Privacybeleid loyaliteitsprogramma


Dit privacybeleid is voor het laatst herzien in februari 2021.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijken (in dit privacybeleid aangeduid als de “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”, zoals hierna gedefinieerd) worden verzameld en verwerkt om ons loyaliteitsprogramma te kunnen aanbieden (waaronder de toegang tot uw account via de website en winkelcentrum-apps, gezamenlijk: de “Diensten”).

 

In dit privacybeleid is het volgende opgenomen:

1. Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke:
Unibail-Rodamco Westfield SE, Schiphol Boulevard 371, WTC Toren H, 111 BJ Schiphol, Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24421194.

De plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens in het hieronder vermelde kader

Verwerkingsverantwoordelijke van de groep:
Unibail Management SAS
Een société par actions simplifiée met een kapitaal van € 20.000.000 Gevestigd aan 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Parijs Ingeschreven in het register van Parijs onder nummer 414 878 389

Het Data Privacy Team van URW Winkels B.V. en Unibail Management (waaronder de functionaris voor gegevensbescherming) is per e-mail bereikbaar via data.protection@urw.com of per post op 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 PARIS.

In algemene zin verwerkt Verwerkingsverantwoordelijke van de groep uw persoonsgegevens om de plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke bij te staan en te zorgen voor algemene leiding op groepsniveau.

Sommige taken zijn specifiek aan de plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke dan wel de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep toegewezen, en wel als volgt:

Taken van de plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke:
De plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens om u berichten te kunnen sturen met informatie over specifieke acties en evenementen van het desbetreffende winkelcentrum en om u aanbiedingen te kunnen doen.

Taken van de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep:
De Verwerkingsverantwoordelijke van de groep heeft met dienstverleners verschillende verwerkersovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten gesloten om het voor u technisch mogelijk te maken u voor het loyaliteitsprogramma aan te melden of de winkelcentrum-app te downloaden en te gebruiken.

De Verwerkingsverantwoordelijke van de groep is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van bepaalde berichten die op groepsniveau worden gecoördineerd en door de plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden. Daarnaast onderhandelt de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep met derden over speciale aanbiedingen waar deelnemers aan het loyaliteitsprogramma gebruik van kunnen maken.

De Verwerkingsverantwoordelijke van de groep verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • uw aanmelding voor het loyaliteitsprogramma te beheren;
 • uw gedrag binnen het winkelcentrum te analyseren, onder de voorwaarden zoals in de onderstaande tabel (3.1) nader uitgelegd, om u te kunnen voorzien van aanbiedingen op maat en informatie over evenementen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

 

De plaatselijke verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke van de groep treden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken op en worden hierna gezamenlijk aangeduid als: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”.

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens over u via de volgende kanalen:

 • rechtstreeks van u; en/of
 • door uw gebruik van de Diensten.

 

 1. Wanneer u de klantenkaart gebruikt, waaronder de virtuele, door hem tijdens uw bezoek te laten scannen, verzamelen wij informatie over het soort dienst waarvoor uw klantenkaart is gebruikt (bijvoorbeeld: evenementen, verjaardagscadeau) en dus over uw aanwezigheid in ons winkelcentrum.
 2. Wanneer u als geauthenticeerde gebruiker onze winkelcentrum-app of website gebruikt, verzamelen wij informatie over de frequentie van uw bezoeken en uw routes binnen het winkelcentrum, mits wij uw voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verkregen om deze gegevens te verzamelen (alleen voor de winkelcentrum-app; zie artikel 8 Geolocatie).
 3. Wanneer u de website gebruikt en het gebruik van cookies accepteert, verzamelen wij informatie op basis van de door u geaccepteerde cookies. Alle informatie over het gebruik van cookies en het beleid daaromtrent vindt u in onze cookieverklaring en website privacyverklaring. Informatie over deze verschillende wijzen van gegevensverzameling is te vinden in de paragraaf “Betrokken persoonsgegevens” in de tabel die in artikel 3 hierna is opgenomen.

