NOTIFICACIÓ DE PRIVACITAT pEr a RESIDENTS DELS EUA: Si residiu als Estats Units d’Amèrica (EUA), consulteu la Notificació de Privacitat dels EUA clicant [aquí].

NOTIFICACIÓ DE PRIVACITAT PER A NO RESIDENTS DELS EUA: Consulteu la Notificació de Privacitat clicant [aquí].  


Notificació de Privacitat

Aquesta Notificació de Privacitat ha estat actualitzada per última vegada el 5 de junio de 2024


Aquesta Notificació de Privacitat explica com els Responsables del Tractament (tal com aquest terme defineix més endavant) [als quals d’ara endavant es farà referència mitjançant els termes Responsables del Tractament, nosaltres, ens o el nostre] duen a terme la recollida i el tractament de les vostres dades personals en relació amb l’enviament del nostre butlletí d’informació i amb el nostre Programa de Fidelització (incloent l’accés al vostre Compte de Fidelització dins del Lloc Web i l’App (denominats conjuntament els “Serveis”)).

Tingueu en compte que és possible que altres polítiques de privacitat específiques us siguin també aplicables, depenent dels serveis que es presti el Centre Comercial que visiteu i del consegüent tractament de les vostres dades personals. Aquestes polítiques us seran degudament comunicades, si s’escau (per exemple, en relació amb la gestió dels sistemes de videovigilància, wifi o les opinions dels clients).  

En aquesta Notificació de Privacitat, hi trobareu la informació següent:

1/ Identitat dels Responsables del Tractament

2/ Com recollim les vostres dades personals?

3/ Detalls sobre el tractament de les vostres dades personals

4/ Com compartim les vostres dades personals?

5/ Com protegim les vostres dades personals?

6/ Quan transferim les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu i del Regne Unit?

7/ Els drets que us assisteixen en relació amb les vostres dades personals

8/ Transferència en cas de canvi de titularitat

9/ Actualització d’aquesta Notificació de Privacitat

Definicions

-          App: l’aplicació mòbil dels Centres Comercials i l’“aplicació de Westfield”.

-          Compte de Fidelització: compte personal que heu de crear de conformitat amb els Termes i Condicions per poder beneficiar-vos del Programa de Fidelització.

-          Targeta de Fidelització: targeta física o virtual (disponible dins del vostre Compte de Fidelització a l’App i/o el Lloc web) que mostra el vostre número d’identificació de soci  i és necessària per beneficiar-se de les nostres ofertes o serveis.

 

-          Comunitat(s): conjunt de persones que comparteixen uns interessos comuns. URW ha definit aquestes Comunitats en relació amb les ofertes o serveis disponibles als nostres Centres Comercials i us ofereix la possibilitat de seleccionar una Comunitat en crear el vostre compte. En fer-ho, podreu rebre o compartir continguts sobre temes que poden ser d’interès per a la Comunitat seleccionada. No esteu obligat a seleccionar una Comunitat i podreu canviar-la en qualsevol moment a través del vostre compte.

-          Programa de Fidelització: el nostre Programa de Fidelització, que està disponible en tots els Centres Comercials situats a la Unió Europea (UE) (excepte Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, situat a França, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen, situats a Alemanya) i en tots els Centres Comercials situats al Regne Unit (UK).

-          Centre(s) Comercial(s) Favorit(s): el(s) Centre(s) Comercial(s) de la vostra elecció. Podeu afegir-hi o eliminar-ne qualsevol Centre Comercial en qualsevol moment a través del vostre Compte de Fidelització, a la vostra exclusiva discreció.

-          Centres Comercials: els nostres centres comercials situats a la UE, al Regne Unit i als EUA. Per consultar-ne la llista completa i les dades de contacte corresponents cliqueu aquí.

-          Lloc Web: el lloc web disponible a l’adreça www.westfield.com i tots els seus subdominis.

 

1/ Identitat dels Responsables del Tractament

1.1 - Principis generals

 

Els responsables del tractament de les vostres dades personals, que actuen com a corresponsables del tractament i d’ara endavant es denominaran conjuntament els “Responsables del Tractament” o “nosaltres”, són:

 

-          Unibail Management, una societat anònima simplificada amb un capital de 20.000.000€, amb domicili social a 7 place du Chancelier Adenauer 75016 París i inscrita en el Registre Mercantil de París amb el número 414 878 389

 

(el “Responsable del Tractament del Grup”); i

 

-          La(les) entitat(s) local(s) responsables del(s) Centre(s) Comercial(s) Favorit(s) Unibail-Rodamco Westfield que heu seleccionat i/o que emet(en) els butlletins d’informació als quals heu decidit subscriure-us-hi, si s’escau,

 

(el/s “Responsable(s) Local(s) del Tractament” tal com s’identifica(quen) aquí).

