Privacyverklaring voor INGEZETENEN VAN DE VS: Voor ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika (VS) geldt de Privacyverklaring die je hier vindt.

Privacyverklaring voor NIET-INGEZETENEN VAN DE VS: Zie de Privacyverklaring die je hier vindt.


Privacyverklaring

De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien was 15 11 2023.


In deze Privacyverklaring wordt toegelicht hoe de Verwerkingsverantwoordelijken (zoals hierna gedefinieerd) [in deze Privacyverklaring aangeduid als Verwerkingsverantwoordelijken, wij, ons of onze] jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor het toesturen van onze nieuwsbrief en voor ons Loyaliteitsprogramma (daaronder begrepen de toegang tot jouw Loyaliteitsaccount binnen de Website en de App), tezamen te noemen: de "Diensten".

Wij maken je erop attent dat er daarnaast een of meer specifieke privacyverklaringen voor jou kunnen gelden, afhankelijk van de diensten die worden aangeboden in het Winkelcentrum dat je bezoekt en de bijbehorende verwerking van jouw persoonsgegevens. Die beleidsregels worden behoorlijk aan jou meegedeeld voor zover ze van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het gaat om het beheer van beveiligingscamerasystemen (CCTV-systemen), wifi of klantenfeedback).

In deze Privacyverklaring vind je de volgende informatie:

1/ Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijken

2/ Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

3/ Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

4/ Hoe delen wij jouw persoonsgegevens?

5/ Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

6/ Geven wij jouw persoonsgegevens door buiten de EER en het VK?

7/ Jouw rechten in verband met je persoonsgegevens

8/ Overdracht in geval van wijziging van eigendom

9/ Cookie- en trackingtechnologiebeheer

10/ Update van deze Privacyverklaring

Begrippen

-        App: de mobiele applicatie van de Winkelcentra en de "Westfield-APP Shopping"-applicatie.

-        Loyaliteitsaccount: een persoonlijk account dat moet worden aangemaakt in overeenstemming met de Voorwaarden om van het Loyaliteitsprogramma gebruik te kunnen maken.

-        Klantenkaart: een fysieke of virtuele kaart (die beschikbaar is via je Loyaliteitsaccount op de App en/of de Website) waarop jouw klantnummer staat en die nodig is om te kunnen profiteren van Onze aanbiedingen of diensten.

-        Community: een groep personen met gemeenschappelijke interesses. URW heeft deze Communities gedefinieerd in verband met de aanbiedingen of diensten van onze Winkelcentra en biedt Jou de mogelijkheid om er een te kiezen bij het aanmaken van je account. Door een Community te selecteren kun Jij content ontvangen of delen over onderwerpen die voor de geselecteerde Community interessant kunnen zijn. Je bent niet verplicht om een Community te kiezen en je kunt je Community te allen tijde wijzigen via je account.

-        Loyaliteitsprogramma: Ons loyaliteitsprogramma dat beschikbaar is in alle Winkelcentra binnen de Europese Unie (EU) (met uitzondering van de Shopping Centres Carrousel du Louvre in Frankrijk, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen in Duitsland) en in alle Winkelcentra in het Verenigd Koninkrijk (VK).

-        Voorkeurswinkelcentra: de Winkelcentra van jouw keuze. Je kunt te allen tijde via je Loyaliteitsaccount, geheel naar eigen goeddunken, Winkelcentra toevoegen of verwijderen.

-        Winkelcentra: Onze winkelcentra in de EU, het VK en de VS. Een volledig overzicht met de bijbehorende contactgegevens vind je hier.

-        Website: de website die te vinden is via het adres www.westfield.com en alle subdomeinen.

 

1/ Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijken

1.1 Algemene uitgangspunten

 

De verwerkingsverantwoordelijken voor jouw persoonsgegevens, die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en hierna tezamen worden aangeduid als "Verwerkingsverantwoordelijken" of "wij", zijn:

 

-        de vereenvoudigde maatschappij op aandelen Unibail Management, met een kapitaal van € 20.000.000, gevestigd te 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Parijs, ingeschreven in het Register van Parijs onder nummer 414 878 389

 

(de “Groepsverwerkingsverantwoordelijke”); en

 

-        de lokale entiteit(en) van de Unibail-Rodamco-Westfield Group die verantwoordelijk zijn voor de Voorkeurswinkelcentra die jij hebt geselecteerd respectievelijk die de nieuwsbrieven uitgeven waarvoor jij je hebt aangemeld,

 

(de “Lokale Verwerkingsverantwoordelijken” zoals hier vermeld).

