VILKÅR OG BETINGELSER

Hjemmeside, app og loyalitetsprogram

 

SIDST OPDATERET: 14. marts 2023

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser", som omfatter de generelle og de specifikke vilkår) regulerer brugen af vores hjemmeside og/eller app samt brugen af vores loyalitetsprogram og andre specifikke tjenester (hver især som defineret herunder), samlet kaldet de "tjenester", der leveres af Unibail-Rodamco-Westfield, som identificeret i “Definitioner” herunder (“URW”, “vi”, “os”, “vores”).

Tjenesterne tilbydes og er kun tilgængelige for brugere, som er fyldt 16 år eller ældre (18 år i forbindelse med bestemte tjenester, se Del B, Del C og Del D). Hvis du endnu ikke er fyldt 16 år, så vær venlig straks at holde op med at bruge tjenesterne. Ved at bruge eller forsøge at bruge tjenesterne, bekræfter du, at du er mindst 16 år gammel.

Når du opretter en konto via hjemmesiden og/eller appen og vælger foretrukne indkøbscentre (som defineret nedenfor), får du gavn både fra specifikke tjenester, der findes i sådanne indkøbscentre, som er nærmere beskrevet herunder og på vores hjemmeside, og fra vores loyalitetsprogram (som ikke findes i alle indkøbscentre, se her).

Vores loyalitetsprogram er gratis og søger at tilbyde en behagelig oplevelse, så indehavere af en enkelt konto kan udnytte tilbud, kampagner og informationer i alle URW’s indkøbscentre, som nærmere beskrevet herunder og på vores hjemmeside.

Alt efter hvad der er relevant, ved at du markerer det særlige felt eller ved at bruge vores hjemmeside og/eller app uden at blive registreret eller logge ind på din konto, giver du samtykke til at være juridisk bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du af en eller anden grund ikke kan acceptere alle disse vilkår og betingelser, bedes du straks ophøre med at benytte tjenesterne.

Bemærk, at URW kan tilbyde tjenester, som ikke er underlagt disse vilkår og betingelser, men som har deres egne vilkår og betingelser, som du modtager, hvor det er relevant (f.eks. gavekort, vi kan tilbyde, eller konkurrencer og lotterier, der muligvis foreslås, er alle underlagt særlige vilkår og betingelser).

I disse vilkår og betingelser finder du følgende oplysninger:

Indholdsfortegnelse

PART A – GENERAL TERMS. 1

PART B – SPECIFIC TERMS APPLICABLE TO SHOPPING CENTRES IN THE EU.. 11

PART C – SPECIFIC TERMS APPLICABLE TO SHOPPING CENTRES IN THE UK. 16

PART D  - SPECIFIC TERMS APPLICABLE TO SHOPPING CENTRES IN THE USA. 23

 


DEL A - GENERELLE VILKÅR

 

Indholdsfortegnelse

1......... Definitions. 2

2......... Registration and Account 2

3......... External Links and Content 3

4......... Privacy and Protection of Personal data. 4

5......... Intellectual Property. 4

6......... Your Responsibilities. 6

7......... Our Responsibilities. 8

8......... Transfer 8

9......... Severability / Entire Agreement 8

10........ Updates to Terms and Conditions. 8

11........ Suspension / Modification of the Services. 9

12........ Applicable Law and Jurisdiction. 9


1.      Definitioner

-        App: Indkøbscentrenes mobilapplikation og “Westfield- App Shopping applikation.

-        Loyalitetsprogram: URW’s loyalitetsprogram, som findes i alle indkøbscentre i EU (undtagen i indkøbscentrene Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen som ligger i Tyskland) og alle indkøbscentre i Storbritannien (UK). Loyalitetsprogrammet fås ikke de indkøbscentre, der ligger i USA.

-        Foretrukket indkøbscenter (ét eller flere): Det eller de indkøbscentre, du har valgt. Du kan altid tilføje eller fjerne ethvert indkøbscenter via din konto, helt efter eget skøn.

-        Indkøbscentre: Vores indkøbscentre ligger i EU, Storbritannien og USA. Du finder hele listen og de tilhørende kontaktoplysninger her.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: betyder (i) Unibail Management, forenklet aktieselskab med en kapital på 20.000.000 €, med officielt kontor på 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, Frankrig, registreret i Paris Register under nummer 414 878 389, og/eller ( ii) den eller de lokale enhed(er), der administrerer tjenesten afhængigt af det relevante land som identificeret her, som det kræves ud fra sammenhængen.

-        Hjemmesiden: Hjemmesiden findes på adressen www.westfield.com og alle underdomæner.

2.      Registrering og konto

2.1         Oprettelse af en konto

For at nyde godt af loyalitetsprogrammet og/eller andre tilbudte specifikke tjenester, som afhænger af indkøbscentrene, skal du registrere dig og oprette en konto hos os og vælge dit foretrukne indkøbscenter (et eller flere). Det er frivilligt, om vil oprette en konto.

Du skal for at registrere dig og oprette en konto hos os gennemføre den relevante registreringsproces, og du tilbydes følgende valg: 

·        at oprette en konto ved at give os de ønskede oplysninger (herunder for- og efternavn, fødselsdato, adresse og e-mail) og vælge en adgangskode, eller

 

·        at oprette en konto ved hjælp af din Facebook- eller Google-konto.

Du accepterer at afgive sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger samt at opdatere disse oplysninger, hvis det bliver nødvendigt.

Du har ikke pligt til at give os nogen af de valgfri oplysninger, der anmodes om.

2.2         Administration af kontoen

Du skal holde dine loginoplysninger fortrolige, og du er altid ansvarlig for alt, hvad der sker på din konto.  Såfremt du opdager eller får mistanke om eventuel ikke-autoriseret brug af din konto, skal du straks informere os via abuse@urw.com.

En kontooprettelse er begrænset til kun én pr. person (samme navn, samme e-mailadresse). Du anerkender, at din konto er personlig og forbeholdt dit eget og ikke-professionelle brug. Din konto kan ikke overføres til en anden person.

For at komme ind på din konto, hvis du har valgt at oprette forbindelse via din Facebook- eller Google-konto, bliver du bedt om at logge ind med din adgangskode til Facebook eller Google. I alle andre tilfælde skal du logge ind med din e-mail og valgte adgangskode.

2.3         Valg af foretrukket indkøbscenter (ét eller flere)

Når du opretter din konto, bliver du bedt om at vælge foretrukket indkøbscenter (ét eller flere). Du kan helt efter eget skøn vælge ét eller flere indkøbscentre, men du skal vælge mindst ét. Du forstår, at indkøbscentre kan ligge i dit bopælsland eller i et andet land eller område, og de tilbyder hver især deres specifikke tjenester i henhold til deres specifikke vilkår og betingelser.

Før du vælger ét eller flere foretrukne indkøbscentre og nyder godt af deres tjenester, så læs Del B for de specifikke vilkår, der gælder for indkøbscentrene i EU, Del C for de specifike vilkår, der gælder for indkøbscentrene i Storbritannien (UK) og Del D for de specifikke vilkår, der gælder for indkøbscentrene i USA.

Du kan altid ændre dine præferencer via din konto på hjemmesiden eller appen ved at tilføje eller fjerne ethvert af indkøbscentrene.

For konti, der blev oprettet før 14/03/2023, forbliver det indkøbscenter, hvor du oprindeligt tilmeldte dig vores tjenester, dit foretrukne indkøbscenter, men du kan udskifte det med et andet foretrukket indkøbscenter. Du kan altid tilføje andre foretrukne indkøbscentre som anført herover.

2.4         For dem med bopæl i USA Vilkår og betingelser for SMS

Vælger du at modtage tekstbeskeder, når du opretter en konto eller på anden måde, gælder vores Vilkår og betingelser for SMS også. Læs disse vilkår her.

3.      Eksterne link og indhold

Vi foreslår muligvis hypertekstlink fra tjenesterne eller fra kommunikation, du modtager fra tjenesterne, til tredjeparters websteder eller internetkilder. Vi kontrollerer ingen af disse websteder eller internetkilder.

Du anerkender udtrykkeligt, at vi under ingen omstændigheder er ansvarlige eller forpligtede for nogen form for oplysninger, indhold, produkter, tjenester eller materiale, der findes på tredjeparters websteder eller internetkilder, ej heller for påståede eller faktiske skader, der skyldes adgang til eller brugen af sådanne oplysninger, indhold, produkter, tjenester eller materiale, som er tilgængeligt på tredjeparters websteder eller internetkilder.

4.      Privatliv og beskyttelse af personoplysninger

For at oprette en konto beder vi dig om at anføre bestemte personoplysninger.

Du finder flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i vores Privatlivserklæring, som kan læses her.

5.      Intellektuel ejendomsret

5.1  Vores indhold

Hjemmesiden og appen, som omfatter al software, der bruges i forbindelse med tjenesterne, og alt deres indhold (herunder, men ikke begrænset til tekster, redaktionelt indhold, database, sidernes design, betjeningssoftware, foto, billeder, grafik, videoer, lyde, kort, logoer, varemærker, informationer og alle elementer af enhver art, der udgør tjenesterne) (samlet “indholdet“), er beskyttet af den gældende lovgivning om forfatterrettigheder, copyright, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder, og som vi ejer, kontrollerer eller har licens til.

