Receptie

Receptie

Voor informatie over Stadshart Amstelveen kunt u terecht bij de receptie in het Binnenhof. Onze hostess staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Bij de receptie kunt u ook terecht voor:

 • Shopgids met plattegrond – alle informatie over Stadshart Amstelveen in één gids
 • Informatie over de Stadshart Amstelveen Club.
 • Informatie over en het aanschaffen van de Amstlvn cadeaukaart
 • Rolstoel uitleen
 • Taxi reserveren

U kunt ook contact opnemen met onze hostess via telefoonnummer 06-29079647 of stuur een e-mail naar receptie@stadshartamstelveen.nl.

De receptie is op de volgende tijden geopend:

maandag 12:00 - 18:00 uur
dinsdag 10:00 - 18:00 uur
woensdag 10:00 - 18:00 uur
donderdag 10:00 - 21:00 uur
vrijdag 10:00 - 18:00 uur
zaterdag 10:00 - 18:00 uur
zondag 12:00 - 18:00 uur
 

Nog geen personal shopping card?

Word nu gratis lid en geniet van exclusieve aanbiedingen.

Huisregels Stadshart Amstelveen 

Om uw verblijf in Stadshart Amstelveen zo aangenaam mogelijk te maken, wijzen wij u er op dat er huisregels van toepassing zijn in het Binnenhof, Rembrandthof, Buitenplein en de parkeergelegenheden Stadsplein- en Schouwburgparkeergarage. Door dit gebied te bezoeken, accepteert u de onderstaande huisregels. Bij twijfel over het gebied waarin de regels van toepassing zijn, geldt de kadastrale indeling. Er geldt een verbod op:

 • Aanwezigheid en/of gebruik van fietsen en bromfietsen of andere (gemotoriseerde) voertuigen. Uitzondering zijn vervoersmiddelen voor hulpbehoevenden zoals een scootmobiel
 • Gebruik van rolschaatsen, skateboards en skeelers, (elektronische) steppen, op afstand bestuurbaar speelgoed, segways, hover boards en aanverwante artikelen
 • Rondhangen/samenscholen, zonder redelijk nut, in het winkelcentrum, lift en portalen, toiletten, parkeergelegenheden, expeditie ruimten en buitengebied enz.
 • Roken en/of gebruik maken van elektrische sigaretten
 • Nuttigen van alcoholische dranken m.u.v. de daarvoor bestemde gebieden, zoals terrassen behorende bij een horecagelegenheid (waarvoor de correcte vergunningen zijn verstrekt).
 • Gebruik, verhandelen en in bezit hebben van drugs, lachgas en aanverwante middelen
 • Bedelen en het nodeloos aanspreken van mensen
 • Houden van openbare toespraken
 • Houden van (politieke) manifestaties en activiteiten van groepen en personen, waaronder kansspelen
 • Lastig vallen van bezoekers
 • Zonder toestemming uitvoeren van enquêtes
 • Zonder toestemming uitdelen dan wel ophangen van (promotioneel) drukwerk, zoals flyers, pamfletten, posters en dergelijke
 • Venten, waaronder zonder toestemming collecteren of werven voor abonnementen
 • Zonder toestemming maken en/of afspelen van (versterkte) muziek
 • Zonder toestemming verkopen van goederen, fotograferen en/of filmen 
 • Zonder toestemming fotograferen en/of filmen
 • Overlast geven of risicovol gedrag vertonen en/of hinderen van winkelend publiek, waaronder o.a. rennen 
 • Deponeren van afval buiten de daartoe bestemde afvalbakken 
 • Deponeren van huisafval in de afvalbakken 
 • In bezit hebben van goederen/artikelen ter bevordering van (winkel) diefstal en/of andere strafbare feiten. U bent verplicht om deze goederen op verzoek van (beveiligings-)medewerkers te tonen.

Aanwijzingen van het management of de door haar aangestelde en/of ingehuurde (beveiligings) medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij overtreding van deze huisregels kan worden overgegaan tot een (gedeeltelijke) gebiedsontzegging en/of -verbod. In geval van twijfel, onvoorziene omstandigheden, of bij gevallen waarin de huisregels niet voorzien, zijn de (beveiligings) medewerkers en/of het management te allen tijde bevoegd tot het nemen van de nodige maatregelen om de veiligheid en openbare orde te waarborgen.  Het betreden van het winkelgebied, de parkeergelegenheden en de onmiddellijke omgeving geschiedt geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of voor diefstal van persoonlijke bezittingen. In het winkelgebied, de parkeergelegenheden en de onmiddellijke omgeving daarvan vindt (video) bewaking plaats voor uw en onze veiligheid. Bij strafbare feiten wordt de politie altijd geïnformeerd.  Mocht u naar aanleiding van deze huisregels vragen en/of opmerkingen hebben kunt u contact met ons opnemen via: info@stadshartamstelveen.nl        

CONTACT
06-29079647