Algemene spelvoorwaarden Win Amstelveen Giftcard
 

Deze algemene spelvoorwaarden (de Spelvoorwaarden) van Unibail-Rodamco SE (de Organisator), per adres: Unibail-Rodamco SE, Schiphol Boulevard 371 WTC Toren H, 1118 BJ Schiphol, zijn van toepassing op het kansspel Win Amstelveen Giftcard dat zal plaatsvinden van 30 mei tot en met 2 juni 2022 (de Actie) via de online kanalen van Stadshart Amstelveen (het Winkelcentrum). 

 

1. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie.

2. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon die 18 jaar of ouder is en die zich heeft geregistreerd voor de Personal Shopping Card op de website van Stadshart Amstelveen of via de app. Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, werknemers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en hun familieleden, alsmede werknemers van de winkels in het Winkelcentrum en hun familieleden. 

3. Uiterlijk 2 juni vindt de prijsuitreiking plaats. Alle mensen die tussen 30 mei en 2 juni 2022 15:00 uur deelnemen aan de actie maken kans op een van de prijzen (de Prijs): 3 x een Amstelveen Gift Card t.w.v. 50 euro. 

4. De Organisator bepaalt de uiteindelijke winnaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld. De Organisator kan de Prijs vervangen door één of meer prijzen van een vergelijkbare waarde. 

5. De prijswinnaar stemt ermee in dat foto- en videomateriaal van de prijsuitreiking via de social media kanalen van het Winkelcentrum wordt gepubliceerd.

6. In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator. 

7. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadelen van deelnemers gewijzigd.

8. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan contact worden opgenomen met de Organisator via: info@stadshartamstelveen.nl.

9. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

10. De Organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Actie. De Organisator verzamelt uw telefoonnummer en naam ten behoeve van de uitvoering van de Actie. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Actie is uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, maar dan kunt u niet langer deelnemen aan de Actie. De Organisator gebruikt de telefoonnummers van de Deelnemers uitsluitend ten behoeve van de Actie, namelijk om de Deelnemers tijdens de Actie één of meerdere berichten te sturen met informatie over de Actie (waaronder het bericht met de hint zoals beschreven in artikel 4). Na afloop van de Actie worden de telefoonnummers direct verwijderd. Voor meer informatie over de wijze waarop de Organisator uw persoonsgegevens verwerkt en over uw rechten onder de van toepassing zijnde privacy wetgeving verwijzen wij u naar http://stadshartamstelveen.nl/privacypolicy.