 

Wij maken je erop attent dat als je ervoor kiest je voordeel op grond van het Loyaliteitsprogramma uit te breiden naar een nieuw Voorkeurswinkelcentrum en/of als je je aanmeldt voor een extra nieuwsbrief, voor zover dat nieuwe Voorkeurswinkelcentrum of die nieuwsbrief wordt geëxploiteerd door een of meer andere entiteiten binnen de Unibail-Rodamco-Westfield Group, de desbetreffende lokale entiteiten Lokale Verwerkingsverantwoordelijken worden en jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring om je de door jou gevraagde Diensten te kunnen leveren.

 

Voor alle duidelijkheid maken wij je erop attent dat er, zolang je deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma, altijd een Lokale Verwerkingsverantwoordelijke zal zijn, aangezien er ten minste één Voorkeurswinkelcentrum moet worden geselecteerd. Na aanmelding voor het Loyaliteitsprogramma is dat de Lokale Verwerkingsverantwoordelijke in het land waar jij je aanmeldt en eventueel daarnaast de Lokale Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Voorkeurswinkelcentrum.

 

Je kunt contact opnemen met de Groepsverwerkingsverantwoordelijke en de Lokale Verwerkingsverantwoordelijken via de hierna in artikel 7.7 vermelde contactgegevens.

1.2 Rol van de Verwerkingsverantwoordelijken

De Groepsverwerkingsverantwoordelijke heeft verschillende verwerkersovereenkomsten en dienstenovereenkomsten afgesloten met dienstverleners om jou de technische mogelijkheid te bieden om je aan te melden voor het Loyaliteitsprogramma of om de Website en de App te downloaden en te gebruiken.

De Groepsverwerkingsverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor het opstellen van bepaalde communicatie die wordt gecoördineerd op groepsniveau en die door Lokale Verwerkingsverantwoordelijken dan wel door de Groepsverwerkingsverantwoordelijke wordt verzonden. Voorts maakt de Groepsverwerkingsverantwoordelijke afspraken met derden over speciale aanbiedingen die beschikbaar zullen zijn voor leden van het Loyaliteitsprogramma.

De Groepsverwerkingsverantwoordelijke verwerkt jouw persoonsgegevens om, afhankelijk van jouw keuzes:

-          Als je je aanmeldt voor het Loyaliteitsprogramma:

o   jouw aanmelding voor het Loyaliteitsprogramma te beheren;

o   jouw gebruik van de Diensten binnen de Winkelcentra, zoals hieronder in artikel 3 nader beschreven, te analyseren om jou aanbiedingen op maat en evenementen waarin je mogelijk geïnteresseerd bent aan te bieden;

o   jou berichten te sturen over het merk Westfield of over het Loyaliteitsprogramma.

-          Als je je aanmeldt voor de Nieuwsbrief, om je die nieuwsbrief te kunnen sturen.

De Lokale Verwerkingsverantwoordelijke(n) verwerkt/verwerken jouw persoonsgegevens ook, maar uitsluitend in overeenstemming met jouw keuzes:

-        Als je je aanmeldt voor het Loyaliteitsprogramma, om je berichten te sturen om je op de hoogte te houden van specifieke aanbiedingen en evenementen van jouw Voorkeurswinkelcentra en om jou de door jou gevraagde aanbiedingen en Diensten te kunnen leveren (onder voorbehoud van beschikbaarheid en overige specifieke voorwaarden die kunnen gelden).

-        Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, om je die nieuwsbrief te kunnen sturen.

2/ Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens over jou langs de volgende wegen:

- direct van jou; en/of

- via jouw gebruik van de Diensten.

                   a) Als je gebruikmaakt van de Klantenkaart, daaronder begrepen de virtuele, als die wordt gescand tijdens jouw bezoek, verzamelen wij informatie met betrekking tot het soort Dienst waarvoor je Klantenkaart is gebruikt (bijvoorbeeld: evenementen, verjaardagscadeau) en dus over jouw aanwezigheid in ons Winkelcentrum.

                   b) Als je als geverifieerde gebruiker gebruikmaakt van onze App, verzamelen wij met jouw toestemming informatie over jouw geolocatie om je de desbetreffende Diensten te kunnen leveren. Zie voor meer informatie artikel 3.

 

                   c) Als je gebruikmaakt van de Website en akkoord gaat met het gebruik van niet-essentiële cookies, verzamelen wij de cookies die jij hebt geaccepteerd. Alle informatie over cookies vind je hier.

Voor meer informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, zie onderstaande tabel.

3/ Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

3.1 In onderstaande tabel vind je alle informatie over:

-          de reden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken (Doel)

-          welke persoonsgegevens daarbij betrokken zijn (Betrokken persoonsgegevens)

-          de rechtsgrond op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken (Rechtsgrond)

-          hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren (Bewaartermijn)

 

NIEUWSBRIEF

Doel

Betrokken persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Levering van onze gepersonaliseerde nieuwsbrief

Direct door jou verstrekt:

Verplicht: e-mailadres, voornaam.