 

3. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

 • De redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken (Specifiek doel)
 • De persoonsgegevens die het betreft (Betrokken persoonsgegevens)
 • De rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken (Rechtsgrond)
 • De periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren (Bewaartermijn)
 • De rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen (Rechten)

 

Specifiek doel

Betrokken persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Rechten

De beschikbare rechten zijn afhankelijk van de rechtsgrond

Beheer van uw aanmelding bij het loyaliteitsprogramma

Rechtstreeks door u verstrekt:

Verplicht: titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum

Niet verplicht: informatie over het feit dat de betrokkene binnen het winkelgebied werkt.

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma)

AVG artikel 6 lid 1 onder b

3 jaar na laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid

Beheer van de deelname aan door het winkelcentrum georganiseerde evenementen

NB: we kunnen u berichten sturen waarmee u aan het evenement kunt deelnemen (bijvoorbeeld wanneer u voor het evenement een bewijs van inschrijving nodig hebt om te kunnen deelnemen)

Rechtstreeks door u verstrekt:

e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer

 

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om deelnemers aan het loyaliteitsprogramma de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan georganiseerde evenementen en de veiligheid van die evenementen te garanderen

AVG artikel 6 lid 1 onder f

6 maanden na het evenement

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Bezwaar tegen de verwerking

Beheer van de aanbiedingen en voordelen van het loyaliteitsprogramma

Gratis toegang tot diensten (op de voorwaarden die zijn vermeld in de gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma):

Koelkluisjes

Rechtstreeks door u verstrekt:

Nummer klantenkaart, streepjescode, voornaam, achternaam, geboortedatum

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma)

 

AVG artikel 6 lid 1 onder b

Geen opslag voor het gebruik van de aanbiedingen en voordelen.

 

Wanneer de klantenkaart wordt gescand (nooit voor het gebruik van de toiletten), kunnen we de datum van uw bezoek en het soort gebruikte diensten/ aanbiedingen bewaren.

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid

 

Deelname aan prijsvragen die voor deelnemers aan het loyaliteitsprogramma worden georganiseerd

Rechtstreeks door u verstrekt:

Nummer klantenkaart, voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, persoonlijke informatie die in de prijsvraag zelf is opgenomen (antwoorden op vragen)

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (voorwaarden van de prijsvraag)

 

AVG artikel 6 lid 1 onder b

1 maand na uitreiking van de prijzen aan de winnaar(s)

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid

 

Beheer van berichten voor informatiedoeleinden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma

(voorbeeld: informatie over een evenement dat alleen voor deelnemers aan het loyaliteitsprogramma toegankelijk is)

Rechtstreeks door u verstrekt:

Nummer klantenkaart, titel, voornaam, achternaam, e-mailadres

Telefoonnummer (niet verplicht)

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma)

AVG artikel 6 lid 1 onder b

3 jaar na laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid

 

Beheer van commerciële berichten:

Per e-mail en/of sms indien u een telefoonnummer aan ons hebt verstrekt

Rechtstreeks door u verstrekt:

e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht)

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Toestemming

AVG artikel 6 lid 1 onder a

 

 

3 jaar na laatste digitale contact of gebruik van de Diensten of, indien dit eerder is, totdat de toestemming wordt ingetrokken

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Bezwaar tegen de verwerking

Overdraagbaarheid

Intrekking van toestemming

Analyse van uw gegevens/gebruik van de Diensten:

> om u van gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorzien; en

> om meer inzicht te krijgen in uw verwachtingen en behoeftes en nieuwe functies en diensten te ontwikkelen

Wij combineren de hiernaast genoemde persoonsgegevens.

Rechtstreeks van u verkregen: alle informatie die door u wordt verstrekt.

Door uw activiteit verkregen:

Gedrag op de website (cookies)

Deelname aan door het winkelcentrum georganiseerde evenementen

Uw gebruik van de wifi: datum van uw bezoek aan het winkelcentrum

Uw gebruik van spaarpunten

Wanneer uw klantenkaart wordt gescand voor het gebruik van een dienst of bij deelname aan een evenement in het winkelcentrum

 

 

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om meer inzicht te krijgen in de klant, zodat wij passende diensten kunnen leveren en/of passende aanbiedingen kunnen doen, en het gerechtvaardigde belang van de deelnemers aan het loyaliteitsprogramma om gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten te ontvangen.

