oraz Regulamin Programu Lojalnościowego w Centrum Handlowym Westfield Arkadia.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GSSM Warsaw Sp. z o. o. oraz Unibail Management S.A.S., podmioty działające wspólnie jako administratorzy danych, na potrzeby zarządzania i utrzymywania relacji z ich klientami zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

Jestem również świadomy (-a), iż przysługują mi określone uprawnienia wskazane w Polityce prywatności. Ponadto, potwierdzam, iż moje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej na zasadach określonych poniżej. Pełny tekst mojej zgody pojawia się po naciśnięciu.

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie danych jest dobrowolne.

Wyrażenie zgody dotyczy czasu mojego korzystania z Usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, jak również wszelkich danych, które udostępnię lub które zostaną zebrane podczas mojego korzystania z programu lojalnościowego Centrum Handlowego Arkadia i/lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez aplikację mobilną, włączając w to dane lokalizacyjne.

Ponadto wyrażam zgodę na to, iż:

  • moje dane mogą zostać połączone z innymi danymi, pobranymi przez administratorów lub jeden z podmiotów przetwarzających dane wskazanych w Polityce prywatności, pochodzącymi ode mnie lub mnie dotyczącymi;
  • moje dane osobowe mogą zostać poddane analizie mojego zachowania jako klienta;
  • moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim lub być przez przetwarzane, wliczając między innymi inne spółki grupy Unibail-Rodamco-Westfield, ich dostawców usług i partnerów marki. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą zostać przeniesione poza obszar Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności;
  • W przypadku pobrania Aplikacji wymienionego powyżej centrum handlowego, będę miał możliwość aktywowania dodatkowych usług w Aplikacji (na przykład „Smart Park”). Jeżeli aktywuję te dodatkowe usługi, przyjmuję do wiadomości, że będzie miało miejsce dodatkowe przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaleniami Polityki prywatności. Mogę wyłączyć te dodatkowe usługi w każdym momencie;
  • dane geolokalizacyjne mogą być zbierane, kiedy włączam geolokalizację i pozwalam mojemu urządzeniu wykonywać funkcje geolokalizacyjne;
  • moje dane mogą zostać wykorzystane do analizy mojego zachowania jako użytkownika.

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy(-a) swoich praw dostępu do moich danych osobowych, ich uzupełnienia, usunięcia lub przenoszenia, prawa żądania ograniczenia przetwarzania i/lub sprzeciwu wobec przetwarzaniu (włącznie z profilowaniem), jak również prawa wycofania mojej zgody w dowolnym momencie; jestem świadomy(-a), że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie mojej uprzedniej zgody. Ponadto, jestem świadomy(-a), że mogę złożyć skargę do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że mogę wykonywać swoje prawa poprzez kontakt z wyżej wymienionymi administratorami danych w formie pisemnej, przykładowo poprzez wysłanie maila na adres ksk@expansja.pl. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i zrozumiałem Politykę prywatności, która zawiera dalsze szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych oraz Regulamin GSSM Warsaw Sp. z o. o. i Unibail Management S.A.S.