 

Tingueu en compte que quan decidiu ampliar els avantatges del Programa de Fidelització a un nou Centre Comercial Favorit i/o quan us subscriviu a un butlletí d’informació addicional, en la mesura en què el nou Centre Comercial Favorit o el nou butlletí d’informació siguin gestionats per una(es) altra(es) entitat(s) del grup Unibail-Rodamco-Westfield, la(les) entitat(s) local(s) pertinent(s) passaran a ser el(s) Responsable(s) Local(s) del Tractament i tractarà(an) les vostres dades personals de conformitat amb aquesta Notificació de Privacitat per prestar-vos els Serveis sol·licitats.

 

A l’efecte aclaridor, tingueu en compte que, mentre sigueu membre del Programa de Fidelització, hi haurà sempre un Responsable Local del Tractament, ja que cal seleccionar almenys un Centre Comercial Favorit. En adherir-vos al Programa de Fidelització, el Responsable Local del Tractament serà el del vostre país d’adhesió i, si s’escau, el Responsable Local del Tractament addicional del vostre Centre Comercial Favorit.

Podeu posar-vos en contacte amb el Responsable del Tractament del Grup i amb els Responsables Locals del Tractament de la manera especificada més endavant en l’apartat 7.7.

1.2 - Funcions dels Responsables del Tractament

El Responsable del Tractament del Grup ha subscrit diversos acords de tractament de dades i contractes de prestació de serveis amb diferents proveïdors per posar a la vostra disposició els mitjans tècnics que us permetin adherir-vos al Programa de Fidelització, utilitzar el Lloc web o descarregar l’App.

El Responsable del Tractament del Grup també s’encarregarà d’elaborar una sèrie de comunicacions, coordinades en l’àmbit del grup, que enviaran els Responsables Locals del Tractament o el mateix Responsable del Tractament del Grup. A més, el Responsable del Tractament del Grup negociarà amb tercers el llançament d’ofertes especials a les quals podran accedir els membres del Programa de Fidelització.

El Responsable del Tractament del Grup durà a terme el tractament de les vostres dades personals per a les finalitats següents, en funció de les opcions que trieu:

-          Si us adheriu al Programa de Fidelització:

o    Gestionar la vostra adhesió al Programa de Fidelització;

o    Analitzar l’ús que feu dels Serveis dins del(s) Centre(s) Comercial(s), tal com es detalla més endavant en l’apartat 3, per informar-vos sobre ofertes personalitzades i esdeveniments que puguin ser del vostre interès;

o    Enviar-vos comunicacions sobre la marca Westfield o sobre el Programa de Fidelització.

-          Si us subscriviu al butlletí d’informació, per enviar-vos-el.

El/s Responsable(s) Local(s) del Tractament també durà(an) a terme el tractament de les vostres dades personals per a determinades finalitats exclusivament en funció de les opcions que trieu:

-          Si us adheriu al Programa de Fidelització, enviar-vos comunicacions per informar-vos sobre ofertes i esdeveniments específics del(s) vostre(s) Centre(s) Comercial(s) Favorit(s) i per proporcionar-vos ofertes i prestar-vos els Serveis que sol·liciteu (amb subjecció a la seva disponibilitat i a les altres condicions específiques que puguin aplicar-s’hi).

-          Si us subscriviu al butlletí d’informació, per enviar-vos-el.

2/ Com recollim les vostres dades personals?

Recollim dades personals vostres de les maneres següents:

- directament de vós; i/o

- quan utilitzeu els Serveis:

                   a) Quan utilitzeu la Targeta de Fidelització, incloent la virtual, si s’escaneja durant la vostra visita, recollim dades relacionades amb el tipus de Servei per al qual s’ha utilitzat la vostra Targeta de Fidelització (per exemple: esdeveniments, regal d’aniversari) i, per tant, la vostra presència al nostre Centre Comercial.

                   b) Quan utilitzeu la nostra App com a usuari registrat, amb el vostre consentiment, recollim dades sobre la vostra geolocalització per prestar-vos els Serveis corresponents. Consulteu l’apartat 3 per obtenir-ne informació més detallada.

                   c) Quan utilitzeu el Lloc web i consentiu l’ús de galetes que no són estrictament necessàries, recollim informació relativa a les galetes que heu acceptat. Trobareu tots els detalls sobre les galetes utilitzades [aquí].

Per obtenir més informació sobre com recollim les vostres dades personals, consulteu la taula inclosa en l’apartat següent.

3/ Detalls sobre el tractament de les vostres dades personals

3.1 - En la taula següent trobareu tota la informació relacionada amb:

-          La finalitat per a la qual duem a terme el tractament de les vostres dades personals (Finalitat)

-          Les dades personals que són objecte de tractament (Dades personals tractades)

-          La base jurídica del tractament de les vostres dades personals (Base jurídica)

-          El període de temps durant el qual emmagatzemem les vostres dades personals (Període de conservació)

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ

Finalitat

Dades personals tractades

Base jurídica

Període de conservació

Proporcionar-vos el nostre butlletí d’informació personalitzat   

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Obligatoris: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, Centres Comercials Favorits.

Opcionals: tractament, número de telèfon, data de naixement, codi postal i, per a determinats Centres Comercials, comunicació que vostè treballa al Centre Comercial en qüestió, interessos i Comunitat.

Dades que heu proporcionat indirectament:

Si heu obert o no el nostre butlletí d’informació.

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Consentiment

 

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis

 

 

PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ

Finalitat

Dades personals tractades

Base jurídica

Període de conservació

Gestionar la vostra adhesió al Programa de Fidelització

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Obligatòries: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, data de naixement, codi postal, Centres Comercials Favorits.

Opcionals: tractament, número de telèfon i, per a determinats Centres Comercials, comunicació que treballeu al Centre Comercial en qüestió, interessos i Comunitat.

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Execució del contracte (és a dir, els Termes i Condicions del Programa de Fidelització).

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis

 

Gestionar les ofertes i avantatges del Programa de Fidelització

Accés gratuït als serveis (de conformitat amb el que disposen els Termes i Condicions, la disponibilitat dels serveis dependrà de cada Centre Comercial segons es descrigui en les respectives pàgines web, per exemple, lavabos, booballoo...)

 

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Número de Targeta de Fidelització, codi de barres, nom, cognoms, data de naixement i Comunitat.

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Execució del contracte (és a dir, els Termes i Condicions del Programa de Fidelització)

 

 

En aprofitar les ofertes i avantatges no es conserven dades.

Si s’escaneja la Targeta de Fidelització en fer ús de determinats serveis (mai en el cas d’ús dels lavabos), podrem conservar les dades relatives a la data de la vostra visita i el tipus de serveis/oferta que hàgiu utilitzat, durant els 3 anys següents a l’últim contacte digital o ús dels Serveis.

Gestionar la vostra participació en  esdeveniments organitzats pel Centre Comercial

Tingueu en compte que podrem enviar-vos comunicacions per permetre-us participar en esdeveniments (exemple, si per participar en un esdeveniment cal que acrediteu el vostre registre)

 

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Adreça de correu electrònic, nom, cognoms, número de telèfon, Centre(s) Comercial(s) Favorit(s) i Comunitat.

 

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Interès legítim dels Responsables del Tractament a organitzar adequadament i gestionar els esdeveniments per als membres del Programa de Fidelització i a garantir la seguretat de l’esdeveniment*.

 

6 mesos següents a l’esdeveniment

Prestació dels nostres serveis destinats a facilitar el vostre accés a l’aparcament del Centre Comercial

 

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Matrícula, dades personals proporcionades en crear el vostre Compte de Fidelització.

Dades proporcionades en utilitzar el servei: N/A

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Execució del contracte (és a dir, els Termes i Condicions del Programa de Fidelització)

 

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis

Participació en concursos  i reptes organitzats per als membres del Programa de Fidelització  

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Número de Targeta de Fidelització, nom, cognoms, data de naixement, dades personals que pugui contenir el mateix concurs (respostes a preguntes).

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

 

Execució del contracte (és a dir, el Reglament del concurs corresponent)

1 mes comptat a partir del lliurament dels premis al guanyador o guanyadors

Gestió de comunicacions no comercials relacionades amb el Programa de Fidelització

 

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Número de Targeta de Fidelització, tractament, nom, cognoms, adreça de correu electrònic i Comunitat

Número de telèfon (opcional), Centre(s) Comercial(s) Favorit(s)

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Execució del contracte (és a dir, els Termes i Condicions del Programa de Fidelització)

 

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis  

Gestió de comunicacions comercials

Per correu electrònic i/o sms si ens heu proporcionat el vostre número de telèfon mòbil

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Adreça de correu electrònic

Número de telèfon (opcional), Centre(s) Comercial(s) Favorit(s)

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Consentiment

 

 

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis o fins a la retirada del consentiment (el que ocorri primer)

Anàlisi de les vostres dades/de l’ús dels Serveis per part vostra

Ø per proporcionar-vos ofertes personalitzades; i

Ø per comprendre millor les vostres expectatives i necessitats i desenvolupar noves funcions i serveis.

Tingueu en compte que, a l’efecte, combinarem les dades personals enumerades en la columna corresponent, incloent les recollides per cadascun dels Responsables del Tractament.

Dades obtingudes directament de part vostra:  tota la informació que pugueu proporcionar-nos.

Dades obtingudes de la vostra activitat:

Amb el vostre consentiment, comportament al Lloc web (galetes)

Participació en esdeveniments organitzats pel Centre Comercial

Ús del wifi per part vostra: data de visita al Centre Comercial

Ús del Programa de Punts de Fidelització per part vostra

Quan la vostra Targeta de Fidelització sigui escanejada per utilitzar un Servei o participar en un esdeveniment al Centre Comercial

Interès legítim dels Responsables del Tractament a comprendre millor el client amb la finalitat de proporcionar-vos els Serveis i/o les ofertes adequades*.

 

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis

Geolocalització (només dins del Centre Comercial -quan utilitzeu l’App com a usuari autenticat)

Consulteu la informació detallada que figura en l’apartat 3.3

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Dades proporcionades en utilitzar el Servei: dades de localització dins del Centre Comercial

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Consentiment (prestat a través de l’App)

 

No conservarem cap dada relativa a la vostra geolocalització

 

Obtenir la vostra opinió sobre els nostres Serveis

Dades que hàgiu proporcionat directament: respostes a un qüestionari sobre la vostra valoració dels Serveis prestats per nosaltres.