AVG artikel 6 lid 1 onder f

NB:

 - informatie uit cookies wordt uitsluitend op de rechtsgrond van uw toestemming verzameld (AVG artikel 6 lid 1 onder a)

- informatie met betrekking tot uw gebruik van de wifi wordt uitsluitend op de rechtsgrond van uw toestemming verzameld (AVG artikel 6 lid 1 onder a)

=> maar de analyse van die informatie zoals hier beschreven vindt plaats op grond van het gerechtvaardigde belang (AVG artikel 6 lid 1 onder f)

3 jaar na laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Bezwaar tegen de verwerking

 Geolocatie (uitsluitend binnen het winkelcentrum, via de winkelcentrum-app)

Rechtstreeks door u verstrekt:

Verstrekt door het gebruik van de dienst: locatiegegevens binnen het winkelcentrum

Door een derde aan ons verstrekt: n.v.t.

Toestemming (gegeven via de winkelcentrum-app)

AVG artikel 6 lid 1 onder a

Uw geolocatiegegevens worden niet door ons opgeslagen.

 

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid

Intrekking van toestemming

Reactie op verzoeken van deelnemers aan het loyaliteitsprogramma met betrekking tot persoonsgegevens

Rechtstreeks door u verstrekt:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, deelnemersnummer

Door een derde aan ons verstrekt:

n.v.t.

Wettelijke verplichting

AVG artikel 6 lid 1 onder c

Het kalenderjaar van ontvangst, plus 5 jaar

 

 

Inzage

Rectificatie

Beperking van de verwerking

Wissing

Feedback van u over onze diensten

Rechtstreeks door u verstrekt: antwoorden op een vragenlijst ten aanzien van de waardering van de door ons verstrekte diensten.

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om meer inzicht te krijgen in de klant, de dienstverlening te verbeteren en passende diensten te verlenen en/of passende aanbiedingen te doen

AVG artikel 6 lid 1 onder f

3 jaar na laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Bezwaar tegen de verwerking

Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

(bijvoorbeeld wanneer een handhavingsinstantie of toezichthouder een misdrijf of incident onderzoekt)

Relevante persoonsgegevens met betrekking tot de vordering of procedure

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om zich te verweren;

AVG artikel 6 lid 1 onder f

 

Wettelijke termijn afhankelijk van het soort vordering/procedure

Inzage

Rectificatie

Wissing

Beperking van de verwerking

Bezwaar tegen de verwerking

 

4. Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • onze verwerkers zoals genoemd op deze pagina; het overzicht van onze huidige externe verwerkers kunt u hier vinden. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en omvat de bedrijfsnaam, het bedrijfsadres en het specifieke doel van de verwerking door de dienstverlener;
 • een bevoegde instantie of rechtspersoon naar aanleiding van een verzoek van een rechter of toezichthouder, een rechterlijk bevel, een dagvaarding of een gerechtelijke procedure, indien dit nodig is om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen;
 • een verkrijger, wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven in het kader van de verkoop of andere overdracht van (een deel van) onze bedrijfsmiddelen aan een andere onderneming;
 • onze verzekeraars, advocaten, andere adviseurs en rechters wanneer we vorderingen geldend maken en/of ons standpunt verdedigen.

 

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van alle door ons bewaarde persoonsgegevens uiterst serieus en spannen ons ervoor in om uw persoonsgegevens te beschermen. We hebben dan ook alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen en hebben onze dienstverleners op die basis geselecteerd.

We zijn met iedere in bijlage 1 genoemde dienstverlener een specifieke verwerkingsovereenkomst aangegaan en hebben zijn algemene technische en organisatorische maatregelen gecontroleerd. De dienstverleners zijn uitsluitend bevoegd de gegevens als verwerker te verwerken in overeenstemming met het bepaalde in dit privacybeleid, en uitsluitend namens ons en volgens onze aanwijzingen.

We kunnen echter niet alle risico’s met betrekking tot het gebruik van het internet beheersen. Gegevensbeveiliging is ook afhankelijk van de waakzaamheid van eenieder en het goede gebruik van deze technologieën. We vragen onze klanten dan ook om bij het gebruik van internetdiensten alert te blijven op mogelijke inherente risico’s.

6. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte door?

We maken gebruik van externe dienstverleners die ons helpen de Diensten aan u te verlenen en die namens ons uw persoonsgegevens verwerken. Deze externe dienstverleners moeten zich altijd houden aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

NB: sommige externe dienstverleners zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd en kunnen dus uw persoonsgegevens inzien en verwerken vanuit landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden. In geval van een dergelijke doorgifte buiten de EER gaan we de modelbepalingen aan die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, zodat we kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau genieten wanneer ze vanuit dat land worden ingezien en verwerkt. Onze verwerkers kunnen ook bindende bedrijfsvoorschriften hanteren.

Wanneer u hierover meer informatie wenst, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via het adres dat in artikel 7.5 hierna wordt vermeld.

Informatie over de modelbepalingen vindt u hier.

Informatie over de bindende bedrijfsvoorschriften vindt u hier.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

7.1 Op grond van alle toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de bepalingen in de tabel van artikel 3.1 hiervoor (kolom “Rechten”) hebt u het recht*:

 • uw persoonsgegevens in te zien: we geven u dan uitgebreide informatie over uw persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen: indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn;
 • wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen: indien u wilt dat wij (een deel van) uw persoonsgegevens wissen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: indien u de juistheid of rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens of onze noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken betwist, beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot het minimum (opslag) en, indien van toepassing, verwerken wij deze gegevens uitsluitend voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of, indien nodig, voor de bescherming van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een andere beperkte reden op grond van de toepasselijke wetgeving;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde en gangbare vorm of te verzoeken om de doorzending van die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (overdraagbaarheid).

 

NB: de beschikbare rechten zijn afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking. Zie de bepalingen in de tabel van artikel 3.1 hiervoor (kolom “Rechten”) voor de rechten die u per verwerkingsactiviteit kunt uitoefenen.

7.2 Intrekking van uw toestemming Wanneer de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming is, zoals in de tabel in artikel 3.1 hiervoor (kolom “Rechtsgrond”) is vermeld, kunt u de gegeven toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen intrekken.

Wanneer u dit doet, staken we de verdere verwerking op basis van deze toestemming. NB: wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten die eerder op basis van uw toestemming hebben plaatsgevonden.

Om uw toestemming voor de ontvangst van commerciële berichten in te trekken:

 • stuur een e-mail, zoals beschreven in de paragraaf “Uitoefening van uw rechten” hierna
 • wijzig de instellingen rechtstreeks in uw account
 • klik op de afmeldlink die in al onze berichten is opgenomen

 

7.3 Afmelden voor berichten voor informatiedoeleinden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma

In het kader van het loyaliteitsprogramma en op basis van de rechtsgrond van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons (de gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma) sturen we u berichten (die gaan uitsluitend over het loyaliteitsprogramma en bevatten geen commerciële aanbiedingen).

Indien u dit soort berichten niet wilt ontvangen, kunt u ons vragen ze niet langer te sturen, en wel als volgt:

 • stuur een e-mail, zoals beschreven in de paragraaf “Uitoefening van uw rechten” hierna; of
 • wijzig de instellingen rechtstreeks in uw account; of
 • klik op de afmeldlink die in al onze berichten is opgenomen.

 

7.4 Verwijderen van uw account

Indien u uw account wilt verwijderen, kunt u het ofwel:

 • rechtstreeks in de instellingen van uw account verwijderen; ofwel
 • een e-mail sturen, zoals beschreven in de paragraaf “Uitoefening van uw rechten” hierna.

 

7.5 Uitoefening van uw rechten

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen en/of alle relevante informatie wenst te verkrijgen, kunt u via het volgende adres contact met ons opnemen via info@stadshartamstelveen.nl.

Voor de effectieve uitoefening van uw rechten dient u uw verzoek naar het bovenstaande adres te sturen. Vragen en verzoeken in verband met de verwerking kunt u naar beide verwerkingsverantwoordelijken (de plaatselijke Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep) sturen.

Om inbreuk op de rechten van derden te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om in geval van redelijke twijfel uw identiteit vooraf vast te stellen door uw deelnemersnummer te vragen.

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, maar wij behouden ons het recht voor om deze periode met twee maanden te verlengen indien dit vanwege de complexiteit van uw verzoek nodig is. We zullen u in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen indien we besluiten deze reactietermijn te verlengen.

Indien nodig kunt u uw vragen ook stellen aan het ontvangstteam in uw winkelcentrum.

7.6 Klachten

U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

8. Geolocatie

8.1 Algemeen uitgangspunt

Wanneer in de winkelcentrum-app uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is gegeven, kunnen gegevens over uw locatie binnen ons winkelcentrum door ons worden verzameld en verwerkt zolang u bij onze winkelcentrum-app bent aangemeld. Het doel daarvan is de frequentie van uw bezoeken te meten, uw routes binnen ons winkelcentrum bij te houden en/of locatiegebaseerde diensten aan te bieden.

Geolocatie vindt uitsluitend plaats wanneer u in de instellingen van de op uw mobiele apparaat gedownloade winkelcentrum-app de aanvullende diensten/specifieke functie hebt geactiveerd. U kunt deze aanvullende diensten op elk moment weer deactiveren in de instellingen.

NB: wanneer u toestemming hebt gegeven, geldt deze toestemming onmiddellijk voor alle verdere contacten in onze winkelcentrum-app en voor verdere bezoeken aan ons winkelcentrum tot 12 maanden nadat voor het eerst verbinding is gemaakt, tenzij u uw toestemming intrekt.

8.2 Hoe beheert u uw geolocatievoorkeuren op uw mobiele apparaat?

Om binnen het winkelcentrum uw positie te kunnen bepalen, moet u de bluetooth-functie op uw mobiele apparaat inschakelen.

Indien u alleen de plattegrond wilt raadplegen, hoeft de bluetooth-functie niet te worden ingeschakeld.

NB: uw positie buiten ons winkelcentrum wordt niet gevolgd. De locatiefunctie wordt uitgevoerd door de bluetooth-bakens die uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimtes van het winkelcentrum zijn geplaatst.

U kunt de geolocatie van uw mobiele apparaat op elk moment via uw mobiele instellingen uitschakelen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

Er vindt op dit moment geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats die wettelijk gezien op u betrekking heeft of die u anderszins in grote mate treft. We zullen u echter van specifieke aanbiedingen voorzien op basis van uw individuele persoonsgegevens en analyses van uw gebruikersgedrag.

We willen u ook niet lastigvallen met informatie en acties die niet voor u van belang zijn. We beoordelen uw aankoopprofiel (d.w.z. informatie zoals uw eerdere aankopen en voorkeuren die we hebben verzameld via uw gebruik van onze Diensten zoals vermeld in tabel (artikel 3.1)) om u uitsluitend informatie en acties te sturen waarvan we denken dat die voor u interessant of van belang zijn.

10. Doorgifte in geval van een eigendomswijziging

Indien de Unibail-Rodamco-Westfield-groep, of zijn beheermaatschappij of eigenaar, betrokken raakt bij een fusie, overname, ontbinding of verkoop van (een deel van) het winkelcentrum, behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens door te geven wanneer u als deelnemer aan het loyaliteitsprogramma bent geregistreerd.
Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving voor een dergelijke wijziging een kennisgeving of toestemming is vereist, wordt u hiervan in kennis gesteld of krijgt u de gelegenheid om toestemming te geven.

11. Actualisering van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons worden herzien of geactualiseerd. Wijzigingen op dit privacybeleid gaan in wanneer ze online op deze website zijn gepubliceerd.
Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving voor een dergelijke wijziging een kennisgeving of toestemming vereist is, wordt u hiervan in kennis gesteld of krijgt u de gelegenheid om toestemming te geven.

Bijlage 1: Lijst van service providers