Vi giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, ikke-overførbar, begrænset licens, der kan tilbagekaldes, til kun at komme ind i og benytte tjenesterne til personligt brug på enhver computer eller mobilenhed, så længe du bruger tjenesterne.

Medmindre andet er anført i disse vilkår og betingelser, må hverken alt eller dele af tjenesterne eller indholdet kopieres, repræsenteres, reproduceres, genbruges, offentliggøres igen, postes, vises eller udføres offentligt, transmitteres, tilpasses, oversættes, bruges til at skabe afledte værker, der er solgt, tildelt, underlicenseret, dekompileret, omvendt monteret, helt eller delvist ekstraheret eller distribueret i noget som helst medium, undtagen som den gældende lovgivning måtte tillade det.

Overholdes disse bestemmelser ikke, foreligger der en krænkelse, og det kan medføre civile og/eller strafferetlige sanktioner. Vi forbeholder os ret til at retsforfølge enhver, der ikke overholder disse bestemmelser.

5.2  Dit indhold

Du må generere, poste, uploade, indtaste, indsende eller gør tilgængeligt via tjenesterne oplysninger, tekster, redaktionelt indhold, foto, billeder, grafik, videoer, lyde, beskeder, logoer, varemærker og materiale af enhver art, som du indsender, gemmer eller deler, mens du bruger tjenesterne (samlet kaldet "dit indhold").

Du bevarer ejerskabet og alle andre ejendomsrettigheder, du har til dit indhold. Men ved at generere, poste, uploade, indtaste, indsende eller gøre dit indhold tilgængeligt via tjenesterne, accepterer du at give os og vores tilknyttede virksomheder en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv, underlicenserbar og overdragelig brugslicens til at reproducere, repræsentere, offentligt vise, offentliggøre, tilpasse, omformatere, udnytte og oversætte dit indhold i ethvert medie og i forbindelse med tjenesterne, så vidt det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning. Denne licens varer indtil udløbet af en 1-årig periode, efter din konto er lukket, uanset begrundelserne for en sådan lukning.

5.3  For dem med bopæl i USA Meddelelse og procedure for at påstå krænkelse af copyright

Vi besvarer meddelelser om copyright, som er indsendt i henhold til Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 ("DMCA"). Hvis du mener, at hjemmesiden eller appen indeholder elementer, der krænker copyrighten til dit arbejde, så følg nedenstående proces for at indsende en meddelelse om påstået krænkelse af copyright i henhold til DMCA.

BEMÆRK: FØLGENDE OPLYSNINGER GIVES KUN FOR AT DU KAN INFORMERE OS OM, AT DIT MATERIALE MED COPYRIGHT MULIGVIS ER BLEVET KRÆNKET.

SEND INGEN FORESPØRGSLER, DER IKKE VEDRØRER KRÆNKELSE AF COPYRIGHT (SÅSOM ANMODNINGER OM TEKNISK ASSISTANCE ELLER KUNDESERVICE, RAPPORTER ELLER MISBRUG AF E-MAIL OSV.) TIL NEDENNÆVNTE KONTAKTPERSON. DU FÅR INTET SVAR, HVIS DET ER SENDT TIL NETOP DEN KONTAKTPERSON. VI ADVARER DIG OM, AT HVIS DU GIVER VILDLEDENDE OPLYSNINGER, OM AT NOGET ONLINE MATERIALE ER KRÆNKENDE, KAN DU IFØLGE LOVEN STRAFFES MED STORE CIVILRETLIGE SANKTIONER.  DE OMFATTER SKADESERSTATNING MED BØDER, RETSAGS- OG ADVOKATOMKOSTNINGER, SOM VI ER BLEVET PÅDRAGET, AF ENHVER INDEHAVER AF COPYRIGHT ELLER AF ENHVER COPYRIGHTINDEHAVERS LICENSTAGER, DER ER SKADET SOM FØLGE AF VORES TILLID TIL DINE VILDLEDENDE OPLYSNINGER. DU KAN OGSÅ BLIVE STRAFFET FOR MENED.

I henhold til afsnit 17, United States Code, Section 512(c)(2), må meddelelser om påstået krænkelse af copyright KUN sendes til vores udpegede agent. Skriftlig meddelelse skal sendes til følgende udpegede agent:

DMCA Agent

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century By, CA 90067
USA
Telefon:

E-mail: dmca@urw.com

Du kan få flere oplysninger fra copyrightkontorets online telefonliste på www.dmca.copyright.gov/osp.

I henhold til afsnit 17, United States Code, Section 512(c)(3)(A), skal meddelelsen om en påstået krænkelse meddeles skriftligt og indeholde følgende:

·        Fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.

·        Identificering af det copyrightbeskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller af flere sådanne værker på et enkelt websted, dækkes af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på netop det websted.

·        Identificering af det materiale, der hævdes at være krænkende eller udsat for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgangen skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger, så vi med rimelighed kan finde materialet.

·        Oplysninger, der er nok til, at vi kan kontakte dig, såsom adresse, telefonnummer og, hvis det haves, en e-mailadresse, hvor du kan kontaktes.

·        En tro og love-erklæring om, at du mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af indehaveren af copyright, vedkommendes agent eller lovgivningen.

·        En erklæring om, at meddelelsens oplysninger er nøjagtige og at du, under straf for mened, er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv rettighed, der påstås at være krænket.

 

Vi besvarer meddelelser om påstået krænkelse af copyright i overensstemmelse med DMCA’s regler.

 

Hvis du mener, at dit materiale er blevet fjernet ved en fejl som reaktion på en copyrightmeddelelse, kan du sende en indsigelse til vores udpegede agent med følgende skriftlige oplysninger:

 

·        En fysisk eller elektronisk underskrift.

 

·        Identificering af det materiale, der er blevet fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret, og den placering, hvor materialet befandt sig, før det blev fjernet eller adgangen deaktiveret.

 

·        En erklæring under straf for mened, at du i god tro mener, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejltagelse eller forkert identificering af materialet, der skulle fjernes eller deaktiveres, og

 

·        Dit navn, adresse og telefonnummer samt en erklæring om, at du accepterer den føderale distriktsdomstols jurisdiktion for den retskreds, hvor adressen ligger, eller hvis din adresse er uden for USA, for enhver retskreds, hvor Wildfire kan findes, og at du accepterer værnetinget fra den person, der har indgivet meddelelsen i henhold til underafsnit (c)(1)(C) eller en agent for en sådan person.

 

Vi besvarer indsigelser i overensstemmelse med DMCA’s regler.

6.      Dine ansvarsområder

6.1  Brugerindhold og -adfærd

Tjenesternes funktioner gør, at du kan dele dit indhold og oplysninger via tjenesterne, herunder dele dem på de sociale netværker. Du er og forbliver dog under alle omstændigheder eneansvarlig og forpligtet for brugen af tjenesterne og for alt indhold, der er dit.

Du accepterer ikke at bruge noget af dit indhold eller tjenesterne til nogen form for ulovlige eller upassende formål, herunder, men ikke begrænset til at:

·        poste, levere, indlæse, uploade, indsende eller i øvrigt noget af dit indhold til tjenesterne, der strider imod den offentlige orden og moral, er ulovligt, truende, forfølgende (stalking), chikanerende, voldeligt, fornærmende, skadeligt for andre, vildledende, ærekrænkende, obskønt, injurierende , fornærmende, pornografisk, kan invadere en andens privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk, diskriminerende eller på anden måde anstødeligt, eller som fremmer eller tilskynder til ulovlig aktivitet.

·        poste, levere, indlæse, uploade, indsende eller i øvrigt noget af dit indhold til tjenesterne, der krænker nogen som helst love eller regler eller tredjeparters rettigheder, herunder enhver copyright, varemærke, forretningshemmelighed, patent, intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivsrettigheder, offentligørelsesret eller andre personlige eller ejerskabsrettigheder.

·        poste, levere, indtaste, uploade, indsende eller på anden måde nogen form for "spam", markedsføringsmateriale, uopfordret eller uautoriseret reklame eller enhver anden form for uopfordrede tilbud via tjenesterne.

·        bruge nogen form for vira, tidsbomber, cancelbots, malware, orme, ondsindet kode, defekter, trojanske heste, korrupte filer eller enhver anden type computerkode, filer eller programmer, der er udformet til at forstyrre, ødelægge, begrænse eller forringe den normale drift af tjenesterne, serverne eller de netværker, der er forbundet med tjenesterne.

·        skade eller forsøge at skade børn på nogen som helst måde.

·        oprette en falsk identitet for at vildlede andre.

·        bruge teknologi, automatiserede systemer, såsom "bots", "edderkopper" eller "crawlere" eller andre metoder til at indsamle eller få adgang til uautoriseret indhold eller steder, der ikke er offentligt tilgængelige.

·        bruge datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

·        forsøge at teste, sondere eller scanne sårbarheden af ethvert system eller netværk, der er knyttet til tjenesterne, eller at bryde igennem sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltningerne.

