🛈 Nasz Regulamin i Polityka Prywatności ulegną zmianie 14 marca 2023 roku. Kliknij tutaj, aby je przeczytać:
Warunki użytkowania (od 14 marca 2023)
Polityka prywatności (stan na dzień 14 marca 2023 r.)


Regulamin Programu Lojalnościowego w Centrum Handlowym Wroclavia: LINK.

*Administratorzy danych: Unibail Management i Wood sp. z o.o.

Cele przetwarzania: zarządzanie Programem lojalnościowym, obejmujące zarządzanie spersonalizowanymi ofertami i komunikacją z uczestnikami programu lojalnościowego (łącznie z komunikacją handlową, jeżeli wyrażą Państwo zgodę), w sposób opisany szczegółowo w naszej Polityce prywatności.

Prawa i dodatkowe informacje: przysługuje Państwu prawo do wystąpienia o uzyskanie dostępu, zmodyfikowanie, usunięcie lub przeniesienie Państwa danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do wystąpienia o ograniczenie takiego przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na czynności przetwarzania realizowane w przeszłości na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeżeli po skontaktowaniu się z nami uznają Państwo, że Państwa prawa nie są respektowane, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Więcej informacji na temat zarządzania Państwa danymi osobowymi oraz przysługujących Państwu praw znajduje się w Polityce prywatności.