Optioneel: Titel, achternaam, telefoonnummer, interesses (bijvoorbeeld: sport, winkelen, etc.).

Indirect:

Het feit dat je onze nieuwsbrief al dan niet hebt geopend

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Toestemming

 

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

 

 

LOYALITEITSPROGRAMMA

Doel

Betrokken persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Beheer van jouw aanmelding voor het Loyaliteitsprogramma

Direct door jou verstrekt:

Verplicht: Naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, Voorkeurswinkelcentra.

Optioneel: Titel, telefoonnummer en voor bepaalde Winkelcentra informatie over het feit dat je in het desbetreffende Winkelcentrum werkzaam bent, interesses en Community.

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (d.w.z. de Voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma).

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten.

 

Beheer van de aanbiedingen en voordelen van het Loyaliteitsprogramma

Gratis toegang tot diensten (in overeenstemming met de Voorwaarden, beschikbaarheid afhankelijk van elk Winkelcentrum, zoals beschreven op hun respectieve Website-pagina's, zoals toiletten, booballoo…)

 

Direct door jou verstrekt:

Klantenkaartnummer, barcode, naam, achternaam, geboortedatum en Community

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (d.w.z. de Voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma)

 

 

Geen opslag voor het gebruik van de aanbiedingen en voordelen.

Als de Klantenkaart wordt gescand (nooit voor het gebruik van de toiletten), kunnen wij de datum van jouw bezoek en het soort diensten/aanbiedingen waarvan je gebruik hebt gemaakt bewaren gedurende een periode van 3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Beheer van deelname aan door het Winkelcentrum georganiseerde evenementen

Wij maken je erop attent dat wij je berichten kunnen sturen om je in staat te stellen deel te nemen aan het evenement (bijvoorbeeld als het voor deelname aan het evenement nodig is dat je beschikt over bewijs van registratie)

 

Direct door jou verstrekt:

E-mailadres, naam, achternaam, telefoonnummer, Voorkeurswinkelcentra en Community.

 

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijken om de evenementen te kunnen beheren voor de leden van het Loyaliteitsprogramma en de beveiliging van het evenement te kunnen verzorgen*

 

6 maanden na het Evenement.

Levering van onze diensten om jou toegang te kunnen bieden tot de parkeergelegenheid van het Winkelcentrum

 

Direct door jou verstrekt:

Kenteken, persoonsgegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van jouw Loyaliteitsaccount.

Verstrekt via het gebruik van de dienst: N.v.t.

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (d.w.z. de Voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma).

 

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten.

Deelname aan prijsvragen en "challenges" die worden georganiseerd voor leden van het Loyaliteitsprogramma

Direct door jou verstrekt:

Klantenkaartnummer, naam, achternaam, geboortedatum, persoonsgegevens die kunnen zijn opgenomen in de prijsvraag zelf (antwoorden op vragen)

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

 

Uitvoering van de overeenkomst (d.w.z. het Reglement voor de desbetreffende prijsvraag)

1 maand na aflevering van de prijzen aan de winnaar(s)

Beheer van de niet-commerciële communicatie in verband met het Loyaliteitsprogramma

 

Direct door jou verstrekt:

Klantenkaartnummer, titel, naam, achternaam, e-mailadres en Community

Telefoonnummer (optioneel), Voorkeurswinkelcentra

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Uitvoering van een overeenkomst (d.w.z. de Voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma)

 

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Beheer van commerciële communicatie

Per e-mail en/of sms als je ons je mobiele telefoonnummer hebt doorgegeven

Direct door jou verstrekt:

e-mailadres

telefoonnummer (optioneel), Voorkeurswinkelcentra

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Toestemming

 

 

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten of, indien dat eerder is, totdat de toestemming wordt ingetrokken

Analyse van jouw informatie/gebruik van de Diensten

Ø om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen aanbieden en/of

Ø om meer inzicht te krijgen in jouw verwachtingen en behoeften en nieuwe functies en diensten te kunnen ontwikkelen

In dit verband maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens in de desbetreffende kolom, daaronder begrepen die welke door elk van de Verwerkingsverantwoordelijken worden verzameld, zullen combineren.

Direct van jou verkregen: alle informatie die jij hebt verstrekt.

Verkregen via jouw activiteit:

Met jouw toestemming, gedrag op de Website (cookies)

Deelname aan door het Winkelcentrum georganiseerde evenementen

Jouw gebruik van de wifi: datum van bezoek aan het Winkelcentrum

Jouw gebruik van de Opgebouwde Spaarpunten

Als je Klantenkaart wordt gescand voor het gebruik van een Dienst of deelname aan een evenement in het Winkelcentrum

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijken om meer inzicht te krijgen in de klant om zo passende Diensten en/of aanbiedingen te kunnen leveren*

 

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

 Geolocatie (uitsluitend binnen het Winkelcentrum – als je als geverifieerde gebruiker gebruikmaakt van de App)

Zie voor meer informatie artikel 3.3

Direct door jou verstrekt: N.v.t.

