Slut cirkeln

Välkommen till Nackas Cirkulära hubb!
Ett samarbete mellan Nacka Forum och Nacka Vatten och Avfall

 

Besök Nackas samlingsplats kring cirkulär ekonomi

Den cirkulära hubben är en samlingsplats i Nacka kring cirkulär ekonomi och allt som hör därtill. Hit är du som besökare välkommen för att lära dig mer om hållbarhet och om den cirkulära ekonomin. Vi ser den cirkulära hubben som en plats där människor kan mötas och inspireras kring en hållbar livsstil och en hållbar konsumtion. Det handlar om att konsumera smartare och dela, byta, laga, låna och lära tillsammans. Hubben går att besöka på plan 0, mittemot Kalaskompaniet.

Den cirkulära hubben är en del i Nacka vatten och avfalls nya initiativ Slut cirkeln! som syftar till att främja cirkulär ekonomi i Nacka genom en lokal mötesplats i Nacka Forum. Det är ett initiativ där olika aktörer bjuds in till samverkan kring cirkulär ekonomi och utveckling mot ett om-och-om-igen-samhälle.

Vill du som företagare, ideell verksamhet eller annan aktör vara med och bidra till den cirkulära ekonomin?
Anmäl ditt intresse för att ställa ut i hubben här

Cirkulär hubb
Cirkulär hubb2