Interès legítim dels Responsables del Tractament a comprendre millor el client, millorar els Serveis i proporcionar-vos els Serveis i/o les ofertes adequades*.

 

3 anys des de l’últim contacte digital o ús dels Serveis

 

MUR DE XARXES SOCIALS

Finalitat

Dades personals tractades

Base jurídica

Període de conservació

Gestionar la divulgació dels seus Continguts al nostre Lloc web o a l’App

Dades que hàgiu proporcionat directament:

fotos, vídeos

 

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

Consentiment

1 any comptat a partir de l’obtenció del consentiment

MISSATGES PUSH A TRAVÉS DE LA WEB

Finalitat

Dades personals tractades

Base jurídica

Període de conservació

Enviar missatges push a través d’Internet

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Nom, cognoms, adreça de correu electrònic, data de naixement

 

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

Adreça IP

Consentiment

3 anys comptats a partir de l’últim contacte digital o l’última vegada que s’hagin utilitzat els Serveis o fins que es retiri el consentiment (allò que ocorri en primer lloc)

 

APLICABLE A TOTES LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Finalitat específica

Dades personals tractades

Base jurídica

Període de conservació

Resposta a les sol·licituds dels membres del Programa de Fidelització o dels   subscriptors del butlletí d’informació en relació amb les vostres dades personals

Dades que hàgiu proporcionat directament:

Nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de Targeta de Fidelització o fotocòpia del DNI, si s’escau

Dades proporcionades a nosaltres per un tercer:

N/A

 

Obligació legal

 

L’any natural de recepció de la sol·licitud i els 5 anys següents

Si se sol·licita una fotocòpia del vostre DNI, aquesta serà eliminada immediatament després de la comprovació de la vostra identitat

Formulació, exercici o defensa de reclamacions

 

Dades personals rellevants relacionades amb la reclamació o el litigi

Interès legítim dels Responsables del Tractament a garantir la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions*.

 

 

Termini legal en funció del tipus de reclamació /litigi

 

* Si voleu obtenir informació més detallada sobre els nostres interessos legítims esmentats, envieu-nos una sol·licitud utilitzant les dades de contacte especificades en l’apartat 7.7.

3.2 Condicions específiques - Plataforma de donacions

El Programa de Fidelització us permet utilitzar la plataforma de donacions GEEV. Aquesta plataforma només està disponible a França i permet fer o rebre donacions exclusivament a França. Si voleu utilitzar aquesta plataforma, enviarem a GEEV el vostre nom i cognoms, adreça de correu electrònic i adreça postal perquè GEEV us pugui crear un compte GEEV Premium+. En aquest cas, estarà subjecte a les condicions d’ús de GEEV i el tractament de les vostres dades personals es durà a terme de conformitat amb la Política de Privacitat de GEEV, que estarà disponible en el seu lloc web. En aquest sentit, GEEV actuarà com a Responsable del Tractament independent per al preceptiu tractament de les vostres dades personals.

3.3 Geolocalització als nostres centres comercials

Principi general

Sempre que presteu el vostre consentiment a través de l’App, podrem recollir i tractar dades relacionades amb la vostra ubicació dins del nostre Centre Comercial mentre estigueu autenticat a la nostra App amb la finalitat de prestar-vos serveis relacionats amb la vostra ubicació.

La geolocalització només tindrà lloc si heu activat els serveis addicionals o la funció específica en els ajustos de l’App que hàgiu descarregat al vostre dispositiu mòbil. Podreu desactivar aquests serveis addicionals en qualsevol moment des dels ajustos.

Tingueu en compte que, una vegada prestat, el vostre consentiment serà immediatament efectiu per a qualsevol connexió addicional a la nostra App i per a qualsevol altra visita al nostre Centre Comercial que feu en els 12 mesos següents a la primera connexió, tret que retireu el vostre consentiment.

Per participar en determinats reptes, pot ser que us demanem que activeu la geolocalització al vostre dispositiu mòbil. En aquest cas, la sol·licitud es farà en el marc específic del repte en el qual estigueu participant (per exemple, per comptabilitzar el nombre de passos fets als nostres centres comercials). En qualsevol cas, l’activació de la geolocalització no serà automàtica i requerirà la vostra acceptació específica.

 

Com gestionar les vostres preferències de geolocalització al vostre dispositiu mòbil

Per ser localitzable dins del Centre Comercial, haureu d’activar la funció Bluetooth al vostre dispositiu mòbil.

Si només voleu consultar el plànol del Centre Comercial, no cal activar la funció Bluetooth.

Tingueu en compte que no us localitzarem fora del nostre Centre Comercial. L’opció de localització s’activa a través de les balises Bluetooth que estan instal·lades exclusivament a les zones comunes del Centre Comercial.

Podeu desactivar la geolocalització del vostre dispositiu mòbil a través dels ajustos del vostre mòbil en qualsevol moment.

 

 

4/ Amb qui compartim les vostres dades personals?