·        reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester til noget som helst forretningsformål.

Vi overvåger ikke dit indhold, du har placeret på tjenesterne. Vi forbeholder os dog ret til, men påtager os ikke forpligtelse til at gennemse dit indhold, og efter vores eget skøn til at fjerne eller slette alt det af dit indhold, der ikke overholder disse vilkår og betingelser. Vi overvåger eller begrænser heller ikke den indbyrdes kommunikation mellem brugerne via tjenesterne.

Du anerkender udtrykkeligt, at hvis du går ind på tjenesterne, kan du modtage eller blive udsat for indhold, varer eller tjenester, som du muligvis anser for at være upassende, unøjagtige, vildledende, ærekrænkende, obskøne eller på anden måde stødende. Så vidt de gældende love tillader det, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for, hvad der sker i forbindelse med noget sådant indhold på tjenesterne. Men opdager du noget ulovligt indhold, så vær venlig at informere os via content@urw.com.

Overholdes disse vilkår og betingelser ikke, kan det medføre en advarsel og/eller øjeblikkelig suspendering eller lukning af din konto uden forudgående varsel, uden at det berører eventuelle efterfølgende retshandlinger.  Ingen forsinkelse eller udeladelse fra vores side i at udøve nogen rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser vil fungere som et frafald af denne eller enhver anden rettighed.

6.2  Din forpligtelse

Du er eneansvarlig for at sørge for, at dine adgangskoder og kontoidentifikatorer forbliver fortrolige. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser, såfremt en uautoriseret tredjepart bruger din konto. Alle aktiviteter, der foregår via din konto, er også dit ansvar. Vi opfordrer dig til at vælge en stærk adgangskode og regelmæssigt ændre den, så risikoen for uautoriseret adgang til din konto begrænses.

Du er og forbliver under alle omstændigheder eneansvarlig for det indhold, du overfører til tjenesterne, for din brug af tjenesterne og alle aktiviteter, der foregår via din konto. Du er derfor ansvarlig for ordentlig konfigurering eller for at træffe alle relevante foranstaltninger, der skal opretholde passende sikkerhed, beskyttelse og backup af dit indhold, herunder dine egne data og/eller software, som er installeret på din computer og/eller mobilenhed, mod eventuelle angreb.

Du forstår og accepterer, at du har adgang til, downloader eller på anden måde henter informationer, materiale eller data via tjenesterne efter dit eget skøn og på egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data, der skyldes download af sådanne informationer, materiale eller data.

Du skal selv levere alt udstyr (inkl. computer, mobilenhed osv.) for at få adgang til og bruge tjenesterne i overensstemmelse med de gældende love og regler, herunder men ikke begrænset til love om intellektuelle ejendomsrettigheder.

7.      Vores ansvarsområder

De tjenester, vi leverer, er kun beregnet til informationsformål. Selv om der inden for rimelighedens grænser gøres alt for at sikre, at indholdet af tjenesterne er aktuelt, nøjagtigt, komplet og opdateret, leverer vi tjenesterne på basis af "som de er" uden nogen som helst garantier, tilsagn eller andre underforståede forpligtelser (uanset oprindelsen), som alt sammen er udelukket. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug at tjenesterne helt er på dit eget ansvar.

Så vidt det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, er vi ikke ansvarlige for (i) force majeure-begivenheder eller nogen anden begivenhed, der med rimelighed ligger uden for vores kontrol, (ii) skader, tab eller konsekvenser, der opstår som følge af enhver brug af tjenesterne eller deres indhold, eller for det indhold, du måtte udgive på tjenesterne, og (iii) for nogen form for indirekte skader eller tab, samt immaterielle skader, erstatningsskader for tabt fortjeneste, indtægter, brug eller data, der skyldes brugen eller betjeningen af tjenesterne.

Du anerkender udtrykkeligt, at (i) tjenesterne ikke er fejlfri eller fri for virus, (ii) forbindelsen til tjenesterne indebærer de risici, som vides er forbundet med enhver forbindelse og transmission på internettet og på mobiltelefonnetværker, især med hensyn til dataoverførselshastighed, informationssøgning eller konsultationers svartid og teknisk ydeevne, (iii) at vi har ingen kontrol over tredjeparters netværker eller websteder, du kommer ind på, når du benytter tjenesterne, (iv) vi er heller ikke ansvarlige for tab af data, manglende lagring, fejllevering eller utidig levering af nogen data eller materialer via tjenesterne, og (v) vi fraskriver os alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salgbarhed/tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til indholdets formål eller behov og for tjenesterne.

8.      Overførsel

Du bemyndiger, at vi kan overføre, tildele eller delegere nogen af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser til en tredjepart.

9.      Adskillelighed / Hele aftalen

Hvis en del af disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig, annulleret eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal disse vilkår og betingelser anses som adskillelige, og den resterende del har stadig fuld effekt.

Disse vilkår og betingelser, sammen med eventuelle tillægsvilkår, der henvises til i disse vilkår og betingelser, som hermed indgår via reference, indeholder hele forståelsen og aftalen mellem dig og os og erstatter alle tidligere eller inkonsistente forståelser vedrørende tjenesterne og din brug af tjenesterne. Disse vilkår og betingelser kan ikke ændres eller opsiges mundtligt. Enhver bestemmelse, der skal overleve, så vi kan håndhæve betydningen, skal overleve termineringen af disse vilkår og betingelser. 

10.  Opdatering af vilkår og betingelser

Vi kan af og til revidere eller opdatere disse vilkår og betingelser. Du bliver informeret om enhver ændring i disse vilkår og betingelser på den måde, vi mener er den mest hensigtsmæssige (e-mail, meddelelse, offentliggørelse af de reviderede vilkår og betingelser på tjenesten). Den seneste version af de gældende vilkår og betingelser er den, der kan læses på hjemmesiden Westfield.com.  Hvis vi ændrer noget, og hvis dit samtykke er påkrævet dertil i henhold til gældende lovgivning, beder vi om dit samtykke. Så vidt det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, betyder din fortsatte adgang til eller brug af tjenesterne, at du accepterer de reviderede eller opdaterede vilkår og betingelser.

11.  Suspendering / Ændring af tjenesterne

Bemærk, at vi altid har ret til at ændre/suspendere enhver af tjenesterne, uden at det giver dig nogen ret til kompensation eller godtgørelse.

12.  Gældende lov og jurisdiktion

12.1       Bortset fra beboere i USA og Storbritannien (se nedenfor), skal disse vilkår og betingelser være underlagt og fortolket i overensstemmelse med fransk lovgivning, og du accepterer, at franske domstole har den eksklusive jurisdiktion, altid i henhold eventuelle obligatoriske bestemmelser i din lokale jurisdiktion

Intet i disse vilkår og betingelser påvirker din ret som forbruger til at stole på de obligatoriske bestemmelser i din lokale jurisdiktion.

12.2       For beboere i Storbritannien (UK).

Du accepterer, at disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i England, og eventuelle tvister afgøres kun af engelske domstole.

12.3       For beboere i USA.

 

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT – DET KAN I HØJ GRAD PÅVIRKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER.  DET INDEHOLDER ENVOLDGIFTSKLAUSUL SAMT FRAFALD AF NÆVNINGETING OG KOLLEKTIVE SØGSMÅL.

Lovvalg/Forumvalg

Disse vilkår og betingelser skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i staten Californien, uden at det påvirker nogen principper om lovkonflikter. Du accepterer, at enhver handling ved lov eller billighedsret, der skyldes eller vedrører disse vilkår, kun må anlægges ved de statslige eller føderale domstole i Los Angeles County, Californien, og du giver hermed samtykke til og accepterer sådanne domstoles personlige jurisdiktion for formålene med at anlægge enhver sådan sag. Du accepterer specifikt, at du ikke vil gøre indsigelse mod en sådan jurisdiktion eller værneting begrundet med manglende personlig jurisdiktion, forum non conveniens eller andet. Så vidt det måtte være relevant, accepterer du at fravælge og udtrykkeligt udelukke enhver anvendelighed af Uniform Computer Information Transactions Act (Ensartet lov om datatransaktioner).

Frafald af nævningeting

SÅ VIDT DEN GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, I ENHVER HANDLING ELLER PROCEDURE, DER ER STARTET FOR AT HÅNDHÆVE NOGEN AF PARTERNES RETTIGHEDER ELLER FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, DIN BRUG AF TJENESTERNE ELLER MED HENSYN TIL DETTE EMNE, SÅ FRAFALDER PARTERNE. HERMED DERES GRUNDLOVS- OG LOVBESTEMTE RET TIL EN RETSSAG FORAN ET NÆVNINGETING OG VÆLGER I STEDET, AT TVISTEN LØSES AF EN DOMMER.

Ingen kollektive søgsmål

SÅ VIDT DEN GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, ACCEPTERER DU OG VI, AT VI HVER ISÆR KUN KAN FREMSÆTTE KRAV MOD DEN ANDEN I DIN ELLER VORES INDIVIDUELLE KAPACITET, OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER MEDLEM AF EN GRUPPE I NOGET SÅKALDT KOLLEKTIVT ELLER CIVILT SØGSMÅL ELLER VIA RIGSADVOKAT.

