Westfield Täby centrums hållbarhetsarbete

 I Westfield Täby Centrum arbetar vi aktivt med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Vi har en hög ambition genom vårt hållbarhetsarbete, att bland annat reducera våra koldioxidutsläpp med 50%, samt vidareutveckla vår elbilsinfrastruktur och energianvändning där 99,9% av all energi som förbrukas är förnybar eller återvunnen energi.

 

 

Breeam certifiering

Westfield Täby Centrum arbetar kontinuerligt med att uppfylla de miljökrav som finns uppsatta för byggnader vad gäller transport, sophantering, energi etc. Westfield Täby Centrum är certifierat enligt BREEAM* med det fina betyget ”Excellent”. Vi har tillsammans med våra kollegor i företaget, Unibail Rodamco Westfield, en hög ambition genom vårt hållbarhetsarbete som är definierat i något vi kallar ”Better places 2030”, som bland annat går ut på att reducera våra koldioxidutsläpp med 50%. Vi har därför en hög ambition i utvecklingen av vår elbilsinfrastruktur och vår energianvändning, där 99,9 procent av all energi som köpcentret förbrukar är förnybar eller återvunnen. Du kan läsa mer om Westfield Täby Centrums hållbarhetsarbete här.

*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda certifieringssystem för byggnader.

 

Vi vill skapa fler arbetstillfällen

Unibail-Rodamco-Westfield, ägare av Westfield Täby Centrum, har startat ett initiativ som ämnar att unga arbetssökande ska få arbete hos något av företagen som är verksamma i Täby området. Westfield Täby Centrum anordnar därför en jobbmässa som ska fungera som en mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande. Läs mer här.

 

Våra samarbetspartners 

Bris 

Sedan 1971 har Bris kämpat för att göra livet bättre för barn i utsatthet och drivit förändring för ett bättre samhälle för alla barn i Sverige. Bris kuratorer finns här för alla barn dygnet runt - året om. Som företagsvän till Bris, är Westfield Täby Centrum stolt över att ge fler barn möjlighet att prata med en kurator på Bris.

Cancerfonden 

Westfield Täby Centrum är företagsvän till den fristående och ideella insamlingsorganisationen Cancerfonden, för att bidra till att föra forskningen framåt om att besegra cancer.

 

Westfield Täby Centrum stöjder Too Good To Gos arbete med att minska matsvinn, där restauranger och kaféer får hjälp med att minska sitt matsvinn, öka intäkter och nå nya kunder genom att sälja bra mat som riskerar att säljas. Det är en win-win, lär mer om Too Good To Go genom att ladda ned appen i Google Play eller App Store.