Cada Responsable del Tractament tindrà accés a les vostres dades personals en funció de les opcions que trieu (vegeu l’apartat 1 anterior).

A més, podem compartir les vostres dades personals amb:

·         els encarregats del tractament que actuïn per compte de nosaltres i seguint les nostres instruccions, que s’identifiquen [aquí];

·         amb qualsevol autoritat o entitat competent per respondre a requeriments judicials o reglamentaris, ordres judicials, citacions o notificacions judicials en la mesura en què sigui necessari per complir la legislació;

·         amb qualsevol entitat adquirent quan les dades personals es transfereixin en el marc de la venda o transmissió de la totalitat o part dels nostres actius a una altra societat;

·         amb les nostres companyies asseguradores, els nostres advocats i assessors i amb els tribunals competents per emprendre accions legals i/o defensar la nostra posició;

·         socis editors de serveis als quals us hàgiu subscrit al nostre Lloc web  i/o la nostra App. Aquests serveis es regiran per les condicions d’ús dels socis en qüestió, i el tractament de les vostres dades personals es durà a terme de conformitat amb la Política de Privacitat d’aquests socis (com succeeix concretament amb la plataforma de donació GEEV).

5/ Com protegim les vostres dades personals?

Ens prenem molt seriosament la seguretat de totes les dades personals que tractem i hem assumit el compromís de protegir les vostres dades personals. Per això, hem adoptat mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades i hem triat els nostres proveïdors tenint en compte aquest compromís.

Hem subscrit acords de tractament de dades específiques amb cadascun dels nostres proveïdors que té la condició d’encarregat del tractament i hem comprovat les seves mesures tècniques i organitzatives en general. Els proveïdors només estan autoritzats a dur a terme el tractament de les vostres dades personals com a encarregats del tractament en compliment del que disposa aquesta Notificació de Privacitat, únicament per compte de nosaltres i seguint les nostres instruccions. No obstant això, tenint en compte que no podem controlar tots els riscos relacionats amb l’ús d’Internet i que la seguretat de les dades també depèn de la vigilància individual i del bon ús d’aquestes tecnologies, us suggerim que romangueu molt atent als possibles riscos inherents a l’ús dels serveis d’Internet.

6/ Quan transferim les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu i del Regne Unit?

 

6.1 Transferència al Responsable Local del Tractament

Depenent de l’ús que feu dels Serveis, en particular, si us subscriviu al butlletí d’informació d’un Centre Comercial situat als EUA i/o si seleccioneu un Centre Comercial Favorit situat als EUA, les vostres dades personals podran ser transferides, en les condicions descrites en l’apartat 1, al Responsable Local del Tractament als EUA, un país que la Comissió Europea o el Secretari d’Estat del Regne Unit no considera que tingui una legislació que proporcioni un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Respecte d’això, hem adoptat a les nostres entitats les corresponents Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea (en la seva versió modificada, quant a això, per l’Addenda del Regne Unit emesa per l’agència de protecció de dades d’aquest país (UK Information Commissioner)) per garantir la seguretat d’aquesta transferència.

6.2 Transferència als nostres proveïdors

Treballem amb proveïdors externs que ens ajuden a prestar-vos els Serveis i a dur a terme el tractament de les vostres dades personals per compte de nosaltres. Aquests proveïdors externs estaran sempre subjectes a obligacions de seguretat i confidencialitat d’acord amb aquesta Notificació de Privacitat i la legislació aplicable.

Tingueu en compte que alguns dels proveïdors externs que poden dur a terme el tractament de les vostres dades personals es troben fora de l’EEE i del Regne Unit, en països que la Comissió Europea o el Secretari d’Estat del Regne Unit no considera que tinguin una legislació que proporciona un nivell adequat de protecció de les dades personals. Per tant, pel que fa a aquests proveïdors, hem adoptat les salvaguardes oportunes per garantir que les vostres dades personals gaudeixin d’un nivell de protecció adequat quan s’accedeixi a aquestes dades i es dugui a terme el seu tractament des d’aquests països. En particular, hem adoptat les corresponents Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea (en la seva versió modificada, quant a això, per l’Addenda del Regne Unit emesa per l’agència de protecció de dades d’aquest país) o, si s’escau, els nostres proveïdors es basen en Normes Empresarials Vinculants aprovats per l’autoritat competent.  

6.3 Informació general sobre les transferències de dades

Si necessiteu més informació sobre les transferències internacionals de dades, poseu-vos en contacte amb nosaltres de la manera indicada més endavant en l’apartat 7.7.

Per obtenir informació sobre les sobre les Clàusules Contractuals Tipus cliqueu [aquí].

Per obtenir informació sobre les Normes Empresarials Vinculants cliqueu [aquí].