Voldgift og frafald af kollektive søgsmål

Ved at bruge tjenesterne accepterer du, at denne bestemmelse om voldgift og frafald af kollektive søgsmål ("voldgiftsaftale") styrer alle de tvister, der skyldes, påvirker eller vedrører dit forhold til os, hjemmesiden og/eller appen, og alle hjemmesider, software, produkter eller tjenester, vi har leveret, vil levere eller har tilbudt at levere til dig, som der er truet med, fremsat, indgivet eller påbegyndt (herefter kaldet "kravene"). Ethvert krav skal, enten ud fra dit eller vores valg, løses ved bindende voldgift, der administreres af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med deres gældende regler og procedurer for forbrugertvister (“regler"), uanset om sådanne krav er anført i en kontrakt, tort, vedtægt eller andet.  Reglerne kan hentes gratis fra AAA’s hjemmeside på www.adr.org.  Du eller vi kan enten vælge at løse et bestemt krav ved hjælp af voldgift, uanset om én af os allerede har indledt en retssag i forbindelse med kravet, ved at: (a) fremsætte et skriftligt krav om voldgift til modparten, (b) indlede voldgift mod den anden part, eller (c) indgive en begæring om tvungen voldgift i retten.  HVIS ENTEN DU ELLER VI VÆLGER AT LØSE ET BESTEMT KRAV VED VOLDGIFT, OPGIVER DU DERFOR DIN RET TIL AT GÅ I RETTEN FOR AT HÆVDE ELLER FORSVARE DINE RETTIGHEDER (UNDTAGEN KRAV, DER ER FREMSAT HVER FOR SIG INDEN FOR JURISDIKTIONEN AF RETTEN FOR SMÅKRAV, FORUDSAT KRAVENE FORBLIVER I RETTEN FOR SMÅKRAV).  Denne voldgiftsaftale skal så vidt muligt fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med den føderale voldgiftslov, til trodsom der er eventuelle statslige love om det modsatte, uanset de pågældende kravs oprindelse eller art.  Denne voldgiftsaftale gælder ikke for krav, der er påbegyndt i eller overført til retten for småkrav. 

Kravene skal afgøres af kun én voldgiftsdommer.  Voldgiftsdommeren udvælges i henhold til reglerne.  Såfremt der er konflikt mellem reglerne og denne voldgiftsaftale, er denne voldgiftsaftale gældende.  Hvis AAA ikke kan løse kravene, og hvis du og vi ikke bliver enige om en vikariende voldgiftsadministrator, kan du vælge den voldgiftsadministrator, der skal løse kravene.  

Voldgiftssager.  Voldgiften skal ske inden for 80 km fra din bopæl på det tidspunkt, når voldgiften er påbegyndt.  Alle krav og forsvar, der kan hævdes i retten, kan hævdes i voldgiften, og voldgiftsdommeren kan tilkende de samme retsmidler, som en domstol kan.  Voldgiftsdommerens kendelse kan indgå som en dom i retten.  Medmindre loven foreskriver det, kan voldgiftsdommerens kendelse ikke prøves af retten, og den kan ikke appelleres.  Vi betaler voldgiftsdommerens honorar som anført i reglerne. Du er ansvarlig for dine egne advokatsalærer, medmindre de bevilges dig af voldgiftsdommeren.  Intet i denne voldgiftsaftale skal forhindre nogen af os i at anmode en domstol med kompetent jurisdiktion om midlertidig nødhjælp, såsom en midlertidig tilholdskendelse, en midlertidig beskyttelseskendelse, et tillæg eller andre retsmidler forud for en dom.  Såfremt du er lejer, forpagter eller licenstager i et af vores indkøbscentre, gælder denne voldgiftsaftale ikke i nogen sag om en lejers ulovlige forbliven i lejemålet eller nogen anden sag om summarisk fraflytning af ejendommen.

Enhver afgørelse vedrørende om denne voldgiftsaftale er gyldig eller kan håndhæves delvist eller i sin helhed, træffes af voldgiftsdommeren alene, herunder uden begrænsning ethert spørgsmål om et krav er genstand for voldgift, det er imidlertid forudsat, at håndhævelsen af frafaldet af det kollektive søgsmål, der beskrives herunder, skal afgøres af den domstol, der er relateret til kravet. 

Frafald af kollektive søgsmål 

ENHVER VOLDGIFT OM ET KRAV SKER PÅ INDIVIDUEL BASIS.  DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU FRAFALDER RETTEN TIL AT DELTAGE SOM GRUPPEREPRÆSENTANT ELLER SOM MEDLEM I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL.   

Retten til at fravælge.  Du har ret til at fravælge denne voldgiftsaftale. Du skal for at fravælge informere os, om at du agter at gøre det inden for 60 dage, efter du modtog denne voldgiftsaftale.  Dit fravalg træder ikke i kraft, og du anses for at have givet samtykke til og accepteret voldgiftsaftalen, medmindre vi har modtaget din skriftlige hensigtsmeddelelse om fravalg hos Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City , CA 90067 Attn.: Lovlig inden for en sådan 60-dages periode.  Din hensigtsmeddelelse om at fravælge kan være et brev, du har underskrevet, eller en e-mail, du har sendt, hvori der står "Jeg vælger at fravælge voldgiftsaftalen" eller med en lignende ordlyd.   

FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER, eller hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os eller besøge en afdeling.  Har du flere spørgsmål om AAA’s procedurer, så find oplysningerne på AAA’s hjemmeside, www.adr.org, ELLER ring til AAA på +1 (800) 778-7879.

 

 


 

DEL B - SPECIFIKKE VILKÅR, DER GÆLDER FOR INDKØBSCENTRE I EU

Disse specifikke vilkår og betingelser gælder for specifikke tjenester, der tilbydes af indkøbscentre, som ligger i EU (som angivet nedenfor), og de gælder som tillæg til de herover beskrevne Generelle vilkår (hvoraf de generelle vilkår betragtes som en del). I den udstrækning der er en konflikt mellem de generelle vilkår og de relevante specifikke vilkår, har de relevante specifikke vilkår forrang.

Indholdsfortegnelse

1......... Definitions. 12

2......... Loyalty Program.. 12

3......... Loyalty Points Collection. 13

 

1.      Definitioner

Udover den anførte definitioner i de generelle vilkår, til de specifikke formål i Del B, gælder følgende definitioner:

Loyalitetskort: Et fysisk eller virtuelt kort (fås via din konto på appen og/eller hjemmesiden), som viser dit loyalitets-ID-nummer og er påkrævet for at udnytte tilbud eller tjenester inden for loyalitetsprogrammets rammer.

Samling af loyalitetspoint: Valgmulighed i loyalitetsprogrammet, så du kan samle point - dog kun i bestemte indkøbscentre, som er anført her, når du køber, så du kan drage fordel af tilbagebetalinger og personlige tilbud. Hvis du har valgt flere foretrukne indkøbscentre, der tillader dig at samle point, selv i samme land, bliver disse point ikke akkumuleret.

2.      Loyalitetsprogram

2.1         Tilgængelighed

Loyalitetsprogrammets tjenester tilbydes og er kun tilgængelige for brugere, der er fyldt 16 år eller ældre.

Hvis du endnu ikke er fyldt 16 år, så vær venlig straks at holde op med at benytte loyalitetsprogrammet. Ved at bruge eller forsøge at bruge loyalitetsprogrammet, bekræfter du, at du er mindst 16 år gammel.

Loyalitetsprogrammet underlagt disse specifikke vilkår findes i alle indkøbscentre i EU, undtagen i indkøbscentrene Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen, som ligger i Tyskland. 

2.2         Oprettelse af en konto

For at blive tilmeldt loyalitetsprogrammet, skal du oprette en konto i henhold til punkt 2 herover. Kontoens oprettelse udløser automatisk, at der oprettes et Loyalitetskort hos os.

Du kan også oprette en konto via referencerne på det Loyalitetskort, vi allerede har udstedt til dig (dvs. indtaste den kode, som ses under stregkoden på Loyalitetskortet, eller scanne stregkoden) og bekræfte dine oplysninger (inkl. for- og efternavn, fødselsdato, adresse, køn, telefonnummer og e-mail).

Når den er oprettet, bliver kontoen automatisk tilknyttet og forbundet med det Loyalitetskort, vi kunne have udstedt til dig før kontooprettelsen.

Nye Loyalitetskort, der udstedes fra den 14. marts 2023, er kun virtuelle kort.

Fysiske loyalitetskort udstedt før denne dato er ikke længere gyldige, og du skal oprette en konto via hjemmesiden eller appen, så du stadig kan udnytte loyalitetsprogrammet. Du kan dertil bruge referencerne på dit Loyalitetskort til at oprette en sådan konto via den beskrevne proces i punkt 2.2 her.

2.3         Administration af din konto

Via dit Loyalitetskort kan du drage fordel af tjenester, der tilbydes i alle relevante indkøbscentre. 

