Everyday Ecology - Nákupy udržitelně v Metropoli Zličín

Pro nákupní centrum Metropole Zličín je udržitelný a odpovědný přístup k životnímu prostředí na předním místě!

100 % elektrické energie získáváme z obnovitelných zdrojů, neplýtváme elektrickou energií, papírem ani vodou, třídíme a recyklujeme textil a odpad, podporujeme udržitelnou dopravu a elektromobilitu

Spolupracujeme se stejně smýšlejícími společnostmi a snažíme se edukovat naše zákazníky v oblasti udržitelnosti a nabízet jim inspiraci a udržitelná řešení pro každodenní život.

 

Jak konkrétně vypadá udržitelný přístup Metropole Zličín?

 

100 % elektrické energie získáváme z obnovitelných zdrojů

 • Metropole Zličín je držitelem certifikátu původu záruk ze zelených zdrojů

 

Snižujeme spotřebu elektrické energie a plynu

 • Od roku 2022 jsou všechny pasáže Metropole Zličín osazeny LED světelnými zdroji
 • V roce 2022 jsme snížili spotřebu elektrické energie o 16,9 %
 • Díky snížení teploty na pasážích na 19°C došlo také ke snížení spotřeby plynu o 31,2 % v porovnání s rokem 2019

 

Snižujeme spotřebu vody

 • Všechny naše toalety disponují úspornými bateriemi a úsporným splachováním
 • V roce 2022 jsme snížili spotřebu vody o 10,1 % oproti roku 2019

 

Třídíme a recyklujeme

 • Ve všech pasážích jsou k dispozici koše na tříděný odpad
 • Ve foodcourtu je navíc speciální recyklační místo na třídění 6 druhů odpadu – papíru, skla, plastů, kovu, bioodpadu a směsi
 • Zároveň před každým vstupem do nákupního centra jsou umístěny chytré koše s vnitřním lisovacím mechanismem poháněným solární energií a na parkovišti je také kontejner na elektro odpad
 • Za rok 2021 se vytřídilo přes 1,09 tuny elektrozařízení
 • V roce 2021 bylo vytříděno 40 % z celkového množství odpadu

 

Třídíme textil, který se dále využívá na znovu použitelné oblečení

 • Na parkovišti Metropole Zličín se nachází 2 místa pro sběr použitého oblečení, bot a bytového textilu pro lidi v nouzi
 • Kontejner projektu Potex poskytuje oblečení pro nadaci Linka bezpečí a kontejner KlokTex Fondu ohrožených dětí Klokánek
 • Ostatní materiál se upcykluje a dále využívá při výrobě výplní do autosedaček, utěrek, bankovek aj.
 • V roce 2022 vytřídila Metropole Zličín celkově 21 tun textilu.

 

Podporujeme udržitelnou dopravu

 • Metropole Zličín spolupracuje se společnostmi na sdílení dopravních prostředků
 • V srpnu 2022 byl nainstalován nový cyklopoint u vstupu č. 3 a zahájena spolupráce s NextBike

 

Aktivně se účastníme rozvoje elektromobility

 • Metropole Zličín disponuje 2 veřejnými dobíjecími stanicemi s 3 přípojnými místy pro dobíjení elektromobilů dalších dopravních prostředků na elektrický pohon

 

Snižujeme spotřebu papíru

 • Od roku 2023 intenzivně pracujeme na snižování spotřeby papíru, které využíváme na letáky, informační brožury, tištěné bannery, tašky aj.
 • Do konce roku 2023 plánujeme snížit spotřebu papíru o 2/3 a maximálně tak využívat digitální média, webové stránky a mobilní aplikaci