Verstrekt via het gebruik van de Dienst: locatiegegevens binnen het Winkelcentrum

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Toestemming (verleend via de App)

 

Wij bewaren je geolocatie niet

 

Het verkrijgen van feedback van jou over onze Diensten

Direct door jou verstrekt: antwoorden op een vragenlijst in verband met de waardering van de door ons geleverde Diensten.

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijken om meer inzicht te krijgen in de klant en de Diensten te kunnen verbeteren en passende Diensten en/of aanbiedingen te kunnen leveren*

 

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

 

SOCIAL WALL

 

Specifiek doel

 

Betrokken persoonsgegevens

Rechtsgrond

 

Bewaartermijn

Beheren van het delen van Jouw Content op Onze Site of App

Direct door jou verstrekt:

Foto's, filmpjes

 

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

Toestemming

1 jaar na verlening van toestemming

WEB PUSH

Specifiek doel

 

Betrokken persoonsgegevens

Rechtsgrond

 

Bewaartermijn

Verzenden web push-notificaties

Direct door jou verstrekt:

N.v.t.

 

Door een derde aan ons verstrekt:

IP-adres

Toestemming

1 jaar of indien dat eerder is, totdat de toestemming wordt ingetrokken.

 

 

VAN TOEPASSING OP ALLE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Specifiek doel

Betrokken persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Het reageren op verzoeken van de leden van het Loyaliteitsprogramma of de abonnees op de nieuwsbrief in verband met persoonsgegevens

Direct door jou verstrekt:

Naam, achternaam, e-mailadres, Klantenkaartnummer of kopie ID-kaart, indien van toepassing

Door een derde aan ons verstrekt:

N.v.t.

 

Wettelijke verplichting

 

Het kalenderjaar waarin de gegevens worden ontvangen, plus 5 jaar

Als we om jouw ID-kaart vragen, wordt deze onmiddellijk na controle van je identiteit verwijderd

De instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

 

Persoonsgegevens die van belang zijn voor de vordering of de procedure

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijken om te zorgen voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de vordering of de procedure*

 

 

De wettelijke bewaartermijn, afhankelijk van het soort vordering/procedure

 

* Voor meer informatie over onze gerechtvaardigde belangen kun je contact met ons opnemen door een verzoek te sturen via de in artikel 7.7 vermelde contactgegevens.

3.2 Specifieke voorwaarden – Donatieplatform

Met het Loyaliteitsprogramma kun je gebruikmaken van het GEEV-donatieplatform. Dit platform is uitsluitend toegankelijk in Frankrijk. Er kunnen uitsluitend in Frankrijk donaties via dit platform worden gedaan of ontvangen. Als je gebruik wilt maken van dit platform, sturen Wij GEEV jouw volledige naam, e-mailadres en postadres, zodat GEEV een GEEV Premium+-account voor jou kan aanmaken. In dat geval gelden voor jou de gebruiksvoorwaarden van GEEV en worden jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van GEEV, dat te vinden is op de website van het platform. In dit verband treedt GEEV op als onafhankelijk Verwerkingsverantwoordelijke voor de desbetreffende verwerking van jouw persoonsgegevens.

3.3 Geolocatie in onze Winkelcentra

Algemeen uitgangspunt

Onder voorbehoud van door jou in de App verleende toestemming kan informatie over jouw locatie binnen ons Winkelcentrum door ons worden verzameld en verwerkt als je bent geverifieerd op onze App voor het verstrekken aan jou van locatiegerelateerde diensten.

Geolocatie vindt uitsluitend plaats als jij de aanvullende diensten/specifieke functie hebt geactiveerd in de instellingen van de App die je op je mobiele apparaat hebt gedownload. Je kunt die aanvullende diensten te allen tijde in de instellingen deactiveren.

Wij maken je erop attent dat als je toestemming hebt verleend, die toestemming onmiddellijk van kracht is voor alle verdere verbindingen op onze App en voor alle verdere bezoeken aan ons Winkelcentrum binnen 12 maanden na eerste verbinding, tenzij je je toestemming intrekt.

Om mee te kunnen doen aan bepaalde challenges kan je worden gevraagd om geolocatie op je mobiele apparaat te activeren. In dat geval wordt dit verzoek gekoppeld aan het specifieke type challenge waaraan je deelneemt (bijvoorbeeld voor het tellen van het aantal stappen dat je in onze centra zet). In elk geval is de activatie van geolocatie niet automatisch en is daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Hoe je je geolocatievoorkeuren kunt beheren op je mobiele apparaat

Om binnen het Winkelcentrum te worden gelokaliseerd, moet je de Bluetooth-functie op je mobiele apparaat activeren.

