För en grönare plats 

Westfield Täby Centrum producerar egen energi genom solceller på taket. Anläggningen producerar 400 000 kWh per år, vilket motsvarar en genomsnittlig förbrukning av ca 200 lägenheter. Den producerade energin går till belysning, ventilation och elbilsladdning. 

Vi tar våra energibesparingar på allvar och arbetar löpande för att minska vår förbrukning, både i centrumregi och tillsammans med våra butiker och restauranger. Under de senaste åren har vi arbetat mycket med att se över den totala energiförbrukningen i centrum, för att identifiera var vi kan göra störst besparingar.

Med hjälp av ny intelligent styrning av både belysning och ventilation, har vi sparat 23% i energiförbrukning de senaste fyra åren. Åtgärderna görs utan att kompromissa på trivseln, eller våra anställdas och besökares säkerhet i centrum. Under 2023 kommer vi fortsätta att investera i ny teknik inom bland annat ventilation via AI styrning, vilket kommer att ge fortsatta besparingar.

Vi har även bytt ut all belysning i Westfield Täby Centrum till LED, som har lett till en bättre belysning och minskat energiförbrukningen med 25%.

Under 2022 implementerade vi Smartvatten, som ser över vattenförbrukning i realtid och kan detektera läckage eller andra avvikelser som i sin tur snabbt kan åtgärdas.

Vi är stolta över att ha 100% grön el - utöver elen som produceras via våra solceller kommer resterande till 100% från vindkraftverk.

Ladda din elbil 

I Södra garaget på plan -2 finns 58 st parkeringsplatser för laddning av elbilar och laddhybrider. Ladda din bil smidigt och enkelt medan du njuter av shopping, mat och underhållning i Westfield Täby Centrum. Laddstationerna laddar med 3-fas 16A, din bil får upp till 5 mil per laddtimme.

I Norra garaget på plan 2 finns 16 st parkeringsplatser för laddning av elbilar och laddhybrider. Här finns även 2 st platser för snabbladdning där ca 45 minuter ger 20-25 mils körning.

Visste du att för varje mil som körs med elbil i Sverige innebär det cirka 2 kg mindre utsläpp av CO2?

 

Elbilsparkering

I Westfield Täby Centrum laddas 260,000 kWh per år, vilket motsvarar 286 ton koldioxid. Denna besparing på koldioxid motsvarar 153 fossilbilars körning per år.

 

Plast

Westfield Täby Centrum återvinner ca 3 800 kilo plast varje år. För varje plast som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo CO2. Totalt sparar vi 3 800 liter olja och minskar CO2-utsläppen med 7.6 ton per år.

  

Metallförpackningar

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Återvinning av stål, som används exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med nyproduktion från järnmalm. 1 ton återvunnet stål ger minskade utsläpp på drygt 1 ton CO2. Westfield Täby Centrum återvinner ca 708 kg metall per år, vilket motsvarar ungefär 566 cyklar.

 

Wellpapp

Ett ton wellpapp motsvarar ungefär 51 träd. Varje ton återvunnet wellpapp ger minskade utsläpp på 600 kg CO2. Westfield Täby Centrum återvinner 690 ton wellpapp, vilket sparar 35,000 träd.

 

Brännbart avfall

Westfield Täby Centrum skickar 957 ton brännbart avfall till el- eller värmeverk varje år. 957 ton avfall motsvarar ett års elförbrukning för 96 normalstora Täbyvillor.

 

Glas

Återvunnet glas medför minskade utsläpp på omkring 0,6 ton koldioxid per ton som återvinns. Westfield Täby Centrum återvinner 34 ton glas per år vilket motsvarar en minskning på 21 ton CO2 utsläpp per år. En annan sorts klirr i kassan.