Lekce in-line bruslení pro děti

Už od 6. června se mohou malí bruslaři opět těšit na pravidelné lekce in-line bruslení s profesionálními trenéry. Lekce jsou vhodné pro začínající i mírně pokročilé bruslaře ve věku od 5 do 10 let a konat se budou každé úterý od 17.30 do 18.30.

Hlavním cílem je děti seznámit se základními bruslařskými dovednostmi, jako jsou jízda vpřed, zatáčení, brzdění a další. Nedílnou součástí tréninků je i osvojení bezpečnostních návyků, jako je nošení a správné upevnění ochranných pomůcek, především helmy.

Lekce jsou určeny pro děti členů věrnostního programu Centra Černý Most a jsou zdarma. Podmínkou účasti na lekci je předložení účtenky za nákup v min. výši 500 Kč v jakémkoliv obchodě či restauraci Centra Černý Most (s datem max. 7 dní zpět). Na každou lekci je nutné rezervovat místo předem na e-mailové adrese eventy@centrumcernymost.cz.

Dále je nutné si přinést vlastní brusle, helmu a ochranné vybavení (chrániče kolen, loktů a zápěstí). Veškeré vybavení můžete případně pohodlně pořídit i v našich obchodech Decathlon nebo Sportisimo.

A pokud máte zamluvené místo, pak už jen stačí vaše děti doprovodit na patro P2 v Parkovacím domě (pětipatrové nadzemní parkoviště u Globusu), kde se lekce uskuteční. Samotné lekce probíhají bez přítomnosti rodičů.

Kapacita je omezena na 20 dětí. Lekce probíhají od června do září.

Těšíme se na všechny malé sportovce! Partnerem akce je organizace JSMEINLINE.cz.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Zdravotní stav dítěte:

  • Rodič se zavazuje, že je dítě zdravotně způsobilé k jízdě na in-line bruslích.
  • Dále rodič potvrzuje, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření a není mu též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
  • Také se zavazuje, že dítě prozatím absolvovalo všechna povinná očkování a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu.

Co s sebou na kurz:

  • Každé dítě je povinno mít s sebou in-line brusle, helmu, sadu chráničů (chrániče kolen, loktů a zápěstí), vhodné sportovní oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí a láhev s pitím.
  • V případě, že dítě nebude mít vlastní brusle, helmu či chrániče, nebude mu umožněno se lekce zúčastnit. 

Bezpečnost dětí:

  • Bezpečnost dětí je pro nás nesmírně důležitá. Trenérský tým projektu JSMEINLINE.CZ je sestaven z licencovaných trenérů in-line bruslení, jejichž snahou je dětem předat bruslařské dovednosti zábavnou formou. Trenéři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami.
  • Účastníkům lekcí doporučujeme sjednat úrazové pojištění.

 

Lekce in-line bruslení zajišťuje:

JSMEINLINE.cz

IČ: 035 78 151