Als je alleen op de plattegrond wilt kijken, is het niet nodig om de Bluetooth-functie te activeren.

N.B.: Wij zullen je niet lokaliseren buiten ons Winkelcentrum. De locatieoptie wordt uitgevoerd via de Bluetooth-beacons die uitsluitend zijn geïnstalleerd in de gemeenschappelijke ruimten van het Winkelcentrum.

Je kunt te allen tijde de geolocatie van je mobiele apparaat uitschakelen via je mobiele instellingen.

 

 

4/ Hoe delen wij jouw persoonsgegevens?

In overeenstemming met jouw keuzes heeft elke Verwerkingsverantwoordelijke toegang tot jouw persoonsgegevens (zie artikel 1 hierboven).

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met:

·       onze verwerkers die namens ons en op onze aanwijzingen optreden, zoals hier vermeld;

·       bevoegde autoriteiten of rechtspersonen voor het reageren op verzoeken op grond van wet- of regelgeving, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen als getuige of gedaagde, indien dat noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving;

·       een rechtverkrijgende, als persoonsgegevens worden overgedragen in het kader van de verkoop of een andere overdracht van (een deel van) onze activa aan een andere onderneming;

·       onze verzekeraars, advocaten, andere adviseurs en rechters bij het handhaven van vorderingen en/of het verdedigen van ons standpunt

·       partners die op Onze Site en/of Onze App Diensten publiceren waarvoor jij je hebt aangemeld. In verband met die diensten gelden de gebruiksvoorwaarden van de betrokken partners en worden jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met hun Privacybeleid (dit geldt met name voor het GEEV donatieplatform).

5/ Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van alle persoonsgegevens die wij verwerken zeer serieus en wij zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd en hebben wij onze aanbieders ook op basis daarvan gekozen.

Wij hebben specifieke verwerkersovereenkomsten afgesloten met elk van onze dienstverleners die kunnen worden aangemerkt als verwerker en hebben hun algemene technische en organisatorische maatregelen gecontroleerd. De dienstverleners zijn uitsluitend bevoegd om jouw persoonsgegevens te verwerken als verwerker in overeenstemming met het bepaalde in deze Privacyverklaring, uitsluitend namens ons en volgens onze aanwijzingen. Wij kunnen niet alle risico's die samenhangen met het gebruik van internet beheersen en gegevensbeveiliging is ook afhankelijk van ieders waakzaamheid en goed gebruik van deze technologieën. Daarom vragen we je om alert te zijn op mogelijk inherente risico's als je gebruikmaakt van internetdiensten.

6/ Wanneer geven wij jouw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk?

6.1 Doorgifte aan de Lokale Verwerkingsverantwoordelijke

Afhankelijk van jouw gebruik van de Diensten, in het bijzonder als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van een Winkelcentrum in de VS en/of als je een Voorkeurswinkelcentrum in de VS selecteert, kunnen jouw persoonsgegevens worden doorgegeven onder de voorwaarden zoals toegelicht in artikel 1, aan de Lokale Verwerkingsverantwoordelijke in de VS, een land waarvan de Europese Commissie of de Britse Minister van Buitenlandse Zaken niet heeft bevestigd dat zijn wetgeving een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

In dit verband hebben wij de desbetreffende Modelcontractbepalingen zoals vastgesteld door de Europese Commissie (waar van toepassing zoals gewijzigd door het Britse Addendum zoals afgegeven door de Britse Information Commissioner) tussen onze ondernemingen doorgevoerd om die doorgifte te beveiligen.

6.2 Doorgifte aan onze dienstverleners

Wij maken gebruik van externe dienstverleners die ons helpen de Diensten aan jou te leveren en die jouw persoonsgegevens namens ons verwerken. Voor die externe dienstverleners gelden altijd beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en het toepasselijk recht.

Wij maken je erop attent dat sommige van onze externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens kunnen verwerken gevestigd zijn buiten de EER en het VK in landen waarvan de Europese Commissie of de Britse Minister van Buitenlandse Zaken niet heeft bevestigd dat hun wetgeving een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt. Daarom hebben wij met die aanbieders passende waarborgen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau genieten wanneer ze worden ingezien en verwerkt vanuit die landen, d.w.z. dat wij de desbetreffende Modelcontractbepalingen zoals vastgesteld door de Europese Commissie (waar van toepassing zoals gewijzigd door het Britse Addendum zoals afgegeven door de Britse Information Commissioner) zijn aangegaan of dat, waar van toepassing, onze aanbieders uitgaan van Bindende Bedrijfsvoorschriften die door de betrokken autoriteit zijn goedgekeurd.

6.3 Algemene informatie over gegevensdoorgifte

Voor meer informatie over internationale gegevensdoorgifte kun je contact met ons opnemen via de hierna in artikel 7.7 vermelde contactgegevens.

