Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

 

CentrO Management GmbH

Centroallee 1000

46047 Oberhausen

 

Bedrijfsleiders:

Jacob Lunsingh Tonckens

Olivier Nougarou

Ulrich Wölfer

 

Zetel:

Bevoegde rechterlijke instantie: Kantongerecht Duisburg

Registernummer: HRB 12860

UST Id-Nr.: DE177801951

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Afdeling Burgerzaken Oberhausen

 

Contact:

Telefoon: +49 (0)208 828 2055

E-mail: info@centro.de

 

Copyright

Alles hier. Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het recht om te reproduceren en te gebruiken ligt bij de auteurs. Alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en merknamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaars en dienen hier alleen ter illustratie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De aanbieder biedt echter geen waarborg voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de opgevraagde inhoud is op eigen risico van de gebruiker. De aanbieder behoudt zich het recht voor zijn aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten. Door te linken naar externe websites maakt CentrO Management GmbH zich niet tot eigenaar van de inhoud van deze websites. Voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt zijn uitsluitend de uitbaters van deze websites verantwoordelijk.