PEL MEDI AMBIENT

El Centre Comercial Splau està decididament involucrat en la protecció del medi ambient i en aquest sentit, es compromet a desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte pel medi ambient seguint les següents premisses:

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

-Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent, així com els requisits voluntaris que se subscriguin fent-los formar part de la seva política corporativa.
-Promoure l'estalvi i l'eficiència del consum energètic, així com la producció d'energies renovables als edificis gestionats.
-Controlar i minimitzar el consum d'aigua així com promoure el seu estalvi.
-Controlar i minimitzar la generació de residus, aplicant mesures per a una major segregació d'aquests i donant prioritat al reciclatge i la reutilització.
-Assignar els mitjans i les responsabilitats necessàries per garantir la millora contínua del sistema, fomentant la cerca i desenvolupament de nous processos que tendeixin a minimitzar i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats.
-Formar, entrenar, fomentar i sensibilitzar en tots els àmbits al personal de la companyia per assegurar que l'objectiu bàsic de prevenció de la contaminació i protecció del medi ambient és entès i assumit per les persones de la nostra organització.
-Involucrar també als nostres proveïdors i empreses subcontractades en el nostre sistema de gestió ambiental quan estiguin treballant en les nostres instal·lacions.
-Desenvolupar projectes que puguin implicar als usuaris de les nostres instal·lacions en el respecte pel medi ambient.

SABIES QUÈ...?

Alguns dels gestos quotidians que realitza l'Splau per contribuir a un món més sostenible es materialitzen en les següents instal·lacions i serveis per a clients, equips de gestió i establiments del Centre Comercial:


-El Sistema Controlli d'apagat/encès automàtic de la il·luminació per aprofitar al màxim la llum natural.
-Panells solars fotovoltaics sobre les cobertes del centre comercial que generen energia suficient per proveir a més de cent llars durant tot un any.
-Plaques solars tèrmiques que generen aigua calenta sanitària (ACS) per a les tendes.
-Fluxors de servei eficient en els lavabos.
-Un sistema de recollida selectiva de residus d'envasos lleugers i paper-cartró per a totes les tendes.
-Un sistema intern de recollida selectiva de tòners, absorbents, envasos metàl·lics i pintures i vernissos.
-50% de les papereres amb sistema de recollida selectiva per als residus de visitants.
-Un Punt Verd de recollida de piles, bombetes, fluorescents, petits electrodomèstics, càmeres i mòbils utilitzats per al seu posterior tractament especialitzat (situat en planta -2).


A més, Splau compta amb el segell Biosphere, de reconeixement internacional, que certifica les bones pràctiques d'aquelles empreses i serveis turístics que compten amb la certificació sota 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

 

 

Splau està en una constant cerca de formes innovadores de promoure la cura del medi ambient. Si tens algun suggeriment no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres: aquí.