Informatie over de Modelcontractbepalingen vind je hier.

Informatie over de Bindende Bedrijfsvoorschriften vind je hier.

7/ Jouw rechten in verband met je persoonsgegevens

7.1 Op grond van het toepasselijk recht heb je verschillende rechten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, afhankelijk van de situatie:

  • Recht op inzage in je persoonsgegevens: Je hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om daarvan een kopie te ontvangen;
  • Recht op rectificatie van je persoonsgegevens: Als de persoonsgegevens die wij verwerken onjuist zijn, heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te corrigeren;
  • Recht op wissing van je persoonsgegevens: Je hebt het recht om te vragen om (een deel van) je persoonsgegevens te wissen;
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens niet langer te verwerken, tenzij wij aantonen dat wij dringende en gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of ten behoeve van de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden en je daartegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van jouw gegevens voor dergelijke doeleinden staken;
  • Recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens: Je hebt het recht om te vragen om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, in het bijzonder als je de juistheid of rechtmatigheid daarvan of onze noodzaak om jouw persoonsgegevens te verwerken betwist. In dat geval, en indien van toepassing, zullen wij de persoonsgegevens dan alleen nog verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of, indien dat noodzakelijk is, voor de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor andere beperkte redenen die worden opgelegd door het toepasselijk recht;
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in een interoperabele vorm te verkrijgen of je mag, voor zover dat passend en technisch haalbaar is, ook vragen om rechtstreekse overdracht van die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • Uitsluitend voor ingezetenen van Frankrijk: Je hebt het recht om aanwijzingen te geven voor de verdere verwerking van je persoonsgegevens na je overlijden.

7.2 Intrekking van je toestemming(en) Als de rechtsgrond voor de verwerking berust op jouw toestemming, zoals hiervoor in de tabel in artikel 3.1 nader uiteengezet (kolom "Rechtsgrond"), mag je je verleende toestemming(en) te allen tijde intrekken zonder opgaaf van redenen.

Als je dat doet, zullen wij elke verdere verwerking op basis van die toestemming staken. Wij maken je erop attent dat intrekking van toestemming de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten op basis van die toestemming voordat deze werd ingetrokken onverlet laat.

7.3 Afmelden voor marketingberichten

Als je geen marketingberichten wilt ontvangen, kun je ons vragen die niet langer toe te sturen door:

> een e-mail te sturen via de hierna in artikel 7.7 vermelde contactgegevens; of

> direct de instelling te veranderen in jouw eventuele Loyaliteitsaccount; of

> te klikken op de link "afmelden" die je vindt in al onze berichten.

7.4 Beheer van jouw Voorkeurswinkelcentra

Je kunt je lijst van Voorkeurswinkelcentra te allen tijde beheren via je Loyaliteitsaccount.

De berichten die aan jou worden verzonden door de Voorkeurswinkelcentra worden verzonden in overeenstemming met jouw voorkeursinstellingen voor communicatie (of je uitsluitend informatie wilt ontvangen over het Loyaliteitsprogramma of commerciële berichten of geen enkele communicatie).

Wij maken je erop attent dat je, als je een Winkelcentrum verwijdert uit je lijst van Voorkeurscentra:

- niet langer berichten van dat Winkelcentrum ontvangt, ongeacht je voorkeursinstellingen voor communicatie;

- je automatisch afgemeld wordt voor de challenges die in het betrokken Winkelcentrum worden aangeboden.

7.5 Beheer Community

Bij het aanmaken van je account, krijg je de gelegenheid om je Community te selecteren. Je bent niet verplicht om een Community te selecteren om een account te kunnen aanmaken en je kunt je Community te allen tijde wijzigen via je account.

Door een Community te selecteren kun je content ontvangen en bekijken die aansluit bij interesses die je deelt met de andere leden van de Community. Deze content, die gepersonaliseerd is voor jouw Community, verschijnt met prioriteit op de Site of de App, maar je kunt ook nog steeds de content bekijken die beschikbaar is voor andere Communities waarbij je niet bent aangesloten door de desbetreffende Community rechtstreeks aan te klikken.

Als je bij het kiezen van je Community niet weet welke Community je moet kiezen, kun je een reeks vragen beantwoorden, waaruit een advies komt voor de Community die het beste bij jou lijkt te passen.

7.6 Verwijdering van je Loyaliteitsaccount

Als je je Loyaliteitsaccount wilt wissen, kun je:

> dat direct verwijderen in de instellingen van je Loyaliteitsaccount; of

> een e-mail te sturen via de hierna onder 7 vermelde contactgegevens.

