För en grönare plats 

Solceller på taket

Westfield Mall of Scandinavias solcellsanläggning har i år byggts ut och genererar idag ca 700 000 kWh/år. Anläggningen producerar motsvarade ungefär 270 lägenheters årliga hushållsel.

 

Ladda din elbil

I vårt garage finns idag 178 laddplatser för elbilar! Ladda din bil smidigt och enkelt medan du njuter av shopping, mat och underhållning i Westfield Mall of Scandinavia.

Laddstationerna använder kontakt typ 2 och du behöver en egen sladd. Du kan starta laddningen med ett laddkort från Eways eller via Easypark

Har du inte ett laddkort från Eways? Beställ ett här.

 

Too good to go

Westfield Mall of Scandinavia stödjer Too Good To Gos arbete i att minska matsvinn. Too Good To Go hjälper restauranger och kaféer att minska matsvinnet, öka intäkter och nå nya kunder genom att sälja bra mat som riskerar att slängas. Det är en win-win, läs mer om Too Good To Go genom att ladda ned appen i Google Play eller App Store.

 

Biodling på taket

På Westfield Mall of Scandinavias tak står idag 3 bikupor med ca 180 000 bin för att öka den biologiska mångfalden i närområdet, då biets roll som pollinatör är central för goda skördar i stadsodlingar.

  

Biogas

Som ett led i vår hållbarhetsstrategi ”Better places 2030” som bland annat innefattar målet att reducera våra koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan med 50% har vi bytt bland annat från gasol till biogas under 2019. Vi huserar Stockholms största restaurangområde, varpå vår omställning till biogas innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande ungefär 35 000 enkelbilresor mellan Stockholm och Arlanda. Dessutom blir våra restauranghyresgäster en del i ett cirkulärt kretslopp där samhällets avfall kan förädlas och användas igen.

 

Energi

Med hjälp av ny intelligent styrning av både belysning och ventilation, har vi sparat 22% i energiförbrukning sedan 2018. Åtgärderna görs utan att kompromissa på trivseln, eller våra anställdas och besökares säkerhet i centrum. Under 2023 kommer vi fortsätta att investera i ny teknik, främst inom ventilation, vilket kommer att ge fortsatta besparingar. Vi tar även vara på överskottsvärmen från matbutikernas kylmaskiner och återanvänder den för uppvärmning av varmvatten till duschar och handfat i centrum. Tack vare detta sparar vi ca 200 MWh i uppvärmning. Vi är stolta över att ha 100% grön el - utöver elen som produceras via våra solceller kommer resterande från vindkraftverk.

 

Vatten

Under 2022 implementerade vi Smartvatten, som ser över vattenförbrukning i realtid och kan detektera läckage eller andra avvikelser som i sin tur snabbt kan åtgärdas.