7/ Els drets que us assisteixen en relació amb les vostres dades personals

7.1 De conformitat amb la legislació aplicable, teniu diferents drets en relació amb el tractament de les vostres dades personals, depenent de la situació pertinent:

  • Dret a accedir a les vostres dades personals: teniu dret a sol·licitar que us confirmem si tractem les vostres dades personals i, en aquest cas, a rebre’n una còpia;
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals: si les dades personals que estem tractant són inexactes, teniu dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals;
  • Dret a la supressió de les vostres dades personals: teniu dret a sol·licitar la supressió de totes o algunes de les vostres dades personals;
  • Dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals. Això significa que podeu demanar-nos que deixem de tractar les vostres dades personals fins que demostrem l’existència de motius legítims imperiosos per continuar amb aquest tractament que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a l’establiment, exercici o defensa de reclamacions. Si duem a terme el tractament de les vostres dades personals amb finalitats de màrqueting directe i us oposeu a aquest tractament, deixarem de tractar les vostres dades per a aquestes finalitats;
  • Dret a la limitació del tractament de les vostres dades personals: teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals, en particular, si qüestioneu l’exactitud o licitud del tractament de les vostres dades personals o la nostra necessitat de dur a terme el tractament de les vostres dades personals. En aquest cas, i si escau, únicament tractarem les vostres dades personals per a l’establiment, l’exercici o la defensa de reclamacions o, quan sigui necessari, per a la protecció d’una altra persona física o jurídica o per a qualsevol altra fi prevista en la legislació aplicable;
  • Dret a la portabilitat de les dades: teniu dret a rebre una còpia en format interoperable de les dades personals que ens hàgiu proporcionat o, si resulta oportú i tècnicament viable, podeu sol·licitar també que transmetem aquestes dades directament a un altre responsable del tractament;
  • Només en el cas de ciutadans francesos: teniu dret a donar instruccions sobre el tractament ulterior de les vostres dades personals després de la vostra defunció.

7.2 Retirada del(s) vostre(s) consentiment(s). Quan la base jurídica del tractament sigui el vostre consentiment, tal com es detalla en la taula recollida en l’apartat 3.1 anterior (columna “Base jurídica”), podreu retirar el(s) vostre(s) consentiment(s) en qualsevol moment i sense necessitat de justificació.

En aquest cas, deixarem de dur a terme qualsevol activitat de tractament basada en aquest consentiment. Tingueu en compte que la retirada del vostre consentiment no afectarà la licitud de qualsevol tractament basat en el consentiment prestat abans de la retirada.

7.3 Cancel·lació de la subscripció a les nostres comunicacions comercials

Si no voleu rebre comunicacions comercials, podeu sol·licitar-nos que deixem de enviar-vos-les de la manera següent:

> posant-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic indicada més endavant en l’apartat 7.7; o bé

> modificant directament la configuració del vostre Compte de Fidelització, si s’escau; o bé

> clicant a l’enllaç disponible en totes les nostres comunicacions per cancel·lar la vostra subscripció.

7.4 Gestió del(s) vostre(s) Centre(s) Comercial(s) Favorit(s)

Podeu gestionar en qualsevol moment la vostra llista de Centre(s) Comercial(s) Favorit(s) a través del vostre Compte de Fidelització.

Les comunicacions enviades pel(s) vostre(s) Centre(s) Comercial(s) Favorit(s) seguiran les vostres preferències de configuració de comunicacions (si voleu rebre únicament informació sobre el Programa de Fidelització o comunicacions comercials o cap comunicació).

Tingueu en compte que, si elimineu un Centre Comercial de la vostra llista de Centres Comercials Favorits,

- deixareu de rebre comunicacions d’aquest centre, amb independència de la configuració de les vostres preferències de comunicació.

- us donaran de baixa automàticament dels reptes oferts al Centre Comercial en qüestió.

7.5 Gestió de la Comunitat

Quan creeu el vostre compte, tindreu la possibilitat de seleccionar la vostra Comunitat. Per crear un compte no cal seleccionar una Comunitat i podreu canviar la vostra Comunitat en qualsevol moment a través del vostre compte.

Seleccionar una Comunitat us permetrà rebre i veure continguts relacionats amb els interessos que compartiu amb els altres membres de la Comunitat. Aquests continguts, personalitzats per a la vostra Comunitat, es mostraran prioritàriament al Lloc web o a l’App, encara que també podreu accedir als continguts disponibles per a altres Comunitats a les quals no pertanyeu clicant directament en la Comunitat en qüestió.

Si no sabeu quina Comunitat triar, podeu respondre a una sèrie de preguntes els resultats de les quals us orientaran cap a la Comunitat que sembli més adequada.

7.6 Eliminació del vostre Compte de Fidelització

Si voleu eliminar el vostre Compte de Fidelització, podeu:

                > fer-ho directament des dels ajustos del vostre Compte de Fidelització; o

> posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic indicada més endavant en l’apartat 7.7

Si us heu subscrit als serveis oferts per la nostra plataforma de donacions GEEV, en eliminar el vostre Compte de Fidelització s’eliminarà automàticament el vostre compte GEEV. Si voleu continuar utilitzant els serveis oferts per GEEV, haureu de crear un nou compte a través del lloc web del proveïdor del servei.

