Westfield mall of scandinavias hållbarhetsarbete

Vi arbetar ständigt med hållbarhetsfrågor och redan i byggskedet projekterades Westfield Mall of Scandinavia med största hänsyn till miljön och fick klassningen Double Excellent i BRREAM* vid invigningen 2015. Vi har tillsammans med våra kollegor i företaget, Unibail Rodamco Westfield, en hög ambition genom vårt hållbarhetsarbete som är definierat i något vi kallar ”Better places 2030”, som bland annat går ut på att reducera våra koldioxidutsläpp med 50%. Vi har därför en hög ambition i utvecklingen av vår elbilsinfrastruktur och vår energianvändning, där 99,9 procent av all energi som köpcentret förbrukar är förnybar eller återvunnen.

*En utvärderingsmetod som bevis på miljöklass

Tillsammans gör vi skillnad

Friends 

Westfield Mall of Scandinavias samarbete med Friends grundar sig i vår gemensamma tro på vad ett möte mellan människor kan göra. Vi ser fram emot att fortsätta skapa unika och oväntade möten mellan människor.

Barndiabetesfonden 

Inför Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar och hyllar vi i Westfield Mall of Scandinavia den här viktiga dagen genom att bland annat lysa upp vårt centrum i blått samt uppmanar våra följare i våra SoMe att skänka en gåva till forskningen.

Rädda Barnen 

Vi uppmanar våra besökare att stödja kampanjen Pippi of Today, som Astrid Lindgren AB initierat tillsammans med Rädda Barnen, som handlar om att samla in pengar till flickor på flykt.

Bris 

Vi på Westfield Mall of Scandinavia är stolta över att ge fler barn möjlighet att prata med en kurator på Bris.

Cancerfonden 

Vi är sedan ett par år tillbaka rosa företagsvän till Cancerfonden.

 

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige. De vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Varje självmord är ett för mycket.