efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att delta i tävlingen krävs det att man följer Täby Centrums Instagram-konto eller Facebook konto, gillar tävlingsinlägget,
skriver en kommentar där man taggar in en vän som man vill dela vinsten med, då vinnaren vinner två Täby C presentkort á
500kr, enligt beskrivningen under tävlingsinlägget.

6. Tävlingen är tidsbegränsad - sista dagen att tävla är fram tills klockan 23.59 den 31/10 2021.

7. Prisen består av att fyra personer vinner 2 stycken Täby C presentkort till ett värde av 500 kr styck. Vinnarna måste kunna
hämta ut presentkortet i receptionen på inomhustorget i Täby Centrum senast den 30 november 2021. Presentkorten laddas
med beloppet vid uthämtning och har därefter 1 års giltighetstid. Det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter, ändra
datum eller förlänga presentkortets giltighetstid. Läs mer om Täby C's presentkort och se vilka butiker som tar emot det här.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller
leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om
eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till
URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning
eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt
Dataskyddsförordningen.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s
beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor
avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se:
https://www.tabycentrum.se/privacypolicy.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn
kan inte överklagas.

14. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Täby Centrums centrumledning. Juryns beslut kan inte
överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att bli kontaktad på Instagram eller Facebook senast klockan 17.00 den 1 november 2021. Vinnaren kan
komma att tillkännages med för- och efternamn på Täby Centrums app och Facebook- och Instagramsida. URW kommer att
försöka nå vinnaren en gång. Om inte vinnaren gått att nå inom 1 vecka efter ha blivit kontaktad äger URW rätt att utse en ny
vinnare i tävlingen.

16. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera
bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

17. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse.

18. Tävlingen är ej i samarbete med Facebook eller Instagram.