Als je je hebt aangemeld voor de diensten die worden aangeboden door ons donatieplatform GEEV, leidt verwijdering van je Loyaliteitsaccount automatisch tot verwijdering van jouw GEEV-account. Als je de door GEEV aangeboden diensten wilt blijven gebruiken, moet je een nieuw account aanmaken via de website van de serviceprovider.

7.7 Uitoefening van je rechten

Als je een of meer van jouw rechten wilt uitoefenen en/of alle relevante informatie wilt ontvangen, kun je contact opnemen met:

> je Lokale Verwerkingsverantwoordelijken: de contactgegevens van elke Lokale Verwerkingsverantwoordelijke vind je hier; of

> de Groepsverwerkingsverantwoordelijke (daaronder begrepen diens functionaris voor gegevensbescherming) op het volgende adres: data.protection@urw.com of per post naar 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, France.

Om doelmatige uitoefening van je rechten mogelijk te maken, kun je je verzoek sturen via elk van bovengenoemde contactgegevens voor al je vragen en eisen in verband met de verwerking die wordt uitgevoerd door een van de Verwerkingsverantwoordelijken (Lokale Verwerkingsverantwoordelijken en Groepsverwerkingsverantwoordelijke).

In je verzoek moet je duidelijk aangeven: (i) om welke persoonsgegevens het gaat en (ii) welk van je rechten je zou willen handhaven.

Je kunt sommige van je rechten ook direct uitoefenen via je Loyaliteitsaccount.

Om inbreuk op rechten van derden te voorkomen behouden wij ons het recht voor om in geval van gerede twijfel over te gaan tot voorafgaande controle van je identiteit door:

-          je identificatievragen te stellen, bijvoorbeeld door te vragen naar je Klantenkaartnummer of geboortedatum;

-          te vragen om een identiteitsdocument als er na de eerste, hiervoor beschreven stap redelijke twijfel blijft bestaan.

Wij zullen binnen één maand na ontvangst reageren op je verzoek. Die termijn kan worden verlengd met nog eens twee maanden als dat nodig is, rekening houdend met de complexiteit en de omvang van je verzoek. Wij zullen het je in elk geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek laten weten als wij besluiten om de termijn voor onze reactie te verlengen, onder vermelding van de redenen voor die verlenging.

7.8 Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar je je gewone verblijfplaats of werkadres hebt of waar een vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden als je meent dat de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken in strijd is met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

8/ Overdracht in geval van wijziging van eigendom

 

Als de Unibail-Rodamco-Westfield Group betrokken is bij een fusie, overname, ontbinding of verkoop van (een deel van) het Winkelcentrum, of haar werkmaatschappij, beheersmaatschappij of eigenaar, en jij bent geregistreerd als lid van het Loyaliteitsprogramma of je hebt je aangemeld voor een nieuwsbrief, dan behouden wij ons het recht voor om jouw persoonsgegevens over te dragen. Als voor die wijziging kennisgeving of toestemming is vereist op grond van het toepasselijk recht, dan ontvang je daarvan kennisgeving of word je in de gelegenheid gesteld om toestemming te verlenen.

 

 

9/ COOKIE- EN TRACKINGTECHNOLOGIEBEHEER

Wanneer je onze Website of onze App (in deze Privacyverklaring “Site” genoemd) bezoekt, kunnen wij of onze partners cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over jouw gebruik van de Dienst.

Wat zijn cookies en trackingtechnologieën?

De gebruikte trackingtechnologieën kunnen variëren, afhankelijk van hoe je toegang krijgt tot de Dienst.

Op de Website gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën (zoals Pixel, web beacons enz.). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in je browser worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites te laten werken, om je apparaat te herkennen en informatie over je bezoek te onthouden (zoals je voorkeurstaal, lettergrootte, andere voorkeuren en informatie over jouw activiteit). Pixels (ook wel web beacons genoemd) zijn code die verankerd is in een dienst die informatie over een browser of apparaat naar een server zendt. Pixels bieden een vergelijkbare functionaliteit als cookies, maar zijn niet altijd browsergebaseerd. Wanneer je toegang krijgt tot een dienst die een pixel bevat, kan de pixel ons of derden in staat stellen om cookies in je browser te plaatsen of te lezen, of om andere informatie over je browser of apparaat te verzamelen.

Op de App gebruiken we niet-browsergebaseerde technologieën zoals Software Development Kits (SDK’s). SDK’s zijn door derden vrijgegeven stukjes code die bepaalde functionaliteiten bieden. App-technologieën worden voor soortgelijke doeleinden gebruikt als cookies en pixels en stellen ons of derden in staat om informatie van je browser of apparaat te verzamelen.

(In deze Privacyverklaring worden deze trackingtechnologieën tezamen “Cookies en Technologieën” of “Cookies” genoemd)

Ons gebruik van Cookies

Wij kunnen verschillende soorten Cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

·       Strikt noodzakelijk.