7.7 Exercici dels vostres drets

Si voleu exercir algun dels vostres drets i/o obtenir tota la informació pertinent, poseu-vos en contacte amb: MyRights  

> els seus Responsables Locals del Tractament: les dades de contacte de cada Responsable Local del Tractament s’especifiquen [aquí]; o bé

> el Responsable del Tractament del Grup (incloent el seu delegat de protecció de dades) a través de l’adreça de correu electrònic data.protection@urw.com o l’adreça de correu postal 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARÍS, França.

Per garantir l’exercici efectiu dels vostres drets, podeu enviar la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces assenyalades abans per fer preguntes i sol·licituds relacionades amb el tractament dut a terme per qualsevol dels Responsables del Tractament (el Responsable Local del Tractament i el Responsable del Tractament del Grup).

En la vostra sol·licitud, procureu indicar-hi clarament: (i) de quines dades personals es tracta; i (ii) quin dels vostres drets voleu exercir.

També podeu exercir determinats drets directament a través del vostre Compte de Fidelització.

A fi i efecte d’evitar la infracció de drets de tercers, ens reservem el dret a verificar prèviament la vostra identitat en cas que tinguem dubtes raonables sobre aquest tema, sol·licitant-vos:

-          dades d’identificació com, per exemple, el vostre número de Targeta de Fidelització o la vostra data de naixement;

-          el vostre DNI si continuem tenint dubtes raonables una vegada completat el primer pas descrit abans.

Respondrem a la vostra sol·licitud en el termini d’1 mes comptat a partir de rebre-la. Aquest termini pot prorrogar-se 2 mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el número de la vostra sol·licitud. En qualsevol cas, en el termini d’1 mes comptat a partir de la recepció de la vostra sol·licitud us comunicarem si hem decidit ampliar el termini de resposta i els motius per fer-ho.

7.8 Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent del vostre país de residència habitual, del vostre lloc de treball o del lloc en el qual s’hagi produït la presumpta infracció si considereu que la manera en què tractem les vostres dades personals infringeix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

 

8/ Transferència en cas de canvi de titularitat

 

Si el grup Unibail-Rodamco-Westfield participa en una fusió, adquisició, dissolució o venda total o parcial del Centre Comercial o de la seva societat operadora, gestora o propietària, quan estigueu registrat com a membre del Programa de Fidelització o us hàgiu subscrit a un butlletí d’informació, ens reservem el dret a transferir les vostres dades personals. En cas que la transferència hagi de ser-vos notificada o requereixi el vostre consentiment de conformitat amb la legislació aplicable, us enviaran aquesta notificació o us donaran l’oportunitat de prestar-hi el vostre consentiment.

 

9/GESTIÓ DE GALETES I EINES DE SEGUIMENT

 

Quan visiteu el nostre lloc web o la nostra APP (en endavant “Lloc”), nosaltres o els nostres socis podrem utilitzar galetes i tecnologies similars per recopilar informació sobre l’ús que feu d’aquest servei.

 

Què són les galetes i les eines de seguiment?

 

Depenent de la manera en què s’accedeix al Servei, les eines de seguiment que s’utilitzen són diferents.

 

En el lloc web, utilitzem galetes i tecnologies similars (com ara píxel, web beacons, …). Les galetes són petits arxius de text que s’instal·len al vostre navegador quan visiteu un lloc web. Les galetes s’utilitzen àmpliament perquè els llocs web funcionin o ho facin de manera més eficient, reconèixer el vostre dispositiu i recordar informació sobre la vostra navegació (p. ex. idioma, mida de lletra, altres preferències i informació sobre la vostra activitat). Els píxels (també coneguts com bacons) són codis incorporats en un servei que envia informació sobre un navegador o dispositiu a un servidor. Els píxels ofereixen una funcionalitat similar a les galetes, però no sempre es basen en el navegador. Quan accediu a un servei que conté un píxel, el píxel pot permetre’ns a nosaltres o a un tercer col·locar o llegir galetes al vostre navegador, o recollir una altra informació sobre el vostre navegador o dispositiu.

 

A l’APP, utilitzem tecnologies no basades en navegador, com els jocs de desenvolupament de programari (SDK). Els SDK són fragments de codi publicats per tercers que proporcionen determinades funcions. Les tecnologies de les App s’utilitzen per a finalitats similars a les galetes i els píxels i poden permetre’ns a nosaltres o a un tercer recopilar informació del vostre navegador o dispositiu.

 

(Aquestes eines de seguiment es denominaran en conjunt “Galetes i Eines” o “Galetes” a la política de privacitat.)

 

Utilització de galetes

 

Podrem instal·lar diferents tipus de galetes amb les finalitats següents:

 

·         Estrictament necessàries

 

Aquestes Galetes i Eines són necessàries per al funcionament del *** i no poden deshabilitar-se als nostres sistemes. Normalment, només s’instal·len en resposta a accions que hàgiu realitzat com, per exemple, una sol·licitud de serveis per configurar les vostres preferències de privacitat, iniciar sessió o emplenar formularis. Podeu configurar el vostre navegador perquè us avisi de la instal·lació d’aquestes galetes i tecnologies o les bloquegi, i en aquest cas, no obstant això, algunes parts del lloc web no funcionaran.

