Allmänna Tävlingsvillkor

 

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på nackaforum.se, samt på Nacka Forums Facebook-sida.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

3. Ansvarig för tävlingen är: RODAMCO FORUM NACKA KB, Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens slut samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. I denna tävling går det att vinna:
1:a pris 1 st kalas med Nacka-Nallen (värde ca 10 000 kr) 2:a pris 1 st BRIO lekvagn (värde ca 350 kr)
3:e pris 1 st BRIO lära-gå-vagn (värde ca 350 kr)

6. Tävlingen är öppen 22/10-5/11 2018 kl 23.59. Vinnaren dras samt meddelas via mail senast den 12 november 2018. Vinnaren väljs bland de som har alla rätt på frågorna i tävlingen och har den bästa motiveringen varför just han/hon ska vinna något av ovan priser.

7. Såhär deltar du: Besök Nacka Forums Besök Nacka Forums Facebook-sida där tävlingen hålls. Svara på frågorna och skriv en vinnande motivering till varför just du ska vinna förstapriset.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Unibail-Rodamco förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Unibail-Rodamco får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. Unibail-Rodamco tar inte ansvar för produkten efter att vi lämnat ut vinsten. Unibail-Rodamco tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Unibail- Rodamco. Unibail-Rodamco tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Unibail-Rodamco beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Unibail-Rodamco rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Unibail-Rodamco Nacka Forum centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att kontaktas och tillkännages sedan via Nacka Forums facebook-sida och eventuellt hemsida efter detta. Unibail-Rodamco kommer att försöka nå vinnaren högst 3 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Unibail-Rodamco rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras i Unibail-Rodamcos mobil-app, hemsida, samt facebook-sida och Instagram-sida. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Ev. vinstskatt betalas av Unibail-Rodamco.

16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Unibail- Rodamco. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Unibail-Rodamco får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Unibail-Rodamcos normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Unibail-Rodamco förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.