Deze Cookies en Technologieën zijn noodzakelijk om de Site te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op handelingen die je uitvoert zoals een verzoek om diensten, het instellen van je privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Je kunt je browser zo instellen dat deze Cookies en Technologieën worden geblokkeerd of dat je wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de Site functioneren dan niet.

·       Prestatie.

Met deze Cookies en Technologieën kunnen wij bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van de Site kunnen meten en verbeteren. Deze laten ons zien welke pagina's het populairst of het minst populair zijn en tonen ons hoe bezoekers over onze Site bewegen.

·       Functioneel.

Met behulp van deze Cookies en Technologieën kan de Site verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers van wie wij diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Wanneer je deze Cookies niet toestaat, werken (sommige van) deze diensten mogelijk niet goed.

·       Specifieke cookies.

Deze Cookies en Technologieën kunnen via onze Site worden ingesteld door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel over jouw interesses op te bouwen en jou relevante advertenties op andere sites te tonen. Wanneer je deze Cookies en Technologieën niet toestaat, krijg je minder op jou gerichte advertenties te zien.

·       "Social media"-cookies.

Deze Cookies en Technologieën worden ingesteld door diverse dienstverleners van sociale media die wij aan de Site hebben toegevoegd. Ze kunnen jouw browser op andere sites volgen en een profiel over jouw interesses opbouwen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die je ziet op andere websites die je bezoekt. Wanneer je deze Cookies niet toestaat, kun je deze diensten mogelijk niet gebruiken of zien.

Jouw keuzes met betrekking tot Cookies en Technologieën

Door de Site te gebruiken kun je instemmen met het gebruik van bovengenoemde Cookies. Je keuzes worden maximaal 6 (zes) maanden opgeslagen. Er zijn verschillende manieren waarop je jouw keuzes met betrekking tot Cookies kunt beheren:

Onze tool voor beheer van Cookies en Technologieën

Met de module voor beheer van Cookies en Technologieën die op onze Site beschikbaar is, kun je het gebruik door ons en onze partners van Cookies op de website beheren. Je kunt er op elk gewenst moment voor kiezen deze geheel naar eigen keuze te accepteren, te weigeren of in te stellen door op de daarvoor bestemde knop te klikken in de module voor cookiebeheer, met uitzondering van Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website en die je niet kunt uitschakelen.

Volgens de wetten van de staat Californië hebben inwoners van Californië het recht om zich af te melden voor het ‘verkopen’ of ‘delen’ van hun persoonlijke informatie aan derden. ‘Verkopen’ wordt in ruime zin gedefinieerd als de openbaarmaking voor iets van waarde; ‘delen’ wordt in ruime zin gedefinieerd als de openbaarmaking voor contextuele gepersonaliseerde advertenties (‘cross-context behavioral advertising’). Klik op ‘Alles weigeren’ om je af te melden voor het verkopen of delen van je persoonlijke informatie via trackingtechnologieën op de Website.

De keuzes die jouw browsersoftware je biedt

Bovendien kun je bij de meeste browsers je cookievoorkeuren op websites beheren door jouw browserinstellingen te wijzigen.

Je kunt je browser zo instellen dat:

- alle cookies automatisch worden geweigerd of geaccepteerd;

- first-party cookies en/of cookies van derden automatisch worden geweigerd of geaccepteerd;

- je een melding ontvangt voordat cookies worden opgeslagen, zodat je kunt beslissen of je die cookies al dan niet wilt accepteren.

Bij de ‘Help’-functie van je browser kun je lezen hoe je dit kunt doen.

Daarnaast bevatten de onderstaande links aanwijzingen voor het beheren van cookie-instellingen van gangbare browsers op websites:

·       Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

·       Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)

·       Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

·       Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac)

Indien je niet wilt dat Google Analytics in je browser wordt gebruikt, kun je bovendien:

·       de browser add-on van Google Analytics installeren; deze kan worden gedownload via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·       de advertentie-instellingen gebruiken;

·       de mobiele advertentie-instellingen gebruiken;

·       je afmelden via het 'opt-out'-systeem voor consumenten via het Network Advertising-initiatief waartoe je toegang kunt verkrijgen via de volgende link: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Daarnaast kun je gebruikmaken van de volgende onlinedienst waarmee je reclamecookies die op jouw computer of mobiele telefoon worden geplaatst kunt beheren: http://www.youronlinechoices.com/

10/ Bijwerken van deze Privacyverklaring

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde herzien of bijwerken. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht na online publicatie.

 

Als voor die wijziging kennisgeving aan of toestemming van jou is vereist op grond van het toepasselijk recht in verband met een verwerking die wordt beoogd in de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring, dan ontvang je daarvan kennisgeving of word je in de gelegenheid gesteld om toestemming te verlenen voor het al dan niet door ons gebruiken van jouw persoonsgegevens op een andere manier.