Česko zpívá koledy

ZAZPÍVEJTE S I SE STUDENTY KONZERVATOŘE JANA DEYLA.

13. 12. 2023 / OD 18 HOD.

RESTAURAČNÍ ČÁST CENTRA