 

·         Rendiment

 

Aquestes Galetes i Eines ens permeten comptar les visites i les fonts de trànsit, de manera que puguem mesurar i millorar el rendiment del nostre Lloc. Ens ajuden a determinar quines pàgines són les més i les menys populars i com els visitants naveguen pel Lloc.

 

·         Funcionals

 

Aquestes Galetes i Eines permeten que el Lloc proporcioni una funcionalitat i personalització millorades. Poden ser instal·lades per nosaltres o per tercers proveïdors els serveis dels quals hàgim incorporat a les nostres pàgines. Si no permeteu aquestes Galetes, pot ser que cap d’aquests serveis funcioni o que algun no ho faci correctament.

 

·         Galetes de segmentació

 

Aquestes Galetes i Eines poden ser instal·lades a través del nostre Lloc pels nostres socis publicitaris. Aquests socis poden utilitzar-les per elaborar un perfil a partir dels vostres interessos i mostrar-vos anuncis rellevants en altres llocs web. Si no permeteu aquestes Galetes i Eines, se us mostraran anuncis publicitaris menys segmentats.

 

·         Xarxes socials

 

Aquestes Galetes i Eines són instal·lades per determinades xarxes socials que hem incorporat al nostre Lloc. Poden rastrejar el vostre navegador en altres llocs web i elaborar un perfil a partir dels vostres interessos, amb el consegüent impacte en el contingut i els missatges que se us mostrin en altres llocs web que visiteu. Si no permeteu aquestes Galetes, és possible que no pugueu utilitzar o veure aquests serveis.

 

Opcions en relació amb les galetes i eines

 

En utilitzar el nostre Lloc, podeu acceptar que utilitzem les esmentades galetes. Les vostres preferències es conservaran durant un període màxim de 6 (sis) mesos. Disposeu de diverses maneres de gestionar les vostres preferències en relació amb les galetes:

 

La nostra eina de gestió de Galetes i Eines

 

El mòdul de gestió de Galetes i Eines disponible al nostre Lloc us permet controlar la utilització de Galetes per part nostra i els nostres socis. Podeu optar en qualsevol moment per acceptar, rebutjar o deshabilitar les Galetes fent clic en el botó corresponent del mòdul de gestió de Galetes, excepte en el cas de les Galetes estrictament necessàries per a l’ús del lloc web, que no poden ser deshabilitades.

 

De conformitat amb la llei de Califòrnia, els residents a Califòrnia tenen dret a optar per no “vendre” o “compartir” les seves dades personals amb uns altres tercers. El terme “vendre” es defineix en sentit ampli per incloure una divulgació a canvi d’una mica de valor, i el terme “compartir” es defineix en sentit ampli per incloure una divulgació a canvi de publicitat segmentada basada en les dades personals recollides a través de l’activitat del consumidor. Podeu exercir el vostre dret d’autoexclusió activant l’opció corresponent.

 

Les opcions que us ofereix el programari del vostre navegador

 

D’altra banda, la majoria dels navegadors permeten gestionar les preferències de galetes en llocs web modificant la configuració del navegador.

 

Podeu configurar el vostre navegador per:

 

- Rebutjar o acceptar automàticament totes les galetes.

 

- Rebutjar o acceptar les galetes pròpies i/o de tercers.

 

- Rebre una notificació abans que s’instal·li qualsevol galeta, de manera que pugueu decidir si l’accepteu o no.

 

Des de la funció d’“Ajuda” del vostre navegador és probable que se us indiqui com fer-ho.

 

Alternativament, en els enllaços següents podreu saber com gestionar la configuració de les galetes als navegadors més utilitzats en llocs web:

 

·         Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

·         Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-Cookies)

·         Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+y+desactivación+de+cookies)

·         Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac)

 

A més, si no voleu que s’utilitzi Google Analytics en el vostre navegador, podeu:

 

·         Instal·lar el complement per a navegadors de Google Analytics, que pot descarregar-se a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

·         Anar a la configuració d’anuncis.

·         Anar a la configuració d’anuncis per a mòbils.

·         Autoexcloure’s a través del sistema d’autoexclusió per a consumidors de Network Advertising Initiative, al qual podeu accedir a través de l’enllaç següent: http://optout.networkadvertising.org/#!/

 

A més, podeu utilitzar altres serveis en línia que us permeten gestionar les galetes publicitàries instal·lades al vostre ordinador o telèfon mòbil: http://www.youronlinechoices.com/

 

 

10/ Actualització d’aquesta Notificació de Privacitat

 

Podrem modificar o actualitzar aquesta Notificació de Privacitat en el moment oportú. Qualsevol modificació d’aquesta Notificació de Privacitat entrarà en vigor després de publicar-la en línia.

 

Si la modificació se us ha de notificar o requereix el vostre consentiment de conformitat amb la legislació aplicable pel que fa a qualsevol tractament previst en la versió actualitzada de la Notificació de Privacitat, se us enviarà aquesta notificació o se us donarà l’oportunitat de prestar-hi o no el vostre consentiment perquè es dugui a terme el tractament de les vostres dades personals de manera diferent.