Galeria Wileńska od lat angażuje się w szereg działań proekologicznych, mających w efekcie doprowadzić do poprawy warunków na naszej planecie. Troska o środowisko stanowi filar strategii właściciela i zarządcy obiektu. Wśród działań proekologicznych wymienić można m.in.:

  • zmniejszenie zużycia energii dzięki zastosowaniu oświetlenia LED,
  • pozyskanie energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii,
  • zmniejszenia zużycia wody dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sanitarnych (perlatorów),
  • promocję transportu publicznego oraz zrównoważonych form transportu,
  • zwiększenie liczby roślinności, w tym zasadzenie nowych drzew przed wejściem,
  • wsparcie programu ratowania pszczół miejskich, podobnie jak inne centra grupy Unibail-Rodamco-Westfield.

BREEAM - MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Galeria Wileńska po raz kolejny otrzymała certyfikat BREEAM In-Use, który potwierdza, że jest obiektem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Otrzymała ocenę „Excellent” w kategorii Asset Performance i Building Management. BREEAM to prowadzony przez Building Research Establishment wielokryterialny system oceny jakości budynków, który obecnie stanowi europejski standard. W procesie certyfikacji bierze się pod uwagę jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportu miejskiego, wykorzystane materiały, zarządzanie eksploatacją budynku, gospodarkę wodą oraz odpadami.

Promujemy transport publiczny

70% Klientów przyjeżdża do Galerii Wileńskiej środkami komunikacji miejskiej. Galeria Wileńska zadbała o możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru przed dwoma głównymi wejściami do centrum oraz na parkingu. Na rowerzystów czeka 50 specjalnych miejsc postojowych. Na parkingu Galerii Wileńskiej ci, którzy przyjechali pojazdami elektrycznymi, mogą je doładować, korzystając ze specjalnie przygotowanego miejsca.

Jesteśmy dostępni dla każdego

Pracownicy Galerii Wileńskiej zostali przeszkoleni z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami i odznaczeni certyfikatem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Na teren centrum bez problemu mogą wchodzić osoby niepełnosprawne z psami asystującymi.

 

Certyfikat

 

Dbamy o czystość

Galeria Wileńska co roku organizuje akcję zbierania zużytego sprzętu elektrycznego. Podczas akcji prowadzone są również intensywne działania edukacyjne dla dorosłych i dzieci. Przez cały czas Klienci Galerii Wileńskiej mogą skorzystać z koszy na elektrośmieci. Każdego roku Galeria Wileńska organizuje wspólnie z partnerami, wymianę makulatury na rośliny, które można później zasadzić w ogródku.

Inspirujemy do działania

Wszyscy najemcy optymalizują zużycie energii. Dodatkowo, większość naszych umów najmu oraz umów z podwykonawcami zawiera klauzulę CSR. Na terenie centrum promowane są proekologiczne działania, redukujące negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. W Galerii Wileńskiej realizowane są cykliczne wydarzenia edukacyjne z zakresu ekologii pod hasłem EKO PRAGA.

photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 photo 5 photo 6

Fot. P. Szalański

Oszczędzamy energię i wodę

Korzystamy w 100% z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ chcemy dostosować je do najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym roku przewidujemy ich modernizację. Zużycie energii na terenie obiektu jest zminimalizowane dzięki zastosowaniu oświetlenia LED-owego, które oświetla Galerię Wileńską w coraz większym stopniu. Zmniejszono zużycie energii elektrycznej dzięki: zmianie oświetlenia na ledowe w obszarze nowej strefy restauracyjnej, modernizacji systemu wentylacji pomieszczenia wytwornic wody lodowej, wymianie lamp na parkingu. Zużycie wody na terenie obiektu jest zminimalizowane dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sanitarnych (perlatorów).

Dbamy o ekologię

Został przeprowadzony audyt ekologiczny obiektu, w efekcie którego na dachu centrum zwiększona została ilość roślinności. Na dachu Galerii Wileńskiej znajduje się 5 uli, w których aż 250 tys. pszczół produkuje miód. Od 2015 roku z uli na dachu Galerii Wileńskiej zebrano 892 kg miodu. Dodatkowo przed galerią posadzone zostały nowe drzewa, a na elewacji budynku znaleźć można budki dla jerzyków i pustułek.

photo 7 photo photo