Duurzaamheid in en rond CentrO

 

Het onderwerp duurzaamheid en het gebruik van hernieuwbare energie wordt gekenmerkt door een open gedachtewisseling met veel aspecten.

 

De uitbater van CentrO, Unibail-Rodamco is zich bewust van zijn verplichting met het oog op het milieu en kiest daarom bewust voor duurzame concepten in de dagelijkse praktijk. Bij de bouw van CentrO werden naast de planningsrichtlijnen ook de technische voorwaarden voor optimaal energiegebruik opgesteld, die steeds zijn bijgewerkt. Hiertoe behoren ecologische factoren, zoals de bescherming van het ecosysteem en respect voor onze bronnen, economische factoren zoals het gebruik van energiebesparende technologie om ons energieverbruik te verminderen en socioculturele factoren die tot een hogere kwaliteit van uw verblijf in het CentrO leiden.

 

Ecologische kwaliteit

De ecologische kwaliteit wordt vooral bepaald door het energiegebruik bij de productie van de bouwmaterialen evenals door het gebruik van het gebouw. Daarbij staan de bescherming van het ecosysteem en de zuinige omgang met de hulpbronnen op de voorgrond.

 

•           Voorkeursgebruik van streekproducten

•           Verminderde CO2-uitstoot door korte transportroutes

•           Gebruik van waterbesparende technologieën

•           Concepten voor afvalreductie en afvalscheiding

•           Volledige dakbegroeiing voor de ontlasting van het milieu door doorsijpelend regenwater

•           Gebruik van hernieuwbare energiebronnen

 

Economische kwaliteit

Onder economische kwaliteiten vallen de levenscycluskosten en de waardestabiliteit. De doelstelling is vooral de vermindering van de exploitatiekosten door een integraal plan.

 

•           Natuurlijk ventilatiesysteem voor energie-efficiënte gratis nachtkoeling van het centrum

•           LED-verlichting in de mall en de parkeergebouwen voor een energiebesparing van 35%

•           Terugwinning van warmte in de ventilatiesystemen

•           Efficiënte regeling van gebouwen door verlaging van verbruik ‘s nachts en in het weekend

•           Intelligente inrichting van de plattegrond om de efficiëntie van het oppervlaktegebruik te verhogen

•           Gemakkelijk schoon te maken oppervlakken en een doordachte ordening van de inrichting verminderen de kosten voor schoonmaak en onderhoud

 

Socioculturele en functionele kwaliteit

De socioculturele en functionele kwaliteit beïnvloeden het welzijn en prestatievermogen van mensen

 

•          Gebruik van daglicht in het winkelcentrum door grote glazen panelen in het dak en in de gevel           

•          Grootschalige groenvoorziening in het winkelcenter voor een effectieve luchtzuivering en ontspannen welzijnsgevoel

•          Toegang tot het centrum zonder barrières

•          Gezinsvriendelijkheid dankzij kinderwagenvriendelijke ingangen, babyverschoningsruimte en ouder-kinder WC‘s

•          Hergebruik van batterijen en schrijfgerei

•           Klantvriendelijke en dienstgerichte voorzieningen zoals bijvoorbeeld klanttoiletten, receptie en winkelcentrummanagement

 

Technische kwaliteit
De technische kwaliteit beschrijft zowel de kwaliteit van het gebouw als de bouw- en technische apparatuur.

 

•          Speciaal brandbeveiligingsconcept

•          Noodsituatie- en evacuatieconcept

•          Geluidsisolatiemaatregelen, bv. een geluidsmuur

 

Proceskwaliteit

De proceskwaliteit wordt gekenmerkt door een keten van alle kwaliteitsgerelateerde maatregelen en processen tijdens de planning, de bouw en de exploitatie met inbegrip van alle betrokkenen in het proces.

 

•          Uitgebreide behandeling van de  duurzaamheidsaspecten in het plannings- en constructieproces

•          Selectie van uitvoerende bedrijven volgens duurzaamheidskenmerken

•          Instelling van een gebouwenpas

•          Opstellen van een aparte gebruikers- en huurdershandleiding

•           Kwaliteitswaarborging door middel van documentatie van alle gebruikte materialen