Hållbarhet 

Hållbarhet

Westfield Mall of Scandinavia arbetar ständigt med hållbarhetsfrågor och redan i byggskedet projekterades Westfield Mall of Scandinavia med största hänsyn till miljön och fick klassningen Double Excellent i BRREAM* vid invigningen 2015. Vi har tillsammans med våra kollegor i företaget, Unibail Rodamco Westfield, en hög ambition genom vårt hållbarhetsarbete som är definierat i något vi kallar ”Better places 2030”, som bland annat går ut på att reducera våra koldioxidutsläpp med 50%. Vi har därför en hög ambition i utvecklingen av vår elbilsinfrastruktur och vår energianvändning, där 99,9 procent av all energi som köpcentret förbrukar är förnybar eller återvunnen.

*En utvärderingsmetod som bevis på miljöklass

 

Vi vill skapa fler arbetstillfällen i samhället

Till vår hållbarhetsagenda hör till att lyfta och stärka det community som vi verkar inom. Westfield Mall of Scandinavia skapar tillsammans med Solna kommun en jobbmässa som vi kallar URW For Jobs. Under mässan får man bland annat träffa företag som söker personal och hjälp att skriva sitt CV, allt skapas i syfte att bidra till att så många unga som möjligt skall få bästa möjliga hjälp ut i arbetslivet. Under nästa år kommer vi även att stötta entreprenörskap på en helt ny nivå, för att främja alla drivna unga företagare vi har! Läs mer här.

Samarbeten med välgörenhet

Friends 

Westfield Mall of Scandinavias samarbete med Friends grundar sig i vår gemensamma tro på vad ett möte mellan människor kan göra. Vi ser fram emot att fortsätta skapa unika och oväntade möten mellan människor.

Barndiabetesfonden 

Inför Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar och hyllar vi i Westfield Mall of Scandinavia den här viktiga dagen genom att bland annat lysa upp vårt centrum i blått samt uppmanar våra följare i våra SoMe att skänka en gåva till forskningen.

Rädda Barnen 

Vi uppmanar våra besökare att stödja kampanjen Pippi of Today, som Astrid Lindgren AB initierat tillsammans med Rädda Barnen, som handlar om att samla in pengar till flickor på flykt.

Bris 

Vi på Westfield Mall of Scandinavia är stolta över att ge fler barn möjlighet att prata med en kurator på Bris.

Cancerfonden 

Vi är sedan ett par år tillbaka rosa företagsvän till Cancerfonden.

 

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige. De vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Varje självmord är ett för mycket.

 

Westfield mall of scandinavias arbete för hållbarheT

Solceller på taket

På Westfield Mall of Scandinavias tak installerades under våren 2020 en 1200kvm stor solcellsanläggning som genererar 170 000 kWh/år. Anläggningen producerar motsvarade ungefär 80 lägenheters årliga hushållsel.

Ladda din elbil

I vårt garage finns idag 160 laddplatser för elbilar! Ladda din bil smidigt och enkelt medan du njuter av shopping, mat och underhållning i Westfield Mall of Scandinavia.

Laddstationerna använder kontakt typ 2 och du behöver en egen sladd. Du kan starta laddningen med ett laddkort från Eways eller via Easypark
Har du inte ett laddkort från Eways? Beställ ett här.

ToO good to go

Westfield Mall of Scandinavia stödjer Too Good To Gos arbete i att minska matsvinn. Too Good To Go hjälper restauranger och kaféer att minska matsvinnet, öka intäkter och nå nya kunder genom att sälja bra mat som riskerar att slängas. Det är en win-win, läs mer om Too Good To Go genom att ladda ned appen i Google Play eller App Store.

Biodling på taket

På Westfield Mall of Scandinavias tak står idag 3 bikupor med ca 180 000 bin för att öka den biologiska mångfalden i närområdet, då biets roll som pollinatör är central för goda skördar i stadsodlingar.

Biogas

Som ett led i vår hållbarhetsstrategi ”Better places 2030” som bland annat innefattar målet att reducera våra koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan med 50% har vi bytt bland annat från gasol till biogas under 2019. Vi huserar Stockholms största restaurangområde, varpå vår omställning till biogas innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande ungefär 35 000 enkelbilresor mellan Stockholm och Arlanda. Dessutom blir våra restauranghyresgäster en del i ett cirkulärt kretslopp där samhällets avfall kan förädlas och användas igen.

Energi

Med hjälp av ny intelligent styrning av både belysning och ventilation, har vi sparat 20% i energiförbrukning de senaste fyra åren. Åtgärderna görs utan att kompromissa på trivseln, eller våra anställdas och besökares säkerhet i centrum. Under 2023 kommer vi fortsätta att investera i ny teknik, främst inom ventilation, vilket kommer att ge fortsatta besparingar. Vi tar även vara på överskottsvärmen från matbutikernas kylmaskiner och återanvänder den för uppvärmning av varmvatten till duschar och handfat i centrum. Tack vare detta sparar vi ca 200 MWh i uppvärmning. Vi är stolta över att ha 100% grön el - utöver elen som produceras via våra solceller kommer resterande från vindkraftverk.