TÄVLING – VINN TVÅ BILJETTER TILL LUCIAGALAN TILL ETT VÄRDE AV 570 KR.

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://www.nackaforum/privacypolicy.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Forum Nacka KB 916403-9720), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. Tävlingen är tidsbegränsad - sista dagen att tävla är fram tills klockan 23.59 den 30/11 2021.

6. Priset består av två biljetter till luciagalan till ett värde av totalt 570 kronor. Vinnaren måste hämta ut priset från receptionen i Nacka Forums senast söndag den 5 december 2021. Det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter, ändra datum eller förlänga perioden att hämta ut priset.

7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

9. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

10. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

11. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://www.westfield.com/sweden/nackaforum/privacypolicy

12. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

13. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Nacka Forums centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

14. Vinnaren kommer att bli kontaktad på mail senast klockan 17.00 den 1 december 2021. URW kommer att försöka nå vinnaren en gång. Om inte vinnaren gått att nå äger URW rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

15. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

16. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse.