FÖR EN GrÖNARE PLATS I NACKA

Varje dag arbetar vi i Nacka Forum med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att minska förbrukningen av el, kyla och värme, vilket vi bidrar till genom exempelvis följande åtgärder:

Elbilsladdare

Ladda din elbil smidigt och enkelt medan du shoppar, besöker någon av våra restauranger eller besöker oss för att lösa vardagsbestyret. Hos Nacka Forum finner du totalt 78 st elbilsplatser uppdelade på plan 0 (28 platser) och plan -1 (50 platser) varav 13 st av dessa är belägna i vår infartsparkering. Du hittar dem enklast genom att köra in i garaget från Skvaltans väg eller från Vikdalsvägen.

Cykelparkering

I centrumet finner du goda möjligheter att parkera din cykel. Vi har flertalet cykelparkering längs Forumvägen (utomhusytan mellan centrumet och Hemköp) samt vid busstorget.

aktiviteter & event

Nacka Forum arbetar löpande för att säkerställa hållbara event och aktiviteter genom att minska användandet av plast, flyers och har under hösten 2022 arbetat med att digitalisera centrumets shoppingguide.

Solceller

Sedan sommaren 2022 producerar vi el genom solceller på Nacka Forums tak. Totalt beräknas solcellerna generera 340 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 140 lägenheters hushållsel per år.

Energi

Med hjälp av ny intelligent styrning av både belysning och ventilation, har vi sparat 17% i energiförbrukning de senaste fyra åren. Åtgärderna görs utan att kompromissa på trivseln, eller våra anställdas och besökares säkerhet i centrum. Vi ser kontinuerligt över ny teknik och hur vi kan implementera det för att spara med energi. Under 2023 kommer vi fortsätta att investera i ny teknik, främst inom ventilation, vilket kommer att ge fortsatta besparingar.

Vi har även bytt ut all inomhusbelysning i Nacka Forum till LED, som har lett till en bättre belysning och minskat energiförbrukningen med 25%.

Under 2022 implementerade vi Smartvatten, som ser över vattenförbrukning i realtid och kan detektera läckage eller andra avvikelser som i sin tur snabbt kan åtgärdas. 

Vi är stolta över att ha 100% grön el - utöver elen som produceras via våra solceller kommer resterande från vindkraftverk.