Duurzaamheid in Westfield
Mall of the Netherlands

Duurzaamheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bouw van de mall. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. We blijven elke dag werken aan een groen Westfield Mall of the Netherlands en dat is merkbaar in onze dagelijkse operatie. Van warmte koude opslag tot vogelhuisjes en van energie tot afvalrecycling. Wat we nu precies doen vind je hieronder. En we blijven steeds zoeken naar manieren om onze mall zo groen mogelijk te houden.

Principeschema Warmte Koude Opslag (WKO)

Winkels
Boiler voor pieklast
omstandigheden
Duinwaterkoeling
Warmtewisselaar
Ondergrondse warme-
en koude bronnen

Bouw

Warmte Koude Opslag

22%

CO2
reductie

265ton

CO2 REDUCTIE
PER JAAR

RECYCLING BOUW- EN SLOOPAFVAL

80%

Meer dan 80%
gerecycled

Beheer

Wij passen LED
verlichting toe

Bij huurders en in openbare ruimte (gestuurd door aanwezigheidsdetectie)

4.000kwh

Besparing
per dag

Laadpalen

103

Er zijn 103 laadpalen in
onze parkeergarages

Groene energie

100%

windenergie in
openbare ruimte

Afvalrecycling

100%

papier, karton, plastic, glas
en keukenafval worden
volledig gerecycled

100%

Restafval wordt volledig
gebruikt voor energieopwekking

Eco

Groene wand:

25.000

Plantjes op onze
buitengevel

2-3%

Fijnstofreductie

Vogelhuisjes:

12

voor pimpelmezen, huismussen
en koolmezen

Vleermuiskasten:

10

Vleermuiskasten
Binnen onze levendige winkelomgeving koesteren we een diepgaande verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. Onze visie strekt zich verder uit dan de grenzen van onze mall. We geloven in een gemeenschap die gezamenlijk bouwt aan een duurzame toekomst. Samen met bijzondere partners, onze "green heroes" genaamd, zetten we ons in voor een betere wereld. Deze retailers met duurzame initiatieven delen onze passie voor planeetbehoud en hebben zich gecommitteerd aan verantwoord ondernemen.

Onze "green heroes" zijn de vaandeldragers van duurzaamheid binnen onze mall. Ze zijn niet slechts winkels; het zijn inspirerende voorbeelden van hoe we gezamenlijk stappen kunnen zetten naar een groenere wereld. Deze retailers hebben zich toegelegd op duurzame praktijken en nemen actief deel aan initiatieven die de ecologische voetafdruk verminderen en onze planeet beschermen.

MEER LEZEN