Recyklace

Myslíme zeleně. Podporujeme třídění odpadu a umožňujeme vám to samé. Různé druhy košů naleznete na mnoha místech v pasáži centra. Ve food courtu v 2. NP před Frogurtem naleznete třídicí místo, kde s námi můžete třídit odpad na papír, plast, smíšený odpad, bioodpad, kov a sklo.