Du anerkender, at loyalitetsprogrammet og -kortet er personligt og forbeholdt enkeltpersoner til eget og ikke-professionelt brug. De kan ikke overføres, og Loyalitetskortet er absolut ikke et betalingskort.

 

3.      Samling af loyalitetspoint

3.1         Tilgængelighed

Aktiveringen af tjenester til samling af loyalitetspoint tilbydes og er kun tilgængelige for brugere, der er fyldt 18 år eller ældre. Ellers kræves der bemyndigelse fra den eller de personer, der har forældremyndigheden.

 Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, eller hvis du ikke har fået en gyldig godkendelse fra dine forældre, så lad være med at anmode om aktivering, eller stop straks med at bruge samling af loyalitetspoint. Ved at anmode om aktivering eller bruge eller forsøge at bruge samling af loyalitetspoint bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel, eller at du har en gyldig godkendelse fra dine forældre. 

Programmet til samling af loyalitetspoint findes kun i de deltagende indkøbscentre (se herunder). 

Du kan aktivere samling af loyalitetspoint som en valgmulighed i loyalitetsprogrammet.

Det er gratis at samle loyalitetspoint, som gør, at du kan drage fordle af tilbagebetalinger og personlige tilbud, som er nærmere beskrevet nedenfor, på vores hjemmeside og i appen.

Bemærk, at hvis du ønsker at aktivere samling af loyalitetspoint, skal du desuden acceptere at overholde og være bundet af den relevante tilbagebetalingsudbyderes brugsvilkår.

3.2         Specifikke definitioner

Udover de anførte definitioner herover, til formålet i dette specifikke punkt 3, gælder følgende definitioner: 

Tilbagebetalingsudbyder: Det betyder den tredjepart, der er ansvarlig for at organisere, administrere og implementere tilbagebetalinger som følge af dine transaktioner Den relevante tredjepartsudbyder afhænger af det land, hvori de indkøbscentre ligger, hvorfra du samler loyalitetspoint, se listen her.

Berettiget virksomhed: Det betyder alle de anførte virksomheder, der ses på listen her. Bemærk, at i henhold til tilbagebetalingsudbyderens skønsmæssige beføjelser på dette punkt, kan enhver virksomhed fjernes fra listen over berettigede virksomheder, uden at det dermed giver dig nogen ret til kompensation eller godtgørelse.

 

Betalingsmetoder: Det er den eller de anvendte betalingsmetoder (dvs. betalingskort, som er knyttet til din synkroniserede konto. Bemærk, at eftersom det er din bank og/eller "måltidskupon"-konto, der er synkroniseret:

 

-        alle betalingsmetoder knyttet til din synkroniserede konto udløser samling af point, og

 

-        du behøver ikke opdatere dine oplysninger, hvis din betalingsmetode ændres (dvs. når du f.eks. modtager et nyt betalingskort).

Deltagende indkøbscentre: Det vil sige de indkøbscentre, der er anført her.

Deltagende butikker: Det betyder alle butikker i vores deltagende indkøbscentre, med undtagelse af:

-   Banker / pengeautomater

-   Kortvarige butikker/pop-op-butikker

-    Automater (mad, drikkevarer)

-    Klik og tjenester

-    Kasinospil / lotterier

-    Køb via internettet (herunder Click & Collect)

-    Ikke-detailhandleres faciliteter (f.eks. swimmingpool, lægeklinik...)

 

Purchase: Det betyder et køb til et bestemt beløb, som er specificeret her, foretaget i de deltagende butikker (onlinekøb er udtrykkeligt udelukket) med den eller de betalingsmetoder, der er knyttet til den synkroniserede konto, eller hvis kvittering er tilføjet via den dertil beregnede brugerflade, der kan åbnes via kontoen.

 

Synkroniseret konto: Det betyder den konto, der er synkroniseret med din konto. Kontoen kan være en bankkonto eller en "måltidskupon"-konto.

3.3         Aktivering af samling af loyalitetspoint

For at du kan nyde godt af vores samling af loyalitetspoint:

-        Du er nødt til at have en konto hos os og vælge én af de deltagende indkøbscentre, og

-        du skal aktivere samling af point, enten ved

o   at synkronisere din konto (bank og/eller måltidskupon) med din konto. Din bank eller måltidskuponvirksomhed skal være anført som en berettiget virksomhed, eller

o   ved at tilføje dine købskvitteringer via den dertil beregnede brugerflade.

Bemærk, at synkroniseringen med din konto (bank og/eller “måltidskupon") eller analysen af dine købskvitteringer bliver håndteret af tilbagebetalingsudbyderen.

Aktiveringen af samling af loyalitetspoint får du via én af følgende valgmuligheder, enten via vores hjemmeside eller appen:

-        når du første gang abonnerer på loyalitetsprogrammet, så besøg vores hjemmeside eller app og udfyld den særlige registreringsformular til at aktivere samling af loyalitetspoint, eller

-        efter din registrering i loyalitetsprogrammet, er du altid et link via din loyalitetskonto, hvor du kan aktivere samling af loyalitetspoint.

Når du vælger at aktivere samling af loyalitetspoint ved at synkronisere din konto (bank eller måltidskupon), bliver du bedt om at give tilbagebetalingsudbyderen følgende oplysninger: Virksomhedens navn / kontotype / kundebank- eller måltidskupon-ID / kode til kundebank eller måltidskuponkonto/andre data, som virksomheden måtte kræve, og om at acceptere din kontos synkronisering med din konto hos os.

Du accepterer at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, samt at opdatere disse oplysninger, når det er nødvendigt.

Når du vælger at aktivere samling af loyalitetspoint ved at tilføje dine købskvitteringer, eller når den synkroniserede konto er en måltidskuponkonto, er dine bankoplysninger nødvendige for at kunne indbetale tilbagebetalinger direkte på din bankkonto.

3.4         Fordelene ved samling af loyalitetspoint

a) Tilbud med tilbagebetaling

Hvert køb med betalingsmetoderne i de deltagende butikker genererer loyalitetspoint som beskrevet her.

Når du når et bestemt pointniveau, som beskrevet her, er du berettiget til at modtage tilbagebetalingstilbud på et bestemt beløb, som anført her, på den ene betingelse, at du køber én gang mere med betalingsmetoderne i én af de deltagende butikker inden for 3 (tre) måneder fra den dag, du når op på det berettigede antal point. 

Bemærk venligst, at ovennævnte tilbagebetaling indbetales direkte på din synkroniserede bankkonto (eller ved præsentation eller din bankkontos identitet), inden for højst 7 (syv) dage fra den dag, du igen købte noget.

Bemærk, at du er berettiget til et maksimalt antal tilbagebetalinger pr. konto pr. år som beskrevet her.

b) Personlige tilbud

Baseret på dine køb vil vi forhandle med de deltagende butikker om nogle personlige tilbud til din fordel.

c) Ingen akkumulerede point

Point kan samles fra hvert deltagende indkøbscenter og er kun gyldige i netop det deltagende indkøbscenter.

Du kan beslutte at udnytte samling af loyalitetspoint fra flere deltagende indkøbscentre. Vær i så dald opmærksom på, at de point, der samles via flere deltagende indkøbscentre, selv i samme land, ikke akkumulleres.

Har du eksempelvis samlet 10 point i dit første foretrukne indkøbscenter og 90 point i dit andet foretrukne indkøbscenter, kan du ikke kræve tilbagebetaling eller tilbud til 100 point.

3.5         Loyalitetspoints gyldighed

Dine loyalitetspoint er gyldige i 12 (tolv) måneder fra den dag, du sidst købte med betalingsmetoderne i de deltagende butikker.

Loyalitetspointene har ingen kommerciel værdi (bortset fra tilbagebetalingsfordelen), og de må ikke sælges eller overføres til en tredjepart.

3.6         Generelle oplysninger om samling af loyalitetspoint

-        Alle køb i de deltagende butikker med betalingsmetoderne på den dag, hvor du aktivererer samling af loyalitetspoint, selv før aktiveringen, bliver iberegnet.

-        Vi fralægger os ethvert ansvar, såfremt dine betalingsmetoder ikke accepteres i de deltagende butikker eller er underlagt et minimumsbeløb.

-        Bemærk, at ethvert køb med flere afdragsbetalinger ikke udløser samling af loyalitetspoint.

-        Du anerkender, at samling af loyalitetspoint er personligt og forbeholdt enkeltpersoner til eget og ikke-professionelt brug. De kan ikke overføres.

 

-        Du accepterer, at vi altid frit kan ændre, suspendere eller stoppe med samling af loyalitetspoint uanset begrundelse, som specificeret i de generelle vilkår, især uden at det er begrænsende. Vi står os også frit suspendere din mulighed for at tilføje købskvitteringer.

 

-        Flere køb på samme dag i den samme deltagende butik eller i to deltagende butikker, der hører ind under samme virksomhed og/eller handler under samme varemærke/betegnelse, bliver kun beregnet som ét køb til samlingen af loyalitetspoint.

 

-        Som specificeret i købsdefinitionen ovenfor, skal der betales et minimum pr. køb for at opnå point (se her).

 

-        Antallet af købte varer er uden betydning.

