Bankomat

Dla Państwa komfortu na wszystkich poziomach Centrum zlokalizowane są bankomaty.