Zdá sa vám, že SME DRAHÍ? NIE SME.
FAXCOPY
Zdá sa vám, že SME DRAHÍ? NIE SME.
Zdieľajte váš názor