 

-        I tilfælde af fælles bankkonto kan én bankkonto synkroniseres med kun én konto hos os. Alle betalingsmetoder, der er knyttet til den fælles konto, kan imidlertid udløse samling af point til fordel for den konto, der er synkroniseret med den fælles bankkonto.

 

-        Når samlingen af loyalitetspoint aktiveres ved at tilføje købskvitteringerne, bliver den eller de kvitteringer medregnet, der svarer til det eller de køb, der er foretaget på tilføjelsesdagen og inden for grænsen, som er 5 (fem) kvitteringer pr. dag.

 

-        Når samling af loyalitetspoint aktiveres ved at tilføje dine købskvitteringer, bliver de givne bankoplysninger ikke accepteret til en anden loyalitetskonto.

3.7         Overholdelse af disse specifikke betingelser

Sletning/ny oprettelse af din konto hos os og/eller deaktivering/ny aktivering af samling af loyalitetspoint tillader ikke, at du udnytter velkomsttilbuddet en anden (eller senere) gang, eller at du drager fordel af flere end det maksimale antal tilbagebetalinger, der er godkendt pr. konto pr. år.

Vi forbeholder os ret til at kontrollere, eller få en tredjepart til at kontrollere, at fordelen ved velkomsttilbuddet er entydigt, og/eller det maksimale antal tilbagebetalinger, du har fået udbetalt, med alle relevante metoder.


DEL C - SPECIFIKKE VILKÅR, DER GÆLDER FOR INDKØBSCENTRE I STORBRITANNIEN

Disse specifikke vilkår og betingelser gælder for specifikke tjenester, der tilbydes af indkøbscentre, som ligger i UK (som anført nedenfor), og de gælder som tillæg til de herover beskrevne Generelle vilkår (og heri betragtes de generelle vilkår som en del). I den udstrækning der er en konflikt mellem de generelle vilkår og de relevante specifikke vilkår, har de relevante specifikke vilkår fortrinsret.

Indholdsfortegnelse

1......... General 17

2......... Conditions of Entry to UK Shopping Centres. 17

3......... Interactive Maps Services. 18

4......... Westfield Smart Parking Services. 18

5......... Westfield Club Loyalty Programme Cashback (Effective 16 November 2021) 19

 

1.      Generelt

Godkendelse af kort. Når du opretter en konto, skal du muligvis tilføje et betalingskort, så du kan få mest muligt ud af nogle af tjenesterne.

For at verificere dit betalingskort, når du tilføjer det til din konto, eller når du opdaterer betalingskortets oplysninger, udsteder vi eventuelt en ‘godkendelsestilbageholdelse’ for et lille beløb på dit kort. Dette beløb debiteres faktisk aldrig på din konto, men du kan muligvis se et "afventende" gebyr for det godkendte beløb. Du kan eksempelvis se en midlertidig debiteringsgodkendelse på 1 GBP eller mindre på dit bank- eller kortudtog. Den er særskilt fra enhver betalingstransaktion, som du foretager via tjenesterne – dvs. den er ikke knyttet til en smart parkeringsbetaling eller anden tjeneste. Hvis banken, der har udstedt dit betalingskort er i et andet land, ses et afventende gebyr på et tilsvarende beløb i din lokale valuta.

Vi annullerer straks tilbageholdelsen af godkendelsen, men det kan tage et par hverdage, før banken, der udstedte dit betalingskort, frigiver tilbageholdelsen på din konto - den reelle timing afhænger af bankens politik.

Vi udsteder tilbageholdelser af godkendelser for at beskytte mod svindel, der kan skyldes uautoriseret kortbrug, og for at sikre, at dit gemte betalingskort kan bruges til at betale for funktioner, der skal betales. Hvis du gerne vil bekræfte en bestemt post på dit kontoudtog, så henvend dig direkte til din bank.

2.      Betingelser for at komme ind i britiske indkøbscentre

Uniformerede og almindeligt påklædte sikkerhedsvagter er på vagt døgnet rundt i Westfield London og Westfield Stratford City

 Uniformerede og almindeligt påklædte sikkerhedsvagter er på vagt i Westfield London og Westfield Stratford City

 Rygning er forbudt i centeret

 Kun førerhunde må medbringes i centeret

  CCTV-billeder optages for din sikkerhed og tryghed. Systemet styres af Westfield Europe Limited. For at få flere oplysninger om, hvordan vi bruger dine oplysninger til sikkerhedsformål, dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte os, læs vores Privatlivserklæring. 

  Fotografering er forbudt uden tilladelse.

  Cykler, skateboards, scootere og andre transportmidler til fritidsbrug er ikke tilladte i centeret.

 

3.      Interaktive korttjenester

Via hjemmesiden tilbyder vi tjenester til at finde interessante steder og hjælpe dig med at finde rundt i de britiske indkøbscentre ("Interactive Maps Services").

Vi gør vores bedste for at give dig de mest opdaterede oplysninger via de interaktive korttjenester, men vi kan ikke garantere deres nøjagtighed.

4.      Westfields smarte parkeringstjenester

Følgende specifikke vilkår (“Smarte parkeringsvilkår") gælder for din brug af de smarte parkeringstjenester ("Smart Parking Services") i de relevante indkøbscentre i Storbritannien. 

Vi tilbyder smart parkering ved Westfield London og Westfield Stratford City (“Smart parkering”).  Se efter på hjemmesiden, om der er smart parkering i det britiske indkøbscenter, du besøger.

Registrering

Du skal oprette en konto via hjemmesiden eller appen, før du bruger bestemte funktioner i de smarte parkeringstjenester.  Læs de generelle vilkår herover for at få flere oplysninger. Du skal også udfylde registreringsformularen online via hjemmesiden eller appen for at bruge de smarte parkeringstjenester. For at benytte de smarte parkeringstjenester skal du være 18 år eller ældre og have et gyldigt kørekort i Storbritannien. Vi forbeholder os ret til at afvise enhver smart parkeringsregistrering helt efter vores eget skøn. Overholdes disse vilkår for smart parkering ikke, så bliver din registrering automatisk ugyldig.

Det er ikke muligt at indløse andre parkeringstilbud, mens du parkerer med de smarte parkeringstjenester.

Sådan bruges din smarte parkering med “ANPR” (dvs. Automatic Number Plate Recognition)

Enhver bruger af smart parkering, der kører ind på Westfield London eller Westfield Stratford parkeringspladsen ved hjælp af nummerpladegenkendelse, skal køre ud igen via samme metode.  Vi påtager os intet ansvar for tab, du måtte lide, fordi du ikke kunne indløse et parkeringstilbud.

Adgang til og brug af smarte parkeringstjenester ved Westfield London og Westfield Stratford

Din adgang til og brug af de smarte parkeringstjenester på Westfield London parkeringsplads og Westfield Stratford parkeringsplads forbliver underlagt Westfield London Car Parks vilkår og betingelser, som findes her og Westfield Stratford City Car Parks vilkår og betingelse, som findes her, og som kan ses i Westfield London og Westfield Stratford City bilparkens kontorer.

Priser

Med Smart Parking Services har den registrerede bruger ret til at parkere på Westfield London eller Westfield Stratford parkeringsplads til faste takster. Taksterne er anført her:

- Westfield London: https://uk.westfield.com/london/parking-how-it-works

- Westfield London: https://uk.westfield.com/stratfordcity/parking-how-it-works

Du får besked om enhver ændring i smart parkeringstaksterne via den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Sørg for, at dine kontooplysninger altid er nøjagtige, så du modtager sådanne meddelelser.

Hver gang det registrerede køretøj kører ind og ud af parkeringspladsen, opkræves taksten på det registrerede betalingskort. Betalingerne ses som behandlet af Commerz Real Investmentgesellschaft mbH – Westfield eller Westfield Stratford City Car Park, alt efter hvilket center, du besøgte. Såfremt en parkeringsafgift til dit nuværende betalingskort afvises, accepterer du, at vi må afregne din udestående parkeringsafgift via dit nye betalingskort, som er registreret til brug med Smart Parking Service. Vi forbeholder os ret til at suspendere din mulighed for at bruge de smarte parkeringstjenester, indtil enhver udestående saldo er afregnet på dit nye betalingskort.

Smart parkering er ikke gyldig kombineret med noget andet tilbud

Hvis du kører ind på parkeringspladsen i et køretøj, der er registreret til smart parkering, opkræves det relevante gebyr, når du kører ud igen.

5.      Westfield Clubs loyalitetsprograms tilbagebetaling (gældende fra 16. november 2021)

1. Disse vilkår og betingelser (som revideret eller ændret fra tid til anden med varsel) gælder for dit medlemskab af Westfield Clubs loyalitetsprogram ("Westfield Club") og tildelingen af kvalificerende point på dine kvalificerende køb i centeret.

2. Med Westfield Club kan du optjene kvalificerende point i centeret, når du betaler for varer eller tjenester under hensyntagen til følgende:

a) Westfield Club promoveres af os og er åben for alle personer, der indsender en udfyldt ansøgningsformular, og som er accepteret til en loyalitetskonto, eller som vi åbner Westfield Club for.

b) Westfield Club er kun tilgængelig for personer med loyalitetskonti med adresse i Storbritannien, Kanaløerne, Isle of Man (IoM) eller BFPO.

c) Medlemskab af Westfield Club er helt efter vores skøn, og derfor forbeholder vi os ret til at afvise enhver ansøgning.

