PRIVACY POLICY CRITIZR

Unibail Management SAS jakožto skupinový správce a CENTRUM CHODOV, a.s. nebo CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.  nebo CGI Metropole, s.r.o., jakožto místní správci budou zpracovávat Vaše osobní údaje (křestní jméno, e-mail, volitelné údaje: příjmení, názor / e-mailová zpráva) za účelem získání zpětné vazby ohledně našeho obchodního centra a služeb a/nebo Vaší stížnosti či dotazu.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě oprávněného zájmu správců, aby lépe pochopili své zákazníky a zlepšovali služby a řádně takové služby nebo nabídky poskytovali.

 

Vaše osobní údaje mohou být předávány do Spojených států amerických dalšími zpracovateli našeho zpracovatele společnosti Critizr*. K předávání osobních údajů dochází dle standardních smluvních doložek Evropské komise z roku 2021.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně jednoho roku od Vašeho posledního elektronického kontaktu s obchodním centrem. Jste-li členem věrnostního programu obchodního centra, některé Vaše osobní údaje mohou být uchovávány déle v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrnay osobních údajů jsou k dispozici na stránkách nákupního centra.

 

Máte právo požádat o přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů a dále právo podat námitky proti jejich zpracování nebo požádat o jeho omezení prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu data.protection@urw.com

 

Pokud bychom nevyhověli výše uvedenému požadavku, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte také právo dát pokyny, jak případně nakládat s Vašimi osobními údaji po Vaší smrti či požádat o zaslání Vašich osobních údajů ve strukturovaném a standardním formátu.

 

*Critizr, francouzská společnost registrovaná pod číslem 521950626 (Lille Register) –

4, avenue des Saules 59160 LILLE