PRIVACY POLICY CRITIZR

Unibail Management, Administrator danych grupy oraz Crystal Warsaw / GSSM Warsaw / Wood / WSSM Warsaw, lokalny Administrator danych, będą przetwarzać Twoje dane osobowe [Obowiązkowo: imię, adres e-mail; opcjonalnie: nazwisko, opinia/korespondencja e-mail] w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat naszego centrum handlowego i naszych usług i/lub odpowiedzi na Państwa uwagi lub zapytanie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów danych w celu lepszego zrozumienia klienta i ulepszenia usług oraz dostarczania odpowiednich usług i/lub ofert.

Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki przez podwykonawcę przetwarzania Critizr*. Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej z 2021 r.

Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez rok od ostatniego kontaktu z centrum handlowym.

Jeśli jesteś członkiem programu lojalnościowego centrum handlowego, niektóre dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, zgodnie z odpowiednią polityką prywatności. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej centrum handlowego.

Masz prawo zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się lub zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: data.protection@urw.com.

Jeśli nie ustosunkujemy się do Twoich żądań, masz również prawo wnieść skargę do organu ochrony danych. Masz również prawo do wydania instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci oraz do żądania otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie.

*Critizr, French company registered under number 521950626 (Lille Register) –

4, avenue des Saules 59160 LILLE