NASZE AKCJE SPOŁECZNE

Westfield Mokotów angażuje się w szereg aktywności o charakterze społecznym. Nasze działania ukierunkowane są na edukację i wdrażanie pozytywnych postaw w różnych aspektach życia. Wśród naszych celów ważne miejsce zajmuje również budowanie dobrego sąsiedztwa, a organizowane przez nas akcje kierowane są zarówno do mieszkańców Mokotowa, jak i pracowników okolicznych biurowców.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowane są w zgodzie z zaplanowaną do 2030 roku długofalową strategią Unibail-Rodamco-Westfield „Lepsze miejsca”, której cztery kluczowe filary to:

  • „Mniej emisji dwutlenku węgla, lepsze budynki” – w efekcie zredukowanie śladu węglowego z budowy nowych obiektów deweloperskich o 35 proc. i o 70 proc. z działań już istniejących obiektów poprzez zastosowanie oświetlenia opartego w 100 proc. na technologii LED i zielonej elektryczności.
  • „Mniej zanieczyszczający transport, lepsza komunikacja” – w efekcie zredukowanie o 50 proc. śladu węglowego w wyniku wybierania zrównoważonych form transportu przez klientów i pracowników centrów handlowych należących do Grupy.
  • „Mniejsze lokalne bezrobocie, lepsze społeczności” – celem wsparcie zatrudnienia lokalnych społeczności poprzez międzynarodowy program UR for Jobs, implementowany w poszczególnych centrach.
  • „Mniej odgórnych zarządzeń, więcej wspólnej siły” – celem zaangażowanie pracowników całej Grupy Unibail-Rodamco w działania CSR na zasadach wolontariatu.

W ramach strategii „Lepsze miejsca 2030” w 2018 roku wzięliśmy udział w programie „Pracuj z nami” – polskiej części międzynarodowego projektu „UR4Jobs”. Celem działania było wsparcie lokalnej społeczności poprzez aktywizację zawodową, a także wsparcie osób młodych poprzez zwiększanie ich kompetencji zawodowych, a co za tym idzie, ich konkurencyjności na rynku pracy. Do udziału w programie zaangażowało się wielu spośród naszych pracowników, a także najemców, dostawców, kontrahentów. „Pracuj z nami” wsparły również lokalne instytucje oraz media.

Ważnym elementem naszych działań jest również realizowany we współpracy z Fundacją Grzegorza Łapanowskiego Szkoła na Widelcu cykl rodzinnych warsztatów „Mokotów na widelcu”. Organizowane cyklicznie warsztaty rozwijają wiedzę na temat zdrowego odżywiania wśród rodziców i dzieci, angażując je do wspólnego gotowania i spędzania wolnego czasu.

W 2018 roku podjęliśmy również szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cyklu wydarzeń „Unexpected Community”. Zimowe poniedziałki umililiśmy naszym sąsiadom gorącą kawą i słodkim poczęstunkiem, a wiosną pomogliśmy im przygotować się do sezonu rowerowego, organizując bezpłatne przeglądy i treningi. W wakacje rozpoczęliśmy także cykl „Unexpected Running”, w ramach którego w każdy weekend w parkach na terenie Mokotowa można było rozwinąć swoje umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera. Lato w Warszawie uprzyjemniliśmy naszym sąsiadom także dzięki warsztatom na świeżym powietrzu, spotkaniom w ogródku sąsiedzkim w Westfield Mokotów oraz weekendowym piknikom.

Westfield Mokotów chętnie angażuje się również w akcje charytatywne. Od wielu lat jesteśmy partnerem Warszawa Business Run – warszawskiej edycji największego biznesowego biegu charytatywnego w Polsce.

Elementem naszych działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego jest zaangażowanie w aktywne ratowanie populacji pszczół. Na dachu Westfiled Mokotów znajduje się sześć uli, stanowiących miejsce zamieszkania dla tego zagrożonego zmieniającym się klimatem, chemizacją rolnictwa oraz chorobami gatunku. W ramach strategii CSR prowadzimy również działania, których celem jest zwiększanie różnorodności biologicznej i powierzchni zielonej w naszej okolicy. Stosujemy rozwiązania ekologiczne i oferujemy naszym klientom takie udogodnienia i atrakcje, dzięki którym mogą oni przyczynić się do poprawy jakości środowiska.