Toaleta

Bezplatné toalety nájdete na každom poschodí obchodného centra. Dôraz kladieme na čistotu a vysoký štandard.