Fisketorvet tænker på ENERGIEN

VI TÆNKER PÅ ENERGIEN.
VI REDUCERER ENERGIFORBRUGET!


Fisketorvet arbejder fokuseret for at reducere vores energibehov og miljøbelastning - med små og store tiltag.
Et af vores vigtigste mål er at reducere forbruget af el, køling og varme, med løsninger der er besparende og energieffektive.VORES ORGANISATION VIL REDUCERE
TOTALT ENERGIFORBRUG MED:

15%
Fisketorvet er en del af Unibail-Rodamco-Westfield som består bl.a af 82 shopping centre i 12 lande.

Fisketorvet tænker på ENERGIEN


LØBENDE TILTAG


Fisketorvet har som en del af Unibail Rodamco-Westfield Gruppen forpligtet sig til bæredygtig udvikling.
Udfordringerne for at skabe en mere bæredygtig udvikling er ikke ny. Vi har i flere år arbejdet med at optimere rammerne for bæredygtighed og energibesparelser i centret.

led lys

25% energibesparelse
på lyset

Vi benytter 100% LED-lyskilder. Derfor har vi sparet over en fjerdedel energi på at skifte vores lys ud med LED-lyskilder. Du kan med garanti ikke se forskel, fordi mængden og kvaliteten af vores lys er den samme.

ventilation

33% mere intelligent
ventilation

Vi har sparet over en tredjedel energi ved at udskifte motorer på vores ventilationsanlæg. De kører nu mere energieffektivt, intelligent og sørger stadigt for luftmiljøet er optimalt.

CO2

50%
CO2-REDUKTION

Vi vil totalt reducere Fisketorvets CO2-udledning med 50% inden 2030. Reduktionerne kommer løbende og igennem de samlede initaitiver og tiltag som allerede er planlagt.

vindenergi

100%
VINDENERGI

Vi anvender i dag 100% vindenergi / grøn strøm på Fisketorvet, som betyder at lys, varme og elektronik kører på strøm fra ikke fossile energikilder og derved sænker miljøbelastningen.

parkeringssystem

ENERGIsparende
PARKERINGSSYSTEM

Vi har introduceret et energibesparende parkeringssystem, der vha. teknologi sparer energi både lokalt og for vores partnere der håndtere systemet.

vindenergi

MINDRE FOSSIL
ENERGIFORBRUG

På Fisketorvet har vi opsat 26 lade-standere til elbiler, hvor alle kan oplade køretøj. Vi vil nemlig gerne gøre det let at bruge el-energi fremfor olie og benzin.

Cykelparkeringsplads

MERE PLADS TIL
CYKEL-ENERGI

Vi får op til 2.000 cykelparkerings-pladser inden 2024. Vi elsker cykler og understøtter at mange besøgende gerne vil besøge Fisketorvet på byens mest bæredygtige facon.

handdryer

ENERGIEFFEKTIVE
HÅNDTØRRERE

Vi har energieffektive og -besparende håndtørrere. Det lyder småt, men det er stort når der skal tørres tusindevis af hænder hver dag.

lavenergiteknologi

LAVENERGI
-TEKNOLOGI

Vi vil integrere lavenergi-teknologi inden 2030. Vi ser løbende på nye områder, som vi mener kan optimeres i fremtidens center.

HVAD BETYDER DET HELE FOR DIG?

KUNDER OG BESØGENDE

Først og fremmest vil du ikke mærke den store forskel, fordi vi arbejder benhårdt på at gøre din oplevelse og shopping uforandret. Ikke mindst vidende om, at du handler i bæredygtige rammer, et sted hvor vi bekymrer os om vores samfund og miljø.

Når der indimellem er forhold vi ændrer, så lytter vi aktivt til dig, så hvis du har kommentarer eller forslag til idéer og forbedringer - så fortæl os det.VI VIL GERNE HØRE DIN MENING


BÆREDYGTIGHED, VI LØFTER SAMMEN

DETAILBUTIKKER OG PARTNERE


Sammen med vores partnere og detailbutikker, arbejder Fisketorvet med bæredygtige principper og fokus på energiforbrug. Sammen skal vi hjælpe med at løfte udfordringerne for vores branche og samfund.
For os på Fisketorvet er bæredygtighed noget, der er gennemsyret af hele vores virksomhed. Vi har en høj ambition for vores eget bæredygtighedsarbejde og er meget stolte over initiativer som flere af vores brands og butikker arbejder med, for at gøre verden lidt bedre. Bæredygtighed, det løfter vi sammen!

 

Vores bæredygtighedsdagsorden og partnerskaber inkludere også fokus på andre områder end energi med interessenter, der er vigtige initiativtagere for lokalsamfundet. På Fisketorvet arbejder vi fx tæt sammen med NGO, "Plastic Change" for at mindske plastikforureningen.

Fælles ansvar