3. Alle nedenstående udtryk har samme betydning som beskrevet i disse vilkår og betingelser, medmindre konteksten kræver noget andet, eller hvor det modsatte er udtrykkeligt angivet herunder:

Tilbagebetaling” henviser til medlemmets ret til at modtage kontanter overført til deres kortkonti i overensstemmelse med nedennævnte punkt 6.

Center” henviser til Westfield London, som ligger på Ariel Way, London W12 7SL, eller Westfield Stratford City, som ligger på Montfichet Road, London E20 1EJ

Udelukkede køb” betyder eller indbefatter:

(i) refunderede, tvivlsomme, uautoriserede eller bedrageriske detailhandelstransaktioner.

(ii) gavekuponer.

(iii) køb via internettet eller med Click & Collect.

(iv) køb af tobak.

(v) køb fra automater.

(vi) køb fra oplevelsesaktiveringer, kiosker og pop-op-butikker.

(vii) gebyrer, der betales for medlemskab af fitnesscenter eller sundhedsydelser.

(viii) køb af fremmed valuta eller andre køb hos ethvert vekselkontor.

(ix) ethvert forbrug i en spillebutik, -kasino eller -forretning, herunder men ikke begrænset til et kasino.

(x) hævning af kontantbeløb fra enhver pengeautomat; og/eller

(xi) enhver udgift hos forretninger, som Westfield Club af og til har udelukket.

Loyalitetskonto” betyder medlemmets konto i henhold til Westfield Club.

Medlemmer” defineres som enkeltpersoner, der abonnerer eller er blevet accepteret som medlem af Westfield Club for et center, og hvis medlemskaber stadig er gyldige på tilbagebetalingstidspunktet.

Medlemskabsår” henviser til perioden på 12 (tolv) måneder fra den dato, hvor et medlem accepteres som loyalitetskontomedlem.

"Detailhandlere” henviser til detailhandlerne i centeret.

Kvalificerende finansielle institutioner” betyder listen over finansielle institutioner, der kan bruges til at blive tilmeldt Westfield Clubs loyalitetsprogram, som omfatter, men ikke er begrænset til:

·        American Express (kreditkort)

·        Bank of Scotland

·        Barclays

·        Capital One (kreditkort)

·        Halifax

·        HSBC

·        Lloyds Bank

·        MBNA (kreditkort)

·        Nationwide

·        NatWest

·        Revolut

·        Royal Bank of Scotland

·        Santander

·        Tesco Bank

·        TSB

·        Virgin Money

Kualificerende point” betyder de point, et medlem har optjent for alle kvalificerende detailudgifter som anført i afsnit 4 herunder.

Kvalificerende køb” betyder alle et medlems kvalificerende detailudgifter i en enkelt transaktion hos en detailhandlende, bortset fra udelukkede køb, der har en værdi af mindst 20 GBP for hvert køb.

Kvalificerende detailudgift” defineres som de samlede detailtransaktioner, der er køb af varer og/eller tjenester, som er foretaget inden for hver kvalificerende periode hos nogen af detailhandlerne i centeret, bortset fra udelukkede køb.

Westfield Club” henviser til det loyalitetsprogram, der giver medlemmerne fordele for deres kvalificerende detailudgifter i centeret.

4. Medlemmer kan optjene point for kvalificerende køb hos enhver detailforhandler og på andre køb eller tilbud, som vi af og til kan informere om med en sats på 10 (ti) point for hvert kvalificerende køb, som er over 20 GBP (tyve pund). For at undgå tvivl optjenes kvalificerende point kun for hvert enkelt kvalificerende køb og ikke baseret på det kvalificerende købs værdi (se illustrationerne nedenfor).

Illustrationer:

Eksempel 1:

Udgift hos en detailhandler på 20 GBP

Kvalificerende point for udgiften: 10 point

Eksempel 2:

Udgift hos en detailhandler på 400 GBP

Kvalificerende point for udgiften: 10 point

Eksempel 3:

Udgift hos en detailhandler på 10 GBP

Kvalificerende point for udgiften: 0 point

5. Medlemmer optjener kvalificerende point på hvert kvalificerende køb fra den dato, de er vist på medlemmets loyalitetskonto. De kvalificerende point, et medlem optjener, reduceres med beløbet for eventuelle udelukkede køb, som medlemmet får refunderet eller returnerer til en forhandler. Kvalificerende point har ingen udløbsdato, forudsat medlemmet foretager et kvalificerende køb i centeret én gang i hvert medlemsår.

6. Minimumsantallet af kvalificerende point, der berettiger et medlem til en tilbagebetaling, er 200 (to hundrede) kvalificerende point. En tilbagebetaling krediteres kun til og gøres tilgængelig på det kort, der er knyttet til din konto, når et minimumsbeløb på GBP 10,00 (ti pund) er indfriet fra nogen af de kvalificerede finansielle institutioner. Alle udstedte tilbagebetalinger er gyldige i en periode på 2 (to) måneder og krediteres mod personligt foretagne køb hos detailhandlere i centeret. Tilbagebetalinger, der præsenteres efter udløbsdatoen, er ikke gyldige.

7. Det maksimale antal tilbagebetalinger, som et medlem kan optjene i noget Westfield Club-år, er 4 (fire). For at undgå al tvivl, alt imens du kan fortsætte med at indsamle kvalificerende point, indtil du når grænsen på 200 point, så udstedes der ikke flere tilbagebetalinger før det nye medlemsår.

8. Detailforhandlerne, udelukkede køb og tilbagebetalingsbelønninger (inkl. takster, optjening, samling og loft) er underlagt vores periodiske evaluering og justering. Alle beslutninger om ovennævnte er endelige og bindende. For at undgå al tvivl, så kan kvalificerende køb ikke akkumuleres til at runde op på detailudgifterne til et andet loyalitetsprogram, der administreres eller drives af en detailhandler eller en tredjepartsudbyder, bortset fra vores eget.

9. Vi kan af og til informere medlemmerne om særlige kampagner, hvor de kan optjene ekstra point. Vi kan af og til tilbyde bonuspoint til din loyalitetskonto til specifikke kampagner, forudsat de er åbne, men du bliver altid informeret om bonuspointene, når tilbuddet er fremsat.

10. Vi forbeholder os ret til med mellemrum at variere de kvalificerende point, der kan fås, og hvor hurtigt pointene bevilges, eller til at ophøre med at tilbyde kvalificerende point. Enhver ændring meddeles via opslag af meddelelser i centeret, du informeres i e-amail som loyalitetsmedlem eller via reklamer på hjemmesiden.

11. Kvalificerende point, bonuspoint eller tilbagebetalinger kan ikke overføres fra én person eller loyalitetskonto til en anden, medmindre vi specifikt har meddelt og godkendt dette.

12. Vi forbeholder os ret til ikke at sende medlemmer en e-mail, hvis saldoen med kvalificerende point er uændret siden den tidligere opgørelse, eller der ikke er optjent nok point til at generere tilbagebetaling.

13. Medlemmet anerkender, at der kan gå nogen tid mellem de kvalificerende køb og krediteringen af de kvalificerende point og/eller tilbagebetalinger. Vi giver hverken udtryk for eller garanterer, at tilbagebetalingen straks kan ses på medlemmets kontoudtog.

14. Enhver tilbagebetaling, herunder tilbagebetaling, som afventer kreditering til medlemmets loyalitetskonto, bliver ugyldig i tilfælde af noget af følgende:

(i) enhver annullering, ophør eller suspendering af retten til tilbagebetaling, uanset om det er frivilligt eller ufrivilligt, og/eller
(ii) hvis medlemmet har begået eller er mistænkt for at have begået bedrageriske, uretmæssige eller ulovlige handlinger eller ikke har opfyldt eller misligholdt sine forpligtelser i forhold til medlemmets Westfield Loyalty Club-konto eller disse vilkår og betingelser.

For at undgå tvivl, såfremt noget af ovenstående sker, giver vi ingen refundering, forlængelse eller kompensation.

15. Vi har ret til at annullere, stoppe eller suspendere tilbagebetalinger ved at give medlemmerne tilstrækkelig forudgående varsel. For at undgå tvivl skal det være klart, at enhver sådan annullering, stop eller suspendering af tilbagebetaling fra vores side ikke berettiger medlemmet til nogen form for kompensation fra os for tab eller skade, som medlemmet har lidt, uanset om det er direkte eller indirekte, som følge af en sådan annullering, stop eller suspendering.

16. Såfremt tilbagebetaling er tildelt medlemmer eller personer, der har begået eller er mistænkt for at begå bedrageriske, uretmæssige eller ulovlige handlinger i relation til Westfield Club eller nogen facilitet, tjeneste og/eller indkvartering, som vi har leveret, forbeholder vi os ret til at diskvalificere sådanne medlemmer eller personer fra at optjene eller bruge tilbagebetalingen. Sådanne handlinger kan medføre tab af enhver optjent tilbagebetaling samt annullering eller opsigelse (uanset om det sker frivilligt eller ufrivilligt) af medlemmets ret til at være en del af Westfield Club.

17. Dit medlemskab af Westfield Club starter, når din loyalitetskonto er åbnet, eller når vi bestemmer, at Westfield Club er tilgængelig for dig, og det slutter, når din loyalitetskonto lukkes, eller når vi beslutter at nedlægge Westfield Club.

18. Vi forbeholder os altid ret til at tilbagetrække eller annullere Westfield Club ved at give medlemmerne 7 (syv) dages skriftligt varsel.

19. Vi forbeholder os ret til at træffe alle passende foranstaltninger, hvis medlemmet har overtrådt vilkårene og betingelserne for Westfield Club.

20. I tilfælde af en tvist er vores afgørelse endelig. Sørg for, at dine loyalitetskontos oplysninger holdes opdaterede og nøjagtige, så sikkerhedsrisici minimeres. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis tilbagebetalingen ikke er blevet modtaget.

21. Disse vilkår og betingelser påvirker ikke dine juridiske rettigheder.

22. Du forstår, at medlemskabet af Westfield Club betyder, at dine transaktionsdata vil blive brugt til at sende dig specifikke tilbud fra Westfield Club. Du kan altid afmelde at modtage markedsføringsmeddelelser fra Westfield Club.

23. Vi administrerer og driver Westfield Club, og vi er hverken partner eller joint venture-partner, tilknyttet enhed eller datterselskab af nogen af de deltagende forhandlere, leverandører eller detailhandlere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen form for defekt eller andre tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse med nogen som helst varer eller tjenester, som medlemmerne har købt. Vi udelukker og fraskriver os udtrykkeligt enhver udtalelse, garanti eller godkendelser, udtrykkelig eller underforstået, skriftlig eller mundtlig, herunder, men ikke begrænset til, enhver garanti for kvalitet, salgbarhed, anvendelighed eller egnethed til et bestemt formål i forbindelse med nogen som helst varer eller tjenester. Enhver tvist vedrørende garantien eller kvaliteten af nogen som helst varer eller tjenester eller nogen vilkår og betingelser, hvad angår tvisten, skal afgøres direkte mellem medlemmet og den relevante forhandler, leverandør eller detailhandler. Westfield påtager sig intet ansvar for at løse nogen som helst tvist.

 


 

DEL D - SPECIFIKKE VILKÅR, DER GÆLDER FOR INDKØBSCENTRE I USA

 

Disse specifikke vilkår og betingelser gælder for tjenester, der tilbydes af indkøbscentre, som ligger i USA, er også gældende for de herover beskrevne generelle vilkår. I den udstrækning, der er en konflikt mellem de generelle vilkår og de specifikke vilkår i denne del D, har de relevante specifikke vilkår her i del D fortrinsret

Indholdsfortegnelse

SMART PARKING. 25

AUTOMATED LICENSE PLATE RECOGNITION (ALPR) 26

 

1.      SMART PARKERING

Følgende tillægsvilkår (“Tillægsvilkår til smart parkering") gælder for din brug af smarte parkeringstjenester som tilbydes af indkøbscentre, der ligger i USA (“Smart parkering”).  Ved at gå ind på og benyttet smart parkering er du bundet af de generelle vilkår samt disse Tillægsvilkår til smart parkering. 

Registrering til smart parkering 

Smart parkering er en ekstra tjeneste til registrerede brugere. Hvis du er en eksisterende registreret bruger, skal smart parkering tilføjes til din eksisterende konto. Er du ny til tjenesterne, skal du først oprette en ny konto som registreret bruger. Du skal angive oplysninger såsom dit navn, e-mail, adgangskode for at oprette den registrerede brugerkonto. For at fuldføre registreringen til smart parkering skal du anføre kreditkort- eller betalingskortoplysninger, postnummer til fakturering og mindst én bilnummerplade.  

For at benytte smart parkering skal du være 18 år eller ældre og have et gyldigt kørekort i USA. Vi forbeholder os ret til at afvise enhver smart parkeringsregistrering ene og alene efter vores eget skøn. Overholdes disse tillægsvilkår til smart parkering ikke, bliver din registrering automatisk ugyldig.

Sådan bruges din smarte parkering

Du modtager transaktionsmeddelelser, såsom købs- og refunderingskvitteringer, via e-mail. Du kan frivilligt tilmelde dig transaktionelle mobile push-meddelelser ved specifikt at vælge at modtage parkeringsmeddelelser.

Enhver registreret bruger af smart parkering, der kører ind på vores parkeringspladser ved hjælp af nummerpladegenkendelse, skal køre ud igen via samme metode. 

Det er ikke muligt at indløse andre parkeringstilbud, mens du parkerer med smart parkering. Vi påtager os intet ansvar for tab, du måtte lide, fordi du ikke kunne indløse et parkeringstilbud.

Gebyrer

Smart parkeringstaksterne kan variere for hver ejendom, hvor der er smart parkering, de aktuelle takster offentliggøres på vores hjemmeside. Hver gang det registrerede køretøj kører ind og ud af parkeringspladsen, opkræves taksten via den registrerede betalingsmetode. Såfremt en parkeringsafgift til din nuværende registrerede betalingsmetode afvises, fordi din betalingsmetodes virksomhed har udstedt en erstatning, giver du os tilladelse til at opkræve via den erstattende betalingsmetode, som så vil fungere som din nye registrerede betalingsmetode. Såfremt en parkeringsafgift til din nuværende registrerede betalingsmetode afvises, eller vi på anden måde ikke kan opkræve din nuværende registrerede betalingsmetode af en eller anden årsag, accepterer du at betale os ved enten at registrere en ny betalingsmetode eller via en sådan alternativ betalingsmetode, som vi kan acceptere på det pågældende tidspunkt. Vi forbeholder os desuden ret til at suspendere din mulighed for at bruge smart parkering, indtil enhver udestående saldo er afregnet via din nye betalingsmetode.

Betalinger for brug af smart parkering ved Westfield Century City behandles af ejendommens autoriserede parkeringsoperatør, ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Valideringsrabatter

Registrerede brugere kan drage fordel af validerede smart parkeringsrabatter, der fås gennem deltagende forhandlere ved at scanne en valideringsstregkode eller QR-kode hos de deltagende detailhandlere ved hjælp af appen. Hvis du er kvalificeret til tilbuddet, så reducerer den scannede validering den opkrævede parkeringsafgift, når du kører ud fra parkeringsanlægget.

Garanti- og ansvarsfraskrivelser

LÆS DE GENERELLE VILKÅR VEDRØRENDE GARANTI- OG ANSVARSFRASKRIVELSER SAMT OPLYSNINGER OM LØSNING AF TVISTER.  DE GENERELLE VILKÅR INDEHOLDER ENVOLDGIFTSKLAUSUL SAMT FRAFALD AF NÆVNINGETING OG KOLLEKTIVE SØGSMÅL.

VI PÅSTÅR ELLER GARANTERER HELLER IKKE, AT DER ER LEDIG PARKERINGPLADS, NÅR OG/ELLER HVOR DU ØNSKER DET.

SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE LOVGIVNING, ACCEPTERER DU OGSÅ, AT VI OG VORES KONTRAHEREDE OPERATØRER AF PARKERINGSFACILITETERNE IKKE ER ANSVARLIGE, OG DU FRITAGER HERMED SÅDANNE PARTER FRA ANSVAR FOR ETHVERT TYVERI, VANDALISME, FORCE MAJEURE, VEJRPROBLEMER ELLER SKADER, SOM EN TREDJEPART HAR PÅFØRT DIT KØRETØJ, MENS DET VAR PARKERET, MENS DU FORSØGTE AT PARKERE ELLER AT FORLADE PARKERINGSFACILITETEN. DU ACCEPTERER, AT ALLE ANSVARSKRAV FOR ENHVER SÅDAN SKADE ELLER KVÆSTELSE PÅ DIG, DIT KØRETØJ OG DINE PASSAGERER, SOM MÅTTE SKE ELLER FAKTISK SKER, MENS DU KØRER IND, PARKERER, ER PARKERET ELLER KØRER UD FRA PARKERINGSFACILITETEN ER ENE OG ALENE TREDJEPARTENS ANSVAR. 

Opsigelse

Westfield kan altid ændre eller opsige smart parkering med en hvilken som helst begrundelse.

Spørgsmål? Problemstillinger? 

Kontakt os her for at stille spørgsmål om Tillægsvilkårene til smart parkering eller til din registrering til smart parkering. 

2.      &

Vi anvender teknologien automatisk nummerpladegenkendelse (“ALPR”) ved nogle af vores indkøbscentre i USA. Læs hver ALPR-brugs- og privatlivspolitik herunder for at få flere oplysninger:

·        Westfield Century Citys ALRP brugs- og privatlivspolitik

·        Westfield UTC Citys ALRP brugs- og privatlivspolitik

·        Westfield Valley Fairs ALRP brugs- og privatlivspolitik